אין אפשרות להתחבר לשירות מקוון של Adobe.com

אם אינך מצליח להתחבר לשירות מקוון שלAdobe.com, כגון Acrobat.com או Photoshop.com, השתמש בפתרונות הבאים כדי לזהות ולפתור את הבעיה.

פתרון 1: בדוק את החיבור לאינטרנט.

נסה לגשת לאתר אחר, כגון Google.com. אם אינך מצליח לגשת לאתר אחר, ייתכן שעליך לתקן את החיבור לאינטרנט. לחלופין, פנה לספק שירותי האינטרנט שלך כדי לברר אם השירות לא פעיל.

אם המחשב מחובר לרשת, נסה לגשת לשירות המקוון ממחשב אחר ברשת. אם הבעיה קשורה לרשת - פנה למנהל המערכת לקבלת עזרה.

פתרון 2: בדוק את הגדרות חומת האש.

תוכנת חומת האש מסוגלת לחסום חיבורים לאתר אינטרנט. 

אם אתה מקבל התראת אבטחה כשאתה מנסה לגשת לשירות המקוון, בחר באפשרות Allow.

התראה בנוגע לאבטחת חומת אש

לחלופין, השבת את תוכנת חומת האש ונסה לגשת לשירות המקוון. לקבלת הוראות עיין בתיעוד של תוכנת חומת האש.אם השבתת חומת האש בתוכנה פותרת את הבעיה, הגדר את התוכנה כך שתאפשר גישה לשירות המקוון. לקבלת הוראות עיין בתיעוד של תוכנת חומת האש.

פתרון 3: בדוק את הגדרות השעון של המערכת.

ודא שהתאריך והשעה בשעון המערכת נכונים. לשינוי הגדרות התאריך והשעה לחץ על תצוגת השעה בשורת המשימות.

פתרון 4: השבת את תוכנת ההגנה על המערכת.

תוכנות הגנה על מערכת מסוגלות להפריע להתחברות לשירות מקוון של Adobe.com. כדי להשבית את תוכנת ההגנה על המערכת עיין בהוראות המתייחסות לתוכנה או פנה למנהל המערכת.

פתרון 5: הפעל את המחשב במצב פשוט.

בדומה לתוכנות חומת אש או לתוכנות הגנה על המערכת, יישומים ותוכניות שירות אחרים עשויים להפריע לגישה לשירות מקוון. כשאתה מפעיל את המחשב במצב פשוט (אתחול בטוח ב-Mac OS, או אתחול נקי ב-Windows), פריטים אלה מושבתים זמנית.

פתרון 6: בדוק בעיות בתצורת ה-proxy.

 1. בצע אחד מהצעדים הבאים:
 • Windows XP: לחץ על Start (התחל) > Run (הפעלה).הקלד cmd בתיבה Open (פתיחה). הקש Enter.
 • Windows Vista/Windows 7: לחץ על Start (התחל). הקלד cmd בתיבה Start Search (התחל חיפוש). הקש Enter.
 • Mac OS: בשולחן העבודה בחר Go (עבור אל) > Utilities (תוכניות שירות). לחץ לחיצה כפולה על Terminal (מסוף).
 1. כשתופיע הנחיה לכך, הקלד אחת מהפקודות הבאות והקש Enter.

  ping activate.adobe.com 

  ping practivate.adobe.com

 • אם הבדיקה תצליח היא תחזיר את המחרוזת הבאה: activate.adobe.com [‎ip address]‎ (תוכל להתעלם משאר המידע שיוחזר.) לדוגמה,

  PING practivate.adobe.com (192.150.14.67)‎ עם 56 בתים של נתונים
 • אם הבדיקה תיכשל, קבע את הגדרות התצורה של proxy לגישה לאינטרנט תחת Network System Preferences (העדפות מערכת רשת). לחלופין נסה להפעיל ללא ה-proxy. (proxy לאימות יכול גם למנוע את תהליך ההפעלה.) אם דרושה לך עזרה, פנה לספק שירותי האינטרנט או למנהל מערכת ה-IT. 

שירות מקוון

כתובת שרת

שרת הפעלה

https://activate.adobe.com (תוכנת הפצה)
https://practivate.adobe.con (תוכנת קדם-הפצה)

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?