לקבלת מידע מפורט והוראות, לחץ על הקישורים להלן.

אודות עמודי מאסטר, סדר ערימה ושכבות

עמוד מאסטר משמש כרקע שניתן להחיל במהירות על עמודים רבים. אובייקטים בעמוד מאסטר מופיעים בכל העמודים שעמוד המאסטר מוחל עליהם. פריטי עמוד מאסטר המופיעים בעמודי המסמך מוקפים בגבול מנוקד. שינויים בעמוד מאסטר מוחלים באופן אוטומטי על העמודים השייכים לו. בדרך כלל, עמודי מאסטר כוללים סמלי לוגו חוזרים, מספרי עמודים, כותרות עליונות וכותרות תחתונות. הם יכולים גם להכיל מסגרות טקסט או גרפיקה ריקות שמשמשות כמצייני מיקום בעמודי המסמך. לא ניתן לבחור בפריט עמוד מאסטר בעמוד מסמך, אלא אם כן פריט עמוד המאסטר נדרס.

עמודי מאסטר יכולים לכלול שכבות מרובות, בדיוק כמו עמודים במסמך. לאובייקטים בשכבה יחידה יש סדר ארגון משלהם בשכבה זו. אובייקטים בשכבה של עמוד מאסטר מופיעים מאחורי אובייקטים שנמצאים באותה שכבה בעמוד המסמך.

אם ברצונך להציג פריט עמוד מאסטר לפני אובייקטים בעמוד המסמך, הקצה שכבה גבוהה יותר לאובייקט בעמוד המאסטר. פריט עמוד מאסטר בשכבה גבוהה יותר מופיע לפני כל שאר האובייקטים בשכבות הנמוכות יותר. מיזוג כל השכבות יעביר את פריטי עמוד המאסטר מאחורי האובייקטים בעמוד המסמך.

עמודי מאסטר, סדר ערימה ושכבות
פריטי עמוד מאסטר (משמאל למעלה) מופיעים מאחורי אובייקטים בעמוד שבאותה שכבה (משמאל למטה). העברת פריט עמוד מאסטר לשכבה גבוהה יותר (מימין למעלה) מציגה אותו לפני כל האובייקטים בשכבות שמתחתיו (מימין למטה).

עצות והנחיות לעמודי מאסטר

 • ניתן להשוות במהירות בין רעיונות עיצוב חלופיים באמצעות יצירת מגוון עמודי מאסטר והחלתם בזה אחר זה על עמודים לדוגמה שמכילים תוכן טיפוסי.

 • כדי לפרוס מסמכים חדשים במהירות, ניתן לשמור סדרת עמודי מאסטר בתבנית מסמך, יחד עם סגנונות פסקה ותו, ספריות צבע, וכן סגנונות נוספים והגדרות נוספות שנקבעו מראש.

 • בעת שינוי הגדרות טור או הגדרות שוליים בעמוד מאסטר, או בעת החלת עמוד מאסטר חדש עם הגדרות טור והגדרות שוליים שונות, ניתן לכפות את הפריסה החדשה על האובייקטים בעמוד באופן אוטומטי. (ראה אודות התאמה אוטומטית של פריסות.)

 • מספרי עמודים אוטומטיים שהוכנסו למאסטר מציגים את מספר העמוד הנכון בכל מקטע במסמך שהמאסטר הוחל עליו. (ראה הוספת מספור עמודים בסיסי.)

יצירת עמודי מאסטר

כברירת מחדל, כל מסמך שתיצור כולל עמוד מאסטר. ניתן ליצור עמודי מאסטר חדשים מאפס, או לבסס אותם על עמוד מאסטר או על עמוד מסמך קיימים. לאחר החלת עמודי מאסטר על עמודים אחרים, שינויים בעמוד המאסטר המקורי יוחלו על כל עמודי המאסטר ועמודי המסמך שמבוססים עליו. בעזרת תכנון נכון, הדבר יסייע לך לערוך בקלות שינויים בפריסה של עמודים מרובים.

יצירת עמוד מאסטר מאפס

 1. בחר New Master בתפריט החלונית Pages.
 2. ציין את האפשרויות הבאות ולחץ על OK:
  • עבור Prefix, הקלד קידומת שתזהה את עמוד המאסטר בכל עמוד שעליו הוא הוחל בחלונית Pages. ניתן להקליד עד ארבעה תווים.

  • עבור Name, הקלד שם עבור כפולת המאסטר.

  • עבור Based On Master, בחר כפולת מאסטר קיימת שעליה תבסס כפולת מאסטר זו, או בחר None.

  • עבור Number Of Pages, הקלד ערך עבור מספר העמודים הרצוי בכפולת המאסטר (עד עשרה עמודים).

יצירת עמוד מאסטר מעמוד או כפולה קיימים

 • גרור כפולה שלמה מהמקטע Pages של החלונית Pages אל המקטע Masters.
 • בחר כפולה בחלונית Pages ובחר Save As Master מתפריט החלונית Pages.

כל האובייקטים בעמוד או בכפולה המקוריים יהפכו לחלק מעמוד המאסטר החדש. אם עמוד המקור השתמש בעמוד מאסטר, עמוד המאסטר החדש יבוסס על עמוד המאסטר של עמוד המקור.

יצירת כפולת מאסטר חדשה על בסיס עמוד או כפולה אחרים
יצירת כפולת מאסטר חדשה על בסיס עמוד או כפולה אחרים

ביסוס עמוד מאסטר על עמוד מאסטר אחר

ניתן ליצור עמוד מאסטר שמבוסס על עמוד מאסטר אחר ומתעדכן ביחד איתו (נקרא עמוד המאסטר) באותו המסמך. כפולות המאסטר שמבוססות על עמוד המאסטר נקראות עמודי מאסטר בנים. לדוגמה, אם המסמך שלך כולל עשרה פרקים שמשתמשים בכפולות מאסטר עם הבדלים קלים ביניהם, ניתן לבסס את כל כפולות המאסטר על כפולת מאסטר שכוללת את הפריסה והאובייקטים המשותפים לכל עשר הכפולות. כך ניתן לשנות את העיצוב הבסיסי באמצעות עריכה של כפולת מאסטר אחת בלבד במקום עריכה של כל עשר הכפולות בנפרד. שנה את העיצוב בעמודי המאסטר הבנים. ניתן לדרוס פריטי עמוד מאסטר בעמוד מאסטר בן כדי ליצור שינויים של עמוד המאסטר, בדיוק כפי שניתן לדרוס פריטי עמוד מאסטר בעמודי מסמך. כך ניתן לעדכן בקלות ובמהירות עיצוב אחיד אך מגוון.

עמודי מאסטר מקוריים ועמודי מאסטר בנים
עמוד מאסטר מקורי ועמודי מאסטר בנים (משמאל). בעת שינוי עמוד המאסטר, עמודי המאסטר הבנים מתעדכנים באופן אוטומטי (מימין)

 1. כדי לבסס עמוד מאסטר על עמוד מאסטר אחר, בצע אחת מהפעולות הבאות במקטע Masters של החלונית Pages:
  • בחר כפולת מאסטר ובחר Master Options עבור [שם כפולת מאסטר] בתפריט החלונית Pages. עבור Based On Master, בחר עמוד מאסטר אחר ולחץ על OK.

  • בחר בשם כפולת המאסטר שברצונך להשתמש בה כבסיס וגרור אותה לשם עמוד מאסטר אחר כדי להחיל אותה.

  עמוד מאסטר B מבוסס על עמוד מאסטר A
  עמוד מאסטר B מבוסס על עמוד מאסטר A

עריכת הפריסה של עמוד מאסטר

ניתן לערוך את הפריסה של עמודי מאסטר בכל עת. השינויים שתערוך ישתקפו באופן אוטומטי בכל העמודים שעמוד המאסטר הוחל עליהם. לדוגמה, כל טקסט או גרפיקה שתוסיף לעמוד מאסטר יופיעו בעמודי המסמך שעליו הוחל עמוד המאסטר.

הערה:

בעת דריסה או ניתוק של אובייקט עמוד מאסטר בעמוד מסוים, ייתכן שהאובייקט לא יתעדכן בהתאם לשינויים שהתבצעו בעמוד המאסטר.

 1. בחלונית Pages, לחץ פעמיים על סמל עמוד המאסטר שברצונך לערוך, או בחר בעמוד המאסטר מהתיבה שבתחתית חלון המסמך. כפולת המאסטר מופיעה בחלון המסמך.
 2. בצע שינויים בעמוד המאסטר.

InDesign מעדכן באופן אוטומטי את כל העמודים שעמוד המאסטר הוחל עליהם.

כדי לשנות את גודל עמוד המאסטר, בחר אותו באמצעות הכלי Page ולאחר מכן השתמש באפשרויות שבחלונית Control כדי לשנות את הממד. ראה שימוש בגודלי עמודים מרובים.

הערה:

השתמש בתצוגות שונות כדי לראות את תוצאות העריכה של המאסטר. בחר Window‏ > Arrange‏ > New Window ובחר Window‏ > Arrange‏ > Tile. הגדר תצוגה אחת לעמוד ואת התצוגה השניה לעמוד המאסטר שהוחל על עמוד זה. לאחר מכן ערוך את עמוד המאסטר וצפה בעדכון העמוד.

שינוי אפשרויות עמוד מאסטר

ניתן לערוך אפשרויות עמוד מאסטר כדי לשנות את השם או את הקידומת של עמוד המאסטר, לבסס את עמוד המאסטר על עמוד מאסטר אחר, או לשנות את מספר העמודים בכפולת מאסטר.

 1. בחלונית Pages, לחץ על שם של כפולת מאסטר כדי לבחור בה.
 2. בחר Master Options For [שם עמוד מאסטר] בתפריט החלונית Pages.
 3. שנה את האפשרויות הרצויות ולחץ על OK.

החלת עמודי מאסטר

אם המסמך כולל כפולות מותאמות אישית (כמו עלון מתקפל בן 3 או 4 עמודים שמשולב בכתב-עת), יש להחיל עליהן רק עמודי מאסטר שכוללים את אותו מספר עמודים.

אם עמוד המאסטר שלך הוא בעל גודל שונה מזה של עמוד הפריסה, החלת עמוד המאסטר תשנה את גודל עמוד הפריסה. אם עמוד הפריסה שלך הוא בעל גודל עמוד מותאם אישית, באפשרותך לציין אם לשמור על גודל עמוד הפריסה המותאם אישית או להחיל את גודל עמוד המאסטר.

הערה:

פריטי עמוד מאסטר בעמוד שבמסמך כוללים גבול מנוקד. אם לא ניתן לראות פריטי עמוד מאסטר בעמוד מסמך, ייתכן שפריט עמוד המאסטר מוסתר בשכבה תחתונה או שפריטי עמוד המאסטר מוסתרים. בחר Show Master Items מתפריט החלונית Pages.

החלת עמוד מאסטר על עמוד או כפולה במסמך

 • להחלת עמוד מאסטר על עמוד אחד, גרור את סמל עמוד המאסטר לסמל העמוד בחלונית Pages. שחרר את לחצן העכבר כשמלבן שחור יופיע סביב העמוד הרצוי.
 • להחלת עמוד מאסטר על כפולה, גרור את סמל עמוד המאסטר לפינת הכפולה בחלונית Pages. שחרר את לחצן העכבר כשמלבן שחור יופיע סביב כל העמודים בכפולה הרצויה.


  החלת עמוד מאסטר על עמוד (משמאל) והחלת עמוד מאסטר על כפולה (מימין)

החלת עמוד מאסטר על עמודים מרובים

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחלונית Pages, בחר בעמודים שברצונך להחיל עליהם עמוד מאסטר חדש. הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחץ על עמוד מאסטר.

  • בחר Apply Master To Pages מתפריט החלונית Pages, בחר עמוד מאסטר עבור Apply Master, ודא שטווחי העמודים המצוינים באפשרות To Pages הם הטווחים הרצויים ולחץ על OK. ניתן להחיל עמוד מאסטר על עמודים מרובים בבת-אחת. לדוגמה, ניתן להקליד 5, 7-9, ו- 13-16 כדי להחיל את אותו עמוד מאסטר על עמודים 5, 7-9 ו- 13-16. (ראה הצגת מספור מוחלט או מספר מקטעים בחלונית Pages.)

החלת עמוד מאסטר על טווח עמודים לא רציף
החלת עמוד מאסטר על טווח עמודים לא רציף

ביטול הקצאה של עמודי מאסטר לעמודי מסמך

 1. החל את עמוד המאסטר None מהמקטע Masters של החלונית Pages.

  בעת ביטול הקצאה של עמוד מאסטר לעמוד, הפריסה והפריטים בעמוד אינם מוחלים עוד על העמוד. אם עמוד מאסטר מכיל את רוב המרכיבים הרצויים, אך עליך לשנות את המראה של כמה מהעמודים, ניתן לדרוס פריטי מאסטר בעמודים אלה ולערוך או לשנות אותם בעמודים אלה במסמך, במקום לבטל את ההקצאה של עמוד המאסטר.

העתקת עמודי מאסטר

ניתן להעתיק עמודי מאסטר ממסמך אחד למסמך אחר, או להעתיק עמוד מאסטר קיים ולהשתמש בו כבסיס ליצירת עמוד מאסטר חדש. ניתן גם להעתיק עמודי מאסטר למסמכים אחרים בעת סינכרון מסמכים לספר או ייבוא עמודי מאסטר ממסמך אחר.

העתקת עמוד מאסטר בתוך מסמך

 1. בחלונית Pages, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • גרור את שם העמוד של כפולת מאסטר ללחצן New Page שבתחתית החלונית.

  • בחר בשם העמוד של כפולת מאסטר ובחר Duplicate Master Spread [שם כפולה] בתפריט החלונית.

בעת העתקת עמוד מאסטר, קידומת העמוד של עמוד המאסטר שמועתק הופכת לאות הבאה באלפבית.

העתקה או העברה של עמוד מאסטר למסמך אחר

 1. פתח את המסמך שברצונך להוסיף לו עמוד מאסטר. לאחר מכן פתח את המסמך שמכיל את עמוד המאסטר שברצונך להעתיק.
 2. בחלונית Pages של מסמך היעד, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על כפולת המאסטר וגרור אותה לחלון מסמך היעד כדי להעתיק אותה.

  • בחר בעמוד המאסטר שברצונך להעביר או להעתיק. בחר Layout‏ > Pages‏ > Move Master ובחר את שם מסמך היעד מהתפריט Move To. אם ברצונך להסיר את העמוד או העמודים ממסמך המקור, בחר Delete Pages After Moving ולחץ על OK.

אם מסמך היעד כבר כולל עמוד מאסטר עם אותה קידומת, תוקצה לעמוד המאסטר שהועבר האות הזמינה הבאה באלפבית.

מחיקת עמוד מאסטר ממסמך

 1. בחלונית Pages, בחר סמל אחד יותר של עמוד מאסטר.

  הערה:

  לבחירת כל עמודי המאסטר שאינם נמצאים בשימוש, בחר בפקודה Select Unused Masters מתפריט החלונית Page.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • גרור סמל של עמוד מאסטר או כפולת מאסטר שנבחרו לסמל Delete שבתחתית החלונית.

  • לחץ על הסמל Delete שבתחתית החלונית.

  • בחר Delete Master Spread [שם כפולה] בתפריט החלונית.

בעת מחיקת עמוד מאסטר, עמוד המאסטר [None] מוחל על כל עמודי המסמך שעליהם הוחל עמוד המאסטר שנמחק.

דריסה או ניתוק של פריטי מאסטר

בעת החלת עמוד מאסטר על עמוד מסמך, כל האובייקטים בעמוד המאסטר, שנקראים פריטי עמוד מאסטר, מופיעים בעמוד המסמך. לפעמים, ייתכן שתרצה ליצור עמוד מסוים שיהיה שונה במקצת מעמוד המאסטר. במקרה כזה אין צורך ליצור מחדש את פריסת עמוד המאסטר בעמוד או ליצור עמוד מאסטר חדש. ניתן לדרוס או לנתק את פריט עמוד המאסטר, ופריטי עמוד מאסטר אחרים בעמוד המסמך ימשיכו להתעדכן יחד עם עמוד המאסטר.

שים לב להבדל בין דריסה וניתוק פריטי עמוד מאסטר בעמוד מסמך:

תכונות של דריסת פריט עמוד מאסטר

דריסת פריט עמוד מאסטר יוצרת עותק שלו בעמוד המסמך מבלי לנתק את השיוך שלו לעמוד המאסטר. לאחר שהפריט עצמו נדרס, ניתן לדרוס באופן בררני תכונה אחת או יותר של הפריט כדי להתאימו אישית. לדוגמה, ניתן לשנות את צבע המילוי של העותק המקומי. לאחר מכן, שינויים בצבע המילוי בעמוד המאסטר עצמו לא יעדכנו את העותק המקומי. עם זאת, תכונות אחרות, כגון גודל, ימשיכו להתעדכן משום שהן לא נדרסו בעותק המקומי. ניתן לבטל את הדריסה בשלב מאוחר יותר כדי להתאים את האובייקט לעמוד המאסטר.

תכונות של אובייקט בעמוד מאסטר שניתן לדרוס כוללות קווים, מילויים, תוכן מסגרת וכל סוג של שינוי צורה (כגון סיבוב, שינוי גודל או הטיה), אפשרויות פינה, אפשרויות מסגרת טקסט, מצב נעילה, שקיפות ואפקטים של אובייקט.

ניתוק אובייקטים מעמוד המאסטר

בעמוד מסמך ניתן לנתק פריט עמוד מאסטר מעמוד המאסטר שלו (לבטל את השיוך שלו לעמוד מאסטר). יש לדרוס את הפריט בעמוד המסמך, באופן היוצר עותק מקומי, לפני שניתן לנתק אותו. פריט שנותק אינו מתעדכן עם עמוד המאסטר משום שהשיוך שלו לעמוד המאסטר נותק.

דריסת פריט עמוד מאסטר

 1. ודא שניתן לדרוס את פריט עמוד המאסטר.

  ניתן לדרוס פריט עמוד מאסטר רק אם האפשרות Allow Master Item Overrides On Selection נבחרה מתפריט החלונית Pages עבור פריט זה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לדרוס פריטי עמוד מאסטר מסוימים בעמוד המסמך, הקש Ctrl+Shift‏ (Windows) או Command+Shift‏ (Mac OS) תוך כדי לחיצה על הפריט הרצוי (או גרור לבחירת פריטים מרובים). שנה את פריטי עמוד המאסטר שנבחרו כרצונך. ניתן לבחור בפריט כמו בכל פריט אחר בעמוד, אך הקשר בינו לבין עמוד המאסטר יישמר.

  • לדריסת כל הפריטים של עמוד מאסטר בכפולת מסמך, הגדר כפולה כיעד, ולאחר מכן בחר בפקודה Override All Master Page Items בתפריט החלונית Pages. לאחר מכן ניתן לבחור ולשנות כל אחד מפריטי עמוד המאסטר כרצונך.

  לאחר דריסת פריט עמוד מאסטר, התיבה התוחמת המנוקדת שלו הופכת לקו אחיד כדי להראות שנוצר עותק מקומי.

  הערה:

  אם תדרוס מסגרת טקסט משורשרת, כל המסגרות הגלויות בשרשרת נדרסות, גם אם הן נמצאות בעמודים שונים בכפולה.

ניתוק פריט עמוד מאסטר

 • לניתוק פריט עמוד מאסטר יחיד, דרוס אותו תחילה על-ידי הקשת Ctrl+Shift ‏(Windows) או Command+Shift ‏(Mac OS) ולחץ על הפריט בעמוד המסמך. לאחר מכן בחר בפקודה Detach Selection From Master מתפריט החלונית Pages.
 • לניתוק כל פריטי עמוד המאסטר בכפולה, דרוס את פריטי עמוד המאסטר שברצונך לנתק, וקבע כפולה זו כיעד במסמך. ‏(אל תעבור לעמוד המאסטר המקורי). בחר בפקודה Detach All Objects From Master מתפריט החלונית Pages. אם הפקודה אינה זמינה, אין אובייקטים שנדרסו בכפולה זו.

מניעת דריסה של פריט עמוד מאסטר

במקרים מסוימים תרצה לדרוס את רוב פריטי עמוד המאסטר, אך לא את כולם. לדוגמה, ייתכן שתרצה לדרוס פריטי עמוד מאסטר כגון תמונות רקע בעמוד מסמך, אך למנוע דריסה של כותרת עליונה עם מספור עמודים. על-ידי מניעת דריסה של הכותרת העליונה, ניתן לבחור באפשרות Override All Master Items כדי לדרוס את כל פריטי עמוד המאסטר, פרט לכותרת העליונה.

 1. בעמוד המאסטר, בחר בפריט.
 2. בטל את סימון האפשרות Allow Master Item Overrides On Selection בתפריט החלונית Pages.

פריטי עמוד מאסטר שאינם מתירים דריסה אינם כוללים מסגרת כשהם מוצגים בעמוד המסמך. אם תמנע דריסה של מסגרת טקסט משורשרת, כל מסגרות הטקסט המשורשרות יקבלו את אותה הגדרה.

החלה חוזרת של פריטי עמוד מאסטר

אם דרסת פריטי עמוד מאסטר, ניתן לשחזר אותם בהתאם לעמוד המאסטר. במצב זה, תכונות האובייקט חוזרות למצבן בעמוד המאסטר המתאים, והן יתעדכנו שוב בעת עדכון עמוד המאסטר. העותק המקומי של האובייקט יוסר, ולא ניתן יהיה לבחור בפריט עמוד המאסטר, כפי שמציין הגבול המנוקד שלו. ניתן לבטל דריסה של אובייקטים שנבחרו או של כל האובייקטים בכפולה, אך לא בכל המסמך בבת-אחת.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להסרת הדריסה של אובייקט אחד או יותר בעמוד מאסטר, בחר באובייקטים שהיו במקור פריטי עמוד מאסטר. בחלונית Pages, הגדר כפולה כיעד ובחר בפקודה Remove Selected Local Overrides בתפריט החלונית Pages.

  • לביטול כל הדריסות של עמודי מאסטר בכפולה, הגדר כיעד את הכפולה (או את כפולת המאסטר) שברצונך להסיר ממנה את כל דריסות עמודי המאסטר. בחר Edit >‏ Deselect All כדי לוודא שלא נבחרו אובייקטים. בחלונית Pages, בחר Remove All Local Overrides בתפריט החלונית Pages.

לאחר ניתוק אובייקטים מעמוד מאסטר, לא ניתן לשחזר את הקשר ביניהם לבין עמוד המאסטר. עם זאת, ניתן למחוק את האובייקטים המנותקים ולהחיל מחדש את עמוד המאסטר על העמוד.

אם תחיל מחדש עמוד מאסטר על עמוד שכולל אובייקטים של עמוד מאסטר שנדרסו, האובייקטים שנדרסו ינותקו וכל האובייקטים בעמוד המאסטר יוחלו מחדש. כתוצאה מכך, ייתכן שיופיעו שני עותקים של חלק מהאובייקטים באותו עמוד. במקרה כזה, מחק את האובייקטים המנותקים כדי להתאים את העמוד בדיוק למראה עמוד המאסטר.

הסתרת פריטי עמוד מאסטר

השתמש בפקודה Hide Master Items כדי להסתיר פריטי עמוד מאסטר בעמוד אחד או יותר במסמך. פריטי עמוד מאסטר מוסתרים אינם מודפסים ואינם נכללים בפלט.

 1. בחלונית Pages, בחר בעמודים ובכפולות שברצונך להסתיר בהם פריטי עמוד מאסטר.
 2. בתפריט החלונית Pages, בחר Hide Master Items.

להצגה חוזרת של פריטי עמוד מאסטר, בחר בכפולות בחלונית Pages ובחר Show Master Items מתפריט החלונית Pages.

ייבוא עמוד מאסטר ממסמך אחר

ניתן לייבא עמודי מאסטר ממסמך InDesign אחר (בגרסה כלשהי) למסמך הפעיל. אם מסמך המקור כולל עמודי מאסטר בשמות שונים מכל עמוד מאסטר במסמך המקור, עמודים אלה ודריסות עמודי המסמך שלהם לא ישתנו.

 1. בתפריט החלונית Pages, בחר Load Master Pages.
 2. אתר את מסמך InDesign שמכיל את עמודי המאסטר לייבוא ולחץ עליו פעמיים.
 3. קבע מה יקרה אם שם של עמוד מאסטר שנטען זהה לשם של עמוד מאסטר במסמך הנוכחי.
  • בחר Replace Master Pages אם ברצונך שעמודי המאסטר מהמקור ידרסו את עמודי המאסטר במסמכי היעד באותם שמות. אם מסמך היעד אינו כולל פריטים שנדרסו, ניתן לבחור בביטחון בפעולה Replace Master Pages בעת הייבוא.

  • בחר Rename Master Pages כדי לשנות את קידומות העמודים לאות הזמינה הבאה באלפבית.

לאחר ייבוא עמודי מאסטר ממסמך מקור, נוצר קישור בין מסמך המקור למסמך היעד. אם תטען לאחר מכן עמודי מאסטר מאותו מסמך מקור, השיוך בין הפריטים שנדרסו לבין פריטי המאסטר שלהם בעמודי המאסטר שנטענו יישמר. שיוך זה מאפשר לשמור באופן עקבי על עמודי מאסטר במסמכים שונים, מבלי להכניס מסמכים אלה לספר.

אם ברצונך להשתמש בשיטה של שמירה על עקביות של עמודי מאסטר, עליך לטעון את עמודי המאסטר ממסמך המקור לפני שתדרוס אובייקטים בעמוד המאסטר. אם המסמך שלך כולל פריטים שנדרסו ומעולם לא ייבאת עמודי מאסטר ממקור כלשהו, הפריטים שנדרסו ינותקו בפעם הראשונה שתטען פריטי עמוד מאסטר ממסמך מקור ותחליף עמודי מאסטר בשם הזהה לשם עמוד המאסטר של הפריטים שנדרסו.

אם לאחר מכן תייבא עמודי מאסטר ממסמך מקור אחר ותבחר בפקודה Replace Master Pages, הפריטים שנדרסו עלולים להתנתק. כל עמודי המאסטר באותו שם ממסמך המקור החדש יוחלו על עמוד המסמך הכולל פריטים שנדרסו, כך שייווצרו שתי ערכות של אובייקטים.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת