Peržiūros „After Effects CC 2015 (13.5)“

Apie peržiūras „After Effects CC 2015 (13.5)“

Kaip kompozicijų, sluoksnių ir filmuotos medžiagos peržiūra pasikeitė „After Effects CC 2015 (13.5)“. Dabar peržiūras paprasčiau paleisti, jos yra interaktyvios ir konfigūruojamos.

Pastaba:

Prieš diegdami „After Effects CC 2015 (13.5)“, perskaitykite šį straipsnį apie ankstesnių versijų išlaikymą. Daugiau informacijos apie naujoves ir pakeitimus skaitykite šiame straipsnyje. Sužinokite apie „After Effects CC 2015 (13.5)“ žinomas problemas.

Šiame straipsnyje pateikta informacija apie peržiūrų pasikeitimus, įskaitant:

„RAM Preview“ (RAM peržiūra) nebenaudojama peržiūrėti:

„After Effects“ vis dar kaupia realiuoju laiku atkuriamus kadrus RAM. Tačiau, tokios peržiūros paleidimas nebėra unikali „After Effects“ komanda, todėl terminas „RAM Preview“ (RAM peržiūra) nebenaudojamas. Dabar tai vadinama „Preview“ (Peržiūra).

Peržiūros paleidimas tarpo klavišu

Dabar peržiūrą galima paleisti tarpo klavišu, todėl optimizuojamas realiuoju laiku atkuriamų kadrų kaupimas talpykloje, be to paleidžiamas ir garsas. (Abi anksčiau unikalios funkcijos, vadintos „RAM preview“ (RAM peržiūra).

Nustatyta peržiūra

Galite konfigūruoti, kaip veikia peržiūra naudojant kiekvieną peržiūros klaviatūros nuorodą: tarpo klavišą, skaičių klaviatūros 0 ir „Shift“ + skaičių klaviatūros 0. Jeigu norite tarpo klavišu paleisti peržiūrą su garsu, kad būtų rodomi aktyvaus sluoksnio valdikliai, dabar tai galite padaryti.

Nepertraukiamos peržiūros

Ankstesnėse „After Effects“ versijose, peržiūros metu spustelėjus bet kurioje vietoje, atkūrimas būdavo sustabdomas. „After Effects CC 2015 (13.5)“ galite dirbti prie savo kompozicijos ar projekto ir tuo pačiu metu peržiūrėti kompoziciją, sluoksnį ar filmuotą medžiagą. Dėl nepertraukiamų peržiūrų neišvengiamai keičiasi peržiūrų paleidimo ir stabdymo veikimas. Sužinokite daugiau apie interaktyvius veikimo patobulinimus, dėl kurių atsirado nepertraukiamų peržiūrų galimybė, šiame straipsnyje.

Peržiūros stipriai pasikeitė, tačiau kai kas „After Effects CC 2015 (13.5)“ nepasikeitė:

 • Norint atkurti realiuoju laiku, pateiktus kadrus vis tiek reikia kaupti RAM. Nors paprastas kompozicijas galima vaizduoti ir kaupti sparčiau, nei realiuoju laiku, peržiūros metu prieš atkuriant kadrai visuomet kaupiami RAM, nepaisant kompozicijos turinio.

 • Peržiūros metu GPU nenaudojama naujai. Visi „After Effects CC 2015 (13.5)“ pakeitimai susiję su CPU išteklių optimizavimu CPU.

Projektų ir kompozicijų modifikavimas peržiūrų metu (nepertraukiama peržiūra)

Dabar „After Effects“ galite keisti efektus atidarytame projekte peržiūros metu.

Ankstesnėse „After Effects“ versijose, paleidus peržiūra kompozicijos, sluoksnio arba filmuotos medžiagos žiūryklėje, spustelėjus bet kurią vartotojo sąsajos vietą, peržiūros atkūrimas buvo stabdomas. „After Effects CC 2015 (13.5)“ peržiūra tęsiama, kol specialiai ją sustabdote, pavyzdžiui, klaviatūros tarpo klavišu. Konkrečius veiksmus, kaip sustabdyti peržiūrą, sužinosite perskaitę toliau esantį skyrių „Peržiūros stabdymas“.

Peržiūrėdami kompoziciją galite modifikuoti jos sluoksnius trukmės, sluoksnio arba efektų valdymo skydeliuose. „After Effects“ nedelsiant pradeda kaupti atnaujintus kadrus, todėl, kol sukaupiami nauji kadrai, peržiūros kadrų dažnis sulėtėja. Tačiau negalite modifikuoti peržiūros kompozicijos skydelyje, nes spustelėjus skydelį peržiūra stabdoma.

Pastaba:

Jei norite modifikuoti kompoziciją peržiūros metu spustelėję kompozicijos skydelį, pavyzdžiui, modifikuoti šablono kelią, atidarykite antrąjį tos pačios kompozicijos žiūryklės skydelį ir modifikuokite jame. Keitimai, atlikti žiūryklėje be peržiūros funkcijos, matomi kompozicijos skydelyje, kuriame atkuriama peržiūra.

Peržiūros metu galite atlikti keitimus bet kuriame kompozicijos, sluoksnio ar filmuotos medžiagos skydelyje be peržiūros funkcijos. Daugiau galimybių pavyzdžių:

 • Kurkite naujus sluoksnius, įskaitant antrines kompozicijas, ir juos modifikuokite.
 • Taikykite arba šalinkite efektus ir kadrus bei keiskite bet kurios savybės arba kadro reikšmes.
 • Importuokite filmuotą medžiagą ir keiskite bet kokios filmuotos medžiagos interpretavimo nustatymus.
 • Pridėkite kompozicijas vaizdavimo eilėje ir modifikuokite nustatymus arba vaizduokite elementų tvarką. Paleidus vaizdavimo eilę, peržiūros stabdomos.
 • Pertvarkykite darbo sritį, įskaitant naujų kompozicijos, sluoksnio arba filmuotos medžiagos skydelių atidarymą.
 • Keiskite kompozicijos, sluoksnio arba filmuotos medžiagos skydelių vaizdo nustatymus. Pavyzdžiui, rodykite alfa kanalą, pritraukite arba atitolinkite, perjunkite iš vieno į netgi 4 vaizdus arba keiskite trimatį vaizdą.

Kaip buvo nurodyta anksčiau, visuomet, kai atliekate keitimą, kuris paveikia peržiūrimus kadrus, peržiūros kadrų dažnis sulėtėja, kol nauji kadrai atvaizduojami ir sukaupiami.

Esamas laikas ir peržiūros laikas

Atsiradus galimybei modifikuoti kompoziciją peržiūros metu, tarp esamo laiko ir peržiūros laiko atsirado ryškus skirtumas.

„After Effects“ esamas laikas kompozicijoje yra kadras, kuriame įrašoma daug veiksmų, pavyzdžiui, pridedami kadrai. Esamo laiko indikatoriuje (CTI) ir esamo laiko vaizde viršutiniame kairiajame laiko juostos skydelio kampe rodomas esamas laikas.

Peržiūros metu, laiko juostos skydelio laiko diagramos srityje CTI brėžia vertikalią mėlyną liniją. Ši linija leidžia identifikuoti, kurie kadrai ar kiti dominantys elementai yra tuo metu.

Kompozicijos peržiūros laikas skiriasi nuo esamo laiko. Peržiūros laikas atitinka peržiūros metu kompozicijos skydelyje rodomą kadrą. Peržiūros laiką rodo peržiūros laiko indikatorius (PTI). PTI – tai vertikali raudona linija laiko juostos skydelio laiko diagramos srityje, peržiūros metu judanti iš kairės į dešinę. Kompozicijos skydelio apačioje esančiame laiko ekrane taip pat rodomas peržiūros laikas. (Ankstesnėse „After Effects“ versijose peržiūros laikas arba peržiūros laiko indikatorius nebuvo įvardinti.)

Peržiūrą sustabdžius, esamo laiko ir peržiūros laiko kadrai sutampa.

Esamo laiko keitimas peržiūros metu

Kaip ir ankstesnėse „After Effects“ versijos CTI laiko juostos skydelyje peržiūros metu nejuda. Jei peržiūros metu nuvilksite CTI, atkūrimo metu naujo esamo laiko kadras nebebus rodomas.

Jei norite paslinkti CTI nestabdydami peržiūros, laikydami „Option“ („Mac OS“) arba „Alt“ („Windows“) klavišą, vilkite CTI arba spustelėkite laiko liniuotę. Jei vilkdami laikysite paspaudę ir „Shift“ klavišą, CTI užfiksuos kadrus ir kitus dominančius elementus, taip pat lyg peržiūra nebūtų paleista.

Kiti esamo laiko keitimo metodai nestabdo peržiūros.

Supaprastintų ir konfigūruojamų peržiūrų veikimas

Kartu su galimybę modifikuoti kompoziciją peržiūros metu, „After Effects CC 2015 (13.5)“ pakeistas peržiūros paleidimo ir stabdymo būdas. Peržiūros veikimą, naudojant peržiūros klaviatūros nuorodas, galima tinkinti naujais peržiūros skydelio valdikliais. Dabar tarpo klavišu standartiškai paleidžiama peržiūra, kurios metu kaupiami kadrai, skirti atkurti realiuoju laiku, ir atkuriamas garsas.

Dėl šių pakeitimų nebeliko skirtumo tarp senosios „RAM Preview“ (RAM peržiūra) ir „Standard Preview“ (Standartinė peržiūra) (tarpo klavišas), šie terminai „After Effects“ nebenaudojami. Peržiūra buvo suvienodinta, taikant vartotojo konfigūruojamus veikimus.

Pagrindinių peržiūros veikimo keitimų suvestinė:

 • Terminas „RAM Preview“ (RAM peržiūra) nebenaudojamas atskiram peržiūros režimui apibūdinti. Iš peržiūros skydelio pašalintas „RAM Preview“ (RAM peržiūros) mygtukas.
 • Dabar peržiūrą paleidžiama tarpo klavišu – taip paleidžiamas garsas ir optimizuojamas realiuoju laiku atkuriamų kadrų kaupimas talpykloje.
 • Dabar galima konfigūruoti tarpo klavišo klaviatūros nuorodos peržiūros veikimą.
 • Peržiūros skydelyje esančiais naujais valdikliais galima konfigūruoti peržiūros veikimą pagal klaviatūros nuorodas: garso, ciklo, kaupimo, diapazono, ir sluoksnio valdiklius.
 • Naujo intervalo parinktis: darbo sritis išplėsta iki esamo laiko.
 • Kaupinat peržiūros kadrus, „After Effects“ pradeda atkurti nedelsiant. Jei įjungtas, atkuriamas garsas. Kai kadrus galima kaupti greičiau už realųjį laiką, atkūrimo greitis apribojamas iki realiojo laiko kadrų dažnio.
 • Dabar garsą galima leisti visose peržiūrose, neatsižvelgiant į tai, kaip buvo pradėta peržiūra.
 • Kai peržiūros kadrų dažnis lėtesnis už realųjį laiką (pavyzdžiui, kaupimo talpykloje metu), garsas standartiškai nutildomas. Naujoji nuostata leidžia pasirinkti, ar norite nutildyti garsą. Jei pasirenkate leisti garsą, garsas užsikerta, kad būtų išlaikyta sinchronizacija, kai peržiūros kadrų dažnis yra lėtesnis už realųjį laiką.
 • Norint sustabdyti peržiūrą, reikia atlikti konkrečius veiksmus, nes peržiūros nepertraukiamos modifikuojant projektą arba kompoziciją.
Pastaba:

Į unifikuotą peržiūros veikimą neįtraukta peržiūra tik su garsu. Paspaudus skaičių klaviatūros tašką (.) arba „Option“ + skaičių klaviatūros tašką (.) („Mac OS“) arba „Alt“ + skaičių klaviatūros tašką (.) („Windows“), įjungiama peržiūra tik su garsu. Šios nuorodos nekonfigūruojamos ir jų neveikia naujo peržiūros skydelio valdikliai.

„RAM Preview“ (RAM peržiūra) terminų ir mygtuko pašalinimas

Terminas „RAM Preview“ (RAM peržiūra) „After Effects“ nebenaudojamas ir mygtukas „RAM Preview“ (RAM peržiūra) iš peržiūros skydelio pašalintas. Dėl naujo peržiūros veikimo nebeliko skirtumo tarp senosios „RAM Preview“ (RAM peržiūra) ir „Standard Preview“ (Standartinė peržiūra) (tarpo klavišas). Neatsižvelgiant į veikimą, terminas „preview“ (peržiūra) nebenaudojamas leidžiamai kompozicijos, sluoksnio arba filmuotos medžiagos žiūryklei apibūdinti „After Effects“.

Terminas „RAM Preview“ (RAM peržiūra) buvo pašalintas ir, nors pagrindinis kodas ir buvo perrašytas, tačiau kadrų kaupimo talpykloje iki pilnos RAM veikimas vis dar yra. Kadrų kaupimas talpykloje iki pilnos RAM dabar įjungiamas nustačius peržiūros paslaugos valdiklį į kadrų dažnį. Šiuos ir kitus veikimus, susietus su „RAM Preview“ (RAM peržiūra) ir „Standard Preview“ (Standartine peržiūra), pavyzdžiui, sluoksnio valdiklių rodymo peržiūros metu parinktimi, dabar gali konfigūruoti vartotojas.

Standartiškai peržiūra paleidžiama tarpo klavišu ir skaičių klaviatūros 0

Dabar, paspaudus tarpo klavišą peržiūra paleidžiama su garsu ir, norint užtikrinti atkūrimą realiuoju laiku, kadrai kaupiami, kol užpildoma RAM. Tokiu būdu tiek naujiems, tiek patyrusiems „After Effects“ vartotojams bus patogu paleisti peržiūras tarpo klavišu.

Ankstesnėse „After Effects“ versijose nauji vartotojai norėdami sužinoti apie „RAM Preview“ (RAM peržiūrą), pirmiausia turėjo paspausti tarpo klavišą. Peržiūra, ko gero, nebuvo leidžiama realiuoju laiku ir niekuomet nebuvo garso, todėl tai trikdė ir atsirasdavo daug pagalbos užklausų.

Patyrę „After Effects“ vartotojai, dirbdami su nešiojamuoju kompiuteriu arba naudodami kitą klaviatūrą be skaičių klaviatūros, taip pat įvertins sukauptų kadrų peržiūros paleidimo tarpo klavišu paprastumą.

Paspaudus skaičių klaviatūros 0, paleidžiama peržiūra, kuri iš esmės nesiskirai nuo ankstesnėse „After Effects“ versijose naudotos „RAM Preview“ (RAM peržiūros).

Abiejų klaviatūros nuorodų peržiūros nustatymus, įskaitant tarpo klavišo nustatymą iš naujo, kad veiktų panašiai kaip ankstesnėse „After Effects“ versijose, galima konfigūruoti atnaujintame peržiūros skydelyje.

Naujo peržiūros skydelio valdikliai

Peržiūros skydelis buvo atnaujintas, kad galėtumėte konfigūruoti visų klaviatūros nuorodų, paleidžiančių peržiūrą, įskaitant tarpo klavišą, veikimą. Jei norite keisti klaviatūros nuorodų veikimus, pirmiausia pasirinkite jas kontekstiniame meniu, tada pakeiskite norimas parinktis.

Čia pateiktas visų peržiūros skydelio valdiklių aprašymas:

Skydelio aukščio fiksavimo vietos:

Keičiant peržiūros skydelio aukštį, jis bus fiksuojamas trijose skirtingose vietose, kurioje bus rodoma:

 • Tik perkėlimo valdikliai
 • Perkėlimo valdikliai ir kontekstinis meniu
 • Visi valdikliai

Pirmas, ankstesnis, kitas ir paskutinis kadras:

Šių mygtukų veikimas nepasikeitė.

Paleidimo / stabdymo mygtukas:

Paspaudus paleidimo mygtuką, paleidžiama peržiūra, naudojant šiuo metu peržiūros skydelyje rodomus nustatymus.

Tai reiškia, kad paleidimo mygtuko veikimas pasikeis pasirinkus kitą nuorodą. Pavyzdžiui, jeigu „Shortcut“ (Nuoroda) nustatyta „Spacebar“ (Tarpo klavišas), o „Play From“ (Leisti nuo) – „Current Time“ (Esamas laikas), paspaudus paleidimo mygtuką, peržiūra paleidžiama nuo esamo laiko. Jeigu pakeičiate „Shortcut“ (Nuorodą) į „Numpad 0“ (Skaičių klaviatūros 0) ir dėl to „Play From“ (Leisti nuo) pasikeičia į „Start of Range“ (Intervalo pradžia), paspaudus paleidimo mygtuką, peržiūra paleidžiama nuo intervalo pradžios.

Kai peržiūrą paleidžiate nustatę „Preview Favors“ (Peržiūros paslaugą) kaip „Frame Rate“ (Kadrų dažnis), paleidimo mygtukas pasikeičia į piktogramą „kaupti ir leisti“, o kadrai atvaizduojami ir kaupiami talpykloje. Paspaudus tokios būsenos paleidimo mygtuką, atvaizdavimas ir kaupimas talpykloje pertraukiami, sukaupti kadrai atkuriami, o paleidimo mygtukas pasikeičia į stabdymo piktogramą.

Jei norite sustabdyti peržiūrą, spustelėkite stabdymo piktogramą.

„Composition“ (Kompozicija) > „Preview“ (peržiūra) > „Play Current Preview“ (Paleisti esamą peržiūrą) meniu komanda susieta su paleidimo / stabdymo mygtuku. Naudoti šią meniu komandą yra tas pats, kaip paspausti paleidimo / stabdymo mygtuką.

Ciklas:

Dabar įsimenamas kiekvienos klaviatūros nuorodos ciklo valdiklis. „Ping-Pong“ ciklo režimo nebėra.

Garso nutildymas:

Dabar įsimenamas kiekvienos klaviatūros nuorodos garso nutildymo valdiklis. Peržiūros metu garsą galimą nutildyti arba įjungti spustelėjus šį mygtuką. Paspaudus, garso nutildymo valdiklio būsena taikoma nuorodai, kuri buvo naudojama peržiūrai paleisti, ir bus taikoma kitai peržiūrai, kurią paleisite naudodami šią nuorodą.

Nuoroda:

Pasirinkite iš trijų skirtingų klaviatūros nuorodų, kuriomis galima paleisti peržiūrą, in konfigūruokite jų veikimą: tarpo klavišas, skaičių klaviatūros 0 ir „Shift“ + skaičių klaviatūros 0. Paleidimo / stabdymo mygtuko veikimui taikoma šiuo metu rodoma klaviatūros nuoroda. Standartines trijų klaviatūros nuorodų konfigūracijas žr. šiame straipsnyje.

Nustatymas iš naujo: spustelėkite mygtuką „Reset“ (Iš naujo), jei norite atkurti visų nuorodų standartinius peržiūros nustatymus. Laikykite paspaudę klavišą „Option“ („Mac OS“) arba klavišą „Alt“ („Windows“) ir spustelėkite mygtuką „Reset“ (Nustatyti iš naujo), jei norite keisti klaviatūros nuorodų nustatymus, kad jie tiksliai atitiktų jų veikimą ankstesnėse „After Effects“ versijose.

„Preview Favors“ (Peržiūros paslauga):

Pasirinkite optimizuoti kaupimo talpykloje ir atkūrimo veikimą, kad užtikrintumėte geresnį kadrų dažnio veikimą arba neribotą peržiūros trukmę. Šis valdiklis veikia panašiai, kaip pasirinkimas naudoti „RAM Preview“ (RAM peržiūrą) ir „Standard Preview“ (Standartinę peržiūrą) ankstesnėse „After Effects“ versijose. Tačiau „After Effects CC 2015 (13.5)“ yra keli skirtumai.

Kai „Preview Favors“ (Peržiūros paslauga) nustatyta „Frame Rate“ (Kadrų dažnis), „After Effects“ atvaizduoja ir kaupia talpykloje kadrus, kol RAM užpildoma , tada paleidžia talpykloje sukauptus kadrus realiuoju laiku. Atvaizdavimo ir kaupimo talpykloje fazės metu kadrai atvaizduojami ir kaupiami talpykloje didžiausiu įmanomu greičiu. Talpykloje sukauptų kadrų atkūrimas pradedamas iš karto, tačiau ne didesniu už realiojo laiko kardų dažnį greičiu. Jeigu talpykla užpildo galimą RAM neatvaizdavusi visų intervalo kadrų, peržiūrimi tik talpykloje esantys kadrai. Kai kaupimo talpykloje fazė užbaigiama, atkūrimas realiuoju laiku pradedamas nuo laiko, kuris apibrėžiamas „Play From“ (Leisti nuo) valdikliu, arba, jei atvaizdavimas buvo spartesnis nei realiuoju laiku, tiesiog tęsiama toliau.

„Frame Rate“ (Kadrų dažnis) yra visų nuorodų standartinis nustatymas ir yra dažniausiai rekomenduojamas naudoti.

Kai „Preview Favors“ (Peržiūros paslauga) nustatyta „Length“ (Trukmė), „After Effects“ pradeda atkūrimą atvaizduojant ir kaupiant kadrus talpykloje, naudojant nedidelį išankstinį buferį, ne didesniu nei realiojo laiko kadrų dažniu. Bus peržiūrėtas visas intervalas. Jeigu talpykla užpildo galimą RAM neatvaizdavus visų intervalo kadrų, seniausi kadrai iš talpyklos pašalinami. Atkūrimas realiuoju laiku bus atliekamas tik tuo atveju, jei kadrai atvaizduojami sparčiau nei realiuoju laiku, arba po pirmojo ciklo, jei talpykloje telpa visas intervalas.

„Length“ (Trukmė) geriausia naudoti peržiūrint kadrus, kurie atvaizduojami sparčiau nei realiuoju laiku. Tai dažniausiai vyksta naudojant filmuotos medžiagos skydelį arba kai peržiūrimas intervalas per ilgas, kad visi kadrai tilptų į talpyklą.

„Frame Rate“ (Kadrų dažnis) ir „Length“ (Trukmė):

 • Atkūrimas pradedamas iš karto, vienu metu atvaizduojant ir kaupiant kadrus talpykloje.
 • Jei įjungtas, atkuriamas garsas. Taip pat toliau žr. „Garso nutildymas, kai atkūrimas lėtesnis nei realiuoju laiku“.

„Range“ (Intervalas):

Apibrėžia peržiūrimų kadrų intervalą:

 • „Work Area“ (Darbo sritis): tik darbo srityje esantys kadrai.
 • „Work Area Extended by Current Time“ (Iki esamo laiko išplėsta darbo sritis): šis intervalas dinamiškai išplečia darbo sritį iki esamo laiko indikatoriaus (CTI) padėties.
  • Jeigu CTI nustatomas prieš darbo sritį, intervalo ilgis yra nuo esamo laiko iki darbo srities pabaigos taško.
  • Jeigu CTI nustatomas už darbo srities, intervalo ilgis yra nuo darbo srities pradžios taško iki esamo laiko. Jeigu įjungta „From Current Time“ (Nuo esamo laiko), tokiu atveju intervalo ilgis yra nuo darbo srities pradžios taško iki paskutinio kompozicijos, sluoksnio arba filmuotos medžiagos kadro.
  • Jeigu CTI nustatomas darbo srityje, intervalas yra darbo sritis be jokių pratęsimų.
 • „Entire Duration“ (Visa trukmė): visi kompozicijos, sluoksnio arba filmuotos medžiagos kadrai.

„Play From“ (Leisti nuo):

Pasirinkite, ar atkūrimą pradėti nuo „Start of Range“ (Intervalo pradžios), ar nuo „Current Time“ (Esamo laiko).

„Layer Controls“ (Sluoksnio valdikliai):

Pasirinkite, ar peržiūros metu rodyti pasirinkto sluoksnio valdiklius, ar kitus žiūryklės skydelio perdengimus. Sustabdžius peržiūrą, sluoksnio valdikliai ir perdengimai vėl rodomi taip pat.

Žiūryklės skydelio perdengimai apima orientyrus, apsaugines paraštes, tinklelius ir trimačio vaizdo atskaitos ašis.

 • Pasirinkus „Off“ (Išjungti), peržiūros metu nerodomi nei sluoksnio valdikliai, nei perdengimai.
 • Pasirinkus „Use Current Settings“ (Naudoti esamus nustatymus), rodomi žiūryklės sluoksnio valdikliai ir perdengimai.

Norėdami pasirinkti esamoje žiūryklėje rodomus sluoksnio valdiklius, atidarykite dialogo langą „View Options“ (Rodymo parinktys) (meniu „View“ (Rodymas) > „View Options“ (Rodymo parinktys). Norėdami pasirinkti esamoje žiūryklėje rodomus perdengimus, peržiūros skydelio apačioje atidarykite „Choose Grid“ (Pasirinkti tinklelį) ir meniu „Guide Options“ (Orientyrų parinktys).

Peržiūros atkūrimo metu, galite dinamiškai rodyti arba slėpti sluoksnio valdiklius arba perdengimus, žiūryklės skydelio apačioje pasirinkdami atitinkamą parinktį meniu „View“ (Rodymas) arba „Choose Grid“ (Pasirinkti tinklelį) ir meniu „Guide Options“ (Orientyrų parinktys). Sluoksnio valdiklius peržiūros metu taip pat galima rodyti arba slėpti paspaudus klaviatūros nuorodą: „Commmand“ + „Shift“ + H („Mac OS“) arba „Control“ + „Shift“ + H („Windows“).

Sluoksnio valdiklių rodymas arba slėpimas peržiūros metu nepaveikia „Layer Controls“ (Sluoksnio valdiklių) parinkties būsenos peržiūros skydelyje.

„Frame Rate“ (Kadrų dažnis), „Skip“ (Praleisti), „Resolution“ (Skiriamoji geba), „Full Screen“ (Visas ekranas):

Šių valdiklių veikimas nepasikeitė.

Peržiūros stabdymas

Ankstesnėse „After Effects“ versijose peržiūros metu atlikus beveik bet kurį veiksmą, peržiūra buvo stabdoma.

„After Effects CC 2015 (13.5)“ dabar atidarytame projekte galite atlikti keitimus peržiūros metu, nes peržiūrą sustabdo vos keli veiksmai. Tačiau kaip ir ankstesnėse „After Effects“ versijose skirtingi peržiūros nustatymai ir peržiūros stabdymo būdas vis dar turi įtakos, kur sustabdžius bus nustatytas CTI ir ar pertraukus kadrų atvaizdavimą ir kaupimą talpykloje, bus tęsiamas talpykloje sukauptų kadrų atkūrimas.

Toliau nurodyti veiksmai stabdo peržiūrą:

 • Paspauskite bet kurią iš peržiūros klaviatūros nuorodų: tarpo klavišą, skaičių klaviatūros 0 arba „Shift“ + skaičių klaviatūros 0.
 • Peržiūros skydelyje spustelėkite paleidimo / stabdymo mygtuką.
 • Pasirinkite „Composition“ (Kompozicija) > „Preview“ (Peržiūra) > „Play Current Preview“ (Leisti esamą peržiūrą).
 • Paspauskite bet kurią iš garso peržiūros klaviatūros nuorodų: skaičių klaviatūros tašką (.) arba „Option“ / „Alt“ + skaičių klaviatūros tašką (.)
 • Spauskite „Esc“ klavišą.

Kai kurie kiti veiksmai taip pat sustabdo peržiūrą „After Effects“. Štai dažniausiai pasitaikančių (bet ne visų) veiksmų sąrašas:

 • Spustelėkite žiūryklės skydelį. Spustelėjus žiūryklės skydelio skirtuką, peržiūra nestabdoma.
 • Koreguokite laiko ypatybę, pvz., juostą „Work Area“ (Darbo sritis) arba „Time Navigator“ (Laiko navigatorius).
 • Vilkite esamo laiko indikatorių (CTI) arba spustelėkite laiko liniuotę, nepaspaudę „Option“ („Mac OS“) arba „Alt“ („Windows“) klavišo. Šiuo veiksmu pakeičiamas esamas laikas.
 • Keiskite kompozicijos peržiūros nustatymus.
 • Slėpkite žiūryklės skydelį už kito skydelio darbo srityje. Pavyzdžiui, spustelėkite kitą tos pačios grupės skydelį arba toje pačioje grupėje atidarykite naują žiūryklės skydelį.
 • Paleiskite atvaizdavimo eilę.

Peržiūrą sustabdžius, galimi du veikimo variantai:

 • Jei pertraukiate peržiūrą prieš atvaizduojant visus intervalo kadrus, talpykloje sukauptų failų atkūrimas paleidžiamas prieš atvaizduojant visus intervalo kadrus. Tai veikia tik tuo atveju, kai peržiūra paleidžiama „Preview Favors“ (Peržiūros paslauga) nustačius „Frame Rate“ (Kadrų dažnis).
 • Arba CTI lieka ties esamu laiku arba perkeliamas į atkūrimo laiką (peržiūros stabdymo laikas).

Daugelis iš anksčiau nurodytų veiksmų stabdo peržiūrą iš karto, talpykloje sukauptų kadrų atkūrimas nepaleidžiamas ir CTI lieka ties esamu laiku.

Paspaudus peržiūros klaviatūros nuorodas (tarpo klavišą, skaičių klaviatūros 0 arba „Shift“ + skaičių klaviatūros 0), stabdymas veiks skirtingai, atsižvelgiant į paspaustą nuorodą:

 • Trapo klavišas: CTI perkeliamas į atkūrimo laiką. Jeigu kadrų atvaizdavimas pertraukiamas, pradedamas talpykloje sukauptų kadrų atkūrimas.
 • Skaičių klaviatūros 0: CTI lieka ties esamu laiku. Jeigu kadrų atvaizdavimas pertraukiamas, pradedamas talpykloje sukauptų kadrų atkūrimas.
 • „Shift “ + skaičių klaviatūros 0: CTI lieka ties esamu laiku. Jeigu kadrų atvaizdavimas pertraukiamas, pradedamas talpykloje sukauptų kadrų atkūrimas.

Svarbu: peržiūros nuorodos stabdymo veikimas priklauso nuo stabdant peržiūrą paspaustos nuorodos, o ne peržiūrai paleisti naudotos nuorodos.

Be to, atminkite, kad paleidimo / stabdymo mygtukas peržiūros skydelyje ir „Composition“ (Kompozicija) > „Preview“ (Peržiūra) > „Play Current Preview“ (Leisti esamą peržiūrą) yra susietas su šiuo metu peržiūros skydelyje rodoma nuoroda. Stabdydami peržiūrą šiais veiksmais, gausite tokį pati rezultatą, lyg paspaustumėte šiuo metu rodomą klaviatūros nuorodą.

Garso nutildymas, kai atkūrimas lėtesnis nei realiuoju laiku

Kai peržiūros kadrų dažnis yra mažesnis nei realusis laikas, naujoji nuostata leidžia pasirinkti užtildyti garsą arba jį leisti.

Ankstesnėse „After Effects“ versijose, kai peržiūros kadrų dažnis buvo lėtesnis už realųjį laiką, garsas toliau buvo leidžiamas realiuoju laiku, todėl buvo nesinchroniškas. „After Effects CC 2015 (13.5)“ garso sinchronizavimą užtikrina garso užlaikymas.

Jei peržiūrą leidžiama lėčiau nei realiuoju laiku, standartiškai garsas neleidžiamas. Jei norite įjungti garsą peržiūrų, kurios yra lėtesnės už realųjį laiką, metu atidarykite „Preferences“ (Nuostatos) > „Previews“ (Peržiūros) ir išjunkite „Mute Audio When Preview Is Not Real Time“ (Išjungti garsą, kai peržiūra leidžiama ne realiuoju laiku). Išjungus šią parinktį, garsas bus užlaikomas, kai peržiūros kadrų dažnis bus lėtesnis už realųjį laiką, kad garsas liktų sinchroniškas su vaizdu.

Garso ir išorinio vaizdo peržiūros pagrindinė žiūryklė

Dabar galite pasirinkti atidarytą žiūryklės skydelį arba vaizdą (pavyzdžiui, trimatį vaizdą) skydelyje, kuris visuomet bus naudojamas garso ir išorinio vaizdo peržiūrai. Šis pagrindinis vaizdas nepriklauso nuo to, kurią žiūryklę šiuo metu naudojate arba kurį vaizdą peržiūrite, ir yra atskiras nuo žiūryklės arba vaizdo, įjungus Always Preview This View (Visuomet peržiūrėti šį vaizdą). Tai naudinga, kai norite, kad tam tikra kompozicija visuomet būtų rodoma išoriniame vaizdo monitoriuje, kai dirbate prie kitų kompozicijų.

Mygtukas „Primary Viewer“ (Pagrindinė žiūryklė) yra šalia mygtuko „Always Preview This View“ (Visuomet peržiūrėti šį vaizdą) apatiniame kairiajame kompozicijos, sluoksnio arba filmuotos medžiagos žiūryklės skydelio kampe. Primary Viewer“ (Pagrindinė žiūryklė) veikia panašiai kaip „Always Preview This View“ (Visuomet peržiūrėti šį vaizdą), išskyrus tai, kad „Primary Viewer“ (Pagrindinė žiūryklė) tik apibrėžia, kuri žiūryklės arba vaizdas bus naudojami garso ir išorinio vaizdo peržiūrai.

Tik vieną vaizdą galima nustatyti kaip Primary Viewer“ (Pagrindinė žiūryklę). Įjungus jį žiūryklėje arba vaizde, bus išjungtos visos kitos anksčiau įjungtos žiūryklės arba vaizdai.

Kai „Primary Viewer“ (Pagrindinė žiūryklė) išjungiama, garso arba išorinio vaizdo peržiūrai bus naudojama paskutinė aktyvi žiūryklė arba vaizdas. Perjungus kitą žiūryklę arba vaizdą, garso ir išorinio vaizdo peržiūros valdymą perims šį žiūryklė arba vaizdas.

„Adobe“ logotipas

Prisijunkite prie savo paskyros