Problemen met Adobe Update Manager oplossen

Inhoud

Als uw probleem niet wordt vermeld, neemt u contact op met de klantenondersteuning.

Fout: 'U moet de computer opnieuw opstarten' nadat u Adobe Update Manager hebt uitgevoerd

Nadat u Adobe Update Manager hebt uitgevoerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven: 'U moet de computer opnieuw opstarten.' Telkens wanneer u opnieuw opstart, wordt de fout weergegeven.

Oplossing 1: verwijder het AUM-transactiebestand.

Verwijder het bestand AUtrans.xml uit Documenten en Settings\[gebruikersnaam] \Application Data\Adobe\Updater folder.

Oplossing 2: verwijder de sleutel AdobeUpdater.exe uit het register als deze bestaat.

Let op: het register bevat systeemgerelateerde informatie die cruciaal is voor uw computer en toepassingen. Voordat u begint met het wijzigen van het register dient u ervoor te zorgen dat u hiervan een back-up maakt. Adobe biedt geen ondersteuning voor problemen die ontstaan wanneer het register onjuist wordt gewijzigd. Adobe raadt ten sterkste aan dat u het register niet wijzigt tenzij u ervaren bent in het bewerken van systeembestanden. Raadpleeg uw Windows-gebruikersgids of neem contact op met de Technische Ondersteuning van Microsoft voor informatie over de Windows Register-editor.

De sleutel AdobeUpdater.exe verwijderen:

1. Ga naar HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run.

2. Selecteer de sleutel AdobeUpdater.exe (als deze bestaat) en kies vervolgens Bewerken > Verwijderen.

3. Klik op Ja in het dialoogvenster Sleutel verwijderen bevestigen.

Oplossing 3: zoek en verwijder het bestand AdobeUpdater.rbt als het bestaat.

1. Selecteer Start > Zoeken.

2. Selecteer onder Waar wilt u naar zoeken de optie Alle bestanden en mappen.

3. Typ AdobeUpdater.rbt in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam.

4. Kies uw lokale harde schijf in het vak Zoeken in.

5. Klik op Zoeken.

6. Verwijder het bestand AdobeUpdater.rbt uit de zoekbestanden als het gevonden is.

Adobe Updater op Mac OS X vindt geen beschikbare updates

Af en toe worden de beschikbare updates voor Mac OS X niet vermeld door de toepassing Adobe Updater. Dit probleem treedt op wanneer u Adobe Update Manager gebruikt om naar updates voor huidig geïnstalleerde Adobe-toepassingen te zoeken. Dit probleem kan optreden wanneer u Help > Controleren op updates in een Adobe-toepassing kiest of de Adobe Updater gebruikt in de map Hulpprogramma's.

Oplossing

Stel de juiste 775-machtigingen (recursieve machtigingen) in voor de Adobe-map in /Library/Application Support. Voer de volgende opdrachtregel in Terminal in:

sudo chmod -R 775 /library/"application support"/adobe

 

Adobe Updater vindt geen updates (Creative Suite 2-toepassingen)

Wanneer u Help > Updates kiest in een Adobe Creative Suite 2-toepassing, dan zijn de uitgebrachte updates voor die toepassing niet beschikbaar.

De specifieke update die u probeert te downloaden, wordt niet vermeld wanneer u Details weergeven selecteert in het dialoogvenster Adobe Updater.

Wanneer u Help > Updates kiest, wordt het volgende foutbericht soms weergegeven in het bijwerkprogramma: 'Er zijn op dit moment geen updates beschikbaar. Houd er rekening mee dat op dit moment updates voor de volgende producten niet kunnen worden gevonden. Adobe Updater.'

Oplossing 1: download de updates handmatig.

Als u het internet gebruikt via een proxyserver die om verificatie vraagt, downloadt u de updates handmatig op de website van Adobe.

Neem contact op met uw netwerkbeheerder om te achterhalen of u het internet kunt gebruiken via een proxyserver die om verificatie vraagt.

Opmerking: soms zijn Adobe-updates niet onmiddellijk beschikbaar op Adobe.com. Als de gewenste update niet beschikbaar is, probeert u het later opnieuw.

Oplossing 2: voeg crl.adobe.com toe aan de uitzonderingslijst van uw proxyserver.

Als u het internet gebruikt via een proxyserver die niet om verificatie vraagt, voegt u crl.adobe.com toe aan de uitzonderingslijst van uw proxyserver. Zorg er ook voor dat poort 80 open is. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over de uitzonderingslijst en poorten van uw proxyserver.

Oplossing 3: verwijder de map Data en voer het bijwerkprogramma opnieuw uit.

Als u het internet gebruikt via een proxyserver die niet om verificatie vraagt, verwijdert u de map Data van de map Adobe/Updater en kiest u opnieuw Help > Updates.

U kunt de map Data hier vinden:

 • Mac OS: Users/[gebruikersnaam]/Library/Application Support/Adobe/Updater folder
 • Windows: Document and Settings/[gebruikersnaam]/Application Data/Adobe/Updater

Kan de functie automatisch controleren van Adobe Update Manager niet uitschakelen

U hebt de instructies in Automatisch controleren op updates uitschakelen | CS3 gevolgd. Toch wordt Adobe Update Manager geactiveerd telkens wanneer u een Adobe CS3-toepassing start.

Oplossing

Wijzig de naam van de map die de toepassing Adobe Update Manager bevat.

 1. Navigeer naar de map die de toepassing Adobe Update Manager bevat.
  • Op Mac OS: /Applications/Utilities/Adobe Utilities/Adobe Updater 5
  • Op Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5.
 2. Wijzig de naam van de map. Wijzig de naam bijvoorbeeld naar 'Updater5disabled'.

Langzame prestaties wanneer Adobe Update Manager wordt gebruikt voor updates (Adobe Reader)

U kunt het gebruik van uw bandbreedte op twee manieren beheren: door de time-outinstellingen van Web Marshal te verlagen en Adobe Update Manager uit te schakelen.

Oplossing 1: verlaag de time-outinstellingen van Web Marshal.

 1. Ga naar Server And Array Properties > Download Options > Trickle Transfer Rate For Web Pages in Web Marshal Console.
 2. Stel de overdrachtssnelheid in op een waarde die lager is dan 15.

Oplossing 2: schakel Adobe Update Manager (AUM) uit en installeer de updates zonder AUM te gebruiken

Adobe Update Manager handmatig uitschakelen:

 1. Ga naar Help > Controleren op updates.

 2. Nadat het bijwerkprogramma heeft gecontroleerd op updates, klikt u op Voorkeuren.

 3. Schakel de optie om automatisch op Adobe-updates te controleren uit.

Gebruik de volgende links voor Reader- en Acrobat-updates voor Windows: 

Voor systeembeheerders

Als u updates van Adobe Update Manager op de achtergrond wilt installeren, raadpleegt u Adobe Creative Suite 4-updates op de achtergrond installeren.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?