Ondersteuning voor HiDPI- en Retina-schermen | Acrobat, Reader

Renderingsproblemen op Windows HiDPI- en Mac Retina-schermen

Windows 8.1 64-bits HiDPI- and Mac Retina-schermen schalen de gebruikersinterface van toepassingen op een andere manier dan schermen met een lagere resolutie. Op deze computers kunnen Acrobat- en Adobe Reader-versies vroeger dan 11.0.07 onscherpe pictogrammen weergeven, evenals dialoogvensterranden buiten het scherm, objecten die niet goed gepositioneerd zijn, en onscherpe tekst en besturingselementen.

Deze problemen zijn aanzienlijk verminderd met de 11.0.07 -update.

Zie voor meer details de Releaseopmerkingen. 10.x-producten bieden geen ondersteuning voor het Retina-scherm op de Mac.

Schaalinstellingen in 11.0.07

Acrobat en Reader kunnen HiDPI-schermen nu optimaal benutten en de gebruikersinterface schalen naar 200%. Deze schaalfunctie wordt automatisch ingeschakeld met systeeminstellingen en u kunt die nog verder aanpassen door Voorkeuren > Algemeen > Schaal voor schermresolutie te kiezen. De waarde is standaard ingesteld op Automatisch, maar u kunt deze ook geforceerd instellen op 100% of 200%. Het systeemconfiguratiescherm van de gebruiker beheert andere items zoals de tekengrootte, de menuopdrachten en de vervolgkeuzelijsten, in plaats van de voorkeuren van de toepassing.

 

11.0.07 biedt de volgende opties en functionaliteit met betrekking tot schaalinstellingen:

 • Automatisch
  • Voor instellingen tot 150% de gebruikersinterface weergeven op 100%.
  • Voor instellingen vanaf 150% de gebruikersinterface weergeven op 200%.
 • 100%
 • 200%

Registerconfiguratie

Als u andere schaalinstellingen dan 100% of 200% nodig hebt, kunt u uw configuratie afstemmen door een registervoorkeur te bewerken.

Let op: Het bewerken van het register is voor geavanceerde gebruikers en vereist beheerdersmachtigingen. Fouten kunnen ernstige problemen opleveren waardoor u Windows mogelijk opnieuw moet installeren. Bewerk het register op uw eigen risico.

De interfacepictogrammen zijn ontworpen voor goede weergave bij 100% en 200%. Bij andere instellingen kunnen sommige pictogrammen uitgerekt worden weergegeven.

Uw schaalinstellingen configureren:

 1. Klik op Start.
 2. Typregedit.exe en druk op Return om de registereditor te openen.
 3. Ga naar een van de volgende locaties:

Reader: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Reader\11.0\AVGeneral
Acrobat: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adobe Acrobat \11.0\AVGeneral

 1. Als dDPIScaling niet in het rechterdeelvenster bestaat, klikt u met de rechtermuisknop en kiest u Nieuw > Tekenreekswaarde.
 2. Klik met de rechtermuisknop op dDPIScaling en kiesWijzigen.
 3. Stel de gewenste waarde in. Bijvoorbeeld: 1,2 = 120%, 1,5 = 150%, 1,7 = 170%, enzovoort. Een waarde van 0,0 betekent dat de toepassing kies welke instelling u wilt gebruiken.
 4. Start het product opnieuw op.
Dialoogvenster Sleutel

Computerinstellingen voor gebruikers van 11.x Mac

Sommige installaties ouder dan 11.0.07 hebben standaard een lage resolutie. Als u uw instellingen wilt controleren, selecteert u de Acrobat- of Reader-toepassing, gaat u naar Bestand/Info en controleert u of Openen in lage resolutie grijs wordt weergegeven.

Tussenoplossing 1

 1. Open Applications/Adobe Acrobat XI Pro/Adobe Acrobat Pro.app/Contents/Info.plist.
 2. Ga naar NSHighResolutionCapable.
 3. Als de waarde onwaar is, wijzigt u die in waar.
 4. Start het product opnieuw op.

Tussenoplossing 2

 1. Open een Terminal-venster. 
 2. Voer touch /Applications/Adobe\ Acrobat\ XI\ Pro/Adobe\ Acrobat\ Pro.app/ in
 3. Deselecteer Openen in lage resolutie zodat de toepassing in hoge resolutie wordt geopend. 

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online