Ontbrekende veldgegevens in PDF-formulieren

De velden in een formulier dat is geopend in Adobe Acrobat of Reader voor desktop worden mogelijk leeg weergegeven. De PDF is ingevuld op een mobiel apparaat (met Adobe Reader X voor mobiele apparaten) en vervolgens verzonden als een e-mailbijlage of op een andere manier.

Opmerking:

Het probleem treedt niet op als de ontvanger van het PDF-formulier Acrobat of Adobe Reader voor desktop gebruikt om formuliergegevens in te vullen en te verzenden.

Oplossing: schakel veldmarkering uit

Schakel de veldmarkering uit in Acrobat of Reader voor desktop (Windows of Mac OS X) door een van de volgende stappen uit te voeren:

  • Klik op de knop Bestaande velden markeren op de paarse documentberichtenbalk.
  • Schakel de voorkeur om velden te markeren uit in Reader/Acrobat voor desktop door Bewerken > Voorkeuren te kiezen. Selecteer Formulieren en schakel Randkleur voor aanwijzen weergeven voor velden uit onder Markeerkleur.

Aanvullende informatie

NIEUW: Adobe Reader 10.2 voor mobiele apparaten biedt ondersteuning voor het invullen van PDF-formulieren (naast andere functies). Sommige formulieren bevatten echter lettertypen of tekst die nog niet correct kunnen worden gecodeerd in Adobe Reader voor mobiele apparaten. Daarom gebruikt Adobe Reader voor mobiele apparaten in het geval van deze lettertypen een afbeelding van het veld.

In de bureaubladversie van Reader of Acrobat worden dergelijke afbeeldingsvelden verborgen wanneer de veldmarkering ingeschakeld is. Daarom kunnen formuliervelden leeg zijn wanneer ze worden weergegeven in Acrobat of Reader voor desktop.