Handboek Annuleren

Notities, chatten, vragen en antwoorden, opiniepeilingen en quizzen in een Adobe Connect-vergadering

 1. Gebruikersgids Adobe Connect
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Adobe Connect
  2. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  3. Adobe Connect-functies in HTML-client
  4. Adobe Connect-desktoptoepassing
  5. Technische specificaties en systeemvereisten voor Adobe Connect
  6. Sneltoetsen in Adobe Connect
 3. Adobe Connect-vergadering
  1. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  2. Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren
  3. Adobe Connect-desktoptoepassing
  4. Diagnostische test in Adobe Connect voorafgaand aan vergadering
  5. Adobe Connect Central-startpagina
  6. Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering
  7. Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren
  8. Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven
  9. Notities, chatten, vragen en antwoorden, en opiniepeilingen in een Adobe Connect-vergadering
  10. Toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect
  11. Sneltoetsen in Adobe Connect
  12. Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken
  13. Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen
  14. Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect
 4. Beheer en onderhoud van Adobe Connect
  1. Adobe Connect HTML-client inschakelen
  2. SSO inschakelen in Adobe Connect
  3. De time-outperiode wijzigen
  4. Audioproviders voor Universal Voice configureren
  5. Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect
  6. De beveiliging van Adobe Connect-accounts verbeteren
  7. Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central
  8. Adobe Connect-accounts beheren
  9. Gebruikers en groepen beheren
  10. Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen
  11. Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server
  12. Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database
  13. Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server
  14. Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren
  15. Adobe Connect-services starten en stoppen
 5. Adobe Connect-evenementen
  1. Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen
  2. Adobe Connect-vergaderingen beheren
  3. Adobe Connect-gebeurtenissen bijwonen
  4. Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen
 6. Adobe Connect-training en seminars
  1. Adobe Connect-cursussen en studieprogramma
  2. Trainingen leiden met Adobe Connect
  3. Seminars maken en beheren
  4. Trainingscursussen maken in Adobe Connect
  5. Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect
  6. Over virtuele lesruimten in Adobe Connect
  7. Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties
  8. Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen
  9. Ondertiteling in Adobe Connect
 7. Audio- en videoconferenties in Adobe Connect
  1. Audio in Adobe Connect-vergaderingen
  2. Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen
  3. Video in Adobe Connect-vergaderingen
 8. Gebruikersinhoud beheren in Adobe Connect
  1. Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud
  2. Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken
  3. Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 

Ontdek hoe u de verschillende verbindingspods van Adobe Connect kunt gebruiken om beter samen te werken in uw virtuele vergaderingen en externe sessies.

In een virtuele sessie werken de deelnemers samen en delen ze inhoud. Adobe Connect biedt talloze manieren voor samenwerking, zoals notities nemen, chatten, vraag- en antwoordsessies, opiniepeilingen, inhoud delen enzovoort.

U kunt veel ondersteunde bestandstypen, documenten en presentaties delen. U kunt ook uw bureaubladscherm, whiteboards, weblinks en bestanden delen. Zie Inhoud delen tijdens een vergadering voor meer informatie.

Notities maken tijdens een vergadering

Hosts en presentatoren gebruiken de pod Notities om tijdens een vergadering notities te maken die alle deelnemers kunnen zien. Notities blijven de hele vergadering zichtbaar in de pod, of totdat een presentator ze bewerkt of andere notities weergeeft. Een gastheer kan de pod Notities verbergen of overschakelen op een andere ruimteschermindeling die de pod Notities niet bevat.

Als u een bericht invoert in de pod Notities in een bepaalde schermindeling, zal dezelfde tekst verschijnen in andere schermindelingen met dezelfde pod. Met de optie Nieuwe notities toevoegen kunt u één exemplaar van een pod Notities maken, die in slechts één schermindeling wordt weergegeven.

Gastheren en presentatoren kunnen de pod Notities op verschillende manieren gebruiken:

 • om één vaste notitie te maken die tijdens de hele vergadering zichtbaar is voor de deelnemers;

 • om meerdere pods Notities te maken en verschillende notities weer te geven;

 • Deel inhoud van een notitiepod via e-mail of exporteer de inhoud naar een tekstbestand.

Opmerking:

Adobe Connect-beheerders kunnen instellingen voor pods, voor delen en andere instellingen aanpassen om aan de voorschriften te voldoen. Deze instellingen beïnvloeden de schermindeling van vergaderruimten en de activiteiten die u kunt uitvoeren in deze ruimten. Zie Werken met compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

Een pod Notities maken

Een gastheer kan meerdere pods Notities met verschillende tekst maken en weergeven. U kunt verschillende pods Notities voor verschillende schermindelingen en vergaderingen gebruiken.

 1. Selecteer in het menu  bovenaan de titelbalk Notities > Nieuwe notities toevoegen of kies Nieuwe maken in het optiemenu  in de rechterbovenhoek van een bestaande notitie.

 2. Desgewenst kunt u de naam van een pod Notities wijzigen of de pod verplaatsen, vergroten of verkleinen.

Een notitie toevoegen aan een pod Notities

 1. Gastheren of presentatoren kunnen op een willekeurige positie in de pod Notities klikken.
 2. Typ de tekst die u in de pod Notities wilt weergeven.

De tekst van een notitie bewerken

Een gastheer, presentator of deelnemer met uitgebreide machtigingen kan de tekst in de pod Notities bewerken. (Bekijk Uitgebreide deelnemersmachtigingen toewijzen.) Alle wijzigingen zijn onmiddellijk zichtbaar voor deelnemers.

 1. Klik in de pod Notities om de tekst te selecteren die u wilt bewerken.
 2. Bewerk de tekst of verander de grootte, stijl en kleur, met de opties boven aan de pod.

Selecteren welke pod Notities moet worden weergegeven

Een gastheer of presentator kan kiezen welke notities moeten worden weergegeven.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Notities in het menu  bovenaan de titelbalk. 

  • Selecteer de naam van de notitie die u wilt weergeven of klik op het menu  in een pod Notities, klik op Notities selecteren en selecteer de naam van de notitie die u wilt weergeven. 

De naam van een pod Notities wijzigen

Als u een gastheer bent, kunt u een pod Notities nadat deze gemaakt is een andere naam geven.

 1. Dubbelklik op de naam in de pod en typ een nieuwe naam om een notitie een andere naam te geven.  

Een pod Notities verwijderen

 1. Kies Pods beheren in het menu   bovenaan de titelbalk.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de naam van een van de pods wilt bewerken, selecteert u deze in de lijst en klikt u op Bewerken ().
  • Als u pods wilt verwijderen, selecteert u deze in de lijst en klikt u op Verwijderen ().
  • Als u alle ongebruikte pods wilt vinden, klikt u op Ongebruikte selecteren. Eventuele ongebruikte pods worden gemarkeerd in de lijst links in het scherm. Klik op Verwijderen () als u de ongebruikte pods wilt verwijderen.
 3. Klik op Gereed om het dialoogvenster Pods beheren te sluiten.

Hyperlink invoegen in Notes

Volg deze stappen om een link in te voegen:

 1. Plaats de cursor op de juiste plek of selecteer de gewenste tekst.

 2. Klik in de werkbalk bovenaan op het pictogram Hyperlink. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen in Notes wordt geopend.

 3. Voer tekst in in het veld Tekst en het URL-adres in het veld URL-pad.

  Een illustratie van hoe u een hyperlink in Notes invoegt
  Een illustratie van hoe u een hyperlink in Notes invoegt

 4. Klik op Gereed.

Opmerking:

De optie Hyperlink invoegen in Notes is alleen beschikbaar voor HTML-clients.

Notities exporteren naar een tekstbestand of e-mailbericht

Gastheren kunnen de inhoud van een pod Notities exporteren.

 1. Kies  > Exporteren in de rechterbovenhoek.

 2. Selecteer Opslaan als RTF om de inhoud in een tekstbestand te exporteren. U kunt ook E-mailen selecteren om de inhoud via e-mail naar ontvangers te verzenden.

Chatten in vergaderingen

Gebruik de chatpod of het chatvenster om tijdens een vergadering met andere deelnemers te communiceren. Als u een vraag hebt, maar de vergadering niet wilt verstoren, kunt u een chatbericht naar andere 
deelnemers sturen. Wanneer u bijvoorbeeld voor het eerst een vergaderruimte betreedt, kunt u zich voorstellen door iedereen in de ruimte een chatbericht te sturen.

Als presentator kunt u meerdere chatpods en chatvensters tegelijk gebruiken
. Chatpods en chatvensters kunnen inhoud weergeven aan iedereen of alleen aan presentatoren (in de ruimte voor hosts en presentatoren).

De inhoud in chatpods blijft zichtbaar in een vergaderruimte totdat deze wordt verwijderd. Als u de inhoud voor toekomstig gebruik wilt behouden, kunt u de inhoud verzenden via e-mail.

Het chatvenster kan door de host worden in- en uitgeschakeld. Deze chats kunnen niet worden bewaard en worden ook niet geregistreerd tijdens de vergadersessie.

Opmerking:

Adobe Connect-beheerders kunnen instellingen voor pods, voor delen en andere instellingen aanpassen om aan de voorschriften te voldoen. Deze instellingen beïnvloeden de schermindeling van vergaderruimten en de activiteiten die u kunt uitvoeren in deze ruimten. Zie Werken met compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

Openbare of persoonlijke chatberichten verzenden in de chatpod

U kunt de chatpod gebruiken om een chatbericht op te stellen en dit aan een specifieke deelnemer, aan alle presentatoren van de vergadering of aan alle deelnemers te sturen.

 1. Standaard kan iedereen de chatberichten weergeven. De hosts en presentatoren kunnen meer tabbladen toevoegen om een privéchat te voeren door bovenaan de chatpod op Tabblad toevoegen   te klikken. U kunt kiezen uit hosts, presentatoren en deelnemers.

  Met de tabs bovenaan de chatpod kunt u verschillende gesprekken weergeven.

  De Chatpod
  Met de tabs bovenaan de chatpod kunt u verschillende gesprekken weergeven.

 2. Klik in de chatpod op het tekstvak en stel uw bericht samen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op Verzenden  aan de rechterkant van het tekstvak. 

  • Druk op Enter of Return.

   Uw naam, de naam van de ontvanger en uw bericht worden weergegeven in de chatpod.

Geluidswaarschuwingen gebruiken voor nieuwe chatberichten

De chatpod kan een geluid genereren om de gebruiker te waarschuwen als er meer dan vijf seconden tussen twee chatberichten zitten. Deze optie is voor elke afzonderlijke chatpod beschikbaar en is specifiek voor een vergaderruimte. De optie wordt onthouden voor alle vergadersessies van een vergaderruimte.

Schakel geluidswaarschuwingen in de chatpod in voor nieuwe berichten.
Schakel geluidswaarschuwingen in de chatpod in voor nieuwe berichten.

Berichten in een chatpod wissen

Berichten in de chatpod zijn blijvend en beschikbaar in verschillende sessies van dezelfde vergaderruimte. Wanneer tijdens een vergadering een lege chatpod nodig is, kan een gastheer alle berichten voor alle deelnemers permanent wissen. Gastheren kunnen ook een chatpod verbergen en een nieuwe maken. U kunt de gewiste chatberichten niet opnieuw ophalen.

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de chatpod op het pictogram .

 2. Selecteer Chat wissen.

Privéchat tussen deelnemers uitschakelen

Standaard kunnen twee deelnemers privéchatten. Als gastheer of presentator kunt u deze optie uitschakelen om privéchats te voorkomen.

 1. Kies  > Voorkeuren.

 2. Selecteer Chatpod in de lijst links.

 3. Deselecteer Deelnemers toestaan privé te chatten.

Chatwaarschuwingen gebruiken voor presentatoren en gastheren

Als u een host of presentator bent, kunt u door middel van chatmeldingen communiceren met uw publiek terwijl u aan het presenteren bent. Het vergadervenster wordt geminimaliseerd of gemaximaliseerd tot een volledig scherm, waarbij de chatpod verborgen is. Als een deelnemer een bericht verzendt terwijl u presenteert, verschijnt er een melding rechtsonder in het scherm. U kunt de naam van de afzender en de eerste woorden van het bericht in het meldingsvenster zien. Chatwaarschuwingen zijn standaard ingeschakeld. U kunt de weergave van meldingen tijdens presentaties echter uitschakelen.

 1. Kies  > Voorkeuren.

 2. Selecteer Chatpod in de lijst links.

 3. Kies in het pop-upmenu de optie Uitschakelen of stel een tijdsduur in om elke waarschuwing te tonen.

Chattekst opmaken

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de chatpod op het pictogram  en selecteer een van de volgende opties:

  Tekstgrootte

  Wijzigt alleen de grootte in uw weergave.

  Chatkleur

  Wijzigt de tekstkleur in de weergaven van alle deelnemers, zodat uw opmerkingen goed opvallen.

  Tijdstempels tonen

  Alleen voor gastheren, om de datum en tijd van chatitems weer te geven.

  Volledig scherm

  Neemt het volledige computerscherm in beslag.

 2. Als u een deelnemer bent, hebt u de volgende opmaakopties wanneer u op het pictogram  klikt:

  • Tekstgrootte
  • Mijn chatkleur

Chatberichten e-mailen en opslaan

Gastheren en presentatoren kunnen een chatgeschiedenis e-mailen om deze later te kunnen opvragen.

Terwijl u bent aangemeld bij een vergaderruimte, blijven alle berichten die u verzendt en ontvangt in uw chatpod.Een gastheer of presentator kan de inhoud van de chatpod in een e-mailbericht verzenden om de chatgeschiedenis te behouden. 

De gastheer is bevoegd om de per e-mail verzonden chat aan te vragen vanaf het tabblad 'Iedereen', het tabblad 'Gastheren', het tabblad 'Presentatoren' en elke privéchat waaraan hij heeft deelgenomen.  

De host kan alle transcripties van de hele chatgeschiedenis bekijken onder verschillende koppen:

 • Transcriptie van Chatten met iedereen
 • Transcriptie van Chatten met gastheren
 • Transcriptie van Chatten met presentators
 • Transcriptie van Chatten met XYZ
 1. Klik in de rechterbovenhoek van de chatpod op .

 2. Selecteer in het menu Chat per e-mail verzenden.

De volgorde waarin berichten worden gelezen met een schermlezer omkeren

Gebruikers die JAWS of een ander toegankelijkheidshulpprogramma gebruiken, kunnen de berichten in omgekeerde volgorde lezen door Volgorde van berichten omkeren te selecteren. De berichten in de pod Delen worden van het meest recente naar het eerste bericht gelezen, in plaats van omgekeerd.

Openbare of persoonlijke chatberichten verzenden in het chatvenster

U kunt het chatvenster gebruiken om een chatbericht op te stellen en dit aan een specifieke deelnemer, aan alle presentatoren van de vergadering of aan alle deelnemers te sturen. De host kan de optie Chatvenster inschakelen voor deze ruimte in- of uitschakelen, afhankelijk van zijn of haar behoeften.

Opmerking:

Het chatvenster maakt geen onderdeel uit van de opname. U kunt dit venster gebruiken voor informele gesprekken.

 1. Selecteer Voorkeuren in het vergadermenu.
  Het venster Voorkeuren wordt geopend.

 2. Ga naar Chat en schakel de optie Chatvenster inschakelen voor deze ruimte in.
  Deze optie is standaard ingeschakeld.

  Klik op Gereed.

 3. Selecteer Chatvenster openen in de vergaderruimte.

  Chatvenster openen

  Het chatvenster verschijnt aan de rechterkant en u kunt praten met iedereen, alleen hosts of presentatoren of met individuele deelnemers.

  Chatvenster

 4. Selecteer Chatvenster sluiten om het chatvenster op uw scherm te sluiten.

Chatvenster uitschakelen voor Connect-account

Het chatvenster is standaard ingeschakeld voor alle Connect-accounts, maar als beheerder kunt u het ook uitschakelen vanuit Connect Central Modernization (CCM).

 1. Ga in CCM naar Beheer>Compatibiliteit en besturing>Podbeheer.

 2. Selecteer Chatvenster uitschakelen.

Interactie tussen het chatvenster en andere pods

Elke pod heeft op unieke wijze interactie met het chatvenster. Wanneer u het chatvenster gebruikt, valt mogelijk het volgende gedrag van het chatvenster op bij interactie met verschillende pods.

 • Wanneer u het scherm deelt vanuit de pod Delen en op het chatpictogram klikt, wordt de chat geopend in het chatvenster als het chatvenster is ingeschakeld voor de vergaderruimte. Als dat niet het geval is, wordt de chat geopend in de beschikbare chatpod. Voor meer informatie over het delen van schermen raadpleegt u Opties voor scherm delen.
 • Wanneer u een deelnemer selecteert vanuit de pod Deelnemers voor een privégesprek, wordt de chat geopend in het chatvenster als het chatvenster is ingeschakeld voor de vergaderruimte. Als dat niet het geval is, wordt de chat geopend in de beschikbare chatpod.
 • Het chatvenster is niet zichtbaar wanneer u de voorbereidingsmodus start.

Vragen en antwoorden in vergaderingen

U kunt de pod Vragen en antwoorden gebruiken om vragen van deelnemers te beantwoorden. Wanneer een presentator een vraag beantwoordt, worden de vraag en het antwoord samen weergegeven in de pod Vragen en antwoorden.

Opmerking:

Hosts kunnen deelnemers uitgebreide machtigingen geven, zodat ze ook vragen kunnen beantwoorden. Bekijk Uitgebreide deelnemersmachtigingen toewijzen.

Hier zijn een paar voorbeelden waarbij een pod Vragen en antwoorden nuttig kan zijn:

 • Tijdens een grote vergadering worden vragen toegevoegd aan een wachtrij in de pod Vragen en antwoorden terwijl de spreker zijn of haar presentatie houdt. Nadat de presentatie is voltooid, controleert de spreker de berichten, past een filter toe en begint de vragen te beantwoorden.

 • Een moderator van de vergadering beantwoordt logistieke vragen, maar stuurt technische vragen door naar een ingenieur die de presentatie geeft.

 • Een moderator van de vergadering stuurt bepaalde antwoorden alleen naar de afzender terug. Antwoorden die voor alle deelnemers van belang zijn, worden naar iedereen gestuurd.

De presentatorweergave van een pod Vragen en antwoorden
De presentatorweergave van een pod Vragen en antwoorden

De deelnameweergave van een pod Vragen en antwoorden
De deelnameweergave van een pod Vragen en antwoorden

De pod Vragen en antwoorden weergeven zoals deelnemers ze zien

Standaard zien hosts en presentatoren de pod Vragen en antwoorden met extra besturingselementen, maar u kunt snel de vragen met antwoorden weergeven zoals de deelnemers ze zien.

 1. Klik in de titelbalk van de pod Vragen en antwoorden op een van de volgende opties:

  In de Presentatorweergave worden extra filter- en toewijzingsopties weergegeven die alleen beschikbaar zijn voor gastheren en presentatoren.

  In de Deelnemerweergave wordt een eenvoudige lijst met vragen en antwoorden weergegeven die deelnemers zien en die afkomstig zijn van personen.

De presentatorweergave van de pod Vragen en antwoorden verplaatsen naar Ruimte voor gastheren/-vrouwen en presentatoren

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de pod Vragen en antwoorden op .

 2. Kies Presentatorweergave verplaatsen naar Ruimte voor gastheren/-vrouwen en presentatoren.

Opmerking:

Als u de pod Vragen en antwoorden wilt terugplaatsen naar het gebied Delen in het gebied voor alleen presentatoren, schakelt u Presentatorweergave verplaatsen uit.

Een vraag verzenden met de pod Vragen en antwoorden

 1. Typ in de weergave Deelnemer van de pod Vragen en antwoorden uw vraag in het tekstvak onderaan.

  U kunt klikbare hyperlinks in vragen toevoegen.

 2. Klik rechts van het tekstvak op Verzenden  of druk opEnter.

Vragen beantwoorden met de pod Vragen en antwoorden

 1. Selecteer een inkomende vraag in de lijst.
 2. Typ uw antwoord in het tekstvak onder aan de pod.
 3. Klik op een van de volgende knoppen in de rechterbenedenhoek van de pod Vragen en antwoorden:

  Iedereen beantwoorden

  Hiermee stuurt u het antwoord aan alle deelnemers aan de vergadering.

  Persoonlijk beantwoorden

  Hiermee stuurt u het antwoord alleen aan de deelnemer die de vraag heeft gesteld.

  Persoonlijk of iedereen in de groep beantwoorden
  Persoonlijk of iedereen in de groep beantwoorden

Bij het beantwoorden van vragen kunt u klikbare hyperlinks in de antwoorden opnemen.

Een vraag stellen aan een bepaalde presentator

U kunt vragen stellen aan presentatoren met een bepaalde expertise, ook aan uzelf, om te voorkomen dat anderen antwoord geven.

 1. Selecteer in de weergave Presentator van de pod Vragen en antwoorden de vraag in de lijst met Inkomende berichten.

 2. Selecteer de naam van een presentator in het pop-upmenu Toekennen aan.
  Opmerking:

  Presentatoren kunnen vragen doorschuiven naar andere presentatoren of Geen kiezen om de vraag te annuleren.

Indicatoren voor het opnieuw toewijzen van vragen.
Indicatoren voor het opnieuw toewijzen van vragen.

Vragen met verschillende statussen tonen

Als gastheer of presentator kunt u aan de wachtrij met vragen in een pod Vragen en antwoorden een filter toevoegen om bepaalde vragen weer te geven en andere te verbergen. U kunt een vraag ook doorsturen naar een andere presentator om de vraag door hem of haar te laten beantwoorden.

 1. Klik in de weergave Presentator van de pod Vragen en antwoorden op het pop-upmenu in de titelbalk.

 2. Selecteer een van de volgende opties:

  Alle vragen

  Hiermee geeft u alle vragen weer die u hebt ontvangen in een nieuwe pod of gewiste pod.

  Openstaande vragen

  Hiermee geeft u alle onbeantwoorde vragen weer die aan niemand zijn toegewezen.

  Beantwoorde vragen

  Hiermee geeft u alle vragen weer die al zijn beantwoord.

  Aan mij toegewezen vragen

  Hiermee worden alleen de onbeantwoorde vragen weergegeven die aan u zijn toegewezen. Een vraag die door iemand anders werd beantwoord, kan nog steeds opnieuw aan een gebruiker worden toegewezen en wordt dan in hun lijst weergegeven.

Individuele vragen verwijderen

U kunt vragen verwijderen om de weergave Presentator op te schonen. (Verwijderde vragen en de bijbehorende antwoorden blijven nog wel zichtbaar in de weergave Deelnemer.)

 1. Selecteer een vraag in de weergave Presentator van de pod Vragen en antwoorden.

 2. Klik op Verwijderen ().

Alle vragen wissen

Op de volgende manieren kunt u alle inhoud uit de weergaven Presentator en Deelnemer verwijderen:

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de pod Vragen en antwoorden op .

 2. Selecteer Alle vragen wissen.

Namen van aanwezigen verbergen voor vragen

Standaard verschijnt de naam van de aanwezige naast de ingezonden vraag en antwoorden. Gastheren en presentatoren kunnen die namen ook verbergen in de weergave Deelnemer.

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de pod Vragen en antwoorden op  > Voorkeuren.

 2. Deselecteer in de voorkeuren voor de pod Vragen en antwoorden de opties Naam inzender tonen of Naam presentator tonen of beide.

Inhoud van Vragen en antwoorden opslaan of e-mailen

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de pod Vragen en antwoorden op het pictogram .

 2. Kies Exporteren en selecteer vervolgensDownloaden of E-mailen.

 3. Met de knop Downloaden downloadt u de volledige inhoud in een .txt-bestand. Als u de optie E-mailen kiest, wordt de volledige inhoud gedeeld via e-mail op uw geregistreerde ID.

Berichten verzenden vanuit de pod Vragen en antwoorden

Vanuit de presentatorweergave van de pod Vragen en antwoorden kunt u een bericht verzenden naar specifieke deelnemers of groepen. Dit bericht verschijnt in de deelnemersweergave van de pod Vragen en antwoorden en is alleen zichtbaar voor de opgegeven deelnemers of groepen.

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de pod Vragen en antwoorden op het pictogram .

 2. Kies Bericht verzenden naar. Als u een bericht wilt verzenden naar specifieke deelnemers of groepen, selecteert u Bericht verzenden en selecteert u vervolgens de deelnemers of groepen waarnaar u het bericht wilt verzenden.

  Bericht verzenden naar iedereen of persoon/personen
  Bericht verzenden naar iedereen of persoon/personen

 3. Het bericht heeft een andere indeling dan de indeling van normale berichten van Vragen en antwoorden die zichtbaar zijn voor alle deelnemers.

  Geeft een bericht aan specifieke deelnemers of groepen aan
  Geeft een bericht aan specifieke deelnemers of groepen aan

Deelnemers van opiniepeilingen

Gastheren en presentatoren kunnen de pod Opiniepeiling gebruiken om vragen of opiniepeilingen te maken voor deelnemers, en de resultaten ervan weer te geven. Alleen gastheren en presentatoren kunnen opiniepeilingen houden en instellen hoe deze peilingen te zien zijn voor deelnemers aan een vergadering. Gastheren kunnen tevens stemmen uitbrengen.

Opiniepeilingen zijn handig als u tijdens een vergadering meteen feedback over de gepresenteerde gegevens wilt. U kunt opiniepeilingen ook gebruiken na afloop van de vergadering als u wilt weten wat de deelnemers van de kwaliteit van de vergadering, inhoud en presentatoren vinden.

Opmerking:

Adobe Connect-beheerders kunnen instellingen voor pods, voor delen en andere instellingen aanpassen om aan de voorschriften te voldoen. Deze instellingen beïnvloeden de schermindeling van vergaderruimten en de activiteiten die u kunt uitvoeren in deze ruimten. Zie Werken met compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

Een opiniepeiling maken

 1. Als de pod Opiniepeiling niet wordt weergegeven, klikt u op  en selecteert u Opiniepeiling  > Nieuwe opiniepeiling toevoegen.

 2. Linksboven in de pod kiest u Multiplechoice, Meerdere antwoorden ofKort antwoord.

 3. Voer een vraag in de pod Opiniepeiling in. Voer een of meer antwoorden in als uw keuze Multiplechoice of Meerdere antwoorden is. Als uw keuze Kort antwoord is, hoeft u geen antwoord in te voeren.

 4. Klik op Opiniepeiling openen.

De antwoordperiode van een opiniepeiling sluiten

 1. Klik bovenaan de titelbalk op Opiniepeiling beëindigen. (De resultaten worden verzonden naar de Adobe Connect-server).

 2. Om de opiniepeiling opnieuw te starten, klikt u op Opiniepeiling opnieuw openen

Een opiniepeiling bewerken

Opmerking:

als u een openstaande opiniepeiling bewerkt, kunnen de huidige resultaten verloren gaan.

 1. Klik op Bewerken in de titelbalk van de pod Opiniepeiling.

 2. Bewerk de tekst.
 3. Klik op Opiniepeiling openen.

Opiniepeilingresultaten weergeven

Gastheren en presentatoren kunnen de resultaten van een opiniepeiling weergeven. Deze resultaten worden in realtime bijgewerkt zo lang de deelnemers hun stem uitbrengen of wijzigen.

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de pod Opiniepeiling op .

 2. Selecteer Opmaak resultaten en kies een weergaveoptie: Weergeven als %, Weergeven als nummer of Weergeven als beide. De totale opbrengst aan antwoorden verschijnt in de pod Opiniepeiling. Klik op Stemmen weergeven om de antwoorden van individuele deelnemers weer te geven.

De opiniepeilingresultaten aan de deelnemers tonen

Standaard kunnen alleen hosts en presentatoren de resultaten van een opiniepeiling zien, maar u kunt ze als volgt aan alle deelnemers tonen:

 1. Selecteer in de titelbalk van de pod Opiniepeiling Resultaten uitzenden.

U kunt meerdere opiniepeilingen maken en snel en gemakkelijk door deze opiniepeilingen navigeren.

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de pod Opiniepeiling op .

 2. Kies Opiniepeiling selecteren en selecteer de naam van een opiniepeiling.

Opiniepeilingantwoorden wissen

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de pod Opiniepeiling op .

 2. Selecteer Alle antwoorden wissen.

Opiniepeilingen verbergen of verwijderen

Gastheren kunnen een opiniepeiling verbergen voor een vergadersessie of deze volledig verwijderen. De opiniepeilingen die u in een vergaderruimte maakt zijn blijvend en beschikbaar voor alle sessies van die vergadering. Als u een opiniepeiling in een latere vergadering opnieuw wilt gebruiken, verberg dan de pod en wis de resultaten voordat u deze opnieuw gebruikt.

Volg de onderstaande stappen om een opiniepeiling te verwijderen:

 1. Kies Pods beheren in het menu  bovenaan de titelbalk.

 2. Als u de naam van een van de opiniepeilingen wilt bewerken, zoekt u de naam in de lijst met opiniepeilingen en klikt u op Bewerken ().

  Als u een afzonderlijke opiniepeiling in de pod Opiniepeilingen wilt verwijderen, zoekt u de naam in de lijst met pods, selecteert u deze en klikt u op Verwijderen ().

  Als u alle ongebruikte opiniepeilingen wilt selecteren, klikt u op Ongebruikte selecteren en vervolgens op Verwijderen ().

 3. Klik op Gereed om het dialoogvenster 'Pods beheren' te sluiten.

Quizzen in vergaderingen

Quizzen zijn een uitstekend leermiddel. Gebruik de pod Quiz om uw team te betrekken en het leerproces te versnellen. Dit helpt bij teambuilding en zorgt voor een beter begrip van specifieke onderwerpen. U kunt verschillende quizzen tegelijkertijd toevoegen en openen. Als u bijvoorbeeld twee trainingssessies op dezelfde dag geeft, kan het team twee quizzen tegelijkertijd doen.

Quizpods zijn beschikbaar in de ruimte voor hosts en presentators van de vergaderruimte. Als host kunt u een timer instellen voor de quiz en deze verlengen op basis van vereisten. De host kan ook de status van de inzending van elke deelnemer controleren.

Als deelnemer kunt u uw resultaat, antwoorden en ranglijst bekijken na het indienen van de quiz. Met de pod Quiz kunnen deelnemers de quiz meerdere keren proberen.

Opmerking:

Adobe Connect-beheerders kunnen instellingen voor pods, voor delen en andere instellingen aanpassen om aan de voorschriften te voldoen. Deze instellingen beïnvloeden de schermindeling van vergaderruimten en de activiteiten die u kunt uitvoeren in deze ruimten. Zie Werken met compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

Een quiz maken

Een host kan de pod Quiz maken en bijwerken. U kunt verschillende soorten vragen gebruiken, afhankelijk van de vereiste beoordeling.

 1. Selecteer in het menu   bovenaan de titelbalk Quiz> Nieuwe quiz toevoegen.
  De pod Quiz wordt in een klein venster weergegeven.

Een quiz toevoegen aan de pod Quiz

 1. Selecteer het type vraag.

  • Meerkeuze
  • Meerdere antwoorden
  • Ontbrekende tekst invullen
  • Waar of Onwaar
 2. Voeg de vraag toe.

 3. Klik op Publiceren.

Meerkeuze

Voeg meerkeuzevragen toe in de pod Quiz.

 1. Voeg de vraag toe.

 2. Voeg de opties toe.

 3. Klik op +Optie toevoegen om meer opties toe te voegen.

 4. Selecteer het juiste antwoord door het opsommingsteken te selecteren.

 5. Klik op Nog een vraag toevoegen om meer vragen toe te voegen.
  U kunt het type vraag wijzigen in de bovenstaande vervolgkeuzelijst voor vraagtype.

  Opmerking:

  Als u het type vraag wijzigt nadat u de opties hebt toegevoegd, blijven de opties behouden in het geval van meerkeuze, meerdere antwoorden en ontbrekende tekst invullen.

 6. Klik op Alle vragen tonen om alle vragen op dezelfde pagina te bekijken. U kunt de volgorde van de vragen wijzigen door ze omhoog en omlaag te slepen. Klik op Verwijderen om een vraag uit de quiz te verwijderen.

 7. Klik op Publiceren om de quiz te starten.

  Meerkeuzevragen

Meerdere antwoorden

Voeg vragen met meerdere antwoorden toe in de pod Quiz.

 1. Voeg de vraag toe.

 2. Voeg de opties toe.

 3. Klik op +Optie toevoegen om meer opties toe te voegen.

 4. Selecteer het juiste antwoord of de juiste antwoorden door het opsommingsteken te selecteren.

 5. Klik op Nog een vraag toevoegen om meer vragen toe te voegen.
  U kunt het type vraag wijzigen in de bovenstaande vervolgkeuzelijst voor vraagtype.

  Opmerking:

  Als u het type vraag wijzigt nadat u de opties hebt toegevoegd, blijven de opties behouden in het geval van meerkeuze, meerdere antwoorden en ontbrekende tekst invullen.

 6. Klik op Alle vragen tonen om alle vragen op dezelfde pagina te bekijken. U kunt de volgorde van de vragen wijzigen door ze omhoog en omlaag te slepen. Klik op Verwijderen om een vraag uit de quiz te verwijderen.

 7. Klik op Publiceren om de quiz te starten.

  Vragen met meerdere antwoorden

Ontbrekende tekst invullen

Voeg de invulvraag toe in de pod Quiz.

 1. Voeg de vraag toe.

 2. Voeg de opties toe.

 3. Selecteer met een markeerstift het antwoord in de vraagstelling. Het juiste antwoord is standaard gemarkeerd in optie A. 

  Opmerking:

  De volgorde van de antwoorden wordt automatisch gewijzigd voor alle deelnemers zodra de quiz live is.

 4. Klik op +Optie toevoegen om meer opties toe te voegen.

 5. Klik op Nog een vraag toevoegen om meer vragen toe te voegen.
  U kunt het type vraag wijzigen in de bovenstaande vervolgkeuzelijst voor vraagtype.

  Opmerking:

  Als u het type vraag wijzigt nadat u de opties hebt toegevoegd, blijven de opties behouden in het geval van meerkeuze, meerdere antwoorden en ontbrekende tekst invullen.

 6. Klik op Alle vragen tonen om alle vragen op dezelfde pagina te bekijken. U kunt de volgorde van de vragen wijzigen door ze omhoog en omlaag te slepen. Klik op Verwijderen om een vraag uit de quiz te verwijderen.

 7. Klik op Publiceren om de quiz te starten.

  Invulvraag

Waar en Niet waar

Voeg vragen toe waarop u Waar of Niet waar kunt antwoorden in de pod Quiz.

 1. Voeg de vraag toe.

 2. Selecteer het juiste antwoord. (Waar/Niet waar)

 3. Klik op Nog een vraag toevoegen om meer vragen toe te voegen.
  U kunt het type vraag wijzigen in de bovenstaande vervolgkeuzelijst voor vraagtype.

  Opmerking:

  Als u het type vraag wijzigt nadat u de opties hebt toegevoegd, blijven de opties behouden in het geval van meerkeuze, meerdere antwoorden en ontbrekende tekst invullen.

 4. Klik op Alle vragen tonen om alle vragen op dezelfde pagina te bekijken. U kunt de volgorde van de vragen wijzigen door ze omhoog en omlaag te slepen. Klik op Verwijderen om een vraag uit de quiz te verwijderen.

 5. Klik op Publiceren om de quiz te starten.

  vragen waarop u waar en niet waar kunt antwoorden

Quiz bewerken 

Nadat de quiz is gepubliceerd, kan de beheerder de vragen toevoegen of verwijderen die worden vermeld in de pod Quiz.

 1. Klik op het menu  , selecteer Quiz bewerken.

 2. Klik op Nog een vraag toevoegen om meer vragen toe te voegen.

 3. Wijzig de volgorde van de vragen door omhoog en omlaag te slepen. Klik op verwijderen   om een vraag uit de quiz te verwijderen.
  Klik op Instellingen om de instellingen van dezelfde quizpod te bewerken.

 4. Klik op Publiceren om de quiz te starten.

  vragen slepen en de quiz bewerken

Quiz opnieuw openen/sluiten

Zodra de quiz live is, kunt u de quiz sluiten en opnieuw openen. 

 1. Klik op Quiz nu sluiten om de quiz gelijk te sluiten.

 2. Nadat de quiz is gesloten, klikt u indien nodig op Quiz opnieuw openen.

Instellingen de pod Quiz

Om een timer, resultaten en het in willekeurige volgorde zetten van vragen in te stellen, kan de beheerder deze instellingen wijzigen tijdens het maken of bewerken van de quiz.

Als de quiz live is, kan de beheerder de instellingen voor de pod niet wijzigen. 

Tijdslimiet instellen
Schakel deze schuifknop in om een tijdslimiet in te stellen voor de deelnemers. Selecteer in de vervolgkeuzelijst minuten en seconden voor de quiz. De maximale tijdslimiet is 9 minuten en 30 seconden.
Beheerder kan de tijd verlengen terwijl de quiz live is.

 1. Klik op de timer wanneer de quiz live is.

 2. Selecteer Tijd met 30 seconden verlengen.

Opmerking:

De timer wordt verlengd tot de maximale tijdslimiet van de quiz.

Tijd voor de quiz verlengen

Vragen in willekeurige volgorde weergeven
Schakel deze schuifknop in om de volgorde van de vragen te wijzigen. Alle deelnemers krijgen dezelfde reeks vragen, maar in een andere willekeurige volgorde.

Alle vragen in willekeurige volgorde weergeven
Schakel deze schuifknop in om de volgorde van opties in de reeks vragen te wijzigen. Alle deelnemers krijgen dezelfde reeks vragen, maar de beschikbare opties hebben een andere willekeurige volgorde.

Juiste antwoorden weergeven nadat de quiz is verzonden
Schakel deze schuifknop in om de juiste antwoorden aan de deelnemers te laten zien nadat de quiz is verzonden.

Opmerking:

Deze optie is beschikbaar in de instellingen voordat u de quiz publiceert.

Resultaten weergeven als,
Percentage
Selecteer dit om de resultaten in de vorm van percentages weer te geven.
Cijfers
Selecteer dit om de resultaten in de vorm van cijfers weer te geven.
U kunt er een selecteren om de resultaten aan de deelnemers te laten zien.

instellingen voor quiz

Ranglijst uitzenden

Als host kunt u de resultaten openbaar maken. Dit kan alleen worden gedaan als de quiz is afgelopen of als u de quiz sluit.

 1. Wanneer de quiz is gesloten of afgelopen, schakelt u de schuifknop in voor Resultaten openbaar maken.
  Alle deelnemers kunnen de ranglijst bekijken nadat ze hun antwoorden hebben ingediend.

Een quiz beantwoorden

Beantwoord als deelnemer de vragen die aan de quiz zijn toegevoegd.

 1. Klik op Quiz starten.

  een quiz starten

 2. Selecteer het antwoord op de vraag, klik op Volgende voor de volgende vraag.
  Klik op Vorige om terug te gaan naar de vorige vraag.

 3. Klik op Antwoorden verzenden.
  De scorecard wordt op het scherm weergegeven.

 4. Klik op Mijn antwoorden bekijken om de ingediende antwoorden te controleren.

  Scorecard bekijken

Meerdere pogingen

Aangezien de beheerder de quiz zo vaak opnieuw opent, kunnen deelnemers deelnemen aan de quiz. 

Uw rapportkaart bekijken

Nadat u als deelnemer uw antwoorden heb ingediend, verschijnt er een samenvatting van de quiz en een rapportkaart in de quizpod. 

Ranglijst bekijken

Bekijk de ranglijst nadat u uw antwoorden hebt ingediend in dezelfde quizpod.

 1. Klik op Ranglijst om de scores van alle deelnemers aan de quiz te bekijken.
Opmerking:

De ranglijst is alleen zichtbaar als de host het toestaat de resultaten openbaar te maken.

Rapporten weergeven

Als beheerder kunt u samenvattingen en rapporten voor de quiz bekijken.

 1. Ga naar Connect Central, klik op Vergaderingen.

 2. Klik op Gebruikersvergaderingen> Uw account> Vergaderingsmap.

 3. Klik op Rapporten.

 4. Bekijk rapporten per deelnemers, per sessie, per vraag en per quiz.
  Klik op Rapportgegevens downloaden om het rapportblad in uw systeem te downloaden.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account