קובץ SWF מתעלם מסדר הערימה, מופעל בראש שכבות DJTML

קובץ SWF מוצג מעל כל השכבות

קובץ SWF בשכבה בדף DHTML המכיל מספר שכבות מוצג מעל כל שאר השכבות ללא קשר לסדר הערימה של השכבות ("z-index").

פתרון: שימוש בפרמטר WMODE

השתמש בפרמטר WMODE כדי לאפשר שכבות של תוכן מדיה עשיר יחד עם שכבות DHTML. הפרמטר WMODE יכול להיות "window" (חלון) - ברירת המחדל, "opaque" (אטום), או "transparent" (שקוף). שימוש בערך WMODE של opaque או transparent מונע מקובץ SWF להופיע בשכבה העליונה ביותר. בנוסף, הוא מאפשר לך לכוונן את שכבת הסרט בין שכבות אחרות של מסמך ה-HTML.

לפרטים על יצירת קובצי SWF בעלי רקע שקוף, ולמידע נוסף על הפרמטר WMODE, ראה יצירת רקעים שקופים בקובץ SWF.

הערה: הפרמטר WMODE נתמך רק בחלק משילובי הגרסאות של הדפדפן ונגן ה-Flash. אם הפרמטר WMODE אינו נתמך, קובצי ה-SWF תמיד יופיעו למעלה.

מידע נוסף

ברירת המחדל של דפדפנים היא שתוכן תוספים מוטבע, כגון קובץ SWF או יישומון Java, תמיד יופיעו בשכבה העליונה ביותר. בדפדפנים ישנים יותר, ניסיונותלמקם שכבת DHTML מעל שכבת Flash ייכשלו. דפדפנים חדשים יותר הוסיפו את האפשרות לשכבה של תוכן מדיה עשיר יחד עם תוכן DHTML. בנוסף, במקרים מסוימים, הם מוסיפים את היכולת להשתמש ברקעים שקופים בתוכן המדיה העשיר.


לוגו של Adobe

כניסה לחשבון