Fout OffendingCommand: setdistillerparams bij het maken van pdf in Acrobat Distiller

Probleem

Wanneer u probeert een PDF-bestand met Adobe Acrobat Distiller te maken, ontvangt u een PostScript-foutlogboek zoals hieronder:

%%[ Error: undefined; OffendingCommand: setdistillerparams; ErrorInfo: CalCMYKProfile U.S. Web Coated (SWOP) v2 ]%%

%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%

Error accessing color profile: U.S. Web Coated (SWOP) v2

%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%

Distill Time: 0 seconds (00:00:00)

**** End of Job ****

Wanneer u PDFMaker in een Microsoft Office-toepassing gebruikt, retourneert PDFMaker mogelijk het foutbericht FOUT gevolgd door het bericht Adobe PDF Printer heeft het PDF-bestand niet gemaakt.

Oplossingen

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Oplossing 1: installeer het USWebCoatedSWOP.icc-profiel opnieuw.

Profielen downloaden en uitpakken:

1. Download vervangende ICC-profielen van de Adobe-website op www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=62&platform=Windows

2. Pak het ZIP-bestand uit.

Opmerking: Windows 2000-gebruikers kunnen een hulpprogramma zoals WinZip of WinRAR gebruiken om het ZIP-bestand uit te pakken door met de rechtermuisknop op het gedownloade bestand te klikken en de optie Uitpakken te selecteren. Windows XP-gebruikers kunnen met de rechtermuisknop op het ZIP-bestand klikken en de optie Alle bestanden uitpakken kiezen.

Een ontbrekend of beschadigd profiel installeren:

1. Ga naar het profiel USWebCoatedSWOP.icc. (Het AdobeICCProfiles_0805.zip-archief bevat twee mappen: CMYK Profiles en RGB Profiles. USWebCoatedSWOP.icc staat in de CMYK-map.)

2. Klik met de rechtermuisknop op het profiel en kies Profiel installeren.

Opmerking: ga naar oplossing 2 als de optie Profiel verwijderen aanwezig is.

Oplossing 2: verwijder beschadigde profielen en installeer de profielen handmatig opnieuw.

Voordat u beschadigde profielen verwijdert, downloadt u vervangende profielen en pakt u ze uit:

1. Download vervangende ICC-profielen van de Adobe-website op www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=62&platform=Windows

2. Pak het ZIP-bestand uit.

Opmerking: Windows 2000-gebruikers kunnen een hulpprogramma zoals WinZip of WinRAR gebruiken om het ZIP-bestand uit te pakken door met de rechtermuisknop op het gedownloade bestand te klikken en de optie Uitpakken te selecteren. Windows XP-gebruikers kunnen met de rechtermuisknop op het ZIP-bestand klikken en de optie Alle bestanden uitpakken kiezen.

Beschadigde profielen verwijderen en opnieuw installeren:

1. Ga naar het profiel USWebCoatedSWOP.icc. (Het AdobeICCProfiles_0805.zip-archief bevat twee mappen: CMYK Profiles en RGB Profiles. USWebCoatedSWOP.icc staat in de CMYK-map.)

2. Klik met de rechtermuisknop op USWebCoatedSWOP.icc en kies Kopiëren.

3. Als u een 32-bits versie van Windows gebruikt, navigeert u naar C:\Program Files\Common Files\Adobe\Color\Profiles\Recommended. Als u een 64-bits versie van Windows gebruikt, navigeert u naar C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Color\Profiles\Recommended.

4. Verwijder ingangen voor USWebCoatedSWOP.icc.

5. Selecteer Bewerken > Plakken.

6. Als u een 32-bits versie van Windows gebruikt, navigeert u naar C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color. Als u een 64-bits versie van Windows gebruikt, navigeert u naar C:\WINDOWS\sysWOW64\spool\drivers\color.

7. Verwijder ingangen voor USWebCoatedSWOP.icc.

8. Selecteer Bewerken > Plakken.

Oplossing 3: verwijder beschadigde profielen uit de joboption-functie.

Opmerking: met deze oplossing wordt het foutbericht verwijderd, maar wordt de bron van het probleem niet aangepakt. Als u de joboption-functie uitschakelt, worden kleuren op het scherm of tijdens het afdrukproces mogelijk anders weergegeven.

1. Kies Start > Programma's > Acrobat Distiller om Distiller te starten.

2. Selecteer Instellingen > Adobe PDF-instellingen bewerken in Distiller.

3. Klik op het tabblad Kleur.

4. Wijzig de instelling voor Kleurbeheerbeleid zodat kleuren ongewijzigd blijven.

5. Klik op Opslaan als.

6. Geef de gewijzigde joboption een naam, klik op Opslaan en klik op OK.

7. Herhaal stap 2-6 voor eventuele extra joboptions die worden gebruikt om bestanden te converteren naar pdf.

8. Selecteer Bestand > Afsluiten.

Achtergrondinformatie

Deze fout wordt veroorzaakt door beschadigde ICC-profielen. Acrobat genereert de fout wanneer de profielen niet kunnen worden geopend of geladen.

Aanvullende informatie

Bepaal of uw computer een 32-bits of 64-bits versie van Windows uitvoert (TechNote kb407673)

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?