יצירת כלל CSS

ניתן ליצור כלל CSS כדי להחיל עיצוב אוטומטי של תגי HTML או טווח טקסט המזוהה על-ידי תכונות של מחלקה או מזהה.

 1. הצב את נקודת ההכנסה במסמך, ובצע אחד מהצעדים הבאים לפתיחת תיבת הדו-שיח New CSS Rule:
  • בחר Format >‏ CSS Styles >‏ New.
  • בחלונית CSS Styles ‏(Window >‏ CSS Styles), לחץ על הלחצן New CSS Rule (+) הממוקם בפינה הימנית התחתונה של החלונית.
  • בחר טקסט בחלון המסמך, בחר New CSS Rule מהתפריט הנפתח Targeted Rule במפקח מאפייני CSS ‏(Window >‏ ‏Properties), ולאחר מכן לחץ על הלחצן Edit Rule או בחר אפשרות ב-Property inspector (לדוגמה, לחץ על הלחצן Bold), כדי להגדיר כלל חדש.
 2. בתיבת הדו-שיח New CSS Rule, ציין את סוג הבורר לכלל CSS שברצונך ליצור:
  • ליצירת סגנון מותאם אישית שניתן להחיל כתכונה של מחלקה על כל רכיב HTML, בחר באפשרות Class מהתפריט הנפתח Selector Type והזן שם לסגנון בתיבת הטקסט Selector Name.
  הערה:

  שמות מחלקות חייבים להתחיל בנקודה, ויכולים לכלול כל שילוב של אותיות ומספרים (לדוגמה, ‎.myhead1). אם לא תזין נקודה בהתחלה, Dreamweave יזין אותה אוטומטית.

  • כדי להגדיר עיצוב תג הכולל תכונת ID מסוימת, בחר באפשרות ID מהתפריט הנפתח Selector Type והזן את המזהה הייחודי (לדוגמה, containerDIV) בתיבת הטקסט Selector Name.
  הערה:

  מזהים חייבים להתחיל בסימן #, ויכולים לכלול כל שילוב של אותיות ומספרים (לדוגמה, ‎#myID1). אם לא תזין # בהתחלה, Dreamweaver יזין אותה אוטומטית.

  • כדי להגדיר מחדש את עיצוב ברירת המחדל של תג HTML מסוים, בחר באפשרות Tag מהתפריט הנפתח Selector Type, והזן תג HTML בתיבת הטקסט Selector Name או בחר תג מהתפריט הנפתח.
  • כדי להגדיר מחדש כלל מורכב המשפיע בו-זמנית על שני תגים, מחלקות או מזהים או יותר, בחר באפשרות Compound והזן את הבוררים לכלל המורכב. לדוגמה, אם תזין div p, כל רכיבי p בתוך תגי div יושפעו מהכלל. אזור תיאור מסביר בדיוק על אילו רכיבים ישפיע הכלל כשמוסיפים או מוחקים בוררים.
 3. בחר במיקום הרצוי להגדרת הכלל ולחץ על OK.
  • כדי למקם את הכלל בגיליון סגנונות שכבר מקושר למסמך, בחר בגיליון הסגנונות.
  • ליצירת גיליון סגנונות חיצוני, בחר New Style Sheet File.
  • להטבעת הסגנון במסמך הנוכחי, בחר This Document Only.
 4. בתיבת הדו-שיח CSS Rule Definition, בחר באפשרויות הסגנון שברצונך להגדיר לכלל CSS החדש. למידע נוסף, ראה הסעיף הבא.
 5. לאחר הגדרת מאפייני הסגנון, לחץ על OK.
  הערה:

  לחיצה על OK מבלי להגדיר אפשרויות סגנון גורמת ליצירת כלל חדש ריק.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט