Fout Geen beschikbaar systeemlettertype bij het bewerken van tekst in een PDF-bestand

Probleem

Wanneer u probeert tekst in een PDF-bestand in Adobe Acrobat te bewerken, ziet u het volgende bericht:

Geen systeemlettertype beschikbaar in een deel van of de gehele selectie. U kunt geen tekst toevoegen of verwijderen met het huidig geselecteerde lettertype.

Het PDF-bestand is niet gemaakt op de computer waarop het wordt weergegeven.

Oplossingen

Gebruik het gereedschap TouchUp-tekst (Acrobat 9) of het gereedschap Tekst bewerken (Acrobat 10) om de tekst te bewerken.

Acrobat 9

  1. Kies Gereedschappen > Geavanceerd bewerken > TouchUp-tekstgereedschap.
  2. Selecteer de tekst die u met dit gereedschap wilt bewerken en klik met de rechtermuisknop (Windows) of Command+klik (Mac OS), en kies Eigenschappen.
  3. Selecteer de tab Tekst in het dialoogvenster TouchUp-eigenschappen.
  4. Selecteer in het pop-upmenu Lettertype een lettertype dat overeenkomt met het huidige lettertype. (De weergegeven lettertypen zijn de lettertypen die beschikbaar zijn op uw systeem.) U kunt kiezen om het lettertype in het document in te sluiten door het selectievakje Insluiten in te schakelen. U kunt ook een subset kiezen van de tekens die u wilt toevoegen door het selectievakje Subset in te schakelen (zo blijft het bestand kleiner).

Acrobat 10

  1. Kies Gereedschappen > Inhoud > Documenttekst bewerken
  2. Selecteer de tekst die u met dit gereedschap wilt bewerken en klik met de rechtermuisknop (Windows) of Command+klik (Mac OS), en kies Eigenschappen.
  3. Selecteer de tab Tekst in het dialoogvenster TouchUp-eigenschappen.
  4. Selecteer in het pop-upmenu Lettertype een lettertype dat overeenkomt met het huidige lettertype. (De weergegeven lettertypen zijn de lettertypen die beschikbaar zijn op uw systeem.) U kunt kiezen om het lettertype in het document in te sluiten door het selectievakje Insluiten in te schakelen. U kunt ook een subset kiezen van de tekens die u wilt toevoegen door het selectievakje Subset in te schakelen (zo blijft het bestand kleiner).

Aanvullende informatie

Als de lettertypen in een PDF-bestand niet beschikbaar zijn op de computer, of als ze andere versies hebben, kunt u de tekst in het PDF-bestand waarschijnlijk niet bewerken. Wanneer u de tekst wijzigt naar een lettertype dat beschikbaar is op het systeem, kunt u de tekst in het PDF-bestand bewerken.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?