Priekšskatījumi programmā After Effects CC 2015 (13.5)

Par priekšskatījumiem programmā After Effects CC 2015 (13.5)

Kā priekšskatījumu kompozīcijas, slāņi un materiāli ir ievērojami mainīti programmā After Effects CC 2015 (13.5). Tagad priekšskatījumi ir vieglāk startējami, interaktīvi un konfigurējami.

Piezīme.

Pirms instalējat After Effects CC 2015 (13.5), izlasiet šo rakstu par iepriekšējo versiju paturēšanu. Detalizētu informāciju par jaunumiem un izmaiņām lasiet šajā rakstā. Ņemiet vērā After Effects CC 2015 (13.5) zināmās problēmas.

Šajā rakstā ir informācija par priekšskatījumu izmaiņām, tostarp:

RAM priekšskatījums vairs netiek izmantots priekšskatījumam:

After Effects joprojām veido kadru kešatmiņu atmiņā RAM atskaņošanai reāllaikā. Tomēr šāda priekšskatījuma startēšana vairs nav unikāla After Effects komanda, tāpēc termins “RAM priekšskatījums” vairs netiek izmantots. Tagad to sauc par “priekšskatījumu”.

Atstarpes taustiņš priekšskatījuma startēšanai

Ar atstarpes taustiņu tagad var startēt priekšskatījumu, kas optimizē kadru ievietošanu kešatmiņā atskaņošanai reāllaikā, turklāt tagad ar to tiek atskaņots arī audio. (Iepriekš tās abas bija unikālas funkcijas, kas tika sauktas par “RAM priekšskatījumu”.)

Pielāgojams priekšskatījums

Varat konfigurēt priekšskatījumu darbību katrai priekšskatījuma tastaūras saīsnei: atstarpes taustiņam, cipartastatūras taustiņam 0 un taustiņu kombinācijai Shift+cipartastatūras taustiņš 0. Ja vēlaties, lai atstarpes taustiņš startētu tādu priekšskatījumu ar audio, kas rāda arī aktīvā slāņa vadīklas, tagad tas ir iespējams.

Nepārtraukti priekšskatījumi

Iepriekšējās After Effects versijās, priekšskatījuma laikā noklikšķinot jebkurā vietā, tika pārtraukta atskaņošana. Programmā After Effects CC 2015 (13.5) varat strādāt savā kompozīcijā vai projektā, vienlaikus skatot kompozīcijas, slāņa vai materiāla priekšskatījumu. Nepārtraukti priekšskatījumi prasa priekšskatījuma startēšanas un pārtraukšanas darbības izmaiņas. Papildinformāciju par interaktīvās veiktspējas uzlabojumiem, kas ļauj izmantot nepārtrauktus priekšskatījumus, skatiet šajā rakstā.

Priekšskatījumiem ir daudzas izmaiņas, bet, lūk, tas, kas programmā After Effects CC 2015 (13.5) nav mainījies:

 • Atskaņošanai reāllaikā joprojām nepieciešams, lai renderētie kadri tiktu kešoti atmiņā RAM. Lai gan vienkāršas kompozīcijas var renderēt un ierakstīt kešatmiņā ātrāk nekā nepieciešams reāllaikam, priekšskatījumā kadri vienmēr tiek kešoti atmiņā RAM pirms atskaņošanas neatkarīgi no kompozīcijas satura.

 • Priekšskatījuma laikā nav jauna GPU lietojuma. Visas izmaiņas programmā After Effects CC 2015 (13.5) ir saistītas ar CPU resursu optimizēšanu.

Modificējiet projektus un kompozīcijas priekšskatījuma laikā (nepārtraukts priekšskatījums)

Tagad varat veikt efektu izmaiņas atvērtajā projektā vienlaikus ar priekšskatījuma atskaņošanu programmā After Effects.

Iepriekšējās After Effects versijās pēc priekšskatījuma startēšanas kompozīcijas, slāņa vai materiāla skatītājā noklikšķināšana jebkurā lietotāja interfeisa vietā pārtrauca priekšskatījuma atskaņošanu. Programmā After Effects CC 2015 (13.5) priekšskatījuma atskaņošana turpinās, līdz veicat tiešu darbību, lai to pārtrauktu, piemēram, izmantojat tādu tastatūras saīsni kā atstarpes taustiņš. Lai noskaidrotu konkrētās darbības, kas pārtrauc priekšskatījumu, izlasiet par priekšskatījuma pārtraukšanu zemāk.

Priekšskatot kompozīciju, varat modificēt tās slāņus laika grafika, slāņa vai efektu vadības panelī. After Effects nekavējoties sāk rakstīt kešatmiņā atjauninātos kadrus, un tas izraisīs priekšskatījuma kadru nomaiņas ātruma samazināšanos līdz brīdim, kad kešatmiņā tiks ierakstīti jaunie kadri. Tomēr nevarat veikt modifikācijas priekšskatījuma kompozīcijas panelī, jo noklikšķināšana šajā panelī pārtrauc priekšskatījumu.

Piezīme.

Lai kompozīciju modificētu, priekšskatījuma laikā noklikšķinot kompozīcijas panelī, piemēram, lai modificētu maskas ceļu, atveriet otru skatītāja paneli tai pašai kompozīcijai un veiciet modifikācijas tajā. Izmaiņas skatītājā, kuram netiek rādīts priekšskatījums, tiek atspoguļotas tajā kompozīcijas panelī, kurā notiek priekšskatījuma atskaņošana.

Priekšskatījuma laikā modifikācijas varat veikt jebkurā kompozīcijas, slāņa vai materiāla panelī, kuram netiek rādīts priekšskatījums. Citi iespējamo darbību piemēri:

 • Izveidojiet jaunus slāņus, tostarp apakškompozīcijas, un modificējiet tos.
 • Lietojiet vai noņemiet efektus un atslēgas kadrus, kā arī mainiet jebkura rekvizīta vai atslēgas kadra vērtības.
 • Importējiet materiālu un mainiet interpretētā materiāla iestatījumus jebkuram materiālam.
 • Pievienojiet kompozīcijas renderēšanas rindai un modificējiet iestatījumus vai renderējamo objektu secību. Renderēšanas rindas startēšana pārtrauc priekšskatījumu.
 • Pārkārtojiet darbvietu, torstarp atverot jaunus kompozīcijas, slāņa vai materiāla paneļus.
 • Mainiet kompozīcijas, slāņa vai materiāla paneļa skata iestatījumus. Piemēram, parādiet alfa kanālu, tuviniet vai tāliniet, pārslēdzieties no viena skata uz 4 vienlaicīgiem skatiem vai mainiet 3D skatu.

Kā norādīts iepriekš, ikreiz, kad veicat kādas izmaiņas, kas ietekmē priekšskatījumā redzamos kadrus, priekšskatījuma kadru nomaiņas ātrums samazinās, kamēr notiek jauno kadru renderēšana un rakstīšana kešatmiņā.

Pašreizējā laika salīdzinājums ar priekšskatījuma laiku

Parādoties iespējai priekšskatījuma laikā modificēt kompozīciju, pastāv noteikta pašreizējā laika un priekšskatījuma laika atšķirība.

Programmā After Effects pašreizējais laiks kompozīcijā ir kadrs, kurā tiek ierakstītas daudzas darbības, piemēram, kur tiek pievienoti atslēgas kadri. Pašreizējā laika indikators (current-time indicator — CTI) un pašreizējā laika rādījums laika grafika paneļa augšējā kreisajā stūrī norāda pašreizējo laiku.

Tagad priekšskatījuma laikā CTI zīmē vertikālu zilu līniju laika grafika paneļa laika diagrammas apgabalā. Šī līnija palīdz noteikt, kādi pašreizējā laikā ir atslēgas kadri vai citas intereses vietas.

Kompozīcijas priekšskatījuma laiks atšķiras no pašreizējā laika. Priekšskatījuma laiks atbilst kadram, kas priekšskatījuma laikā tiek rādīts kompozīcijas panelī. Priekšskatījuma laiku norāda priekšskatījuma laika indikators (preview-time indicator — PTI). PTI ir vertikāla sarkana līnija laika grafika paneļa laika diagrammas apgabalā, kas priekšskatījuma laikā pārvietojas no kreisās puses uz labo pusi. Laika rādījums kompozīcijas paneļa lejasdaļā norāda arī priekšskatījuma laiku. (Iepriekšējās After Effects versijās priekšskatījuma laikam un priekšskatījuma laika indikatoram nebija sava nosaukuma.)

Kad priekšskatījums ir apturēts, pašreizējais laiks un priekšskatījuma laiks ir viens un tas pats kadrs.

Mainiet pašreizējo laiku priekšskatījuma laikā

Kā tas bija iepriekšējās After Effects versijās, priekšskatījuma laikā CTI laika grafika panelī nepārvietojas. Ja priekšskatījuma laikā velkat CTI, atskaņošana tiek pārtraukta, lai parādītu jaunajam pašreizējam laikam atbilstošo kadru.

Lai pārvietotu CTI, nepārtraucot priekšskatījumu, turiet nospiestu taustiņu Option (Mac OS) vai Alt (Windows), kamēr velkat CTI vai klikšķināt uz laika mērjoslas. Ja velkot turat nospiestu arī taustiņu Shift, tad CTI tiek fiksēts pie atslēgas kadriem un citām intereses vietām līdzīgi tam, kā tas notiktu bez priekšskatījuma atskaņošanas.

Citi pašreizējā laika maiņas paņēmieni nepārtrauc priekšskatījumu.

Vienkāršota un konfigurējama priekšskatījuma darbība

Papildus iespējai priekšskatījuma laikā modificēt kompozīciju After Effects CC 2015 (13.5) maina arī to, kā varat startēt un pārtraukt priekšskatījumu. Izmantojot jaunās priekšskatījuma paneļa vadīklas, var pielāgot priekšskatījuma tastatūras saīšņu darbību priekšskatījuma laikā. Atstarpes taustiņš tagad pēc noklusējuma startē priekšskatījumu, kas izmanto kešatmiņu atskaņošanai reāllaikā, kā arī atskaņo audio.

Tā kā šo izmaiņu rezultātā ir zudusi vecā RAM priekšskatījuma un standarta priekšskatījuma (atstarpes taustiņš) darbības atšķirība, programmā After Effects šie termini vairs netiek izmantoti. Tagad priekšskatījums ir vienots, un tam ir lietotāja konfigurējama darbība.

Galveno priekšskatījuma darbības izmaiņu kopsavilkums:

 • Termins “RAM priekšskatījums” vairs netiek izmantots, lai aprakstītu atsevišķu priekšskatījuma režīmu. RAM priekšskatījuma poga ir izņemta no priekšskatījuma paneļa.
 • Atstarpes taustiņš tagad startē priekšskatījumu, kas atskaņo audio un optimizē kadru ievietošanu kešatmiņā atskaņošanai reāllaikā.
 • Atstarpes taustiņa tastatūras saīsnes priekšskatījuma darbību tagad var konfigurēt.
 • Jaunās priekšskatījuma paneļa vadīklas ļauj konfigurēt priekšskatījuma darbību katrai tastatūras saīsnei: audio, cilpas darbības, kešošanas, diapazona, kā arī slāņa vadīklas.
 • Jauna diapazona opcija: darba apgabals paplašināts ar pašreizējo laiku.
 • Priekšskatījumu rakstot kešatmiņā, After Effects atskaņošanu sāk nekavējoties. Audio tiek atskaņots, ja tas ir iespējots. Ja kadrus kešatmiņā var ierakstīt ātrāk, nekā notiek atskaņošana reāllaikā, atskaņošanas ātrums ir ierobežots ar reāllaika kadru nomaiņas ātrumu.
 • Tagad audio var atskaņot ar visiem priekšskatījumiem neatkarīgi no priekšskatījuma startēšanas veida.
 • Ja priekšskatījuma kadru nomaiņas ātrums ir mazāks par reāllaika ātrumu (piemēram, rakstīšanas kešatmiņā laikā), audio skaņa pēc noklusējuma ir izslēgta. Jauna preference ļauj izvēlēties, vai audio skaņu izslēgt vai atskaņot. Ja izvēlaties atskaņot audio, tad audio var raustīties, lai saglabātu sinhronizāciju gadījumos, kad priekšskatījuma kadru nomaiņas ātrums ir mazāks par reāllaika ātrumu.
 • Priekšskatījuma pārtraukšanai ir nepieciešama tieša darbība, jo priekšskatījums netiek pārtraukts, kad modificējat projektu vai kompozīciju.
Piezīme.

Tikai audio priekšskatījums nav ieviests vienotajā priekšskatījuma darbībā. Nospiežot cipartastatūras punkta taustiņu (.), taustiņu kombināciju Option+cipartastatūras punkta taustiņš (.) (Mac OS) vai Alt+cipartastatūras punkta taustiņš (.) (Windows), joprojām tiek atskaņots tikai audio priekšskatījums. Šīs saīsnes nav konfigurējamas, un jaunās priekšskatījuma paneļa vadīklas tās neietekmē.

RAM priekšskatījuma terminoloģijas un pogas noņemšana

Termins “RAM priekšskatījums” programmā After Effects vairs netiek izmantots, bet RAM priekšskatījuma poga no priekšskatījuma paneļa ir izņemta. Jaunās priekšskatījuma darbības rezultātā ir zudusi vecā RAM priekšskatījuma un standarta priekšskatījuma (atstarpes taustiņš) darbības atšķirība. Termins “priekšskatījums” tagad tiek izmantots, lai aprakstītu kompozīcijas, slāņa vai materiāla skatītāja atskaņošanu programmā After Effects neatkarīgi no darbības.

Lai gan termins “RAM priekšskatījums” ir noņemts, joprojām pastāv kadru kešošana, līdz atmiņa RAM ir pilna, bet pamatā esošais kods ir pārrakstīts. Kadru kešošana, līdz atmiņa RAM ir pilna, tagad ir iespējota, priekšskatījuma labvēlības vadīklai iestatot vērtību Kadru nomaiņas ātrums. Tagad lietotājs var konfigurēt Šo un citu ar RAM priekšskatījumu un standarta priekšskatījumu saistīto darbību, piemēram, vai priekšskatījuma laikā tiek rādītas slāņa vadīklas.

Noklusējuma darbība, startējot priekšskatījumu ar atstarpes taustiņu un ciparu tastatūras taustiņu 0

Nospiežot atstarpes taustiņu, tagad tiek startēts priekšskatījums ar audio, kā arī kešoti kadri, līdz tiek aizpildīta pieejamā atmiņa RAM, lai varētu notikt atskaņošana reāllaikā. Tas palīdzēs gan jauniem, gan arī pieredzējušiem After Effects lietotājiem justies ērti, izmantojot atstarpes taustiņu, lai startētu priekšskatījumu.

Iepriekšējās After Effects versijās, pirms jaunie lietotāji uzzināja par RAM priekšskatījumu, tiem vispirms bija jāsniedzas pēc atstarpes taustiņa. Iegūtais priekšskatījums visdrīzāk nebija reāllaikā un nekad neatskaņoja audio, kas radīja apmulsumu un izraisīja daudzu palīdzības pieprasījumu rašanos.

Pieredzējuši After Effects lietotāji, kas strādā ar klēpjdatora vai citu tastatūru bez ciparu papildtastatūras, arī novērtēs kešotā priekšskatījuma startēšanas ērtumu, lietojot atstarpes taustiņu.

Nospiežot cipartastatūras taustiņu 0, tiek startēts priekšskatījums, kas būtībā ir identisks RAM priekšskatījumam iepriekšējās After Effects versijās.

Priekšskatījuma iestatījumus abām tastatūras saīsnēm var konfigurēt atjauninātajā priekšskatījuma panelī, tostarp var atiestatīt atstarpes taustiņu, lai tas darbotos līdzīgi kā iepriekšējās After Effects versijās.

Jaunās priekšskatījuma paneļa vadīklas

Priekšskatījuma panelis ir atjaunināts, lai ļautu jums konfigurēt jebkuras tādas tastatūras saīsnes darbību, kas startē priekšskatījumu, tostarp atstarpes taustiņa darbību. Lai mainītu tastatūras saīsnes darbību, vispirms atlasiet saīsni kontekstizvēlnē, pēc tam mainiet nepieciešamās opcijas.

Lūk, visu priekšskatījuma paneļa vadīklu apraksts:

Paneļa augstuma fiksēšanas punkti:

Mainot priekšskatījuma paneļa augstumu, panelis tiek fiksēts pie trim dažādiem punktiem, lai rādītu:

 • Tikai transporta vadīklas
 • Transporta vadīklas un kontekstizvēlni
 • Visas vadīklas

Pirmais, iepriekšējais, nākamais un pēdējais kadrs:

Šo pogu darbība nav mainīta.

Atskaņošanas/apturēšanas poga:

Nospiežot atskaņošanas pogu, tiek startēts priekšskatījums ar iestatījumiem, kas tajā brīdī ir redzami priekšskatījuma panelī.

Tas nozīmē, ka, izvēloties citu saīsni, atskaņošanas pogas darbība mainīsies. Piemēram, ja kā saīsne ir iestatīts atstarpes taustiņš un “atskaņošanai no” ir iestatīts pašreizējais laiks, nospiežot atskaņošanas pogu, tiks startēts priekšskatījums no pašreizējā laika. Ja saīsni maināt uz cipartastatūras taustiņu 0, kas “atskaņošanu no” maina uz diapazona sākumu, nospiežot atskaņošanas pogu, priekšskatījums tiks startēts no diapazona sākuma.

Ja, startējot priekšskatījumu, priekšskatījuma labvēlība ir iestatīta kā kadru nomaiņas ātrums, tad atskaņošanas poga būs mainīta uz “kešošanas un atskaņošanas” ikonu, kamēr notiek kadru renderēšana un rakstīšana kešatmiņā. Šajā stāvoklī nospiežot atskaņošanas pogu, renderēšana un rakstīšana kešatmiņā, kā arī kešoto kadru atskaņošana tiks pārtraukta, bet atskaņošanas poga tiks mainīta uz apturēšanas ikonu.

Noklikšķiniet uz apturēšanas ikonas, lai pārtrauktu priekšskatījuma rādīšanu.

Izvēlnes komanda Kompozīcija > Priekšskatījums > Atskaņot pašreizējo priekšskatījumu ir saistīta ar atskaņošanas/apturēšanas pogu. Izvēloties šo izvēlnes komandu, tiek iegūts tas pats rezultāts, kas rodas, nospiežot atskaņošanas/apturēšanas pogu.

Cilpa:

Tagad katrai tastatūras saīsnei notiek cilpas vadības atcerēšanās. Pingponga cilpas režīms vairs nav pieejams.

Izslēgt audio skaņu:

Tagad katrai tastatūras saīsnei notiek audio skaņas izslēgšanas vadības atcerēšanās. Audio skaņu priekšskatījuma laikā var izslēgt vai ieslēgt, noklikšķinot uz šīs pogas; to darot, saīsnei, kas tika izmantota priekšskatījuma startēšanai, tiek lietots audio skaņas izslēgšanas vadīklas stāvoklis, un tas ietekmēs nākamo priekšskatījumu, kuru startēsit ar šo saīsni.

Saīsne:

Izvēlieties kādu no trim atšķirīgām tastatūras saīsnēm, kas var startēt priekšskatījumu, lai konfigurētu tās darbību: atstarpes taustiņš, cipartastatūras taustiņš 0 un taustiņu kombinācija Shift+cipartastatūras taustiņš 0. Atskaņošanas/apturēšanas poga izmanto pašlaik redzamās tastatūras saīsnes darbību. Visu trīs tastatūras saīšņu noklusējuma konfigurācijas skatiet šajā rakstā.

Atiestatīt: noklikšķiniet uz atiestatīšanas pogas, lai atjaunotu noklusējuma priekšskatījuma iestatījumus visām saīsnēm. Turiet Mac OS taustiņu Option vai Windows taustiņu Alt un noklikšķiniet uz atiestatīšanas pogas, lai mainītu tastatūras saīšņu iestatījumus un panāktu to tuvu atbilstību darbībai iepriekšējās After Effects versijās.

Priekšskatījuma labvēlība:

Izvēlieties optimizēt rakstīšanas kešatmiņā un atskaņošanas darbību labākai kadru nomaiņas ātruma veiktspējai vai neierobežotam priekšskatījuma ilgumam. Šī vadīkla ir līdzīga izvēlei starp RAM priekšskatījumu un standarta priekšskatījumu iepriekšējās After Effects versijās; tomēr programmā After Effects CC 2015 (13.5) ir dažas atšķirības.

Ja kā priekšskatījuma labvēlība ir iestatīts kadru nomaiņas ātrums, After Effects renderē un raksta kešatmiņā kadrus, līdz ir aizpildīta pieejamā atmiņa RAM, un pēc tam reāllaikā atskaņo šos kešotos kadrus. Renderēšanas un rakstīšanas kešatmiņā fāzē kadri tiek renderēti un rakstīti kešatmiņā, cik ātri vien iespējams. Kešoto kadru atskaņošana tiek sākta nekavējoties, bet nepārsniedzot reāllaika kadru nomaiņas ātrumu. Ja kešatmiņa piepilda pieejamo atmiņu RAM, pirms ir renderēti visi diapazona kadri, priekšskatījumā tiek rādīti tikai kešatmiņā iekļautie kadri. Pabeidzot rakstīšanas kešatmiņā fāzi, atskaņošana reāllaikā tiek sākta no laika, ko definē vadīkla “Atskaņot no”, vai vienkārši tiek turpināta, ja renderēšana bija ātrāka par reāllaika kadru nomaiņas ātrumu.

Kadru nomaiņas ātrums ir noklusējuma iestatījums visām saīsnēm un ir ieteicams vispārējai izmantošanai.

Ja kā priekšskatījuma labvēlība ir iestatīts ilgums, After Effects sāk atskaņošanu, kadrus renderējot un kešatmiņā rakstot tikai nelielā progresa buferī ar ātrumu, kas nepārsniedz reāllaika kadru nomaiņas ātrumu. Tiek rādīts visa diapazona priekšskatījums; ja kešatmiņa piepilda pieejamo atmiņu RAM, pirms ir renderēti visi diapazona kadri, tiek atmesti visvecākie kešatmiņā iekļautie kadri. Atskaņošana reāllaikā notiek tikai tad, ja kadri tiek renderēti ātrāk par reāllaika kadru nomaiņas ātrumu, vai pēc pirmās cilpas, ja kešatmiņā ietilpst viss diapazons.

Ilgumu vislabāk lietot, priekšskatot kadrus, kas tiek renderēti ātrāk par reāllaika kadru nomaiņas ātrumu, kas bieži vien notiek materiāla panelī, vai priekšskatot diapazonu, kas ir pārāk liels, lai visi kadri ietilptu kešatmiņā.

Gan kadru nomaiņas ātrumam, gan ilgumam:

 • Atskaņošana tiek sākta nekavējoties, vienlaikus ar kadru renderēšanu un rakstīšanu kešatmiņā.
 • Audio tiek atskaņots, ja tas ir iespējots. Skatiet arī tālāk sadaļu par audio skaņas izslēgšanu, ja priekšskatījums ir lēnāks par reāllaika kadru nomaiņas ātrumu.

Diapazons:

Definē priekšskatāmo kadru diapazonu:

 • Darba apgabals: tikai darba apgabalā iekļautie kadri.
 • Darba apgabals, kas paplašināts līdz pašreizējam laikam: šis diapazons dinamiski paplašina darba apgabalu līdz pašreizējā laika indikatora (CTI) pozīcijai.
  • Ja CTI ir novietots pirms darba apgabala, diapazona ilgums ir no pašreizējā laika līdz darba apgabala beigu punktam.
  • Ja CTI ir novietots pēc darba apgabala, diapazona ilgums ir no darba apgabala sākuma punkta līdz pašreizējam laikam; ja vien nav iespējota opcija No pašreizējā laika: šādā gadījumā diapazona ilgums ir no darba apgabala sākuma punkta līdz kompozīcijas, slāņa vai materiāla pēdējam kadram.
  • Ja CTI ir novietots darba apgabalā, diapazona ilgums ir darba apgabala bez tā paplašināšanas.
 • Viss ilgums: visi kompozīcijas, slāņa vai materiāla kadri.

Atskaņot no:

Izvēlieties, vai atskaņošanu sākt no diapazona sākuma vai no pašreizējā laika.

Slāņu vadīklas:

Izvēlieties, vai priekšskatījuma laikā rādīt slāņa vadīklas atlasītajiem slāņiem un citus skatītāja paneļa pārklājumus. Kad priekšskatījums ir apturēts, slāņu vadīklām un pārklājumiem tiek atgriezta to iepriekšējā redzamība.

Skatītāja paneļa pārklājumi ietver vadotnes, drošās piemales, režģus un 3D atsauču asis.

 • Izslēgtas vērtības gadījumā priekšskatījuma laikā netiek rādītas nekādas slāņu vadīklas vai pārklājumi.
 • Pašreizējo iestatījumu izmantošanas opcijas gadījumā priekšskatījuma laikā tiek rādītas skatītāja slāņu vadīklas un pārklājumi.

Lai izvēlētos, kuras slāņu vadīklas rādīt pašreizējam skatītājam, atveriet skata opciju dialogu (izvēlne Skats > Skata opcijas). Lai izvēlētos, kurus pārklājumus rādīt pašreizējam skatītājam, atveriet režģa un vadotņu opciju izvēles izvēlni skatītāja paneļa lejasdaļā.

Priekšskatījuma atskaņošanas laikā varat dinamiski rādīt vai paslēpt slāņu vadīklas vai pārklājumus, izvēloties atbilstošu opciju skata izvēlnē vai režģa un vadotņu opciju izvēles izvēlnē skatītāja paneļa lejasdaļā. Priekšskatījuma laikā slāņu vadīklas var rādīt vai paslēpt, nospiežot arī tastatūras saīsni: Command+Shift+H (Mac OS) vai Control+Shift+H (Windows).

Slāņu vadīklu rādīšana vai paslēpšana priekšskatījuma laikā neietekmē slāņu vadīklu opcijas stāvokli priekšskatījuma panelī.

Kadru nomaiņas ātrums, izlaist, izšķirtspēja, pilnekrāna režīms:

Šo vadīklu darbība nav mainīta.

Priekšskatījuma pārtraukšana

Iepriekšējās After Effects versijās praktiski jebkuras darbības veikšana priekšskatījuma laikā pārtrauktu priekšskatījuma rādīšanu.

Programmā After Effects CC 2015 (13.5) priekšskatījuma laikā varat veikt atvērtā projekta izmaiņas, tāpēc ir mazāk darbību, kas pārtrauc priekšskatījuma rādīšanu. Tomēr līdzīgi kā iepriekšējās After Effects versijās dažādi priekšskatījuma iestatījumi un priekšskatījuma apturēšanas veids joprojām ietekmē CTI novietojumu pēc apturēšanas un to, vai kadru renderēšanas un rakstīšanas kešatmiņā pārtraukšana turpina kešatmiņā ierakstīto kadru atskaņošanu.

Tālāk norādītās darbības pārtrauc priekšskatījuma rādīšanu:

 • Nospiediet jebkuru priekšskatījuma tastatūras saīsni: atstarpes taustiņu, cipartastatūras taustiņu 0 vai taustiņu kombināciju Shift+cipartastatūras taustiņš 0.
 • Noklikšķiniet uz startēšanas/apturēšanas pogas priekšskatījuma panelī.
 • Izvēlieties Kompozīcija > Priekšskatījums > Atskaņot pašreizējo priekšskatījumu.
 • Nospiediet jebkuru audio priekšskatījuma tastatūras saīsni: cipartastatūras taustiņu punkts (.) vai taustiņu kombināciju Option/Alt+cipartastatūras taustiņš punkts (.)
 • Nospiediet taustiņu Esc.

Dažas citas darbības arī izraisīs to, ka After Effects pārtrauks priekšskatījuma rādīšanu. Lai gan šis nav pilnīgs saraksts, lūk, dažas vispārējas darbības:

 • Noklikšķiniet priekšskatījumu rādošā skatītāja panelī. Noklikšķināšana uz priekšskatījuma paneļa cilnes nepārtrauks priekšskatījumu.
 • Pielāgojiet kādu laika rekvizītu, piemēram, darba apgabala joslu vai laika navigatora joslu.
 • Velciet pašreizējā laika indikatoru (CTI) vai noklikšķiniet laika mērjoslā, neturot nospiestu taustiņu Option (Mac OS) vai Alt (Windows). Šī darbība maina arī pašreizējo laiku.
 • Mainiet priekšskatījumā redzamās kompozīcijas iestatījumus.
 • Paslēpiet priekšskatījumu rādošā skatītāja paneli aiz cita darbvietas paneļa. Piemēram, noklikšķiniet uz cita tās pašas grupas paneļa vai atveriet jaunu skatītāja paneli tajā pašā grupā.
 • Startējiet renderēšanas rindu.

Pārtraucot priekšskatījuma rādīšanu, tiek apsvērtas divas atšķirīgas darbības:

 • Ja priekšskatījumu pārtraucat, pirms ir renderēti visi diapazonā iekļautie kadri, vai sākt kešoto kadru atskaņošanu, pirms ir renderēti visi diapazonā iekļautie kadri. Tas tiek apsvērts tikai tad, ja priekšskatījums bija startēts ar kā priekšskatījuma labvēlību iestatītu kadru nomaiņas ātrumu.
 • Vai CTI paliek pašreizējā laika punktā vai tiek pārvietots uz atskaņošanas laika punktu (laika punktu, kurā pārtraucāt priekšskatījuma rādīšanu).

Vairākums iepriekšminēto darbību nekavējoties pārtrauc priekšskatījumu un nestartē kešoto kadru atskaņošanu, bet CTI paliek pašreizējā laika punktā.

Nospiežot priekšskatījuma tastatūras saīsnes (atstarpes taustiņu, cipartastatūras taustiņu 0 vai taustiņu kombināciju Shift+cipartastatūras taustiņš 0), atkarībā no nospiestās saīsnes tiek iegūtas atšķirīgas pārtraukšanas darbības:

 • Atstarpes taustiņš: CTI tiek pārvietots uz atskaņošanas laika punktu. Pārtraucot kadru renderēšanu, tiek sākta kešoto kadru atskaņošana.
 • Cipartastatūras taustiņš 0: CTI paliek pašreizējā laika punktā. Pārtraucot kadru renderēšanu, tiek sākta kešoto kadru atskaņošana.
 • Shift+cipartastatūras taustiņš 0: CTI paliek pašreizējā laika punktā. Pārtraucot kadru renderēšanu, tiek sākta kešoto kadru atskaņošana.

Svarīgi: priekšskatījuma saīšņu pārtraukšanas darbība ir tās saīsnes darbības rezultāts, kuru nospiedāt, lai pārtrauktu priekšskatījumu, nevis tās saīsnes darbības rezultāts, kuru izmantojāt, lai startētu priekšskatījumu.

Turklāt atcerieties, ka atskaņošanas/apturēšanas poga priekšskatījuma panelī un izvēlnē Kompozīcija > Priekšskatījums > Atskaņot pašreizējo priekšskatījumu ir saistīta ar saīsni, kas pašreiz tiek rādīta priekšskatījuma panelī. Šo darbību izmantošanai, lai pārtrauktu priekšskatījumu, būs tāds pats rezultāts, kāds rodas, nospiežot pašreiz redzamo tastatūras saīsni.

Audio skaņas izslēgšana, ja priekšskatījums ir lēnāks par reāllaika kadru nomaiņas ātrumu

Ja priekšskatījuma kadru nomaiņas ātrums ir mazāks par reāllaika kadru nomaiņas ātrumu, jauna preference ļauj izvēlēties, vai audio skaņu izslēgt vai atļaut to atskaņot.

Iepriekšējās After Effects versijās, ja priekšskatījuma kadru nomaiņas ātrums bija mazāks par reāllaika kadru nomaiņas ātrumu, audio atskaņošana tika turpināta reāllaikā, tā izraisot sinhronizācijas zudumu. Programmā After Effects CC 2015 (13.5) audio sinhronizācijas tiek uzturēta ar audio raustīšanās palīdzību.

Pēc noklusējuma audio netiek atskaņots priekšskatījumos, kas ir lēnāki par reāllaika priekšskatījumiem. Lai audio iespējotu priekšskatījumos, kas ir lēnāki par reāllaika priekšskatījumiem, atveriet Preferences > Priekšskatījumi un atspējojiet audio skaņas izslēgšanu, kad priekšskatījums netiek rādīts reāllaikā. Atspējojot šo opciju, audio raustīsies, ja priekšskatījuma kadru nomaiņas ātrums būs mazāks par reāllaika kadru nomaiņas ātrumu, lai audio paliktu sinhronizēts ar video.

Primārais skatītājs audio un ārējam video priekšskatījumam

Tagad varat izvēlēties atvērtu skatītāja paneli vai skatu (piemēram, 3D skatu) panelī, ko vienmēr izmantot audio un ārējam video priekšskatījumam. Šis primārais skats nav atkarīgs no tā, kuru skatītāju vai skatu pašlaik priekšskatāt, un ir nodalīts no skatītāja vai skata ar iespējotu opciju Vienmēr priekšskatīt šo skatu. Tas noder, ja noteiktu kompozīciju vēlaties vienmēr rādīt savā ārējā video monitorā, kad strādājat ar citām kompozīcijām.

Primārā skatītāja poga atrodas blakus pogai “Vienmēr priekšskatīt šo skatu” kompozīcijas, slāņa un materiāla skatītāja paneļa lejasdaļā pa kreisi. Primārais skatītājs darbojas līdzīgi opcijai “Vienmēr priekšskatīt šo skatu”, izņemot to, ka primārais skatītājs tikai definē, kurš skatītājs vai skats tiek izmantots audio un ārējam video priekšskatījumam.

Kā primāro skatītāju var iestatīt tikai vienu skatu; iespējojot to kādam skatītājam vai skatam, tas tiks atspējots tam skatītājam vai skatam, kuram bija iespējots pirms tam.

Ja primārais skatītājs ir atspējots, audio un ārējam video priekšskatījumam tiks izmantots pēdējais aktīvais skatītājs vai skats. Pārslēdzoties uz citu skatītāju vai skatu, tas pārņems audio un ārēja video priekšskatījuma vadību.

 Adobe

Saņemiet palīdzību ātrāk un vienkāršāk

Jauns lietotājs?