שימוש ב-Dreamweaver עם השירותים המקוונים של Adobe

השתמש ב-Dreamweaver עם השירותים המקוונים של Adobe, כולל BrowserLab ו-Business Catalyst InContext Editing.

השירותים המקוונים של Adobe הם יישומי אינטרנט מתארחים העובדים בדומה לכלים שולחניים מסורתיים. עם זאת, היתרון שבשירותים המקוונים הוא שהם תמיד מעודכנים משום שהם מתארחים באינטרנט, ולא במחשב שלך.

Dreamweaver משתלב ישירות עם Adobe® BrowserLab ו-Adobe® Business Catalyst InContext Editing. העזרה לעבודה עם שירותים אלה כלולה בסעיפי העזרה הבאים.

Dreamweaver גם משתלב עם השירותים המקוונים של Adobe® CS Live (הכוללים את BrowserLab). למידע נוסף על העבודה עם CS Live, ראה השימוש ב- Adobe CS Live.

לקבלת מידע על ניהול השירותים המקוונים של Adobe, עיין באתר האינטרנט של Adobe בכתובת www.adobe.com/go/learn_creativeservices_il.

BrowserLab

Adobe BrowserLab מאפשר לך להציג בתצוגה מקדימה תוכן אינטרנט מקומי מתוך Dreamweaver, מבלי שתצטרך לפרסם אותו תחילה בשרת הנגיש לציבור. ניתן להציג קבצים מאתר Dreamweaver מקומי או משרת מרוחק או שרת בדיקות.

לקבלת מידע על השימוש בשירות המקוון BrowserLab, כולל מידע על השימוש ב-BrowserLab עם Dreamweaver, ראה www.adobe.com/go/lr_abl_il.

Business Catalyst InContext Editing

Business Catalyst InContext Editing

Adobe Business Catalyst InContext Editing הוא רכיב עריכה של Adobe Business Catalyst המאפשר למשתמשים לבצע שינויי תוכן פשוטים בדפדפן אינטרנט. לשינוי דף אינטרנט, המשתמשים יכולים פשוט לגלוש לדף, להיכנס ל-InContext Editing ולערוך את הדף. אפשרויות העריכה פשוטות ואלגנטיות, והשימוש בהם אינו דורש ידע קודם בכתיבת קוד HTML או בעריכה באינטרנט.

עם זאת, לפני שתאפשר למשתמשים להכניס שינויים מקוונים, יש להשתמש ב-Dreamweaver כדי להפוך את דפי HTML שלך לדפים הניתנים לעריכה. ניתן לבצע זאת בעזרת ציון האזורים בדף שברצונך להתיר למשתמשים לערוך. לדוגמה, ייתכן שיש לך דף חדשות עם כותרות ותקצירים של כתבות. ניתן לבחור תוכן זה ולאחר מכן להמיר אותו לאזור ניתן לעריכה של InContext Editing. באופן זה, כשהמשתמש נכנס ל-InContext Editing, הוא יכול לערוך את הכותרות והתקצירים ישירות בדפדפן.

תיעוד זה מתאר כיצד לעבוד עם אזורים ניתנים לעריכה של InContext Editing ב-Dreamweaver, אך חברת Adobe גם מספקת משאבים אחרים המסייעים לך בעבודה עם InContext Editing:

לקבלת מידע נוסף על Adobe Business Catalyst, בקר בכתובת www.businesscatalyst.com.

הערה:

Adobe AIR אינו תומך ב-Adobe Business Catalyst InContext Editing. אם אתה משתמש בהרחבה AIR עבור Dreamweaver לייצוא יישום הכולל אזורים של InContext Editing, הפונקציות של InContext Editing לא יפעלו.

יצירת אזור ניתן לעריכה של InContext Editing

אזור ניתן לעריכה של InContext Editing הוא זוג תגי HTML הכוללים את התכונה ice:editable בתג הפותח. האזור הניתן לעריכה מגדיר אזור בדף, שמשתמש יכול לערוך ישירות בדפדפן.

הערה:

אם אתה מוסיף אזור ניתן לעריכה של InContext Editing לדף המבוסס על תבנית של Dreamweaver, האזור הניתן לעריכה החדש של InContext Editing חייב להיות קיים בתוך אזור ניתן לעריכה.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר בתג div‏, th או td שברצונך להמיר לאזור ניתן לעריכה.

  • הצב את נקודת ההכנסה במקום שברצונך להוסיף בו אזור ניתן לעריכה חדש בדף.

  • בחר אזור ניתן לעריכה אחד בלבד בתבנית של Dreamweaver (קובץ DWT).

  • בחר תוכן אחר בדף שברצונך להפוך לאזור ניתן לעריכה (לדוגמה, גוש טקסט).

 2. בחר Insert >‏ ‏InContext Editing >‏ ‏Create Editable Region.

 3. האפשרויות משתנות בהתאם לבחירה.

  • אם בחרת תג div‏, th או td‏, Dreamweaver ימיר את התג לאזור ניתן לעריכה ללא צעדים נוספים.

  • אם הוספת אזור ניתן לעריכה ריק חדש, בצע אחד מהצעדים הבאים:

   • בחר Insert New Editable Region באפשרות Current Insertion Point ולחץ על OK. Dreamweaver יוסיף תג div לקוד, עם התכונה ice:editable בתג הפותח.

   • בחר Transform the Parent Tag Into an Editable Region אם ברצונך ש-Dreamweaver יהפוך את תג האב של הבחירה לרכיב המכל של האזור. רק תגי HTML מסוימים ניתנים להמרה: div‏, th ו-td.

  הערה:

  אפשרות שניה זו זמינה רק כשצומת האב עומדת בקריטריונים המדויקים להמרה. לדוגמה, היא חייבת להיות אחד מהתגים הניתנים להמרה הרשומים, וכן חייבת להיות כפופה לכל אחת מהשגיאות המצוינות בהודעות השגיאה של InContext Editing.

  • אם בחרת אזור ניתן לעריכה בתבנית של Dreamweaver, לחץ על OK בתיבת הדו-שיח Create Editable Region. Dreamweaver מקיף את האזור הניתן לעריכה של התבנית בתגי div, המשמשים כמכל לאזור הניתן לעריכה החדש של InContext Editing.
  • אם בחרת תוכן אחר שברצונך להפוך לתוכן הניתן לעריכה, בצע אחד מהצעדים הבאים:
  • בחרWrap Current Selection With a DIV Tag and Then Transform It אם ברצונך להקיף את כל הבחירה בתגי div ולהפוך אותה לאזור ניתן לעריכה. תגי div ש-Dreamweaver מקיף בהם את התוכן פועלים כמכל לאזור הניתן לעריכה.
  הערה:

  הוספת תגי div לדפים עלולה לשנות את עיבוד הדף ואת הפעולה של כללי CSS. לדוגמה, אם יש כלל CSS המחיל גבול אדום מסביב לתגי div, תראה גבול אדום מסביב לבחירה הנוכחית כש-Dreamweaver יקיף אותה בתגי div וימיר אותה. אם ברצונך להימנע מסוג זה של התנגשות, ניתן לדרוס את כללי CSS המשפיעים על הבחירה הנוכחית, או לבטל את ההמרה (Edit >‏ ‏Undo), ולאחר מכן לבחור ולהמיר תג נתמך ש-Dreamweaver אינו חייב להקיף בתגי div.

  • בחר Transform the Parent Tag Into an Editable Region אם ברצונך ש-Dreamweaver יהפוך את תג האב של הבחירה לרכיב המכל של האזור הניתן לעריכה. רק תגי HTML מסוימים ניתנים להמרה: div‏, th ו-td.
 4. בתצוגת Design, לחץ על הכרטיסייה הכחולה של האזור הניתן לעריכה כדי לבחור בו, אם הוא טרם נבחר.

  הערה:

  אם אתה עובד עם תבנית של Dreamweaver, הקפד לבחור באזור ניתן לעריכה של InContext Editing (אזור המכל), ולא באזור הניתן לעריכה בתבנית של Dreamweaver.

 5. סמן או בטל את הסימון באפשרויות של Editable Regions ב-Property inspector. האפשרויות שתבחר יהיו זמינות למשתמש כשהוא יערוך את תוכן האזור הניתן לעריכה בדפדפן. לדוגמה, אם תבחר באפשרות Bold, המשתמש יוכל להדגיש טקסט. אם תבחר באפשרות Numbered List ו-Bulleted List, המשתמש יוכל ליצור רשימות ממוספרות ורשימות תבליטים. אם תבחר באפשרות Link, המשתמש יוכל ליצור קישורים וכן הלאה. הצבע על הסמל של כל אחת מהאפשרויות כדי לראות תיאור כלי של האפשרות.

 6. שמור את הדף.

  אם זוהי הפעם הראשונה שאתה מוסיף פונקציות של InContext Editing לדף, Dreamweaver ידווח לך שהוא מוסיף קבצים נתמכים של InContext Editing לאתר: ice.conf.js‏, ice.js ו-ide.html. הקפד להעלות קבצים אלה לשרת כשאתה מעלה את הדף, אחרת הפונקציות של InContext Editing לא יפעלו בדפדפן.

יצירת אזור חוזר של InContext Editing

אזור חוזר של InContext Editing הוא זוג תגי HTML הכוללים את התכונה ice:repeating בתג הפותח. האזור החוזר מגדיר אזור בדף, שמשתמש יכול "לחזור" עליו ולהוסיף לו תוכן בשעת עריכה בדפדפן. לדוגמה, אם יש לך כותרת ואחריה פסקת טקסט, ניתן להמיר רכיבים אלה לאזור חוזר, שמשתמש יוכל לשכפל לאחר מכן בדף.

אזורים חוזרים, כפי שהם נראים בחלון דפדפן ניתן לעריכה של InContext Editing. האזור התחתון נבחר וניתן לשכפלו שוב, למחוק אותו או להזיזו למעלה ולמטה.

בנוסף להוספת אזורים חוזרים המבוססים על האזור המקורי, ניתן גם לתת למשתמש אפשרות למחוק אזורים, להוסיף אזורים חדשים לחלוטין (שאינם מבוססים על התוכן של האזור המקורי), ולהזיז את האזורים למעלה או למטה.

כשיוצרים אזור חוזר, Dreamweaver מקיף אותו במכל אחר הנקרא קבוצת אזורים חוזרים. מכל זה – תג div עם התכונה ice:repeatinggroup שנוספה לתג הפותח – פועל כמכל לכל האזורים החוזרים הניתנים לעריכה שמשתמש יכול להוסיף לקבוצה. לא ניתן להזיז אזורים חוזרים מחוץ למכל קבוצת האזורים החוזרים שלהם. בנוסף, אין להוסיף תגי קבוצת אזורים חוזרים ידנית לדף. Dreamweaver מוסיפם אוטומטית בשעת הצורך.

הערה:

בשעת יצירה של אזור חוזר משורה בטבלה (התג tr)‏, Dreamweaver מחיל את תכונת קבוצת האזורים החוזרים על תג האב (לדוגמה, התג table), ואינו מוסיף תג div.

אם אתה עובד על דף שכבר כולל קבוצת אזורים חוזרים, ותנסה להוסיף אזור חוזר מיד לאחר קבוצה קיימת, Dreamweaver יזהה שקבוצת האזורים החוזרים קודמת לאזור שאתה מנסה להוסיף, ויאפשר לך להוסיף את האזור החדש לקבוצה הקיימת. ניתן לבחור להוסיף אזור חוזר חדש לקבוצה קיימת, או ליצור קבוצת אזורים חוזרים חדשה לגמרי.

הערה:

אם אתה מוסיף אזור חוזר של InContext Editing לדף המבוסס על תבנית של Dreamweaver, האזור החוזר החדש של InContext Editing חייב להיות קיים בתוך אזור ניתן לעריכה.

ליצירת אזור חוזר ב-Dreamweaver, בצע את הצעדים הבאים.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר בתג שברצונך להמיר לאזור חוזר. רשימת התגים האפשריים היא ארוכה: a‏, abbr‏, acronym‏, address‏, b‏, big‏, blockquote‏, center‏, cite‏, code‏, dd‏, dfn‏, dir‏, div‏, dl‏, dt‏, em‏, font‏, h1‏, h2‏, h3‏, h4‏, h5‏, h6‏, hr‏, i‏, img‏, ins‏, kbd‏, label‏, li‏, menu‏, ol‏, p‏, pre‏, q‏, s‏, samp‏, small‏, span‏, strike‏, strong‏, sub‏, sup‏, table‏, tbody‏, tr‏, tt‏, u‏, ul ו-var.

  הערה:

  רק תגי div יכולים לכלול בו-זמנית תכונות של אזור ניתן לעריכה ואזור חוזר.

  • הצב את נקודת ההכנסה במקום שברצונך להוסיף בו אזור חוזר חדש בדף.
  • בחר אזור חוזר אחד בלבד בתבנית של Dreamweaver (קובץ DWT).
  • בחר תוכן אחר בדף שברצונך להפוך לאזור חוזר (לדוגמה, גוש טקסט).
 2. בחר Insert >‏ ‏InContext Editing >‏ ‏Create Repeating Region.

 3. האפשרויות משתנות בהתאם לבחירה.

  • אם בחרת תג ניתן להמרה, Dreamweaver ימיר את התג לאזור חוזר ללא צעדים נוספים.

  • אם הוספת אזור חוזר ריק חדש, בצע אחד מהצעדים הבאים:

   • בחר Insert New Repeating Region באפשרות Current Insertion Point ולחץ על OK.

   • בחר Transform the Parent Tag Into an Repeating Region אם ברצונך ש-Dreamweaver יהפוך את תג האב של הבחירה לרכיב המכל של האזור. רק תגי HTML מסוימים ניתנים להמרה: a‏, abbr‏, acronym‏, address‏, b‏, big‏, blockquote‏, center‏, cite‏, code‏, dd‏, dfn‏, dir‏, div‏, dl‏, dt‏, em‏, font‏, h1‏, h2‏, h3‏, h4‏, h5‏, h6‏, hr‏, i‏, img‏, ins‏, kbd‏, label‏, li‏, menu‏, ol‏, p‏, pre‏, q‏, s‏, samp‏, small‏, span‏, strike‏, strong‏, sub‏, sup‏, table‏, tbody‏, tr‏, tt‏, u‏, ul ו- var.

  הערה:

  אפשרות שניה זו זמינה רק כשצומת האב עומדת בקריטריונים המדויקים להמרה. לדוגמה, היא חייבת להיות אחד מהתגים הניתנים להמרה הרשומים, וכן חייבת להיות כפופה לכל אחת מהשגיאות המצוינות בהודעות השגיאה של InContext Editing.

  • אם בחרת אזור חוזר בתבנית של Dreamweaver, לחץ על OK בתיבת הדו-שיח Create Repeating Region. Dreamweaver מקיף את האזור החוזר של התבנית בתג div, המשמש כמכל לאזור החוזר החדש של InContext Editing.
  • אם בחרת תוכן אחר שברצונך להפוך לתוכן חוזר, בצע אחד מהצעדים הבאים:
   • בחר Wrap Current Selection With a DIV Tag and Then Transform It אם ברצונך להקיף את כל הבחירה בתגי div ולהפוך אותה לאזור חוזר. תגי div ש-Dreamweaver מקיף בהם את התוכן פועלים כמכל לאזור החוזר.
   • בחר Transform the Parent Tag Into an Repeating Region אם ברצונך ש-Dreamweaver יהפוך את תג האב של הבחירה לרכיב המכל של האזור החוזר. רק תגי HTML מסוימים ניתנים להמרה: a‏, abbr‏, acronym‏, address‏, b‏, big‏, blockquote‏, center‏, cite‏, code‏, dd‏, dfn‏, dir‏, div‏, dl‏, dt‏, em‏, font‏, h1‏, h2‏, h3‏, h4‏, h5‏, h6‏, hr‏, i‏, img‏, ins‏, kbd‏, label‏, li‏, menu‏, ol‏, p‏, pre‏, q‏, s‏, samp‏, small‏, span‏, strike‏, strong‏, sub‏, sup‏, table‏, tbody‏, tr‏, tt‏, u‏, ul ו- var.
 4. בתצוגת Design, לחץ על הכרטיסייה הכחולה של האזור החוזר כדי לבחור בו, אם הוא טרם נבחר. שים לב ש-Dreamweaver מאלץ אותך למעשה לבחור בכרטיסייה של קבוצת האזורים החוזרים. זאת משום שכל האזורים החוזרים קיימים בקבוצת האזורים החוזרים, ויש להגדיר אפשרויות לאזורים החוזרים בהגדרת אפשרויות לכל הקבוצה.

 5. סמן או בטל את הסימון באפשרויות Repeating Regions ב-Property inspector. שתי אפשרויות זמינות: Reorder ו-Add/Remove. כשבוחרים באפשרות Reorder, המשתמשים יוכלו להזיז אזורים חוזרים למעלה או למטה בשעת עריכה בדפדפן. כשבוחרים באפשרות Add/Remove, המשתמשים יוכלו להוסיף או להסיר אזורים חוזרים בשעת עריכה בדפדפן. שתי האפשרויות נבחרות כברירת מחדל, ויש צורך שאחת מהן לפחות תיבחר.

 6. שמור את הדף.

  אם זוהי הפעם הראשונה שאתה מוסיף פונקציות של InContext Editing לדף, Dreamweaver ידווח לך שהוא מוסיף קבצים נתמכים של InContext Editing לאתר: ice.conf.js‏, ice.js ו-ide.html. הקפד להעלות קבצים אלה לשרת כשאתה מעלה את הדף, אחרת הפונקציות של InContext Editing לא יפעלו בדפדפן.

מחיקת אזור

מומלץ למחוק אזור בעזרת מפקח המאפיינים של האזור. שימוש ב-Property inspector של האזור מבטיח שתמחק את כל הקוד הקשור לאזור.

 1. בחר אזור ניתן לעריכה, אזור חוזר או קבוצת אזורים חוזרים.

 2. ב-Property inspector של האזור, לחץ על הלחצן Remove Region.

ציון מחלקות CSS לעיצוב

התכונה InContext Editing Manage Available CSS Classes הושמטה מ-Dreamweaver CS5.

הודעות שגיאה של InContext Editing

לא ניתן להחיל את InContext Editing על תגים המכילים תגי סקריפט או גושי קוד מצד השרת.

אם הבחירה כוללת קוד מצד השרת, Dreamweaver לא יאשר לך להמירו לאזור ניתן לעריכה או לאזור חוזר. בעיה זו קשורה לאופן שבו InContext Editing שומר דפים ניתנים לעריכה כשמשתמש עובד בדפדפן. כשמשתמש שומר את הדף לאחר העריכה, InContext Editing מסיר את הקוד מצד השרת מהאזור.

לא ניתן לשנות את הבחירה הנוכחית או להוסיף לה תגי DIV מכיוון שצומת האב אינו מתיר DIV כתג בן.

כשלא ניתן להמיר ישירות את הבחירה שברצונך להמיר בדף, Dreamweaver חייב להקיף את הבחירה בתגי div שיפעלו כמכל לאזור הניתן לעריכה או לאזור החוזר החדש. מסיבה זו, תגי אב של מה שברצונך להמיר חייבים להתיר תגי div כתגים בנים. אם תג האב של התג שאתה מנסה להמיר אינו מתיר תגי div בנים, Dreamweaver לא יאפשר לבצע את ההמרה.

הבחירה הנוכחית כבר כוללת או נמצאת בתוך אזור ניתן לעריכה. אזורים ניתנים לעריכה מקוננים אינם מותרים.

אם הבחירה נמצאת בתוך אזור ניתן לעריכה, או אם יש אזור ניתן לעריכה בתוך הבחירה, Dreamweaver לא יאפשר לך לבצע את ההמרה. InContext Editing אינו תומך באזורים ניתנים לעריכה מקוננים.

אזורים ניתנים לעריכה אינם יכולים לכלול אזורים חוזרים או קבוצות אזורים חוזרים

אזורים ניתנים לעריכה של InContext Editing אינם יכולים לכלול פונקציות אחרות של InContext Editing. אם תנסה להוסיף אזור חוזר או קבוצת אזורים חוזרים לאזור ניתן לעריכה, Dreamweaver לא יאפשר לך לבצע את ההמרה.

אזורים חוזרים אינם יכולים להיות בתוך אזורים ניתנים לעריכה או להכיל קבוצות אזורים חוזרים

אזורים ניתנים לעריכה של InContext Editing אינם יכולים לכלול פונקציות אחרות של InContext Editing. אם תנסה להוסיף אזור חוזר או קבוצת אזורים חוזרים לאזור ניתן לעריכה, Dreamweaver לא יאפשר לך לבצע את ההמרה. בנוסף, Dreamweaver לא ימיר רכיב לאזור ניתן לעריכה או לאזור חוזר, אם הוא כבר כולל קבוצת אזורים חוזרים.

הבחירה הנוכחית כבר כוללת אזור חוזר או נמצאת בתוך אזור חוזר. אזורים חוזרים מקוננים אינם מותרים.

אם הבחירה נמצאת בתוך אזור חוזר, או אם יש אזור חוזר בתוך הבחירה, Dreamweaver לא יאפשר לך לבצע את ההמרה. InContext Editing אינו תומך באזורים חוזרים מקוננים.

הבחירה חייבת לכלול אזור ניתן לעריכה/אזור חוזר אחד בלבד בתבנית של Dreamweaver, או להיכלל באזור ניתן לעריכה בתבנית של Dreamweaver.

בעבודה עם קובצי תבנית של Dreamweaver (קובצי DWT), יש לעקוב אחר כללים מסוימים. כדי להמיר אזור ניתן לעריכה או אזור חוזר בתבנית של Dreamweaver לאזור ניתן לעריכה או אזור חוזר של InContext Editing, יש לבחור רק אזור ניתן לעריכה או אזור חוזר אחד בתבנית של Dreamweaver בדף ולאחר מכן להמיר אותו. כדי להמיר בחירה נוספת בדף (לדוגמה, גוש טקסט), הבחירה חייבת להיות בתוך אזור ניתן לעריכה בתבנית של Dreamweaver.

ניתן להחיל בו-זמנית פונקציונליות של אזור ניתן לעריכה ואזור חוזר רק על תגי DIV.

אם הבחירה אינה תג div, והיא כבר כוללת תכונת אזור חוזר שהוחלה עליה, Dreamweaver לא יאפשר לך להחיל את תכונת האזור הניתן לעריכה גם על תג זה. רק תגי div יכולים לכלול בו-זמנית תכונות של אזור ניתן לעריכה ואזור חוזר.

Dreamweaver זיהה תג של קבוצת אזורים חוזרים לפני האזור החוזר

כל האזורים החוזרים של InContext Editing חייבים להיות קיימים בתוך קבוצת אזורים חוזרים. כשאתה מוסיף אזור חוזר חדש לדף, Dreamweaver מזהה אם קיימת קבוצת אזורים חוזרים מיד לפניו. במקרה שכן, Dreamweaver מאפשר להוסיף את האזור החוזר החדש לקבוצת האזורים החוזרים הקיימת, או ליצור קבוצת אזורים חוזרים חדשה שתכלול את האזור החוזר החדש.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?