הודעות מ- Adobe

העדפות General כוללות אפשרויות המאפשרות ל- Adobe להציג הודעות שיווק בתוך מוצרים בזמן שאתם עובדים בתוכנית. אתם מחליטים אם לקבל את הודעות השיווק המופיעות בתוך המוצר.

הערה:

לא ניתן לבטל הופעת הודעות טרנזאקציה, המאפשרות לספק את Adobe Online Service.

 1. פתחו את תיבת הדו-שיח Preferences.

  • (Windows) בחרו Edit ‏> Preferences.

  • (Mac OS) בחרו Adobe Reader ‏> Preferences.

 2. באזור Categories, בחרו General.

 3. במקטע Messages From Adobe, בחרו באפשרויות הרצויות.

  Show Me Messages When I Launch Adobe Acrobat Reader

  אפשרו הצגת הודעות של Adobe במסך הפתיחה כאשר מפעילים את היישום ללא מסמך פתוח. לחצו על הודעה כדי לקבל מידע על תכונות, עדכונים או שירותים מקוונים, או כדי לפתוח רכיב ביישום, כגון חלונית משימות. בטלו את הסימון באפשרות כדי למנוע הופעת הודעות שיווק בתוך מוצרים.

  Don’t Show Messages While Viewing A Document

  מניעת ההופעה של הודעות שיווק מ- Adobe בתוך מוצרים בפינה השמאלית התחתונה של חלון היישום. לחצו על הלחצן Close כדי להתעלם מההודעה. אם לא תעשו דבר, ההודעה תיעלם מעצמה. אל תבחרו את האפשרות כדי שהודעות שיווק יוכלו להופיע בתוך מוצרים.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון