תצוגות מקדימות ב-After Effects CC 2015 (13.5)‎

אודות תצוגות מקדימות ב-After Effects CC 2015 (13.5)‎

אופן ההפעלה של תצוגה מקדימה של קומפוזיציות, שכבות וקטעי וידאו השתנה באופן ניכר ב-After Effects CC 2015 (13.5)‎. כעת קל יותר להפעיל, לתפעל ולהגדיר תצוגות מקדימות.

הערה:

לפני התקנת After Effects CC 2015 (13.5)‎, קרא מאמר זה שעוסק בגרסאות הקודמות. לקבלת פרטים על מה שחדש ומה שהשתנה, קרא מאמר זה. למד על הבעיות הידועות של After Effects CC 2015 (13.5)‎.

מאמר זה מכיל מידע על הדברים שהשתנו בנוגע לתצוגות המקדימות, כולל:

כבר לא נעשה שימוש ב-RAM Preview להפעלת תצוגה מקדימה:

After Effects עדיין מאחסן פריימים במטמון ה-RAM להצגה בזמן אמת. עם זאת, הפעלה של תצוגה מקדימה כזו כבר אינה פקודה ייחודית ב-After Effects, לכן כבר לא נעשה שימוש במונח RAM Preview (תצוגה מקדימה של RAM). כעת משתמשים במונח "תצוגה מקדימה".

מקש הרווח יכול עכשיו להפעיל תצוגה מקדימה

כעת ניתן להשתמש במקש הרווח להפעלת תצוגה מקדימה שממטבת את אחסון הפריימים במטמון לצורך הצגה בזמן אמת, כמו גם להפעלת שמע. (בעבר אלה היו שתי תכונות ייחודיות שנקראו RAM Preview)

תצוגה מקדימה ניתנת להתאמה

ניתן להגדיר את התנהגות התצוגה המקדימה עבור כל קיצור מקשים של תצוגה מקדימה: מקש הרווח, 0 בלוח המספרים ו-Shift‏ + 0 בלוח המספרים. אם ברצונך שמקש הרווח ישמש להפעלת תצוגות מקדימות עם שמע, שמציגות גם את בקרי השכבה הפעילה, כעת באפשרותך לעשות זאת.

תצוגות מקדימות רציפות

בגרסאות קודמות של After Effects, לחיצה בכל מקום שהוא במהלך הפעלה הייתה מפסיקה את ההפעלה. ב-After Effects CC 2015 (13.5)‎, באפשרותך לעבוד בקומפוזיציה או בפרויקט במקביל להצגת התצוגה המקדימה של קומפוזיציה, שכבה או קטע וידאו. תצוגות מקדימות רציפות משנות בהכרח את אופן ההפעלה והעצירה של תצוגות מקדימות. במאמר זה תוכל לקבל מידע נוסף על השיפורים בביצועים האינטראקטיביים שאפשרו את ההפעלה של תצוגות מקדימות רציפות.

הרבה דברים השתנו בנוגע לתצוגות המקדימות, אך זה מה שלא השתנה ב-After Effects CC 2015 (13.5)‎:

 • הצגה בזמן אמת עדיין מחייבת אחסון של פריימים מעובדים ב-RAM. אף על פי שקומפוזיציות פשוטות יכולות לעבור עיבוד ואחסון במטמון במהירות גבוהה יותר מאשר זמן אמת, לצורך תצוגה מקדימה תמיד מתבצע אחסון של פריימים ב-RAM לפני הפעלת התצוגה המקדימה, ללא תלות בתוכן הקומפוזיציה.

 • אין שימוש חדש ב-GPU במהלך תצוגות מקדימות. כל השינויים ב-After Effects CC 2015 (13.5)‎ קשורים למיטוב משאבי ה-CPU.

שינוי פרויקטים וקומפוזיציות במהלך תצוגות מקדימות (תצוגה מקדימה רציפה)

כעת באפשרותך לערוך שינויים בפרויקט הפתוח ב-After Effects בשעה שמופעלת ברקע תצוגה מקדימה.

בגרסאות קודמות של After Effects, לאחר שהפעלת תצוגה מקדימה במציג קומפוזיציות, שכבות או קטעי וידאו, לחיצה בכל מקום שהוא בממשק המשתמש גרמה לעצירת התצוגה המקדימה. ב-After Effects CC 2015 (13.5)‎, ההפעלה של התצוגה המקדימה ממשיכה עד שאתה נוקט פעולה מפורשת לעצירתה, למשל שימוש בקיצור מקשים כמו מקש הרווח. קרא את הסעיף "עצירת תצוגה מקדימה" שלהלן כדי להכיר את הפעולות הזמינות לעצירת תצוגה מקדימה.

בעת הצגה של תצוגה מקדימה של קומפוזיציה, ניתן לשנות את השכבות בחלוניות Timeline‏, Layer או Effect Controls. After Effects מתחיל באופן מיידי לאחסן את הפריימים המעודכנים במטמון, מה שגורם לקצב הפריימים של התצוגה המקדימה להאט עד לאחסון במטמון של הפריימים החדשים. עם זאת, לא ניתן לערוך שינויים בחלונית התצוגה המקדימה של הקומפוזיציה, משום שלחיצה בחלונית עצמה תגרום לעצירת התצוגה המקדימה.

הערה:

כדי לערוך שינויים בקומפוזיציה על-ידי לחיצה בחלונית הרלוונטית במהלך תצוגה מקדימה, למשל, כדי לשנות נתיב מסיכה, פתח חלונית נוספת של המציג עבור אותה קומפוזיציה, וערוך את השינויים שם. השינויים שנערכים במציג החלונית החדשה משתקפים בחלונית Composition שבה מוצגת התצוגה המקדימה.

ניתן לערוך שינויים במהלך תצוגה מקדימה בכל חלונית Composition‏, Layer או Footage שלא מוצגת בה תצוגה מקדימה. דוגמאות לפעולות נוספות שבאפשרותך לבצע:

 • יצירת שכבות חדשות, כולל קומפוזיציות משנה, ושינוי שלהן.
 • החלה או הסרה של אפקטים ופריימים מרכזיים, ושינוי הערכים של מאפיין או פריים מרכזי.
 • ייבוא קטעי וידאו ושינוי הגדרות הפענוח של כל קטע וידאו.
 • הוספת קומפוזיציות לתור העיבוד ושינוי ההגדרות או סדר הפריטים לעיבוד. הפעלה של תור העיבוד גורמת לעצירה של תצוגות מקדימות.
 • שינוי הסדר של סביבת העבודה, כולל פתיחה של חלוניות Composition‏, Layer או Footage חדשות.
 • שינוי הגדרות התצוגה של חלונית Composition‏, Layer או Footage. לדוגמה, הצגה של ערוץ האלפא, ביצוע זום פנימה או החוצה, מעבר מתצוגה של עמוד אחד לתצוגה של 4 עמודים במסך, או שינוי של תצוגת התלת-ממד.

כנזכר לעיל, בכל פעם שאתה עורך שינוי שמשפיע על הפריימים שמוצגים בתצוגה המקדימה, קצב הפריימים של התצוגה המקדימה יורד בשעה שהפריימים החדשים מעובדים ומאוחסנים בארכיון.

הזמן הנוכחי לעומת זמן התצוגה המקדימה

עם היכולת לשנות קומפוזיציה במהלך תצוגה מקדימה, קיים הפרש ניכר בין הזמן הנוכחי וזמן התצוגה המקדימה.

ב-After Effects, הזמן הנוכחי בקומפוזיציה הוא הפריים שבו מתועדות פעולות רבות, כמו הוספה של פריימים מרכזיים. מחוון הסמן הנוכחי (CTI) ותצוגת הזמן הנוכחי בפינה השמאלית העליונה של החלונית Timeline, מציינים את הזמן הנוכחי.

במהלך תצוגה מקדימה, ה-CTI מראה קו כחול אנכי שחוצה את אזור גרף הזמן בחלונית Timeline. קו זה עוזר לזהות את הפריימים המרכזיים או נקודות עניין אחרות שמתקיימים בזמן הנוכחי.

זמן התצוגה המקדימה של קומפוזיציה שונה מן הזמן הנוכחי. זמן התצוגה המקדימה תואם לפריים שמוצג בחלונית Composition במהלך תצוגה מקדימה. זמן התצוגה המקדימה מצוין באמצעות מחוון זמן התצוגה המקדימה (PTI). ה-PTI הוא הקו האנכי האדום שחוצה את אזור גרף הזמן בחלונית Timeline, שזז משמאל לימין במהלך תצוגה מקדימה. גם תצוגת הזמן בתחתית החלונית Composition מציינת את זמן התצוגה המקדימה. (בגרסאות קודמות של After Effects, לא היו למחוון זמן התצוגה המקדימה או הזמן הנוכחי שמות הולמים.)

עם עצירת התצוגה המקדימה, הזמן הנוכחי וזמן התצוגה המקדימה נמצאים באותו פריים.

שינוי הזמן הנוכחי במהלך תצוגה מקדימה

בגרסאות קודמות של After Effects, ה-CTI בחלונית Timeline לא זז במהלך תצוגה מקדימה. גרירה של ה-CTI במהלך תצוגה מקדימה גורמת לעצירת התצוגה המקדימה ולהצגת הפריים בזמן הנוכחי החדש.

כדי להזיז את ה-CTI מבלי לעצור תצוגה מקדימה, החזר את המקש Option (ב-Mac OS) או Alt (ב-Windows) בשעה שאתה גורר את ה-CTI או לוחץ על סרגל הזמן. אם תחזיק גם את מקש Shift לחוץ במהלך הגרירה, ה-CTI ידלג לפריימים מרכזיים ונקודות עניין אחרות, כמו שהיה עושה גם אם לא הייתה מופעלת תצוגה מקדימה.

שיטות אחרות לשינוי הזמן הנוכחי לא גורמות לעצירת התצוגה המקדימה.

אופני התנהגות פשוטים וניתנים להגדרה של תצוגות מקדימות

נוסף על היכולת לשנות קומפוזיציה במהלך תצוגה מקדימה, After Effects CC 2015 (13.5)‎ משנה גם את האופן ההפעלה והעצירה של תצוגות מקדימות.ניתן להתאים אישית את אופני ההתנהגות של תצוגות מקדימות עבור מקשי הקיצור, באמצעות פקדים חדשים בחלונית Preview.כברירת מחדל, מקש הרווח מפעיל כעת תצוגה מקדימה שמאוחסנת במטמון להפעלה בזמן אמת ומשמיעה שמע.

מכיוון ששינויים אלה פתרו את ההבדלים בין אופני ההתנהגות של RAM Preview בעבר ו-Standard Preview (מקש הרווח), כבר לא נעשה שימוש במונחים אלה ב-After Effects. התצוגה המקדימה אוחדה, עם אופני התנהגות שניתנים להגדרת המשתמש.

סיכום של השינויים המרכזיים באופני ההתנהגות של התצוגות המקדימות:

 • כבר לא נעשה שימוש במונח RAM Preview לתיאור מצב נפרד של תצוגה מקדימה. הלחצן RAM Preview הוסר מהחלונית Preview.
 • מקש הרווח משמש כעת להפעלת תצוגה מקדימה שממטבת את אחסון הפריימים במטמון לצורך הצגה בזמן אמת, וכוללת שמע.
 • כעת ניתן להגדיר את התצורה של אופני ההתנהגות של תצוגות מקדימות עבור קיצור המקשים עם מקש הרווח.
 • פקדים חדשים בחלונית Preview מאפשרים לך להגדיר אופני פעולה של תצוגות מקדימות לפי קיצור מקשים: פקדי שמע, הפעלה בלופ, אחסון במטמון, טווח ושכבה.
 • אפשרות טווח חדשה: Work Area Extended By Current Time.
 • בעת אחסון של תצוגה מקדימה במטמון, After Effects מפעיל את התצוגה באופן מיידי. אם האפשרות מופעלת, מושמע שמע. כאשר ניתן לאחסן פריימים במטמון במהירות גבוהה יותר מזמן אמת, מהירות ההפעלה מוגבלת לקצב הפריימים בזמן אמת.
 • כעת ניתן להפעיל שמע עם כל התצוגות המקדימות, ללא תלות באופן ההפעלה של התצוגה המקדימה.
 • כאשר קצב הפריימים של התצוגה המקדימה נמוך יותר מזמן אמת (למשל, במהלך אחסון בארכיון), השמע מושתק כברירת מחדל. העדפה חדשה מאפשרת לך לבחור אם להשתיק את השמע או להפעיל אותו. אם אתה בוחר להפעיל את השמע, השמע מגמגם על מנת לשמור על סנכרון כאשר קצב הפריימים של התצוגה המקדימה נמוך יותר מזמן אמת.
 • נדרשת פעולה מפורשת לעצירת התצוגה המקדימה, משום שתצוגות מקדימות פועלות ברציפות במהלך עריכת שינויים בפרויקט או בקומפוזיציה.
הערה:

באופני הפעולה המאוחדים של התצוגות המקדימות לא שולבה אפשרות לתצוגה מקדימה של שמע בלבד. לחיצה על הנקודה (.) בלוח המספרים או לחיצה על Option + הנקודה (.) בלוח המספרים (ב-Mac OS) או על Alt + הנקודה (.) בלוח המספרים (ב-Windows) עדיין מפעילה תצוגה מקדימה של שמע בלבד. קיצורי מקשים אלה אינם ניתנים להגדרה ואינם מושפעים מן הפקדים החדשים בחלונית Preview.

ביטול המונח והלחצן RAM Preview

כבר לא נעשה עוד שימוש במונח RAM Preview ב-After Effects, והלחצן RAM Preview הוסר מן החלונית Preview. אופני הפעולה החדשים של התצוגות המקדימות פתרו את ההבדלים בין אופני ההתנהגות של RAM Preview בעבר ו-Standard Preview (מקש הרווח). כבר לא נעשה שימוש במונח "תצוגה מקדימה" לתיאור הפעלה של מציג קומפוזיציות, שכבות או קטעי וידאו ב-After Effects, ללא תלות באופני הפעולה.

אף על פי שהמונח RAM Preview בוטל, אופן הפעולה של אחסון פריימים במטמון עד להתמלאות ה-RAM עדיין קיים, גם אם הקוד הבסיסי לכך שוכתב. אחסון פריימים במטמון עד להתמלאות ה-RAM מתאפשר כעת על-ידי הגדרת הפקד Preview Favors לערך Frame Rate. אופן פעולה זה ואופני פעולה אחרים עם RAM Preview ו-Standard Preview, כמו הצגה או הסתרה של פקדי שכבה במהלך תצוגה מקדימה, ניתנים כעת להגדרת המשתמש.

אופני הפעולה המוגדרים כברירת מחדל בעת הפעלה של תצוגה מקדימה באמצעות מקש הרווח ו-0 בלוח המספרים

כעת, לחיצה על מקש הרווח מפעילה תצוגה מקדימה עם שמע ומאחסנת את הפריימים במטמון עד שה-RAM הזמין מתמלא, ובכך מאפשרת תצוגה בזמן אמת. השיפור יעזור הן למשתמשים חדשים והן למשתמשים מנוסים ב-After Effects לחוש בנוח להשתמש במקש הרווח להפעלת תצוגות מקדימות.

בגרסאות קודמות של After Effects, לפני שמשתמשים חדשים למדו על RAM Preview, הם נהגו דבר ראשון ללחוץ על מקש הרווח. סביר להניח שהתצוגה המקדימה שהופעלה לא הייתה בזמן אמת ולעולם לא כללה שמע, מה שגרם לבלבול ולהפניית שאלות רבות לקבלת עזרה.

משתמשי After Effects מנוסים שעובדים במחשבים ניידים או באמצעות מקלדת אחרת שלא כוללת לוח מספרים, יעריכו גם הם את קלות ההפעלה של תצוגה מקדימה מהארכיון באמצעות מקש הרווח.

לחיצה על 0 בלוח המספרים מפעילה תצוגה מקדימה שזהה ל-RAM Preview בגרסאות קודמות של After Effects.

ניתן לקבוע את הגדרות התצוגה המקדימה של שני קיצורי המקשים בחלונית Preview המעודכנת, כולל איפוס של מקש הרווח להתנהג כפי שנהג בגרסאות קודמות של After Effects.

פקדים חדשים בחלונית Preview

חלונית Preview עודכנה וכעת מאפשרת לך להגדיר את אופני הפעולה של קיצורי מקשים שמפעילים תצוגות מקדימות, כולל מקש הרווח. כדי לשנות את אופני הפעולה של קיצור מקשים כלשהו, ראשית בחר בו מתפריט ההקשר, ולאחר מכן שנה את האפשרויות כרצונך.

להלן תיאור של הפקדים בחלונית Preview:

נקודות הדילוג של גובה החלונית:

שינוי הגובה של החלונית Preview יגרום לדילוג לשלוש נקודות שונות להצגה:

 • פקדי העברה בלבד
 • פקדי העברה ותפריט הקשר
 • כל הפקדים

First Frame‏, Previous Frame‏, Next Frame ו-Last Frame:

לא ניתן לשנות את אופן הפעולה של לחצנים אלה.

הלחצן Play/Stop:

לחיצה על הלחצן Play תפעיל תצוגה מקדימה עם ההגדרות הנוכחיות שמוצגות בחלונית Preview.

המשמעות היא שאופן הפעולה של הלחצן Play ישתנה עם הבחירה בקיצור מקשים אחר. לדוגמה, אם האפשרות Shortcut מוגדרת לערך Spacebar והאפשרות Play From מוגדרת לערך Current Time, לחיצה על הלחצן Play תפעיל תצוגה מקדימה מן הזמן הנוכחי. אם תשנה את ההגדרה באפשרות Shortcut לערך Numpad 0 וההגדרה באפשרות Play From תשתנה לערך Start of Range, לחיצה על הלחצן Play תפעיל תצוגה מקדימה מתחילת הטווח.

כאשר אתה מפעיל תצוגה מקדימה כשהאפשרות Preview Favors מוגדרת לערך Frame Rate, הלחצן Play ישתנה לסמל של "אחסן במטמון והפעל" בשעה שפריימים מעובדים ומועברים למטמון. לחיצה על הלחצן Play במצב זה תגרום לעצירה העיבוד והאחסון במטמון ולהפעלת הפריימים שכבר אוחסנו, והלחצן Play ישתנה לסמל עצירה.

כדי לעצור תצוגה מקדימה, לחץ על סמל העצירה.

פקודת התפריט Composition > Preview > Play Current Preview מקושרת ללחצן Play/Stop. בחירה בפקודת תפריט זו מספקת את אותה תוצאה כמו לחיצה על הלחצן Play/Stop.

לולאה:

הפקד Loop להפעלה בלופ נזכר כעת עבור כל קיצור מקשים. מצב לופ פינג-פונג כבר אינו זמין.

Mute Audio‏:

הפקד Mute Audio להשתקת שמע נזכר כעת עבור כל קיצור מקשים. ניתן להשתיק או לבטל את ההשתקה של שמע במהלך תצוגה מקדימה בלחיצה על לחצן זה; לחיצה על הלחצן מחילה את המצב של הפקד Mute Audio על קיצור המקשים שנעשה בו שימוש להפעלת התצוגה המקדימה, וזה ישפיע על התצוגה המקדימה הבאה שתפעיל באמצעות קיצור מקשים זה.

קיצור דרך:

כדי להגדיר את אופני הפעולה הרלוונטיים, בחר בין שלושת קיצורי המקשים השונים שיכולים להפעיל תצוגה מקדימה: מקש הרווח, 0 בלוח המספרים ו-Shift‏ + 0 בלוח המספרים. הלחצן Play/Stop משתמש באופני הפעולה של קיצור המקשים הנוכחי שבו נעשה שימוש. קרא מאמר זה לעיון בתצורות ברירת המחדל של שלושת קיצורי המקשים.

Reset: לחץ על הלחצן Reset כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של התצוגה המקדימה עבור כל קיצורי המקשים. החזק את מקש Option (ב-Mac OS) או Alt (ב-Windows) לחוץ, ולחץ על הלחצן Reset כדי לשנות את הגדרות קיצור המקשים כך שיתאימו לאופן הפעולה שלהם בגרסאות קודמות של After Effects.

Preview Favors:

בחר כדי למטב את אופן הפעולה של אחסון במטמון והפעלה לשיפור הביצועים של קצב הפריימים או לקביעת משך בלתי מוגבל לתצוגה המקדימה. פקד זה דומה לבחירה בין RAM Preview ו-Standard Preview בגרסאות קודמות של After Effects; עם זאת, קיימים הבדלים מסוימים ב-After Effects CC 2015 (13.5)‎.

כאשר האפשרות Preview Favors מוגדרת לערך Frame Rate‏, After Effects מעבד ומאחסן פריימים במטמון כד שה-RAM הזמין מתמלא, ולאחר מכן מפעיל את הפריימים מהארכיון בזמן אמת. במהלך שלב העיבוד והאחסון בארכיון, הפריימים מעובדים ומאוחסנים במהירות הגבוהה ביותר האפשרית. ההפעלה של הפריימים מהארכיון מתחילה באופן מיידי, אך לא במהירות גבוהה יותר מקצב הפריימים בזמן אמת.אם המטמון ממלא את ה-RAM הזמין לפני שכל הפריימים בטווח מעובדים, בתצוגה המקדימה מופיעים רק הפריימים שאוחסנו במטמון. כששלב האחסון במטמון מסתיים, ההצגה בזמן אמת מתחילה מן הזמן שמוגדר על-ידי הפקד Play From, או פשוט ממשיכה אם העיבוד היה מהיר יותר מזמן אמת.

האפשרות Frame Rate היא הגדרת ברירת המחדל עבור כל קיצורי המקשים והיא ההגדרה המומלצת לשימוש כללי.

כאשר האפשרות Preview Favors מוגדרת לערך Length‏, After Effects מתחיל בהצגת התוכן על-ידי עיבוד ואחסון של פריימים במטמון, עם מאגר מתקדם קטן בלבד, בקצב פריימים שאינו מהיר יותר מזמן אמת. כל הטווח יוצג בתצוגה מקדימה; אם המטמון ממלא את ה-RAM הזמין לפני שכל הפריימים בטווח מעובדים, הפריימים הישנים ביותר במטמון נמחקים. תצוגה בזמן אמת תופעל רק אם הפריימים מעובדים במהירות גבוהה יותר מזמן אמת, או לאחר הלופ הראשון, אם הטווח כולו נכנס למטמון.

הכי טוב להשתמש באפשרות Length בעת הפעלה של תצוגה מקדימה של פריימים במעובדים במהירות גבוהה יותר מזמן אמת, מה שקורה לעתים קרובות בחלונית Footage, או בעת תצוגה מקדימה של טווח שארוך מדי להכנסת כל הפריימים למטמון.

הן עבור Frame Rate והן עבור Length:

 • הפעלת התוכן מתחילה באופן מיידי, במקביל לעיבוד ולאחסון במטמון של הפריימים.
 • אם האפשרות מופעלת, מושמע שמע. ראה גם בסעיף "השתקת השמע כאשר התצוגה המקדימה איטית יותר מזמן אצת" להלן.

טווח:

אפשרות זו מגדירה את טווח הפריימים שמוצגים בתצוגה המקדימה.

 • Work Area: רק הפריימים שבאזור העבודה.
 • Work Area Extended by Current Time: טווח זה מרחיב את אזור העבודה באופן אוטומטי לפי המיקום של מחוון הזמן הנוכחי (CTI).
  • אם ה-CTI ממוקם לפני אזור העבודה, אורך הטווח הוא מהזמן הנוכחי ועד לנקודת הסיום של אזור העבודה.
  • אם ה-CTI ממוקם אחרי אזור העבודה, אורך הטווח הוא מנקודת ההתחלה של אזור העבודה ועד לזמן הנוכחי; למעט אם האפשרות From Current Time מופעלת, ואז אורך הטווח הוא מנקודת ההתחלה של אזור העבודה ועד לפריים האחרון בקומפוזיציה, בשכבה או בקטע הווידאו.
  • אם ה-CTI ממוקם בתוך אזור העבודה, הטווח נמצא באזור העבודה ללא כל הרחבה.
 • Entire Duration: כל הפריימים של הקומפוזיציה, השכבה או קטע הווידאו.

Play From:

בחר אם להתחיל בהצגה מתחילת הטווח או מהזמן הנוכחי.

Layer Controls:

בחר אם להציג פקדי שכבה עבור השכבות שנבחרו ושכבות-על אחרות של חלונית המציג במהלך תצוגה מקדימה. עם עצירת התצוגה המקדימה, פקדי השכבה ושכבות-העל חוזרים למצב התצוגה הקודם שלהם.

שכבות-על בחלונית המציג כוללות מדריכים, שוליים בטוחים, רשתות וצירי ייחוס בתלת-ממד.

 • האפשרות Off מבטלת את ההצגה של כל פקדי השכבה או שכבות-העל במהלך תצוגה מקדימה.
 • האפשרות Use Current Settings מראה את פקדי השכבה ואת שכבות-העל של המציג במהלך תצוגה מקדימה.

כדי לבחור אילו פקדי שכבה להציג עבור המציג הנוכחי, פתח את תיבת הדו-שיח View Options‏ (תפריט View‏ > View Options). כדי לבחור אילו שכבות-על להציג עבור המציג הנוכחי, פתח את התפריט Choose Grid and Guide Options בחלקה התחתון של חלונית המציג.

בשעת הצגה של תצוגה מקדימה, באפשרותך להציג או להסתר באופן דינמי את פקדי השכבה או שכבות-העל על-ידי בחירה באפשרות המתאימה בתפריט View או בתפריט Choose Grid and Guide Options שממוקם בחלקה התחתון של חלונית המציג. ניתן להציג או להסתיר את פקדי השכבה במהלך תצוגה מקדימה גם על-ידי לחיצה על קיצור המקשים: Command + Shift + H (ב-Mac OS) או Control + Shift + H (ב-Windows).

הצגה או הסתרה של פקדי שכבה במהלך תצוגה מקדימה לא משפיעה על מצבה של האפשרות Layer Controls בחלונית Preview.

Frame Rate‏, Skip‏, Resolution‏, Full Screen:

לא ניתן לשנות את אופן הפעולה של פקדים אלה.

עצירת תצוגה מקדימה

בגרסאות קודמות של After Effects, כמעט כל פעולה שבוצעה במהלך תצוגה מקדימה גרמה לעצירת התצוגה המקדימה.

ב-After Effects CC 2015 (13.5)‎, משום שכעת ניתן לערוך שינויים בפרויקט הפתוח במהלך תצוגה מקדימה, פחות פעולות גורמות לעצירה של תצוגה מקדימה. אך, כמו בגרסאות קודמות של After Effects, הגדרות שונות של התצוגה המקדימה ואופן העצירה של התצוגה המקדימה עדיין משפיעים על מיקום ה-CTI לאחר העצירה, וקובעים אם הפסקת העיבוד והאחסון במטמון של הפריימים ימשיך את הצגתם של פריימים מהמטמון.

הפעולות הבאות גורמות לעצירה של תצוגה מקדימה:

 • לחיצה על אחד מקיצורי המקשים של תצוגה מקדימה: מקש הרווח, 0 בלוח המספרים או Shift‏ + 0 בלוח המספרים.
 • לחיצה על הלחצן Start/Stop בחלונית Preview.
 • בחירה באפשרות Composition > Preview > Play Current Preview.
 • לחיצה על אחד משני קיצורי המקשים לתצוגה מוקדמת של שמע: הנקודה (.) בלוח המספרים או Option/Alt + הנקודה (.) בלוח המספרים
 • לחיצה על המקש Esc.

גם פעולות אחרות מסוימות יגרמו ל-After Effects לעצור תצוגה מקדימה. אף על פי שזו אינה רשימה מלאה, אלה הן הפעולות הנפוצות ביותר:

 • לחיצה בחלונית המציג שבה מופעלת התצוגה המקדימה. לחיצה על הלשונית בחלונית המציג לא תגרום לעצירת התצוגה המקדימה.
 • כוונון מאפיין של זמן, כמו הסרגל Work Area או הסרגל Time Navigator.
 • גרירה של מחוון הזמן הנוכחי (CTI) או לחיצה בסרגל הזמן, מבלי להחזיק את הלחצן Option (ב-Mac OS) או Alt (ב-Windows) לחוץ. אפשרות זו גם משנה את הזמן הנוכחי.
 • שינוי של הגדרות הקומפוזיציה של קומפוזיציה שמוצגת בתצוגה מקדימה.
 • הסתרת חלונית המציג עם התצוגה המקדימה מאחורי חלונית אחרת בסביבת העבודה. לדוגמה, לחיצה על חלונית אחרת באותה קבוצה, או פתיחה של חלונית מציג חדשה באותה קבוצה.
 • הפעלת תור העיבוד.

עם עצירת תצוגה מקדימה, נשקלים שני אופני פעולה שונים:

 • אם אתה עוצר את התצוגה המקדימה לפני שכל הפריימים בטווח עובדו, במקרה שיש להפעיל את התצוגה של פריימים מהארכיון לפני שכל הפריימים בטווח מעובדים. אפשרות זו נשקלת רק אם התצוגה המקדימה הופעלה עם Preview Favors מוגדר לערך Frame Rate.
 • במקרה שה-CTI נשאר בזמן הנוכחי או זז לזמן התצוגה המקדימה (הזמן שבו עצרת את התצוגה המקדימה).

רק הפעולות המתוארות לעיל גורמות לעצירה של התצוגה המקדימה באופן מיידי ולא גורמים להצגה של פריימים מהמטמון, וה-CTI נשאר בזמן הנוכחי.

לחיצה על קיצור המקשים לתצוגה מקדימה (מקש הרווח, 0 בלוח המספרים או Shift‏ + 0 בלוח המספרים) גורמת לעצירה באופנים שונים, בהתאם לקיצור המקשים שבו נעשה שימוש:

 • מקש הרווח: ה-CTI זז לזמן התצוגה המקדימה. אם עיבוד הפריימים הופסק, מתחילה הצגה של הפריימים מהמטמון.
 • 0 בלוח המספרים: ה-CTI נשאר בזמן הנוכחי.אם עיבוד הפריימים הופסק, מתחילה הצגה של הפריימים מהמטמון.
 • Shift‏ + 0 בלוח המספרים: ה-CTI נשאר בזמן הנוכחי.אם עיבוד הפריימים הופסק, מתחילה הצגה של הפריימים מהמטמון.

חשוב: אופן הפעולה בעצירה באמצעות קיצורי המקשים נגזר מקיצור המקשים שבו נעשה שימוש לעצירת התצוגה המקדימה, לא קיצור המקשים שבו נעשה שימוש להפעלת התצוגה המקדימה.

כמו כן, זכור כי הלחצן Play/Stop בחלונית Preview והאפשרות Composition > Preview > Play Current Preview מקושרים לקיצור המקשים הנוכחי שמוצג בחלונית Preview. נקיטת פעולות אלה לעצירת תצוגה מקדימה תגרור את אותה תוצאה כמו לחיצה על קיצור המקשים הנוכחי שמוצג.

השתקת השמע כאשר התצוגה המקדימה איטית יותר מזמן אמת

כאשר קצב הפריימים של התצוגה המקדימה נמוך יותר מזמן אמת, העדפה חדשה מאפשרת לך לבחור אם להשתיק את השמע או לאפשר לו לפעול.

בגרסאות קודמות של After Effects, כאשר קצב הפריימים של התצוגה המקדימה היה נמוך יותר מזמן אמת, השמע המשיך להיות מופעל בזמן אמת, כך שנוצר חוסר סנכרון. ב-After Effects CC 2015 (13.5)‎, סנכרון השמע נשמר על-ידי גמגום.

כברירת מחדל, שמע לא מופעל במהלך תצוגות מקדימות שאיטיות יותר מזמן אמת. כדי לאפשר שמע במהלך תצוגות מקדימות שאיטיות יותר מזמן אמת, פתח את Preferences > Previews והשבת את האפשרות Mute Audio When Preview Is Not Real Time. כאשר אפשרות זו מושבתת, השמע יגמגם אם קצב הפריימים של התצוגה המקדימה איטי יותר מזמן אמת, כדי שהשמע יישאר מסונכרן לווידאו.

המציג הראשי לתצוגה מקדימה של וידאו חיצוני ושמע

כעת באפשרותך לבחור חלונית מציג פתוחה או תצוגה (לדוגמה, תצוגת תלת-ממד) בחלונית כלשהי, שתמיד תשמש לתצוגה מקדימה של וידאו חיצוני ושמע. התצוגה הראשית אינה תלויה במציג או בתצוגה הנוכחיים שבהם מופיעה התצוגה המקדימה, והיא נפרדת מן המציג או התצוגה כשהאפשרות Always Preview This View מופעלת. יכולת זו שימושית כאשר ברצונך שקומפוזיציה מסוימת תמיד תוצג בצג הווידאו החיצוני שלך בשעה שאתה עובד על קומפוזיציות אחרות.

הלחצן Primary Viewer ממוקם ליד הלחצן Always Preview This View בפינה השמאלית התחתונה של חלוניות המציג Composition‏, Layer ו-Footage. האפשרות Primary Viewer פועלת דומה ל-Always Preview This View, למעט כך ש-Primary Viewer מגדירה רק אילו מציג או תצוגה ישמשו לתצוגה מקדימה של וידאו חיצוני ושמע.

ניתן להגדיר רק תצוגה אחת בתור המציג הראשי; הפעלת האפשרות Primary Viewer עבור מציג או תצוגה מסוימים תשבית אותה בכל מציג או תצוגה אחרים שבהם היא הייתה מופעלת קודם לכן.

כאשר האפשרות Primary Viewer מושבתת, ייעשה שימוש במציג או בתצוגה האחרונים שהיו בשימוש עבור תצוגה מקדימה של וידאו חיצוני ושמע. כאשר אתה עובר למציג או תצוגה אחרים, אותם מציג או תצוגה ישתלטו על התצוגה המקדימה של הווידאו החיצוני והשמע.

פריטים דומים נוספים

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון