Encore אינה נמצאת עוד בפיתוח פעיל. Encore CS6 הייתה הגרסה האחרונה שהופצה.

יישומי CS6 עדיין זמינים ונכללים במינוי Creative Cloud. כדי להתקין את Encore יש להתקין קודם את Premiere Pro CS6, שכוללת את Encore CS6.

מסמך זה מתאר את תהליך ההתקנה של Encore CS6.

שים לב: האפשרות להתקין יישומי CS6 זמינה לבעלי מינוי Creative Cloud בתשלום בלבד, ואינה זמינה עם מינוי לניסיון. אין אפשרות להתקין את Encore CS6 עם מינוי לניסיון של Creative Cloud.

תוכל להוריד את הגרסה האחרונה של Premiere Pro מעמוד המוצר.

הורד את Premiere Pro CS6 באמצעות אפליקציית שולחן העבודה של Creative Cloud

תוכל להתקין גרסאות קודמות ישירות באמצעות אפליקציית שולחן העבודה של Creative Cloud. ואולם, גרסאות קודמות חבויות כברירת מחדל.

כדי לחזור לגרסה קודמת, עקוב אחר הצעדים הבאים:

הערה: ראה הורד את יישומי Creative Cloud - התקן גרסאות קודמות של יישומים

  1. פתח את אפליקציית שולחן העבודה של Creative Cloud.
  2. לחץ על הכרטיסייה 'יישומים'.
  3. גלול מטה את החלק שכותרתו 'מצא יישומים חדשים'.
  4. לחץ על התפריט הנפתח 'מסננים וגרסאות' מימין לכותרת ובחר 'גרסאות קודמות'.
  5. אתר את Premiere Pro ברשימה ולחץ על 'התקנה'.
  6. בחר CS6 (6.0) מהרשימה שתופיע תחת התפריט 'גרסאות זמינות'.
    Premiere Pro CS6 תורד למחשב ותותקן. Encore CS6 תותקן יחד עם Premiere Pro.
תפריט היישומים של אפליקציית שולחן העבודה Creative Cloud
תפריט היישומים של אפליקציית שולחן העבודה Creative Cloud

הורדה והתקנה ידנית של Premiere Pro CS6

אם מסיבה כלשהי אין באפשרותך להשתמש באפליקציית שולחן העבודה של Creative Cloud, תוכל להוריד ולהתקין באופן ידני את Premiere Pro ו-Encore CS6. 

הערה: אם אין לך מינוי Creative Cloud, יידרש מספר סידורי לצורך רישוי ההורדה.

בקר בכתובת הבאה לצורך קישורים להורדה ישירה של קובץ ההתקנה של Premiere Pro CS6:

הורדת יישומי Creative Suite 6

הורד את תוכן התבניות והספריות של Encore CS6

מתקין Encore CS6 אינו מתקין באופן אוטומטי את תוכן התבניות והספריות בעזרתם ניתן ליצור תפריטים משלך.

ניתן למצוא מדריך להתקנת קבצים אלה כאן: http://helpx.adobe.com/il/x-productkb/multi/library-functional-content-missing.html

תהליכי עבודה בשימוש ב-Encore CS6 ו-Adobe Premiere Pro של CC

Encore CS6 אינו מתוכנן לעבוד עם Adobe Premiere Pro CC באמצעות קישור דינמי. קיים תהליך עבודה חדש בווידאו הנמצא בקישור הבא.

http://blogs.adobe.com/davtechtable/2013/05/using-encore-cs6-with-premierepro-cc.html

מאמרים קשורים

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת