Megosztás, megjegyzés írása és ellenőrzés

Dokumentumok megosztása

Az Adobe Reader alkalmazás használatával megoszthat másokkal dokumentumokat. A fájlok megoszthatók Adobe SendNow szolgáltatáson vagy e-mail üzeneten keresztül.

Tegye a következők egyikét:

 • Válassza a Fájl > Fájlmegosztás a SendNow online szolgáltatással elemet.
 • Az Eszközök ablaktáblára kattintás után válassza a Fájl küldése elemet
 • Válassza a Fájl > Fájlküldés elemet

A képernyőn megjelenő útmutató szerint osztható meg a fájl másokkal.

További tudnivalók: Fájlmegosztás az Acrobat.com webhelyről SendNow Online szolgáltatással és Fájlmegosztás e-mail üzenetben, Acrobat súgó.

Fájltárolás az Acrobat.com oldalon

Az Acrobat.com szolgáltatással különféle eszközökről tárolhatók és érhetők el PDF és egyéb dokumentumok. 

Az Acrobat.com oldalon fájlok tárolásához, tegye a következők egyikét:

 • Kattintson  az eszköztárra
 • Kattintson az Eszközök > fájlok tárolása elemre.
 • A Mentés párbeszédablakban (Fájl > Mentés vagy Fájl > Mentés mint), a Mentés online fiókba listából válasszon egy fiókot.

PDF fájlok ellenőrzése és megjegyzések hozzáfűzése

A PDF fájlokba megjegyzés a Megjegyzések és rajzjelölések eszközökkel írható bele. Rendelkezésre áll az összes Megjegyzések és rajzjelölések eszköz. Ha áttekintésre érkezik egy PDF, a megjegyzéskezelő és jelölő eszközökkel fűzhetők hozzá a megjegyzések.

Megjegyzési eszközök

A PDF fájlok átnézése közben lehetőség van a különböző megjegyzési eszközök segítségével megjegyzéseket hozzáadni a dokumentumhoz. Ilyen eszköz például az öntapadó jegyzet, a szövegkiemelő, a szöveges megjegyzés hozzáadása vagy az áthúzás eszköz.

Megjegyzések panel
Megjegyzések panel

A. Öntapadó jegyzet elhelyezése B. Szövegkiemelés C. Szöveges megjegyzés hozzáadása D. Fájl csatolása E. Hangfelvétel F. Bélyegző elhelyezése eszköz és menü G. Szöveg beszúrása a kurzorpozíciónál H. Szöveg cseréje I. Áthúzás J. Aláhúzás K. Jegyzet elhelyezése a szövegben L. Szövegjavítás jelölése 

Példa: A szövegkiemelő eszköz használata

 1. Kattintson a Megjegyzés > Megjegyzések lehetőségre a munkaterület jobb felső sarkában.

 2. Válassza ki a Szövegkiemelő eszközt ().

 3. Jelölje ki a kurzorral a kiemelni kívánt szövegrészt a dokumentumban.

 4. Ha szeretne megjegyzést hozzáfűzni a kiemelt szöveghez, tegye az alábbiak egyikét:

  • Kattintson duplán a kiemelt szövegre.
  • Kattintson jobb gombbal a kiemelt szövegre, majd a megjelenő helyi menüből válassza az Előugró megjegyzés megnyitása lehetőséget.
  Ha szeretne megjegyzést hozzáfűzni a kiemelt szöveghez, válassza az Előugró megjegyzés megnyitása lehetőséget

 5. Írja be a kívánt megjegyzést.

Rajzjelölési eszközök

A PDF fájlok átnézése közben lehetőség van a különböző rajzjelölési eszközök segítségével megjegyzéseket hozzáadni a dokumentumhoz. Ilyen eszköz például a Szövegmező hozzáadása, a Téglalap rajzolása vagy a Szabadkézi rajz.

Rajzjelölések panel
Rajzjelölések panel

A. Szövegmező hozzáadása B. Szöveges széljegyzet hozzáadása C. Vonal rajzolása D. Nyíl rajzolása E. Ovális rajzolása F. Téglalap rajzolása G. Felhő rajzolása H. Sokszög rajzolása I. Összefüggő vonalak rajzolása J. Szabadkézi rajz K. Szabadkézi rajz törlése 

A Rajzjelölési eszközök használata

 1. Kattintson a Megjegyzés > Rajzjelölések lehetőségre a munkaterület jobb felső sarkában.

 2. Válassza ki a kívánt eszközt.

 3. A kurzorral rajzoljon egy formát a dokumentumban.

 4. Ha szeretne megjegyzést hozzáfűzni a formához, tegye az alábbiak egyikét:

  • Kattintson duplán a megrajzolt formára.
  • Kattintson jobb gombbal a formára, majd a megjelenő helyi menüből válassza az Előugró megjegyzés megnyitása lehetőséget.

A Megjegyzés és a Rajzjelölési eszközök tulajdonságainak testreszabása

Lehetőség van a megjegyzés és a rajzjelölési eszközök tulajdonságainak módosítására. Például megváltoztathatja a Szövegkiemelő eszköz színét vagy áttetszőségét.

Megjegyzés: Az alábbi leírás a Szövegkiemelő eszköz tulajdonságainak testreszabását mutatja be. Ugyanezek az instrukciók érvényesek a Reader más eszközeire is.

 1. Kattintson jobb gombbal a megjegyzésre, majd a megjelenő helyi menüből válassza a Tulajdonságok lehetőséget.

 2. A Tulajdonságok párbeszédpanel Megjelenés lapján állítsa be a megjegyzés tulajdonságait.

  Megjegyzés: Ha a rajzjelölési eszközöknél a megadott beállításokat szeretné alapértelmezettként használni, jelölje be a Tulajdonságok használata alapértelmezettként négyzetet.

 3. Kattintson az OK gombra.

Válasz megjegyzésekre, illetve a válaszok törlése

 • Kattintson jobb gombbal egy megjegyzésre, majd válassza a helyi menü Válasz elemét.

 • Ha később válasza eltávolítása mellett dönt, akkor kattintson a válaszra jobb gombbal, majd kattintson a Törlés elemre.

További részletekért lásd: Válasz megjegyzésre, Acrobat súgó.

PDF jóváhagyása vagy elutasítása

Ha felkérik PDF jóváhagyására, akkor érkezik egy e-mail üzenet, amely részletesen leírja a teendőket. A PDF jóváhagyásához vagy elutasításához a felül megjelenő Bélyegzők paletta és a dokumentum üzenetsora használható.

További részletekért lásd: Részvétel jóváhagyási munkafolyamatban, Acrobat súgó.

Megjegyzés:

Csak az Acrobat több-bájtos verzióját alkalmazó felhasználók indíthatnak jóváhagyási munkafolyamatot. A Reader-használók azonban nyelvi változattól függetlenül képesek a PDF fájlok jóváhagyására és elutasítására.

Ellenőrzés követése (Csak Reader alkalmazásban, böngészőben nem)

Egy dokumentum ellenőrzésének követéséhez, illetve az ellenőrzési folyamat állapotának megjelenítéséhez válassza a Nézet > Szemléző menüelemet. A Szemléző alatt megjeleníthető, hogy kik vesznek részt az ellenőrzésben, és hogy ki hány megjegyzést tett.

 • A Szemléző bal oldalán megjelenik az összes felügyelt ellenőrzés alatt lévő PDF fájl.

 • A jobb oldali felsorolás tartalmazza a PDF szétküldésének dátumát és időpontját, valamint az ellenőrzésbe bevontakat. A megosztott PDF fájlokra mutató hivatkozások további információkat tartalmaznak, például a határidőt (ha be van ilyen állítva) és az egyes ellenőrzők által kiadott megjegyzések számát. A Szemléző alatt megjelenő hivatkozás törlésével a PDF fájl nem törlődik.

 • A „Legutóbbi módosítások” összefoglalja a legfrissebb áttekintési változtatásokat.

További tudnivalók: Ellenőrzött PDF dokumentumok nyomon követése, Acrobat súgó.

Visszaállás váratlan bezáródás után (csak Reader alkalmazásból, böngészőből nem)

Az Automatikus mentés szolgáltatás megakadályozza a módosítások elvesztését egy váratlan megszakítás után.

 1. Nyissa meg azokat a fájlokat, amelyeken a váratlan bezáródáskor dolgozott.

 2. Amikor a rendszer erre kéri, kattintson az Igen gombra az automatikusan mentett fájlok betöltéséhez.

 3. Mentse a fájlokat az eredeti fájlnévvel azonos néven.

Ha az automatikus mentés ki van kapcsolva, akkor visszakapcsolhatja a Beállítások párbeszédpanelben

 1. Kattintson jobb gombbal a dokumentumra, majd a helyi menüből válassza a Oldalmegjelenítés beállításai elemet.

 2. Válassza a bal oszlop Dokumentumok elemét, majd válassza az A dokumentum változásainak automatikus mentése ideiglenes fájlba XX perces időközönként elemet.

 3. A Perc mezőben adható meg, milyen gyakran kéri a mentést.

Adobe logó

Bejelentkezés a fiókba