Megjegyzés:

A Photoshop alkalmazás Photoshop CC előtti verzióinál a cikkben tárgyalt funkciók közül néhány csak a Photoshop Extended kiadásban érhető el. A Photoshopnak nincs külön Extended verziója. A Photoshop Extended minden funkciója a Photoshop része.

Az idővonal-alapú animáció munkafolyamata

A rétegtartalom idővonal üzemmódban való animálásához az Idővonal panelen kulcsképeket állíthat be az aktuális idő jelzőjének újabb és újabb időpontra vagy képkockára húzásával, majd módosíthatja a rétegtartalom pozícióját, fedettségét és stílusát. A Photoshop két meglévő képkocka közé automatikusan új képkockákat vesz fel, illetve módosítja a meglévőket úgy, hogy a rétegtulajdonságokat (pozíció, fedettség és stílusok) az új képkockák között egyenletesen változtatva mozgás vagy átalakulás hatását kelti.

Ha például egy réteget el szeretne halványítani, a kezdő képkockán a réteg fedettségét állítsa 100%-ra, majd kattintson a réteg Fedettség időmérő órájára. Ezután mozgassa az aktuális idő jelzőjét az utolsó képkocka időpontjára vagy helyére, és ugyanennek a rétegnek a fedettségét állítsa 0%-ra. A Photoshop automatikusan új képkockákat szúr be a kezdő és a záró képkocka közé, és a réteg fedettségét a képkockák között egyenletesen csökkenti.

Amellett, hogy a Photoshop segítségével képkockákat szúrhat az animációba, üres videorétegekre festve képkockánként kézzel rajzolt animációkat is készíthet.

Megjegyzés:

Ha SWF formátumú animációkat szeretne létrehozni, használja az Adobe Flash, az Adobe After Effects vagy az Adobe Illustrator alkalmazást.

Idővonal-alapú animációk létrehozásához kövesse az alábbi általános munkafolyamatot.

1. Hozzon létre egy új dokumentumot.

Adja meg a méretet és a háttértartalmat. Ügyeljen arra, hogy a dokumentum képpontméretaránya és méretei megfeleljenek az animáció kimenetének. Használjon RGB színmódot. Ha nincs különösebb oka a módosításra, hagyja meg a 72 képpont/hüvelyk felbontást, a 8 bpc bitmélységet és a négyzetes képpontméretarányt.

Figyeljen arra, hogy az Idővonal panel meg legyen nyitva. Ha szükséges, kattintson a panel középső részén található, lefelé mutató nyílra, válassza a Videó idővonal létrehozása menüpontot, majd kattintson a nyíl bal oldalán lévő gombra. Ha az Idővonal panel képkocka-animációs üzemmódban van, kattintson a panel bal alsó sarkában található Konvertálás videó idővonallá ikonra.

2. Állítsa be a panel menüjében az Idővonal képsebességének beállítása lehetőséget.

Adja meg az animáció időtartamát és képsebességét. Lásd: Az idővonal tartamának és a képsebességnek a megadása.

3. Vegyen fel egy réteget.

Háttérréteget nem lehet animálni. Ha a tartalmat animálni szeretné, a háttérréteget alakítsa normál réteggé, vagy éljen az alábbi lehetőségek egyikével:

 • Új réteg tartalom hozzáadásához

 • Új videoréteg videotartalom hozzáadásához.

 • Új üres videoréteg tartalmak klónozásához vagy kézzel rajzolt animációk készítéséhez.

4. Vegyen fel tartalmat a rétegre.

5. (Nem kötelező lépés:) Vegyen fel rétegmaszkot.

A rétegmaszk segítségével érheti el, hogy a réteg tartalmának csak egy része legyen látható. A rétegmaszk animálásával elérheti, hogy a réteg tartalmának idővel más és más része jelenjen meg. Lásd Rétegmaszkok hozzáadása.

6. Húzza az aktuális idő jelzőjét arra az időpontra vagy képkockára, amelynél az első kulcsképet be szeretné állítani.

7. Kapcsolja be a kulcsképek használatát az egyik rétegtulajdonsághoz.

Kattintson a réteg neve melletti háromszögre. Egy lefelé mutató háromszög felfedi a rétegtulajdonságokat. Ezután az animálni kívánt rétegtulajdonság első kulcsképének beállításához kattintson az időmérőre. Egyidejűleg több rétegtulajdonsághoz is beállíthat kulcsképeket.

8. Helyezze át az aktuális idő jelzőjét, és módosítsa a rétegtulajdonságot.

Húzza az aktuális idő jelzőjét arra az időpontra vagy képkockára, ahol a rétegtulajdonság megváltozik. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

 • A réteg pozíciójának módosításával mozgathatja a réteg tartalmát.

 • A réteg fedettségének módosításával a tartalmat elhalványíthatja vagy láthatóságát fokozhatja.

 • A rétegmaszk pozíciójának módosításával felfedheti a réteg különböző területeit.

 • Be- és kikapcsolhatja a rétegmaszkot.

Bizonyos animációtípusok esetében (például egy objektum színének megváltoztatásakor vagy a képkocka teljes tartalmának lecserélésekor) további rétegekre van szükség, amelyek helyet adnak az új tartalomnak.

Megjegyzés:

Az alakzatok animálásához nem az alakzat rétegét, hanem a vektormaszkot kell animálni az Időváltozás időmérője funkcióval, valamint a Vektormaszk pozíciója vagy a Vektormaszk engedélyezése beállítással.

9. Szükség szerint vegyen fel további rétegeket és tartalmakat, illetve módosítsa a rétegtulajdonságokat.

10. A réteg időtartamát kijelölő sáv áthelyezésével vagy levágásával adja meg, hogy a réteg hol jelenjen meg az animációban.

11. Tekintse meg az animáció előnézetét.

Az Idővonal panelen lévő vezérlőkkel létrehozása közben tekintse meg az animációt. Ezután a webböngészőben jelenítse meg. A Mentés webre párbeszédpanelen szintén megtekinthető az animáció. Lásd: Videoklipek vagy idővonalas animációk előzetes megtekintése.

12. Mentse az animációt.

Az animációt a Mentés webre paranccsal animált GIF formátumban, a Videó renderelése paranccsal képsorozatként vagy videoklipként mentheti. A mentéshez használhatja a PSD formátumot is, amelyet importálhat az Adobe After Effects alkalmazásba.

Rétegtulajdonságok animálása kulcsképek használatával

Animálhatja a különböző rétegtulajdonságokat, a pozíciót, a fedettséget és a stílust. Minden változás történhet a többitől függetlenül vagy azokkal egyidejűleg. Ha a különböző objektumokat egymástól függetlenül szeretné animálni, célszerű azokat külön rétegeken létrehozni.

A rétegtulajdonságok animálására íme néhány példa:

 • A pozíciót úgy animálhatja, hogy a Pozíció tulajdonsághoz felvesz egy kulcsképet, majd az aktuális idő jelzőjét áthelyezi, és a réteget elhúzza a dokumentumablakban.

 • A réteg fedettségét úgy animálhatja, hogy a Fedettség tulajdonsághoz felvesz egy kulcsképet, majd az aktuális idő jelzőjét áthelyezi, és a réteg fedettségét a Rétegek panelen módosítja.

 • Lehetőség van 3D-tulajdonságok, például az objektum és a kamerapozíció animálására. (További információért lásd: 3D-animációk létrehozása.)

 

A tulajdonságok kulcsképekkel való animálásához legalább két kulcsképet fel kell vennie a tulajdonsághoz. Ellenkező esetben a rétegtulajdonságon elvégzett módosítások a réteg teljes időtartama alatt érvényben maradnak.

Mindegyik rétegtulajdonsághoz tartozik egy Időváltozás időmérője ikon , amelyre kattintva elkezdheti az animálást. Amikor egy adott tulajdonság időmérője aktív, az aktuális idő jelzőjének és a tulajdonságértéknek a módosításakor a Photoshop automatikusan új kulcsképeket állít be. Amikor az időmérő nem aktív, a tulajdonsághoz nem tartoznak kulcsképek. Ha akkor ad értéket egy rétegtulajdonságnak, amikor az időmérő nem aktív, az érték a réteg teljes időtartama alatt érvényben marad. Ha megszünteti az időmérő kijelölt állapotát, azzal végleg törli az adott tulajdonság összes kulcsképét.

A közbeszúrási mód kiválasztása

A közbeszúrás (más néven mozgásátmenet) ismeretlen értékek két ismert érték között való feltöltési műveletét írja le. A digitális videoklipek és filmek világában a közbeszúrás általában két kulcskép közötti új értékek generálását jelenti. Ha például azt szeretné, hogy egy grafikai elem 15 képkocka alatt 50 képponttal mozduljon el balra, adja meg a grafika pozícióját az 1. és a 15. képkockán, majd definiálja kulcsképként mindkét képkockát. A Photoshop a két kulcskép közé beszúrja a megfelelő képkockákat. A kulcsképek közötti interpoláció a mozgás, a fedettség, a stílusok és a globális megvilágítás animálására használható.

Az Idővonal panelen a kulcsképek megjelenése attól függ, hogy milyen közbeszúrási módot választ a kulcsképek közötti intervallumhoz.

Lineáris kulcskép 

Egyenletesen változtatja az animált tulajdonságot a kulcsképek között. (Ez alól egyetlen kivétel a rétegmaszk pozícióját definiáló tulajdonság, amely az engedélyezett és a letiltott állapot között átmenet nélkül változik.)

Kulcskép megtartása 

Megtartja az aktuális tulajdonság beállítást. Ez a közbeszúrási módszer villogó effektusok létrehozásához hasznos, vagy akkor, ha egy-egy réteget egy csapásra meg szeretne jeleníteni, vagy el szeretne tüntetni.

A kulcskép közbeszúrási módját az alábbiak szerint választhatja ki:

 1. Az Idővonal panelen jelöljön ki egy vagy több kulcsképet.

 2. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Kattintson a jobb gombbal az egyik kijelölt kulcsképre, és a helyi menüben válassza a Lineáris közbeszúrás vagy a Közbeszúrás tartása parancsot.

  • A panelmenüben mutasson a Kulcskép közbeszúrása pontra, majd válassza a Lineáris vagy a Tartás parancsot.

Az aktuális idő jelzőjének kulcsképre helyezése

Miután beállította egy tulajdonság első kulcsképét, a Photoshop megjeleníti a kulcsképnavigátort, amelynek használatával kulcsképről kulcsképre mozoghat, illetve kulcsképeket állíthat be vagy törölhet. Amikor aktív (sárga) a kulcsképnavigátor rombusza, akkor az aktuális idő jelzője pontosan az adott rétegtulajdonság egyik kulcsképén áll. Amikor nem aktív (szürke) a kulcsképnavigátor rombusza, akkor az aktuális idő jelzője két képkocka között helyezkedik el. Amikor nyilak láthatók a kulcsképnavigátor két oldalán, az aktuális kulcsképtől jobbra és balra is találhatók további kulcsképek a tulajdonsághoz.

 1. Az Idővonal panelen kattintson a kulcsképnavigátor egyik nyilára. A bal oldali nyílra kattintva az aktuális idő jelzőjét az előző képkockára helyezheti. A jobb oldali nyílra kattintva az aktuális idő jelzőjét a következő képkockára helyezheti.

Kulcsképek kijelölése

 1. Végezze el a következő műveletek valamelyikét az Idővonal panelen:

  • Kulcskép kijelöléséhez kattintson a kulcsképikonra.

  • Több kulcskép kijelöléséhez a Shift billentyű lenyomásával kattintson a kulcsképekre, vagy vonjon kijelölőkeretet a kulcsképek köré.

  • Ha egy rétegtulajdonság összes kulcsképét ki szeretné jelölni, kattintson a rétegtulajdonság nevére az időmérő ikon mellett.

Kulcsképek mozgatása

 1. Az Idővonal panelen jelöljön ki egy vagy több kulcsképet.

 2. A kijelölt kulcsképikonokat húzza a kívánt pozícióba. (Ha több kulcsképet jelölt ki, akkor azok egy csoportban helyezhetők át, és megőrzik egymás közötti időbeli távolságukat.)

Megjegyzés:

A több kulcsképből álló csoport hosszának növeléséhez, illetve csökkentéséhez az Alt (Windows), illetve az Option (Mac OS) billentyűt nyomva tartva húzza el a kijelölés első vagy utolsó kulcsképét. A kijelölés másik végén található kulcskép a helyén marad a húzás közben, így gyorsabb, illetve lassabb lesz az animáció.

Kulcsképek másolása és beillesztése

A tulajdonságokhoz (például a pozícióhoz) tartozó kulcsképeket tetszőleges réteg ugyanazon tulajdonságába másolhatja. A kulcsképek beillesztésekor a program az aktuális idő jelzőjétől a másoltaknak megfelelő távolságra illeszti be azokat.

Egyidejűleg csak egy réteg kulcsképeit másolhatja. Ha egy másik rétegre illeszt be kulcsképeket, azok a célul szolgáló rétegen a megfelelő tulajdonságban jelennek meg. A legkorábbi kulcskép az aktuális időpontban jelenik meg, a többi kulcskép relatív sorrendben követi. A kulcsképek a beillesztés után megőrzik kijelölt állapotukat, így azonnal az idővonal másik pontjára helyezhetők.

Megjegyzés:

A kulcsképek másolását és beillesztését egyidejűleg több tulajdonság között végezheti.

 1. Az Idővonal panelen jelenítse meg a vágólapra másolni kívánt kulcsképeket tartalmazó rétegtulajdonságot.

 2. Jelöljön ki egy vagy több kulcsképet.
 3. Kattintson a jobb gombbal valamelyik kijelölt kulcsképre, majd válassza a Kulcsképek másolása parancsot.
 4. Az Idővonal panelen, a célul szolgáló rétegen húzza az aktuális idő jelzőjét arra az időpontra, ahol a kulcsképeket meg szeretné jeleníteni.

 5. Jelölje ki a célréteget.
 6. Nyissa meg a panelmenüt, majd válassza a Kulcsképek beillesztése parancsot.

Kulcsképek törlése

 1. Az Idővonal panelen jelöljön ki egy vagy több kulcsképet, és tegye a következők valamelyikét:

  • Kattintson a jobb gombbal (Windows), illetve a Ctrl billentyűt nyomva tartva (Macintosh) az egyik kijelölt kulcsképre, és a helyi menüben válassza a Kulcskép törlése parancsot.

  • A panel menüjében kattintson a Kulcsképek törlése parancsra.

Kézzel rajzolt animációk létrehozása

Képkockáról képkockára kézzel rajzolt animáció létrehozásához üres videoréteget vehet fel a dokumentumba. Ha egy videoréteg fölé üres videoréteget szúr be, majd módosítja a fedettségét, láthatóvá teheti az alatta lévő videoréteg tartalmát. Ezt a tartalmat ezután az üres videorétegre festve vagy rajzolva rotoszkóp technikával animálhatja. Lásd még: Videoréteg képkockáinak festése.

Megjegyzés:

Ha több, egymástól független elemet animál, ezeket a tartalmakat más-más üres videorétegen hozza létre.

 1. Hozzon létre egy új dokumentumot.
 2. Vegyen fel egy üres videoréteget.
 3. Fesse rá vagy vegye fel a kívánt tartalmat a rétegre.
 4. (Nem kötelező lépés:) Az Idővonal panelen a panelmenü Pauszpapírok engedélyezése pontjának kiválasztásával engedélyezze a Pauszpapír üzemmódot.

 5. Húzza az aktuális idő jelzőjét a következő képkockára.
 6. A rétegre az előző rétegétől kissé eltérő pozícióban fesse rá vagy vegye fel a tartalmat.

  Megjegyzés:

  A Réteg menü Videorétegek pontjára mutatva, majd a megfelelő parancsot választva üres videoképkockát vehet fel, képkockákról másolatot készíthet, vagy képkockákat törölhet az üres videorétegről.

  A megfelelő számú, kézzel rajzolt képkocka elkészítése után az aktuális idő jelzőjének húzásával vagy a lejátszás kezelőivel előzetesen megtekintheti az animációt.

Üres videoképkockák beszúrása, törlése vagy másolása

Az üres videorétegekhez üres videoképkockákat adhat vagy távolíthat el róluk. Az üres videorétegeken már meglévő (festett) képkockákról másolatot is készíthet.

 1. Az Idővonal panelen jelölje ki a kívánt üres videoréteget, majd húzza az aktuális idő jelzőjét a megfelelő képkockára.

 2. A Réteg menüben mutasson a Videorétegek pontra, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

  Üres képkocka beillesztése

  Erre a parancsra kattintva egy üres videoképkockát szúrhat be a kijelölt üres videorétegre az aktuális időpontban.

  Képkocka törlése

  Erre a parancsra kattintva a kijelölt üres videorétegről törölheti az aktuális időpontban lévő videoképkockát.

  Képkocka másolása

  Erre a parancsra kattintva beillesztheti a videoképkocka másolatát a kijelölt üres videorétegre az aktuális időpontban.

Pauszpapír-tulajdonságok beállítása

Pauszpapír üzemmódban az aktuális képkockára rajzolt tartalmak mellett a környező képkockákra rajzolt tartalmak is láthatók. Ezek a további képkockák a megadott fedettségi értékkel jelennek meg, így megkülönböztethetők az aktuális képkockától. A pauszpapír üzemmód a képkockánként rajzolt animációk készítésekor hasznos, mert támpontokat nyújt a rajzelemek (vonások) és más szerkesztések pozíciójához.

A pauszpapír beállításaival megadhatja, hogyan jelenjenek meg az előző és a következő képkockák a pauszpapír üzemmódban.  (Lásd: Idővonal panel – áttekintés.)

 1. Nyissa meg az Idővonal panelt, majd válassza a Pauszpapír beállításai parancsot annak menüjében.

 2. Az alábbi beállítások megadására van mód:

  Pauszpapírok száma

  Ebben a csoportban megadhatja, hogy hány előző és következő képkocka jelenjen meg. A Képkockák előtte (előző képkockák) és a Képkockák utána (következő képkockák) mezőben adja meg a kívánt értékeket.

  Képkockaköz

  Ez a mező a megjelenített képkockák közötti képkockák számát határozza meg. Az 1-es érték megadásával például egymás melletti képkockákat jeleníthet meg, míg a 2-es érték megadásával csak minden második képkocka lesz látható.

  Max. áttetszőség

  Ez a mező az aktuális időpont előtt és után közvetlenül álló képkockák áttetszőségét határozza meg százalékban.

  Min. áttetszőség

  Ez a mező a pauszpapír üzemmódhoz beállított előző és következő képkockasorozat legszélső képkockáinak áttetszőségét határozza meg százalékban.

  Keverési mód

  Ez a mező azoknak a területeknek a megjelenését határozza meg, ahol a képkockák fedik egymást.

  A Photoshop Pauszpapír üzemmódja
  Pauszpapír üzemmód

  A. Az aktuális képkocka a következő egy képkockával B. Az aktuális képkocka a megelőző és a következő egy-egy képkockával C. Az aktuális képkocka a megelőző egy képkockával 

Többrétegű animáció megnyitása

A Photoshop korábbi verzióiban mentett animációkat többrétegű Photoshop (PSD) formátumú fájlokként megnyithatja. A program azok halmozási sorrendjének megfelelően az Idővonal panelre helyezi a rétegeket úgy, hogy a legalsó réteg lesz az első képkocka.

 1. A Fájl menüben kattintson a Megnyitás parancsra, és jelölje ki a megnyitni kívánt Photoshop-fájlt.
 2. A Rétegek panelen jelölje ki az animációhoz használni kívánt rétegeket, majd válassza a panel menüjének Képkockák készítése rétegekből parancsát.

  Az animációt szerkesztheti, illetve a Mentés webre paranccsal animált GIF formátumban, vagy a Videó renderelése paranccsal QuickTime mozgóképként mentheti.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat