Notities, chatten, vragen en antwoorden, en opiniepeilingen in een Adobe Connect-vergadering

Kom te weten hoe u de verschillende verbindingspods van Adobe Connect gebruikt om beter samen te werken in uw virtuele vergaderingen en externe sessies.

In een virtuele sessie werken de deelnemers samen en delen ze inhoud. Adobe Connect biedt talloze manieren voor samenwerking, zoals notities nemen, chatten, vraag- en antwoordsessies, opiniepeilingen, inhoud delen enzovoort.

U kunt veel ondersteunde bestandstypen, documenten en presentaties delen. U kunt ook uw bureaubladscherm, whiteboards, weblinks en bestanden delen. Zie Inhoud delen tijdens een vergadering voor meer informatie.

Notities maken tijdens een vergadering

Gastheren en presentatoren gebruiken de pod Notities om tijdens een vergadering notities te maken die alle gebruikers kunnen zien. Notities blijven de hele vergadering zichtbaar in de pod, of totdat een presentator ze bewerkt of andere notities weergeeft. Een gastheer kan de pod Notities verbergen of overschakelen op een andere ruimteschermindeling die de pod Notities niet bevat.

Als u een bericht invoert in de pod Notities in een bepaalde schermindeling, zal dezelfde tekst verschijnen in andere schermindelingen met dezelfde pod. Met de optie Nieuwe notities toevoegen kunt u één exemplaar van een pod Notities maken, die in slechts één schermindeling wordt weergegeven.

Gastheren en presentatoren kunnen de pod Notities op verschillende manieren gebruiken:

 • om één vaste notitie te maken die tijdens de hele vergadering zichtbaar is voor de deelnemers;

 • om meerdere pods Notities te maken en verschillende notities weer te geven;

 • Deel inhoud van een notitiepod via e-mail of exporteer de inhoud naar een tekstbestand.

Opmerking:

Adobe Connect-beheerders kunnen instellingen voor pods, voor delen en andere instellingen aanpassen om aan de voorschriften te voldoen. Deze instellingen beïnvloeden de schermindeling van vergaderruimten en de activiteiten die u kunt uitvoeren in deze ruimten. Zie Compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

Aanbevelingen van Adobe

De notitiepod in Adobe Connect

InteSolv

Een pod Notities maken

Een gastheer kan meerdere pods Notities met verschillende tekst maken en weergeven. U kunt verschillende pods Notities voor verschillende schermindelingen en vergaderingen gebruiken.

 1. Kies in de menubalk boven aan het podium Pods > Notitie > Nieuwe notities toevoegen of kies Nieuwe notitie in het optiemenu van de pod Notities.
 2. Desgewenst kunt u de naam van een pod Notities wijzigen of de pod verplaatsen, vergroten of verkleinen.

Een notitie toevoegen aan een pod Notities

 1. Gastheren of presentatoren kunnen op een willekeurige positie in de pod Notities klikken.
 2. Typ de tekst die u in de pod Notities wilt weergeven.

De tekst van een notitie bewerken

Een gastheer, presentator of deelnemer met uitgebreide machtigingen kan de tekst in de pod Notities bewerken. (Zie Uitgebreide deelnemersmachtigingen toewijzen.) Alle wijzigingen zijn onmiddellijk zichtbaar voor deelnemers.

 1. Klik in de pod Notities om de tekst te selecteren die u wilt bewerken.
 2. Bewerk de tekst of verander de grootte, stijl en kleur, met de opties boven aan de pod.

Selecteren welke pod Notities moet worden weergegeven

Een gastheer of presentator kan kiezen welke notities moeten worden weergegeven.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Pods > Notities. Kies de naam van de notitie die u wilt weergegeven.

  • Klik op het menupictogram in een pod Notities, klik op Notities selecteren en selecteer de naam van de notitie die u wilt weergeven.

De naam van een pod Notities wijzigen

Als u een gastheer bent, kunt u een pod Notities nadat deze gemaakt is een andere naam geven.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Dubbelklik op de naam van de notitie in de pod en typ een nieuwe naam.

  • Kies Pods > Pods beheren, selecteer de pod Notities en klik op Hernoemen.

Een pod Notities verwijderen

 1. Kies Pods > Pods beheren.
 2. Selecteer de pod Notities en klik op Verwijderen.

Notities exporteren naar een tekstbestand of e-mailbericht

Gastheren kunnen de inhoud van een pod Notities exporteren.

 1. Klik op het menupictogram in de rechterbovenhoek van de pod.
 2. Selecteer Notitie exporteren en vervolgens Opslaan als RTF om de inhoud in een tekstbestand te exporteren. U kunt ook Notitie per e-mail verzenden selecteren om de inhoud via e-mail naar ontvangers te verzenden.

Chatten in vergaderingen

Gebruik de chatpod om tijdens een vergadering met andere deelnemers te communiceren. Als u een vraag hebt, maar de vergadering niet wilt verstoren, kunt u een chatbericht naar andere deelnemers sturen. Wanneer u bijvoorbeeld voor het eerst een vergaderruimte betreedt, kunt u zich voorstellen door iedereen in de ruimte een chatbericht te sturen.

Als presentator kunt u meerdere chatpods tegelijk gebruiken. Chatpods kunnen inhoud weergeven aan iedereen of alleen aan presentatoren (in het presentatorgebied).

De inhoud in chatpods blijft zichtbaar in een vergaderruimte totdat deze wordt verwijderd. Als u de inhoud voor toekomstig gebruik wilt behouden, kunt u de inhoud verzenden via e-mail.

Opmerking:

Adobe Connect-beheerders kunnen instellingen voor pods, voor delen en andere instellingen aanpassen om aan de voorschriften te voldoen. Deze instellingen beïnvloeden de schermindeling van vergaderruimten en de activiteiten die u kunt uitvoeren in deze ruimten. Zie Compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

Aanbevelingen van Adobe

Zelfstudie over de notitiepod, de pod met deelnemers en de chatpod in Adobe Connect

IS &T Media Services at Washington University

Openbare of persoonlijke chatberichten verzenden

U kunt de chatpod gebruiken om een chatbericht op te stellen en dit aan een specifieke deelnemer, aan alle presentatoren van de vergadering of aan alle deelnemers te sturen.

 1. Standaard kan iedereen chatberichten weergeven. Voor een persoonlijke chat met een paar deelnemers klikt u in de rechterbovenhoek van de chatpod op het menupictogram . Kies Chatten starten met en selecteer vervolgens Gastheren, Presentatoren of specifieke deelnemers.

  Onder aan de chatpod verschijnen tabs, zodat u verschillende gesprekken kunt voeren.

  Met de tabs onder aan de chatpod kunt u verschillende gesprekken weergeven.

  Voor een persoonlijke chat met een paar deelnemers klikt u in de HTML-client in de rechterbovenhoek van de chatpod op het menupictogram. Kies Gastheren, Presentatoren of specifieke deelnemers.

  Met de tabs bovenaan de chatpod kunt u verschillende gesprekken weergeven.

 2. Klik in de chatpod op het tekstvak en stel uw bericht samen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op Bericht verzenden rechts van het tekstvak. Klik in de HTML-client op Verzenden

  • Druk op Enter of Return.

   Uw naam, de naam van de geadresseerde en uw bericht worden weergegeven in de chatpod.

Geluidswaarschuwingen gebruiken voor nieuwe chatberichten

De chatpod kan een geluid genereren om de gebruiker te waarschuwen als er meer dan vijf seconden tussen twee chatberichten zitten. Deze optie is voor elke afzonderlijke chatpod beschikbaar en is specifiek voor een vergaderruimte. De optie wordt onthouden voor alle vergadersessies vanuit een vergaderruimte.

Schakel geluidswaarschuwingen in de chatpod in voor nieuwe berichten.

 1. Als u de chatmeldingen wilt activeren, klikt u op Chatgeluiden in het contextmenu van de chatpod.
 2. Gebruik in de HTML-client de optie om geluid in of uit te schakelen in het contextmenu.

  Schakel geluidswaarschuwingen in de chatpod van de HTML-client in voor nieuwe berichten.

Berichten in een chatpod wissen

Berichten in de chatpod zijn blijvend en beschikbaar in verschillende sessies van dezelfde vergaderruimte. Wanneer tijdens een vergadering een lege chatpod nodig is, kan een gastheer alle berichten voor alle deelnemers permanent wissen. Gastheren kunnen ook een chatpod verbergen en een nieuwe maken. U kunt de gewiste chatberichten niet opnieuw ophalen.

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de chatpod op het menupictogram .
 2. Kies Chat wissen.

Privéchat tussen deelnemers uitschakelen

Standaard kunnen twee deelnemers privéchatten. Als gastheer of presentator kunt u deze optie uitschakelen om privéchats te voorkomen.

 1. Kies Vergadering > Voorkeuren.
 2. Kies Chatpod in de lijst links.
 3. Deselecteer Privéchat voor deelnemers inschakelen.

Chatwaarschuwingen gebruiken voor presentatoren en gastheren

Als u een gastheer of presentator bent en de Adobe Connect-bureaubladtoepassing gebruikt, kunt u door middel van chatwaarschuwingen met uw publiek communiceren tijdens uw presentatie. Het vergadervenster wordt geminimaliseerd of gemaximaliseerd tot volledig scherm, waarbij de chatpod verborgen is. Als een deelnemer een bericht verzendt terwijl u presenteert, verschijnt er een melding in de rechterbenedenhoek van het scherm. U kunt de naam van de afzender en de eerste woorden van het bericht in het waarschuwingsvenster zien. Chatwaarschuwingen zijn standaard ingeschakeld. U kunt de weergave van meldingen tijdens presentaties echter uitschakelen.

 1. Kies Vergadering > Voorkeuren.
 2. Kies Chatpod in de lijst links.
 3. Kies in het pop-upmenu de optie Uitschakelen of een tijdsduur om elke waarschuwing te tonen.

Chattekst opmaken

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de chatpod op het menupictogram en selecteer een van de volgende opties:

  Tekstgrootte

  Wijzigt alleen de grootte in uw weergave.

  Mijn chatkleur

  Wijzigt de tekstkleur in de weergaven van alle deelnemers, zodat uw opmerkingen goed opvallen.

  Tijdstempels tonen

  Alleen voor gastheren, om de datum en tijd van chatitems weer te geven.

 2. Als u een deelnemer bent, hebt u de volgende opmaakopties wanneer u op het menupictogram klikt:

  • Tekstgrootte
  • Mijn chatkleur

  Als u een vergadering bijwoont via de HTML-client, zijn deze opties beschikbaar in het contextmenu.

Chatberichten e-mailen en opslaan

Gastheren en presentatoren kunnen een chatgeschiedenis e-mailen om deze later te kunnen opvragen.

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de chatpod op het menupictogram .

 2. Selecteer Chathistorie per e-mail verzenden in het menu.

De volgorde waarin berichten worden gelezen met een schermlezer omkeren

Gebruikers die JAWS of een ander toegankelijkheidshulpprogramma gebruiken, kunnen de berichten in omgekeerde volgorde lezen door Volgorde van berichten omkeren te selecteren. De berichten in de pod Delen worden van het meest recente naar het eerste bericht gelezen, in plaats van omgekeerd.

Vragen en antwoorden in vergaderingen

U kunt de pod Vragen en antwoorden gebruiken om vragen van deelnemers te beantwoorden. Wanneer een presentator een vraag beantwoordt, worden de vraag en het antwoord samen weergegeven in de pod Vragen en antwoorden.

Opmerking:

Gastheren kunnen deelnemers uitgebreide machtigingen geven zodat ze ook vragen kunnen beantwoorden. Zie Uitgebreide deelnemersmachtigingen toewijzen.

Hier zijn een paar voorbeelden waarbij een pod Vragen en antwoorden nuttig kan zijn:

 • Tijdens een grote vergadering worden vragen toegevoegd aan een wachtrij in de pod Vragen en antwoorden terwijl de spreker zijn of haar presentatie houdt. Nadat de presentatie is voltooid, controleert de spreker de berichten, past een filter toe en begint de vragen te beantwoorden.

 • Een moderator van de vergadering beantwoordt logistieke vragen, maar stuurt technische vragen door naar een ingenieur die de presentatie geeft.

 • Een moderator van de vergadering stuurt bepaalde antwoorden alleen naar de afzender terug. Antwoorden die voor alle deelnemers van belang zijn, worden naar iedereen gestuurd.

De presentatorweergave van een pod Vragen en antwoorden

De deelnameweergave van een pod Vragen en antwoorden

De deelnameweergave van een pod Vragen en antwoorden in de HTML-client.

Aanbevelingen van Adobe

Adobe Connect - Zelfstudie over bestanden, webkoppelingen, opiniepeilingen en de pod Vragen en antwoorden

IS&T Media Services at Washington University

De pod Vragen en antwoorden weergeven zoals deelnemers ze zien

Standaard zien gastheren en presentatoren de pod Vragen en antwoorden met extra besturingen, maar u kunt snel de vragen met antwoorden weergeven zoals de deelnemers ze zien.

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de pod Vragen en antwoorden op een van de volgende opties:

  In de weergave Presentator worden extra filter- en toewijzingsopties weergegeven die alleen beschikbaar zijn voor gastheren en presentatoren.

  Deelnemerweergave geeft een eenvoudige lijst met vragen en antwoorden weer die deelnemers zien en die afkomstig zijn van personen.

De presentatorweergave van de pod Vragen en antwoorden verplaatsen naar gebied voor presentatoren

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de pod Vragen en antwoorden op het menupictogram .
 2. Kies Presentatorweergave verplaatsen naar gebied voor presentatoren
Opmerking:

Als u de pod Vragen en antwoorden wilt terugplaatsen naar het gebied Delen, klikt u in het gebied voor alleen presentatoren op en kiest u Verbergen.

Een vraag verzenden met de pod Vragen en antwoorden

 1. Typ in de weergave Deelnemer van de pod Vragen en antwoorden uw vraag in het tekstvak onderaan.

  U kunt klikbare hyperlinks in vragen toevoegen.

 2. Klik rechts van het tekstvak op de knop Vraag verzenden of druk op Enter. Klik in de HTML-client op Verzenden of druk op Enter.

Vragen beantwoorden met de pod Vragen en antwoorden

 1. Selecteer een inkomende vraag in de lijst.
 2. Typ uw antwoord in het tekstvak onder aan de pod.
 3. Klik op een van de volgende knoppen in de rechterbenedenhoek van de pod Vragen en antwoorden:

  Verzenden naar alle

  Hiermee stuurt u het antwoord aan alle deelnemers aan de vergadering.

  Privé verzenden

  Hiermee stuurt u het antwoord alleen aan de deelnemer die de vraag heeft gesteld.

Beantwoorde vragen worden cursief weergegeven en worden voorzien van een vinkje. De pictogrammen in de bovenste balk en naast de namen geven aan dat een vraag aan u is toegewezen.

Bij het beantwoorden van vragen kunt u klikbare hyperlinks in de antwoorden opnemen.

Een vraag stellen aan een bepaalde presentator

U kunt vragen stellen aan presentatoren met een bepaalde expertise, ook aan uzelf, om te voorkomen dat anderen antwoord geven.

 1. Selecteer in de weergave Presentator van de pod Vragen en antwoorden de vraag in de lijst met Inkomende berichten.
 2. Selecteer de naam van een presentator in het pop-upmenu Toekennen aan.
  Opmerking:

  Presentatoren kunnen vragen doorschuiven naar andere presentatoren of Geen kiezen om de vraag te annuleren.

Indicatoren voor toegekende vragen.

Vragen met verschillende statussen tonen

Als gastheer of presentator kunt u aan de wachtrij met vragen in een pod Vragen en antwoorden een filter toevoegen om bepaalde vragen weer te geven en andere te verbergen. U kunt een vraag ook doorsturen naar een andere presentator om de vraag door hem of haar te laten beantwoorden.

 1. Klik in de weergave Presentator van de pod Vragen en antwoorden op het pop-upmenu in de linkerbovenhoek.
 2. Selecteer een van de volgende opties:

  Alle vragen tonen

  Hiermee geeft u alle vragen weer die u hebt ontvangen in een nieuwe pod of gewiste pod.

  Openstaande vragen tonen

  Hiermee geeft u alle onbeantwoorde vragen weer die aan niemand zijn toegewezen.

  Beantwoorde vragen tonen

  Hiermee geeft u alle vragen weer die al zijn beantwoord.

  Mijn vragen tonen

  Hiermee worden alleen de onbeantwoorde vragen weergegeven die aan u zijn toegewezen. Een vraag die door iemand anders werd beantwoord, kan nog steeds opnieuw aan een gebruiker worden toegewezen en wordt dan in hun lijst weergegeven.

Individuele vragen verwijderen

U kunt vragen verwijderen om de weergave Presentator op te schonen. (Verwijderde vragen en de bijbehorende antwoorden blijven nog wel zichtbaar in de weergave Deelnemer.)

 1. Selecteer een vraag in de weergave Presentator van de pod Vragen en antwoorden.
 2. Klik op het pictogram Verwijderen.

Alle vragen wissen

Op de volgende manieren kunt u alle inhoud uit de weergaven Presentator en Deelnemer verwijderen:

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de pod Vragen en antwoorden op het menupictogram .
 2. Selecteer Alle vragen wissen.

Namen van aanwezigen verbergen voor vragen

Standaard verschijnt de naam van de aanwezige naast de ingezonden vraag en antwoorden. Gastheren en presentatoren kunnen die namen ook verbergen in de weergave Deelnemer.

 1. Kies Vergadering > Voorkeuren.
 2. Deselecteer in de voorkeuren voor de pod Vragen en antwoorden de opties Naam inzender tonen en/of Naam presentator tonen.

Inhoud van Vragen en antwoorden opslaan of e-mailen

 1. Klik in pod Vragen en antwoorden op het menupictogram .

 2. Kies Logboek vragen en antwoorden exporteren en vervolgens een van de opties Opslaan als RTF of Vragen en antwoorden e-mailen.

Berichten verzenden vanuit de pod Vragen en antwoorden

Vanuit de presentatorweergave van de pod Vragen en antwoorden kunt u een bericht verzenden naar specifieke deelnemers of groepen. Dit bericht verschijnt in de deelnemersweergave van de pod Vragen en antwoorden en is alleen zichtbaar voor de opgegeven deelnemers of groepen.

Het bericht heeft een andere indeling dan de indeling van normale berichten van Vragen en antwoorden die zichtbaar zijn voor alle deelnemers.

Als u een bericht wilt verzenden naar specifieke deelnemers of groepen, selecteert u Bericht verzenden en selecteert u vervolgens de deelnemers of groepen waarnaar u het bericht wilt verzenden.

Deelnemers van opiniepeilingen

Gastheren en presentatoren kunnen de pod Opiniepeiling gebruiken om vragen of opiniepeilingen te maken voor deelnemers, en de resultaten ervan weer te geven. Alleen gastheren en presentatoren kunnen opiniepeilingen houden en instellen hoe deze peilingen te zien zijn voor deelnemers aan een vergadering. Gastheren kunnen tevens stemmen uitbrengen.

Opiniepeilingen zijn handig als u tijdens een vergadering meteen feedback over de gepresenteerde gegevens wilt. U kunt opiniepeilingen ook gebruiken na afloop van de vergadering als u wilt weten wat de deelnemers van de kwaliteit van de vergadering, inhoud en presentatoren vinden.

Opmerking:

Adobe Connect-beheerders kunnen instellingen voor pods, voor delen en andere instellingen aanpassen om aan de voorschriften te voldoen. Deze instellingen beïnvloeden de schermindeling van vergaderruimten en de activiteiten die u kunt uitvoeren in deze ruimten. Zie Compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

Aanbevelingen van Adobe

De opiniepeilingpods gebruiken in Adobe Connect

lynda.com

Een opiniepeiling maken

 1. Als de pod Opiniepeiling niet wordt weergegeven, klikt u op het menu Pods en selecteert u Opiniepeiling > Nieuwe opiniepeiling toevoegen.
 2. Linksboven in de pod kiest u Multiplechoice, Meerdere antwoorden of Kort antwoord.
 3. Voer een vraag in de pod Opiniepeiling in. Voer een of meer antwoorden in als uw keuze Multiplechoice of Meerdere antwoorden is. Als uw keuze Kort antwoord is, hoeft u geen antwoord in te voeren.
 4. Klik op Openen.

De antwoordperiode van een opiniepeiling sluiten

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de pod Opiniepeiling op Opiniepeiling beëindigen. (De resultaten worden verzonden naar de Adobe Connect-server).

 2. Om de opiniepeiling opnieuw te starten, klikt u op Opnieuw openen.

Een opiniepeiling bewerken

Opmerking:

als u een openstaande opiniepeiling bewerkt, kunnen de huidige resultaten verloren gaan.

 1. Klik in de linkerbovenhoek van de pod Opiniepeiling op Voorbereiden.
 2. Bewerk de tekst.
 3. Klik op Openen.

Opiniepeilingresultaten weergeven

Gastheren en presentatoren kunnen de resultaten van een opiniepeiling weergeven. Deze resultaten worden in realtime bijgewerkt zo lang de deelnemers hun stem uitbrengen of wijzigen.

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de pod Opiniepeiling op het menupictogram .
 2. Selecteer Opmaak resultaten en kies een weergaveoptie: percentages, cijfers of beiden. De totale opbrengst aan antwoorden verschijnt in de pod Opiniepeiling. Klik op Stemmen weergeven om de antwoorden van individuele deelnemers weer te geven.

De opiniepeilingresultaten aan de deelnemers tonen

Standaard kunnen alleen gastheren en presentatoren de resultaten van een opiniepeiling zien, maar u kunt ze als volgt aan alle deelnemers tonen:

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de pod Opiniepeiling op het menupictogram .
 2. Selecteer Resultaten uitzenden.

U kunt meerdere opiniepeilingen maken en snel en gemakkelijk door deze opiniepeilingen navigeren.

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de pod Opiniepeiling op het menupictogram .
 2. Kies Opiniepeiling selecteren en selecteer de naam van een opiniepeiling.

Opiniepeilingantwoorden wissen

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de pod Opiniepeiling op het menupictogram .
 2. Selecteer Alle antwoorden wissen.

Opiniepeilingen verbergen of verwijderen

Gastheren kunnen een opiniepeiling verbergen voor een vergadersessie of deze volledig verwijderen. De opiniepeilingen die u in een vergaderruimte maakt zijn blijvend en beschikbaar voor alle sessies van die vergadering. Als u een opiniepeiling in een latere vergadering opnieuw wilt gebruiken, verberg dan de pod en wis de resultaten voordat u deze opnieuw gebruikt.

Volg de onderstaande stappen om een opiniepeiling te verwijderen:

 1. Klik in de vergaderruimte op Pods > Pods beheren.

 2. Selecteer een of meer Opiniepeilingpods en klik op Verwijderen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account