פתיחת קובצי QuarkXPress ב-InDesign

InDesign יכול להמיר קובצי מסמכים ותבניות מ-QuarkXPress 3.3 או 4.1x. InDesign יכול גם להמיר קובצי מסמכים ותבניות מקובצי QuarkXPress Passport 4.1x רב-לשוניים, ולכן אין יותר צורך לשמור קבצים אלה תחילה כקבצים חד-לשוניים. ‏(להמרת מסמכים שנוצרו ב-QuarkXPress 5.0 ואילך, פתח מחדש את המסמכים ב-QuarkXPress ושמור אותם בתבנית 4.0).

לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך QuarkXPress Conversion Guide ‏(PDF) בכתובת www.adobe.com/go/learn_quarkconv_il.

פתיחת מסמך או תבנית של QuarkXPress

 1. ודא שקובץ היישום המקורי סגור.
 2. כדי להבטיח שמירה על כל הקישורים, העתק את כל הקבצים המקושרים לאותה תיקיית מסמכים של QuarkXPress.
 3. ב-InDesign, בחר File‏ ‏> Open.
 4. ב-Windows, בחר QuarkXPress ‏(3.3‑4.1x) או QuarkXPress Passport ‏(4.1x) מהתפריט Files Of Type.
 5. בחר קובץ ולחץ על Open.

  הערה:

  אם InDesign אינו יכול להמיר קובץ או חלק מסוים של קובץ, תופיע אזהרה המתארת את הסיבות לכך ואת תוצאות ההמרה.

 6. אם מוצגת תיבת אזהרה, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על Save לשמירת עותק של האזהרות כקובץ טקסט, ופתח את הקובץ ב-InDesign.

  • לחץ על Close לסגירת תיבת הדו-שיח ופתיחת הקובץ ב-InDesign.

 7. להמרה מדויקת יותר של גלישת טקסט שהוחלה ב-QuarkXPress, בצע את הפעולות הבאות ב-InDesign:
  • בחר Text Wrap Only Affects Objects Beneath באזור Composition של תיבת הדו-שיח Preferences.

  • הקצה את עורך השורות של Adobe בתפריט החלונית Paragraph לפסקה אחת או יותר.

הערה:

אם אתה נתקל בבעיות במסמך QuarkXPress שעבר המרה, השתמש בתיבת הדו-שיח Export לשמירת המסמך בתבנית InDesign Markup ‏(IDML). לאחר מכן פתח את קובץ IDML ושמור אותו כמסמך InDesign.

שמירת תבנית QuarkXPress כתבנית InDesign

 1. פתח את התבנית ב-InDesign.
 2. בחר File ‏> Save As וציין מיקום ושם קובץ.
 3. בחר InDesign Template עבור Save AsType‏ (Windows) או Format‏ (Mac OS) ולחץ על Save.

מה עובר המרה מקובץ של QuarkXPress

כשפותחים קובץ QuarkXPress‏, InDesign ממיר את נתוני הקובץ המקורי לנתונים מקומיים של InDesign:

 • תיבות טקסט מומרות למסגרות טקסט של InDesign.

הערה:

להמרה מדויקת של גלישת טקסט שהוחלה ב-QuarkXPress, בחר Text Wrap Only Affects Text Beneath באזור Composition של תיבת הדו-שיח Preferences.

 • סגנונות מומרים לסגנונות InDesign.
 • מכיוון ש-QuarkXPress משתמש בפרופילי צבע שונים, אין התייחסות לפרופילי צבע אלה ב-InDesign.
 • קישורי טקסט וגרפיקה נשמרים ומוצגים בחלונית Links.

הערה:

גרפיקה מוטבעת – שנוספה למסמך המקור באמצעות הפקודה Paste – אינה מומרת. למידע נוסף על גרפיקה מוטבעת, ראה אודות קישורים וגרפיקה מוטבעת.

הערה:

InDesign אינו תומך ב-OLE או Quark XTensions. לכן, כשפותחים קבצים המכילים גרפיקה של Quark XTensions או OLE, הגרפיקה לא תוצג במסמך InDesign. אם אינך מצליח להמיר את מסמך QuarkXPress, בדוק את מסמך המקור והסר אובייקטים שנוצרו באמצעות XTension; לאחר מכן שמור את המסמך ונסה להמירו שנית.

 • כל עמודי האב והשכבות מומרים לעמודי אב ושכבות של InDesign.

 • כל האובייקטים בעמודי אב, בנוסף לקווי עזר של QuarkXPress, ממוקמים בעמודי האב המתאימים ב-InDesign.

 • אובייקטים מקובצים נשארים מקובצים, פרט למקרים שפריטים שאינם מיועדים להדפסה נכללים בקבוצה.

 • כל הקווים והשורות (כולל סרגלי פסקה) מומרים לסגנונות הקווים הדומים להם ביותר. קווים וקווים מפרידים מותאמים אישית מומרים לקווים וקווים מפרידים מותאמים אישית ב-InDesign.

צבעים מומרים בדיוק לצבעי InDesign, פרט למצבים הבאים:

 • צבעי דיו מרובים מ-QuarkXPress ממופים לצבעי דפוס מעורבים ב-InDesign, אלא אם כן צבעי הדיו המרובים אינם כוללים צבע ספוט אחד לפחות. במקרה זה, צבעי הדיו המרובים מומרים לצבע פרוצס.

 • צבעי QuarkXPress 4.1 מספריית הצבעים מומרים על סמך ערכי CMYK שלהם.

 • צבעי QuarkXPress 3.3 HSB מומרים ל-RGB, וצבעים מספריית הצבעים מומרים על סמך ערכי CMYK שלהם.

 • צבעי QuarkXPress 4.1 HSB ו-LAB מומרים ל-RGB, וצבעים מספריית הצבעים מומרים על סמך ערכי RGB/CMYK שלהם.

לקבלת מידע על בעיות אחרות בהמרה, עיין במסמכי התמיכה באתר האינטרנט של Adobe בכתובת www.adobe.com/il/support.

המרת מסמכי PageMaker

InDesign יכול להמיר קובצי מסמכים ותבניות מ-Adobe PageMaker 6.0 ואילך. בעת פתיחת קובץ PageMaker‏, InDesign ממיר את נתוני קובץ המקור לנתונים מקומיים של InDesign. קובצי InDesign נשמרים עם סיומת indd.

הערה:

לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך PageMaker Conversion Guide ‏(PDF) בכתובת www.adobe.com/go/learn_pmconv_il.

לפני פתיחת המסמך ב-InDesign כדאי לשקול לבצע את הפעולות הבאות:

 • אם קובץ PageMaker או הגרפיקה המקושרת שלו נמצאים בשרת רשת, בתקליטון או בכונן נשלף, ייתכן שהקובץ לא ייפתח כצפוי אם תהיה הפרעה בהעברת הנתונים. כדי למנוע בעיות בהעברת נתונים, העתק מסמכים ואת הקישורים שלהם לדיסק הקשיח, עדיף באותה תיקייה שבה מאוחסן הפרסום של PageMaker, לפני פתיחתם ב-InDesign.

 • מומלץ להשתמש באפשרות Save As ב-PageMaker כדי למחוק נתונים מוסתרים מיותרים.

 • כדי להבטיח שמירה על כל הקישורים, העתק את כל הקבצים המקושרים לאותה תיקייה שבה נשמר הפרסום של PageMaker.

 • ודא שכל הגופנים הדרושים זמינים ב-InDesign.

 • תקן קישורי גרפיקה שנותקו בפרסום של PageMaker.

 • אם מתעוררות בעיות בהמרת מסמך PageMaker גדול, המר חלקים שונים של קובץ PageMaker בנפרד לבידוד הבעיה.

הערה:

אם אינך יכול לפתוח קובץ PageMaker פגום ב-PageMaker, נסה לפתוח אותו ב-InDesign.‏ ‏InDesign יכול לשחזר את רוב המסמכים ש-PageMaker אינו יכול לפתוח.

פתיחת מסמך או תבנית של PageMaker

 1. ודא שקובץ היישום המקורי סגור.

 2. ב-InDesign, בחר File‏ ‏> Open.

 3. ב-Windows, בחר PageMaker ‏(6.0‑7.0) בתפריט Files of Type.

 4. בחר קובץ ולחץ על Open.

  הערה:

  אם InDesign אינו יכול להמיר קובץ או חלק מסוים של קובץ, תופיע אזהרה המתארת את הסיבות לכך ואת תוצאות ההמרה.

 5. אם מוצגת תיבת אזהרה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על Save לשמירת עותק של האזהרות כקובץ טקסט, ופתח את הקובץ ב-InDesign.

  • לחץ על Close לפתיחת הקובץ ב-InDesign בלי לשמור את קובץ הטקסט.

הערה:

אם אתה נתקל בבעיות במסמך PageMaker שעבר המרה, היעזר בתיבת הדו-שיח Export לשמירת המסמך בתבנית InDesign Markup ‏(IDML). לאחר מכן פתח את קובץ IDML ושמור אותו כמסמך InDesign.

שמירת תבנית PageMaker כתבנית InDesign

 1. פתח את התבנית ב-InDesign.

 2. בחר File ‏> Save As וציין מיקום ושם קובץ.

 3. בחר InDesign Template עבור Save AsType‏ (Windows) או Format‏ (Mac OS) ולחץ על Save.

בעיות נפוצות בהמרה מ-PageMaker

שים לב לפרטים הבאים:

 • כל עמודי האב והשכבות מומרים לעמודי אב ושכבות של InDesign. עמודי אב ב-PageMaker מומרים לעמודי אב ב-InDesign ושומרים על כל האובייקטים, כולל מספרי עמודים וקווי עזר. לשמירת הסדר של פריטים חופפים, InDesign יוצר שתי שכבות בעת המרת פרסום PageMaker‏: Default ו-Master Default.‏ ‏Master Default כולל את פריטי עמוד Master.‏

 • קווי עזר של מסמך PageMaker ממוקמים בשכבה Default ב-InDesign.

 • כל הפריטים בלוח של PageMaker מוצגים בלוח של הכפולה הראשונה במסמך InDesign.

 • כל האובייקטים שהוגדרו ב-PageMaker כאובייקטים שאינם להדפסה מומרים כך שהאפשרות Nonprinting מסומנת בחלונית Attributes ב-InDesign.

 • אובייקטים מקובצים נשארים מקובצים, פרט למקרים שפריטים שאינם מיועדים להדפסה נכללים בקבוצה.

בעיות בהמרת טקסט וטבלאות

שים לב לפרטים הבאים:

 • טקסט מומר למסגרות טקסט של InDesign.

 • טבלאות בקובצי PageMaker מומרות לטבלאות InDesign.

 • סגנונות מומרים לסגנונות InDesign. האפשרות [No style] ב-PageMaker שוות ערך ל-[No Paragraph Style] ב-InDesign. עם זאת [No Paragraph Style] מקבל את התכונות של סגנון עם שם, אם סגנון זה נבחר לפני שהתבצעה הקלדה כלשהי בפרסום של PageMaker.

 • InDesign משתמש בעורך הפסקאות של Adobe לכל הפסקאות, פעולה שגורמת להזרמה מחדש של חלק מהטקסט. ניתן להקצות את עורך השורות של Adobe לפסקה אחת או יותר ליצירת מעברי שורה באופן דומה יותר למנגנון העריכה של PageMaker, אך ייתכן שהטקסט יוזרם מחדש.

 • InDesign משתמש בריווח שורות מ-Baseline בלבד. ריווח שורות Proportional ו-Top of Caps ב-PageMaker מומרים לריווח שורות Baseline ב-InDesign, והתוצאה עשויה להיות הזחת טקסט.

 • First Baseline של טקסט מומר עשוי להיראות שונה מטקסט שנוצר ב-InDesign.‏ ‏First Baseline של טקסט מומר מוגדר ל-Leading, ואילו First Baseline של טקסט שנוצר ב-InDesign מוגדר כברירת מחדל ל-Ascent.

 • InDesign משתמש בשיטת מיקוף שונה מ-PageMaker, ולכן מעברי שורה עלולים להשתנות.

 • טקסט עם הצללה מומר כטקסט רגיל. טקסט עם קו מיתאר מומר כטקסט עם קו של 0.25 אינץ' ומילוי מסוג Paper.

בעיות בהמרת ספרים, אינדקסים ותוכן עניינים

שים לב לפרטים הבאים:

 • InDesign מתעלם מרשימות ספרים (Booklists) בעת פתיחת פרסומי PageMaker. אם ברצונך לפתוח יחד את כל הפרסומים ב-Booklist, הפעל את התוסף Build Booklet ב-PageMaker לאחר שבחרת פריסה מסוג None לשילוב הפרסומים לפרסום אחד. שים לב שגושי טקסט ומסגרות כבר לא יהיו משורשרים.

 • ערכי אינדקס מפרסום של PageMaker מוצגים בחלונית Index ב-InDesign. טקסט עם הפניות צולבות המשתמשות באפשרויות See Herein או See Also Herein ממופה כ-See או See Also.

 • טקסט של תוכן עניינים מומר כ-Table of Contents, כאשר הסגנון PageMaker TOC Style זמין בתפריט המוקפץ בתיבת הדו-שיח TOC ב-InDesign.

בעיות בהמרת קישורים והטבעות

שים לב לפרטים הבאים:

 • קישורי טקסט וגרפיקה נשמרים ומוצגים בחלונית Links.

 • אם InDesign אינו יכול לאתר את הקישור המקורי לגרפיקה, מוצגת אזהרה המבקשת לתקן את הקישור ב-PageMaker.

 • InDesign אינו תומך ב-OLE ‏(object linking and embedding). לכן, כאשר תפתח קבצים המכילים גרפיקה מסוג OLE, הגרפיקה לא תוצג במסמך InDesign.

בעיות בהמרת צבע והשמנה

שים לב לפרטים הבאים:

 • צבעים מומרים במדויק לצבעי InDesign. צבעי PageMaker HLS מומרים לצבעי RGB, וצבעים מספריות צבעים אחרות מומרים על סמך ערכי CMYK שלהם.

 • רשתות צבע מומרות כאחוזים של צבע האב. אם צבע האב אינו קיים בחלונית Swatches, הוא יתווסף בשעת ההמרה. כאשר נבחר אובייקט עם רשת צבע, צבע האב נבחר בחלונית Swatches, וערך רשת הצבע מוצג בתפריט המוקפץ.

 • פרופילי צבע לקובצי PageMaker מומרים ישירות. כל צבעי Hexachrome מומרים לערכי RGB. פרופילים שאינם תואמי ICC מוחלפים באמצעות הגדרות CMS של ברירת המחדל ופרופילים שבחרת ל-InDesign.

 • כל הקווים והשורות (כולל סרגלי פסקה) מומרים לסגנונות קווי ברירת המחדל הדומים להם ביותר. קווים וקווים מפרידים מותאמים אישית מומרים לקווים וקווים מפרידים מותאמים אישית ב-InDesign.

 • InDesign אינו תומך בתבניות מסך או בזוויות המוחלות על תמונות TIFF ב-Image Control; הוא משמיט אותם מקובצי TIFF מיובאים.

 • אם האפשרות Auto-Overprint Black Strokes או Fills (או שתיהן) נבחרת בתיבת הדו-שיח Trapping Preferences ב-PageMaker, ההגדרה מועברת ל-InDesign, אולם האפשרויות Overprint Stroke או Overprint Fill אינה מסומנת בחלונית Attributes.

הערה:

לקבלת מידע על בעיות אחרות בהמרה מ-PageMaker, בדוק את מסמכי התמיכה באתר האינטרנט של Adobe.