3D-objektumok és -animációk létrehozása

  A Photoshop 3D-funkcióinak megszűnése

A Photoshop 3D-funkciói a jövőbeni frissítésekkel megszűnnek. A 3D-tartalmakkal dolgozó felhasználóknak javasoljuk az Adobe új Substance 3D alkalmazásait, amelyek az Adobe 3D-eszközeinek következő generációját képviselik. További részletek a Photoshop 3D-funkcióinak megszüntetéséről itt találhatók: Photoshop 3D | Gyakori kérdések a megszűnő 3D-funkciókkal kapcsolatban.

3D-objektumok létrehozása 2D-képekből

A Photoshop különféle alapvető 3D-objektumokat tud előállítani 2D-rétegeket kiindulópontként felhasználva. Létrehozása után a 3D-objektum mozgatható a 3D-térben, módosíthatók a leképezési beállításai, hozzáadható világítás vagy összevonható más 3D-rétegekkel.

 • Kétdimenziós rétegek konvertálása 3D-képeslapokká (síkok 3D tulajdonságokkal). Ha a kezdőréteg egy szövegréteg, akkor a program megtartja az áttetszőséget.

 • 2D réteg körbefolyatása egy 3D-objektum, például kúp, kocka vagy henger körül.

 • 3D-háló létrehozása 2D-kép szürkeárnyalat-adataiból.

 • A repoussé nevű ötvöstechnika imitálása kétdimenziós objektum 3D-térben való kiemelésével. Lásd: 3D-repoussé létrehozása

 • 3D-térfogat építése egy több képkockából álló fájlból, például DICOM orvosi képalkotásból származó fájlból. A Photoshop a fájl egyes szeleteit 3D-objektummá egyesíti, amely 3D-térben manipulálható, és tetszőleges szögből megtekinthető. A letapogatásban szereplő különféle anyagok, például csontok vagy lágyszövetek megjelenítése különféle 3D-térfogatleképezési hatások alkalmazásával optimalizálható. Lásd: 3D-térfogat létrehozása

3D-levelezőlap létrehozása

Megjegyzés:

A 3D-képeslap hozzáadható egy létező 3D-jelenethez, így egy olyan felület jön létre, amely megjeleníti a jelenet más objektumainak az árnyékait és tükröződéseit.

 1. Nyisson meg egy 2D-képet, és válassza ki a réteget, melyet képeslappá kíván konvertálni.

 2. Kattintson a 3D menü Új 3D képeslap rétegből parancsára.

  • A program a Rétegek panel 3D-rétegévé konvertálja a 2D-réteget. A 2D-réteg tartalma anyagként rendelődik hozzá a képeslap mindkét oldalához.

  • Az eredeti 2D-réteg szórt textúratérképként jelenik meg a Rétegek panelen a 3D-képeslap objektumhoz. (Lásd: A 3D-panel áttekintése)

  • A 3D-réteg megtartja az eredeti 2D kép méreteit.

 3. (Nem kötelező lépés) A 3D-képeslapot felületi síkként adhatja hozzá egy 3D-jelenethez úgy, hogy az új 3D-réteget összevon egy 3D-tárgyakat tartalmazó létező 3D-réteggel, majd szükség szerint igazítja. (Lásd: 3D-objektumok összevonása)

 4. Az új 3D-tartalom megőrzéséhez exportálja a 3D réteget valamilyen 3D-fájlformátumba, vagy mentse PSD formátumban. (Lásd: 3D-rétegek exportálása)

3D-alakzatok létrehozása

A választott objektum típusától függően az eredményül kapott 3D-modell egy vagy több rácsvonalat tartalmazhat. A Gömb alakú panoráma beállítás egy 3D-gömb belsejére képezi le a panorámaképet.

 1. Nyisson meg egy 2D-képet, és válassza ki a réteget, melyet 3D-alakzattá kíván konvertálni.

 2. Kattintson a 3D menü Új alakzat rétegből parancsára, majd válasszon ki egy alakzatot a menüből. Az alakzatok magukban foglalják az egyetlen rácsvonalból álló tárgyakat, mint például a toroid, a gömb vagy egy fedőréteg, valamint a többszörös rácsvonalból álló tárgyakat, mint például a kúp, a kocka, a henger, a szódáspalack vagy a borosüveg.

  Megjegyzés:

  Saját egyéni alakzatait is hozzáadhatja az Alakzat menühöz. Az alakzatok Collada (.dae) 3D-modell fájlok. Alakzat hozzáadásához helyezze a Photoshop program mappában a Collada modell fájlt a Presets\Meshes mappába.

  • A program a Rétegek panel 3D-rétegévé konvertálja a 2D-réteget.

  • Az eredeti 2D-réteg Szórt textúratérképként jelenik meg a Rétegek panelen. Felhasználható az új 3D-objektum egy vagy több felületén. Más felületekhez alapértelmezett hozzárendelhető egy szórt textúratérkép alapértelmezett színbeállítással. Lásd: A 3D-panel áttekintése

 3. (Nem kötelező lépés) Ha panorámaképet használ 2D-bemenetként, akkor használja a Gömb alakú panoráma beállítást. Ez a beállítás egy teljes 360 x 180 fokos gömb alakú panorámát konvertál 3D-réteggé. A 3D-objektummá való konvertálást követően lehetőség nyílik a panoráma jellemzően nehezen elérhető területeinek, például a pólusoknak vagy az egyenes vonalakat tartalmazó területeknek a festésére. A 2D-panorámák képek összefűzésével való létrehozásáról a 360 fokos panorámaképek létrehozása című rész szolgál információkkal.

 4. 3D réteg exportálása 3D-fájlformátumban vagy mentése PSD formátumban az új 3D-tartalom megőrzéséhez. Lásd: 3D-rétegek exportálása

3D-háló létrehozása

Az Új háló szürkeárnyalatosból parancs a szürkeárnyalatos képet mélységtérképpé konvertálja, amely a fényerőértékeket változó mélységű felületté alakítja át. A világosabb értékek a felületből kiemelkedő területeket, a sötétebb értékek pedig alacsonyabban fekvő területeket hoznak létre. Ezután a Photoshop a mélységtérképet négy lehetséges geometria egyikére alkalmazva 3D-modellt hoz létre.

 1. Nyisson meg egy 2D-képet, és válasszon ki egy vagy több réteget, melyet 3D-hálóvá kíván konvertálni.

 2. (Nem kötelező lépés) Kép konvertálása szürkeárnyalatos színmódra. (Mutasson a Kép menü Színmód pontjára, és válassza a Szürkeárnyalatos parancsot vagy kattintson a Kép menü Korrekciók almenüjének Fekete-fehér parancsára a szürkeárnyalatos konverzió finombeállításához.

  Megjegyzés:

  Ha RGB-képet használ bemenetként a rácsvonal létrehozásakor, akkor a program a zöld csatorna alapján hozza létre a mélységtérképet.

 3. (Nem kötelező lépés) Szükség szerint korrigálja a szürkeárnyalatos képet a világossági értékek tartományának a korlátozásához.

 4. Kattintson a 3D menü Új háló szürkeárnyalatosból parancsára, majd válasszon ki egy hálóbeállítást.

  Sík

  Mélységtérkép adatainak alkalmazása egy sík felületre.

  Kétoldalas sík

  Központi tengely mentén tükrözött két sík létrehozása, majd mélységtérkép adatainak alkalmazása mindkét síkra.

  Henger

  Mélységtérkép adatainak alkalmazása egy függőleges tengely középpontjától távolodva.

  Gömb

  Mélységtérkép adatainak alkalmazása egy középpontból sugárirányban távolodva.

A Photoshop létrehoz egy 3D-réteget, amely az új hálót tartalmazza. Ezenkívül létrehozza a Szórt, Fedettség és Síkbeli mélységtérképeket a 3D-objektumhoz, az eredeti szürkeárnyalatos vagy színes réteget felhasználva.

A Síkbeli mélységtérkép bármikor újra megnyitható intelligens objektumként, és szerkeszthető. Mentéskor a rácsvonal újra létrejön.

Megjegyzés:

Az Áttetszőség textúratérkép nem jelenik meg a Rétegek panelen, mert a térkép ugyanazt a textúrafájlt használja, mint a Szórt térkép (az eredeti 2D-réteget). Ha két textúratérkép ugyanarra a fájlra hivatkozik, akkor a fájl csak egyszer jelenik meg a Rétegek panelen.

3D-animációk létrehozása

A Photoshop animáció idővonallal létrehozhat 3D-animációkat, melyekkel térben mozgathatja a 3D-modellt, és módosíthatja az időbeni megjelenítését. A 3D-réteg következő tulajdonságai közül bármelyiket animálhatja:

 • 3D-objektum vagy kamerapozíció. A térbeli pozíció vagy kameraeszközök segítségével időben mozgathatja a modellt vagy 3D-kamerát. A Photoshop átmenetet tud képezni a helyzetek vagy kameramozgások között, ezáltal egyenletes mozgás hatását keltve.

 • 3D-leképezés beállításai. Leképezési módok módosítása, lehetővé téve az átmenetképzést egyes leképezési módok között. A Csúcspontok mód fokozatosan átalakítható Drótvázzá, egy modell szerkezetének nagy vonásokban való felvázolását szimulálva.

 • Térbeli keresztmetszet. Keresztező sík elforgatása változó keresztmetszet időbeni megjelenítéséhez. Keresztmetszet beállításainak módosítása képkockák között, a modell különböző tulajdonságainak a kiemeléséhez animálás közben.

Kiváló minőségű animációkhoz az animáció egyes képkockái leképezhetők a Leképezés végső kimenethez beállítással. Lásd: A megjelenítési effektusok módosítása

Adobe logó

Bejelentkezés a fiókba