Handboek Annuleren

Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken

 1. Gebruikersgids Adobe Connect
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Adobe Connect
  2. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  3. Adobe Connect-functies in HTML-client
  4. Adobe Connect-desktoptoepassing
  5. Technische specificaties en systeemvereisten voor Adobe Connect
  6. Sneltoetsen in Adobe Connect
 3. Adobe Connect-vergadering
  1. Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren
  2. Het gebied Gastheer en presentator in Adobe Connect
  3. Adobe Connect-desktoptoepassing
  4. Diagnostische test in Adobe Connect voorafgaand aan vergadering
  5. Adobe Connect Central-startpagina
  6. Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering
  7. Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren
  8. Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven
  9. Notities, chatten, vragen en antwoorden, opiniepeilingen en quizzen in een Adobe Connect-vergadering
  10. Toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect
  11. Sneltoetsen in Adobe Connect
  12. Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken
  13. Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen
  14. Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect
 4. Beheer en onderhoud van Adobe Connect
  1. Adobe Connect HTML-client inschakelen
  2. SSO inschakelen in Adobe Connect
  3. De time-outperiode wijzigen
  4. Audioproviders voor Universal Voice configureren
  5. Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect
  6. De beveiliging van Adobe Connect-accounts verbeteren
  7. Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central
  8. Adobe Connect-accounts beheren
  9. Gebruikers en groepen beheren
  10. Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen
  11. Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server
  12. Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database
  13. Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server
  14. Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren
  15. Adobe Connect-services starten en stoppen
 5. Adobe Connect-evenementen
  1. Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen
  2. Adobe Connect-vergaderingen beheren
  3. Adobe Connect-gebeurtenissen bijwonen
  4. Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen
 6. Adobe Connect-training en seminars
  1. Adobe Connect-cursussen en studieprogramma
  2. Trainingen leiden met Adobe Connect
  3. Seminars maken en beheren
  4. Trainingscursussen maken in Adobe Connect
  5. Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect
  6. Over virtuele lesruimten in Adobe Connect
  7. Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties
  8. Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen
  9. Ondertiteling in Adobe Connect
 7. Audio- en videoconferenties in Adobe Connect
  1. Audio in Adobe Connect-vergaderingen
  2. Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen
  3. Video in Adobe Connect-vergaderingen
 8. Gebruikersinhoud beheren in Adobe Connect
  1. Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud
  2. Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken
  3. Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 

Adobe Connect staat op het punt om sneller, slimmer en jonger te worden met de komende Adobe Connect 12-upgrade, gepland in het voorjaar van 2022.

Met deze nieuwe upgrade is het einde aangebroken van de verouderde, op Flash gebaseerde klassieke weergave van Adobe Connect.Klanten kunnen niet langer gastheer zijn van of deelnemen aan Adobe Connect-sessies in de klassieke weergave.

Zet uw op Flash gebaseerde inhoud en ruimtes over naar de op HTML gebaseerde Standaard weergave voordat Adobe Connect 12 wordt uitgebracht, als u dat nog niet heeft gedaan.

Zie Einde levensduur klassieke weergave Adobe Connect voor meer informatie.

Kom te weten hoe u vergaderruimten maakt en sjablonen gebruikt om de lay-out van verschillende pods en items te definiëren. Gebruik de standaardsjablonen opnieuw of maak nieuwe sjablonen.

Vergaderingen maken

In Adobe Connect Central kunt u vergaderingen beleggen. Elke vergadering heeft een statische URL (vergaderruimte) en blijft bestaan, zelfs nadat u deze hebt gesloten. U kunt deze URL gebruiken om de vergadering opnieuw te starten. Gastheren van vergaderingen kunnen de URL aanpassen wanneer ze de vergadering maken.

Als u registratie wilt gebruiken voor uw vergadering, moet u over het tabblad Gebeurtenisbeheer beschikken. Zie Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen. Uw accountbeheerder kan een grote webinar voor 1500 deelnemers aanvragen met een aparte licentie. Als de Adobe Connect-beheerders het verzoek goedkeuren, ontvangt u een URL voor een vergaderruimte. Gebruik deze URL om een registratiesysteem voor gebeurtenissen te maken.

U kunt de vergaderruimte op elk moment gebruiken om vergaderingen met 25 deelnemers op proef uit te voeren. Configureer inhoud/schermindelingen in de vergaderruimte voordat u de vergadering start. Deelnemers kunnen zich echter 15 minuten vóór de geplande tijd van de vergadering aanmelden bij de vergadering. Kleinere vergaderingen kunnen op elk moment worden gehouden, zonder planning, als een vergaderruimte wordt gemaakt.

Een audioprofiel maken (voor audioconferenties)

In het venster Mijn audioprofielen (Mijn profiel > Mijn audioprofielen) kunt u een audioprofiel configureren om te gebruiken voor een audioconferentie. Audioprofielen maken gebruik van de conferentie-instellingen voor de geselecteerde audioprovider om de audioconferentie te starten. Zie Audioprofielen maken en gebruiken.

De wizard Vergadering starten

U hebt twee opties voor het starten van de wizard Vergadering. Navigeer naar de startpagina van Adobe Connect Central om de vergadering in uw persoonlijke map Mijn vergaderingen te maken. Klik op deze pagina op de knop Maken en selecteer Vergadering in het menu. Als u de vergadering in een andere map wilt maken en u beheerdersrechten voor deze map hebt, navigeert u naar de map in de vergaderingenbibliotheek. Klik vervolgens op de knop Nieuwe vergadering.

Een nieuwe vergadering maken via de Adobe Connect Central-startpagina
Vergadering maken via startpagina

Een nieuwe vergadering in een map maken door naar het tabblad Vergaderingen in Adobe Connect Central te gaan
Een vergadering in een map maken via het tabblad Vergaderingen

Vergaderinggegevens invoeren

Voer details over de vergadering in op de eerste pagina van de wizard Vergadering. Dit zijn onder andere een naam, een aangepaste URL, een overzicht, een datum, een duur, een sjabloon, een taal, toegangsbeperkingen en audioconferentie-instellingen (alleen de naam en de taal zijn verplicht). U kunt een audioprofiel in het pop-upmenu selecteren in plaats van handmatig instellingen voor een audioconferentie in te voeren.

Naam
Voer de naam van de vergaderruimte in.

Aangepaste URL
U kunt een aangepaste URL maken voor uw vergaderingen om preciezer te zijn. Voeg alleen alfanumerieke ASCII-tekens of koppeltekens toe in het aangepaste veld.  

Overzicht
Voeg een overzicht van de vergadering toe om te delen met de deelnemers.

Begintijd
Selecteer een datum en begintijd voor de vergadering.

Duur
Kies de duur van de vergadering.

Sjabloon selecteren
Selecteer de sjabloon voor de vergaderruimte. Zie Standaardruimtesjablonen voor Adobe Connect voor meer informatie over sjablonen.

Taal
Selecteer de taal voor uw vergaderruimte.

Toegang
Er zijn verschillende ervaringen voor de deelnemers aan de vergadering, die afhankelijk zijn van hun toegangsrechten. Geregistreerde gebruikers, accountleden en gasten hebben toegang tot de vergaderruimte. Hieronder volgen de rechten die hosts kunnen geven aan deelnemers aan de vergadering:

 • Geregistreerde gebruikers mogen de ruimte betreden
 • Accountleden mogen de ruimte betreden
 • Accountleden mogen de ruimte betreden zonder dat de host aanwezig is
 • Geaccepteerde gasten mogen de ruimte betreden
 • Iedereen met de URL voor de vergadering heeft toegang tot de ruimte 
 • Gebruikers moeten het wachtwoord invoeren.

Ga naar Toegangsrechten van deelnemers aan vergaderingen voor meer informatie over de toegangsrechten.

Verbeterde audio- en video-ervaring:
de standaardinterface-instellingen van de toepassing en browser op ruimteniveau kunnen verschillen afhankelijk van de overeenkomende interface-instellingen op accountniveau.

Op accountniveau is de standaardinstelling 'Laat de hosts voor hun ruimte beslissen'. Een beheerder kan echter kiezen voor 'Verbeterde audio- en video-ervaring forceren' of 'Standaard weergave forceren'.

Op ruimteniveau worden de interface-instellingen van de toepassing en browser alleen toegepast als op accountniveau de overeenkomende instelling 'Laat de hosts voor hun ruimte beslissen' is ingesteld. Als de accountbeheerder een van de instellingen forceert, kunnen hosts deze instellingen niet aanpassen op ruimteniveau.

Als op accountniveau 'Laat de hosts voor hun ruimte beslissen' is ingesteld, wordt op ruimteniveau voor alle ruimten standaard de optie Verbeterde audio- en video-ervaring geselecteerd. Een gastheer kan dit wijzigen naar Standaard weergave.

Voor alle nieuw gemaakte ruimtes is VoIP de standaardinstelling voor audioconferenties. Hosts hebben de mogelijkheid om andere audioconferenties aan de ruimte toe te voegen. Raadpleeg Audioprofielen maken en gebruiken voor meer informatie over audioprofielen.

Opnamen anoniem maken: wanneer u de optie Verbeterde audio- en video-ervaring inschakelt, kunt u ervoor kiezen om de namen van alle deelnemers in de opnamen anoniem te maken. Er zijn twee opties:

 • Alle opnamen anoniem maken: als u deze optie inschakelt, worden de namen van alle deelnemers in de vergaderruimte vervangen door Gebruiker 1, Gebruiker 2 enzovoort. De namen van de deelnemers worden anoniem gemaakt in de pods Deelnemer, Chat en Q&A.
 • Hosts de optie geven om opnamen anoniem te maken: als u deze optie inschakelt, kunt u opnamen anoniem maken wanneer hosts een opname starten. De namen van de deelnemers worden automatisch vervangen.

Openingsscherm verbergen: Indien deze optie is geselecteerd, kunnen de deelnemers hun microfoon, speaker of camera niet instellen voorafgaande aan de vergadering.

Opmerking: Indien de optie Openingsscherm verbergen geselecteerd is in Beheer > Compatibiliteit en besturing > Geavanceerde instellingen, wordt de optie Openingsscherm verbergen in de instellingen voor vergaderingen uitgeschakeld.

Browsertoegang inschakelen: als u deze optie inschakelt en de Adobe Connect-toepassing niet op uw computer is geïnstalleerd, wordt de ruimte geopend in uw standaardbrowser. Als de optie is uitgeschakeld, moet u de toepassing installeren om de ruimte te betreden.

Mobiele toegang inschakelen: als u deze optie inschakelt, kunt u deelnemen aan de vergadering via nieuwe mobiele iOS- en Android-applicaties.

Schakel de optie Weigeren in als u deelnemers de mogelijkheid wilt bieden om geen niet-expliciet ingediende informatie aan hosts te leveren. Wanneer de deelnemers ervoor kiezen om te weigeren, worden in Adobe Connect de afspraakindex en het aantal privéchatberichten niet opgenomen in vergaderrapporten.

Opmerking:

Als uitzondering heeft de optie Toepassingsinterface geen invloed op de workflow voor het opnemen. Deze optie voor markering is voor vergaderingen en niet voor opnames. Zie Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen voor meer informatie over het opnemen.

Deelnemers voor de vergadering selecteren

Gebruik de lijst Beschikbare gebruikers en groepen om deelnemers toe te voegen. U kunt deelnemers zoeken op naam en groepen uitvouwen om personen in de groep te selecteren. Als u wilt, kunt u rollen toewijzen door deelnemernamen te selecteren en onder aan de lijst met huidige deelnemers op Machtigingen te klikken. U kunt vervolgens doorgaan naar de laatste stap, namelijk het verzenden van uitnodigingen of het afsluiten van de wizard als u de uitnodigingen later wilt verzenden.

Uitnodigingen verzenden

De wizard begeleidt u door twee aparte processen, afhankelijk van het feit of de vergadering alleen voor geregistreerde gebruikers of voor iedereen is geopend.

Als de vergadering alleen toegankelijk is voor geregistreerde gebruikers, selecteert u Uitnodigingen verzenden en selecteert u vervolgens een groep die u wilt uitnodigen (bijvoorbeeld alleen gastheren). U kunt de tekst bewerken die in het e-mailbericht wordt weergegeven. U krijgt de mogelijkheid om een agenda-afspraak van Microsoft Outlook toe te voegen.

Als de vergadering beschikbaar is voor iedereen die de vergaderings-URL heeft, klikt u op Uitnodigingen per e-mail verzenden om de e-mailtoepassing te openen en voegt u genodigden toe aan de distributielijst van uw e-mailbericht.

Opmerking:

Adobe Connect kan geen uitnodiging voor een vergadering verzenden als de inhoud die naar de e-mailclient moet worden verzonden meer dan 1000 tekens bevat. Het probleem is gerelateerd aan HTML-tag mailto, omdat browsers geen e-mailclient kunnen starten wanneer de inhoud meer dan 1000 tekens bevat.

Aan de slag

Hosts van vergaderingen kunnen ervoor kiezen om de optie Browserweergave te selecteren of te deselecteren en kiezen of ze de vergadering in HTML of met Flash Player in de browser willen openen. Op basis van de voorkeuren die door de host zijn gekozen, worden de gebruikers verzocht om deel te nemen aan de vergadering met hun nieuwe CEF-toepassing of door te gaan in de browser. 

Een illustratie van hoe het scherm er voor de eerste gebruikers uitziet
Een illustratie van hoe het scherm er voor de eerste gebruikers uitziet

Sjablonen en indelingen voor vergaderruimten

Een sjabloon is gewoon een reeds ontworpen vergaderruimte. De sjabloon kan een of meerdere schermindelingen bevatten met verschillende weergavedeelvensters, ofwel pods, configuraties en inhoud. U kunt elke schermindeling optimaliseren voor een specifieke taak, bijvoorbeeld het presenteren van dia's of het samenwerken met collega's. U kunt gebruikmaken van bestaande schermindelingen en inhoud, zodat u niet telkens weer opnieuw de sjabloon hoeft aan te passen wanneer u een vergadering maakt. U kunt uw eigen sjablonen maken of de bij Adobe Connect geleverde standaardsjablonen gebruiken.

Om u snel een vergaderruimte te helpen maken, vindt u in Adobe Connect drie geïntegreerde sjablonen: Standaardvergadering, Standaardtraining en Standaardgebeurtenissen. Wanneer u een vergadering maakt met de wizard Nieuwe vergadering in Adobe Connect Central, selecteert u een van deze drie sjablonen voor uw vergaderruimte. Vervolgens voegt u uw inhoud toe en start u de vergadering.

Wanneer u een vergaderruimte maakt met een sjabloon, wordt de laatste versie van de inhoud toegevoegd aan de ruimte. Als u het bronbestand bewerkt voor de ingesloten inhoud, hebben de wijzigingen geen invloed op de inhoud in uw ruimte. Als u de inhoud in uw vergaderruimte wilt bijwerken, moet u het gewijzigde bestand uploaden naar de Adobe Connect-server. Vervolgens vervangt u de bestaande inhoud in de vergaderruimte door de gewijzigde inhoud op de server.

Opmerking:

Met Adobe Connect 12.5 kunt u nieuwe standaardsjablonen gebruiken om te profiteren van functies zoals de Quiz-pod (in de trainingssjabloon) en het chatvenster (onafhankelijk van indeling). Voor alle Connect-accounts die na versie 12.5 zijn gemaakt, zijn deze ontworpen sjablonen standaardsjablonen. De standaardsjablonen van bestaande accounts worden niet gewijzigd.

Meer informatie over nieuwe standaardsjablonen vindt u in Indelingen van vergaderruimtes voor Adobe Connect 12.5.

De sjabloon Standaardvergadering

Algemene sjabloon voor vergaderingen. Deze bevat drie schermindelingen: Delen, Discussie en Samenwerking. De schermindeling Delen is geoptimaliseerd voor het delen van inhoud (Microsoft PowerPoint-presentaties, video, Adobe PDF enzovoort). De schermindeling Discussie is geoptimaliseerd voor interactieve bespreking van kwesties en het maken van aantekeningen. De schermindeling Samenwerking is geoptimaliseerd voor het annoteren van inhoud en vrij tekenen op inhoud.

Standaardindelingen voor vergaderruimten
Schermindelingssjablonen voor Standaardvergadering

A. Delen B. Discussie C. Samenwerking 

De sjabloon Standaardtraining

Wordt gebruikt voor online instructies en virtuele lesruimten. De sjabloon heeft drie schermindelingen: Lobby, Lesruimte en Analyse. De schermindeling Lobby is een plaats om automatische presentaties of andere voorlopige inhoud te tonen. U kunt de schermindeling Lobby open laten zodat deelnemers door de inhoud kunnen bladeren terwijl ze wachten op het begin van de vergadering. In de schermindeling Lesruimte kunt u PowerPoint-presentaties presenteren, uw scherm delen of een whiteboard delen. In de schermindeling Analyse kunt u samenwerken met studenten, bestanden om te downloaden en koppelingen om te surfen aanbieden, en een whiteboard voor instructies gebruiken. De Standaardtrainingssjabloon en de Sjabloon voor standaard virtuele lesruimte zijn beschikbaar in de map Gedeelde trainingssjablonen, welke laatste de standaardsjabloon is voor virtuele lesruimten.

De sjabloon Standaardgebeurtenis

Wordt gebruikt voor vergaderingen of seminars met een groot publiek. De sjabloon heeft drie schermindelingen: Lobby, Presentatie en Vragen en antwoorden. De schermindeling Lobby is een plaats om muziek af te spelen, automatische presentaties of andere voorlopige inhoud te tonen. U kunt de schermindeling Lobby open laten zodat deelnemers door de inhoud kunnen bladeren terwijl ze wachten op het begin van de vergadering. In de schermindeling Presentatie kunt u Powerpoint-presentaties presenteren, uw scherm delen of een whiteboard tonen. De schermindeling Vragen en antwoorden vergemakkelijkt vraag- en antwoordsessies met deelnemers.

Informatie die in een sjabloon is opgeslagen

Een vergaderruimte die naar een sjabloon is geconverteerd, is een duplicaat van de originele ruimte. Schermindelingen, pods, informatie over de vergaderruimte en de meeste typen inhoud blijven behouden in de sjabloon, zoals:

 • Schermindelingen met naam, volgorde en startstatus (geselecteerd)
 • Pods met naam, formaat, positie en instellingen voor overschakelen op volledig scherm
 • Podinhoud
 • Microfoonrechten voor deelnemers.
 • Paginanummer in PDF-bestanden en positie van de zoekbalk in FLV-bestanden
 • Inhoud van whiteboardbedekking
 • Opiniepeilingstatus (Voorbereiden, Openen, Sluiten), vragen, antwoorden en uitzendresultaten
 • Vragen en antwoorden, chatpodkoppeling en status (Open, Beantwoord, Alles)
 • Tekst in de pod Notities
 • Video-instellingen
 • Ruimte in de wachtstand (Ja, Nee)
 • Waarde voor gasttoegang
 • Berichten die worden weergegeven aan gebruikers wanneer een vergadering in de wachtstand wordt gezet of wordt beëindigd
 • Ruimteachtergrond, schermresolutie en bandbreedte
 • Status van presentatorgebied
 • Beschrijving van deelnemers met wie contact is opgenomen
 • Alle instellingen van en wijzigingen aan de brainstormruimten. Bovendien worden deze instellingen toegepast wanneer het sjabloon wordt gebruikt om een vergadering te maken.

Bepaalde gegevens worden niet in de sjabloon opgeslagen. Audioconferentie-instellingen, instellingen van de wizard Audio instellen en de inhoud van een chatpod worden niet in een sjabloon opgeslagen.

Een sjabloon toepassen op een nieuwe vergadering

 1. Ga naar het menu Nieuw maken op de startpagina van Adobe Connect Central en klik op Vergadering.
 2. Klik op de pagina Vergaderinggegevens invoeren naast Sjabloon selecteren op het menu en maak een selectie. (Standaard is dit Gedeelde sjablonen\ Standaardvergadersjabloon.)

Een vergaderruimte converteren naar een sjabloon

Gastheren kunnen een sjabloon voor een vergaderruimte maken. Als u een vergaderruimte wilt toevoegen aan de map Gedeelde sjablonen, moet u beheerdersrechten voor de map hebben. Standaard hebt u volledige zeggenschap over vergaderingen en sjablonen in uw map met gebruikersvergaderingen.

 1. Navigeer op het tabblad Vergaderingen in Adobe Connect Central naar de vergaderruimte die u wilt converteren.
 2. Schakel het selectievakje naast de vergaderruimte in.
 3. Klik op Verplaatsen op de navigatiebalk.

  Er worden twee kolommen weergegeven in Adobe Connect Central. De naam van de vergaderruimte wordt weergegeven in de linkerkolom. In de rechterkolom, onder de kop Verplaatsen naar deze map, is Gebruikersvergaderingen > [uw account] standaard geselecteerd. Als u deze map wilt gebruiken, gaat u naar stap 5.

 4. Navigeer naar een selecteer een sjabloonmap, zoals de map Gedeelde sjabloon.
 5. Klik onder aan de kolom op Verplaatsen.

  Uw vergaderruimte bevindt zich nu in de sjabloonmap die u hebt geselecteerd. De sjabloon wordt toegevoegd aan de lijst in de juiste map.

  Als u een vergadering maakt met de wizard Nieuwe vergadering, kunt u de gemaakte sjabloon selecteren in het menu Sjabloon selecteren. U kunt deze ruimte net als alle andere ruimten aanpassen aan uw wensen. Nadat u de vergadering hebt gemaakt, kunt u er geen nieuwe sjabloon op toepassen. Maak in plaats daarvan een vergadering met de nieuwe sjabloon.

Indelingen maken - een zelfstudie van lynda.com

Schermindelingen beheren

Het menu Schermindelingen en de balk Schermindeling zijn alleen zichtbaar voor gastheren. De standaardschermindelingen zijn Delen, Discussie en Samenwerking.

Het deelvenster Beheren verschijnt via het menu rechts van het deelvenster Schermindelingen. U kunt nieuwe maken, dupliceren, verwijderen of de naam van schermindelingen wijzigen in het deelvenster Beheren.

Een illustratie van hoe u schermindelingen kunt beheren
Een illustratie van hoe u schermindelingen kunt beheren

Teaching and Learning Center van UOIT

EEN SCHERMINDELING MAKEN

 1. Als u een lege schermindeling wilt maken waaraan u handmatig pods kunt toevoegen of een bestaande schermindeling wilt kopiëren, gaat u als volgt te werk:
  • Kies Schermindelingen.

  • Klik op plus  in de linkerbenedenhoek van het scherm. Hiermee kunt u een nieuwe lege schermindeling maken of een bestaande schermindeling dupliceren.

  nieuwe indeling maken

 2. Nieuwe schermindeling maken - hiermee maakt u een nieuwe schermindeling. De naam van de schermindeling is standaard 'Nieuwe schermindeling' als deze niet wordt gewijzigd.

  Nieuwe schermindeling maken
  Nieuwe schermindeling maken

 3. Bestaande schermindeling dupliceren - hiermee wordt een schermindeling gedupliceerd die al in de kamer aanwezig is.  Selecteer gewoon de gewenste schermindeling om te dupliceren in het vervolgkeuzemenu. De naam is 'Gedupliceerd' of 'Naam van schermindeling' als deze niet wordt gewijzigd.

De naam van een schermindeling wijzigen

 1. Als u de naam van een schermindeling wilt wijzigen, kiest u Beheren in de menuoptie Schermindelingen aan de rechterkant van uw scherm.

 2. Selecteer in de modus Schermindeling de schermindeling waarvan u de naam wilt wijzigen.

 3. Dubbelklik op de naam van de schermindeling en voer een nieuwe naam in.

Een schermindeling verwijderen

 1. Als u een schermindeling wilt verwijderen, kiest u Beheren in de menuoptie Schermindelingen aan de rechterkant van uw scherm.

 2. Selecteer in de modus Schermindeling de schermindeling die u wilt verwijderen. U kunt meerdere schermindelingen tegelijk selecteren.

 3. In de modus Schermindeling bovenaan ziet u het aantal schermindelingen dat is geselecteerd. Klik op Verwijderen () en bevestig.

Opmerking:

Als u een schermindeling verwijdert die in gebruik is, wordt standaard Schermindeling delen op de vergadering toegepast.

Schermindelingen opnieuw ordenen

 1. In de modus Schermindeling kunt u de volgorde wijzigen waarin de schermindelingen in het menu Schermindeling worden weergegeven. 

 2. Sleep de schermindeling omhoog of omlaag om de schermindelingen opnieuw te ordenen.

Opmerking:

Sleep het voorbeeld van de schermindeling naar de balk Schermindeling om de volgorde van de schermindelingen te wijzigen.

Schermindelingen zoeken

 1. Als u een schermindeling wilt zoeken, kiest u Beheren in het menu Schermindelingen aan de rechterkant van uw scherm.

 2. Klik op het pictogram Zoeken  bovenaan het deelvenster en begin met het invoeren van de naam van de schermindeling. Als de zoekterm overeenkomt met een schermindeling, wordt de gewenste schermindeling weergegeven.

 3. Selecteer de schermindeling. Klik op Verwijderen () en bevestig.

Schermindelingen vergrendelen

Opmerking:

Door het vergrendelen van een schermindeling wordt het scherm vergrendeld en wordt voorkomen dat de actieve schermindeling onbedoeld wordt verwijderd of gewijzigd.

 1. Selecteer in het menu Schermindelingen de schermindeling die u wilt vergrendelen. 

 2. Als u een schermindeling wilt vergrendelen, kiest u Vergrendelen in het menu Schermindelingen aan de rechterkant van uw scherm.

 3. Schakel de optie Vergrendelen uit om de schermindeling te ontgrendelen.

Opmerking:

De opties Zoeken en Vergrendelen zijn alleen beschikbaar voor de webbrowser (HTML).

Schermindelingen wijzigen tijdens een vergadering

Het menu Schermindelingen en de balk Schermindeling zijn alleen zichtbaar voor gastheren. De standaardschermindelingen zijn Delen, Discussie en Samenwerking. Aangepaste schermindelingen worden ook vermeld. In de balk Schermindeling worden ook miniaturen voor de schermindelingen weergegeven. Als een gastheer kiest voor een andere schermindeling, verschijnt op de schermen van alle deelnemers de nieuwe schermindeling.

 1. Als u de schermindeling wilt wijzigen, voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Schermindelingen > [Schermindelingnaam]

  • Klik op een schermindeling in de balk Schermindeling.

Opmerking:

Als de schermindelingen niet op de balk Schermindeling passen, schuift u er doorheen en plaatst u de aanwijzer op de eerste of laatste voorvertoning. U kunt ook schuiven met de opties voor pannen of het muiswiel.

Schermindelingen aanpassen tijdens een vergadering

De voorbereidingsmodus stelt gastheren en presentatoren in staat om de schermindeling van een vergaderruimte te maken of te wijzigen terwijl de vergadering plaatsvindt, maar zonder dat de deelnemers de wijzigingen zien totdat de gastheer de wijzigingen zichtbaar maakt.

Opmerking:

Chatvenster is geen onderdeel van de voorbereidingsmodus. U kunt de indeling van het chatvenster niet bewerken.

 1. Kies Omschakelen naar voorbereidingsmodus in het vervolgkeuzemenu in het bovenste deelvenster. U kunt ook op het moersleutelpictogram  klikken in de rechterbenedenhoek van het scherm.

  Een pop-upvenster wordt geopend om u te waarschuwen dat de voorbereidingsmodus actief is.

 2. De functie Voorbereidingsmodus markeert live pods blauw en niet-live pods wit. 

  Opmerking:

  Eventuele wijzigingen in de live pods zijn direct zichtbaar voor de deelnemers.

 3. Kies de schermindeling die u wilt aanpassen in het menu Schermindelingen of de balk Schermindeling. Verplaats, verberg of toon de pods die u nodig hebt.

 4. Als u klaar bent met het aanpassen van de schermindeling, kiest u Voorbereidingsmodus beëindigen in het vervolgkeuzemenu of klikt u nogmaals op het moersleutelpictogram .

  Hierdoor wordt de voorbereidingsmodus uitgeschakeld en gaat u terug naar de indeling waarin uw vergadering op dat moment plaatsvindt. Als u wijzigingen in bestaande pods hebt ingevoerd, wordt de wijziging van kracht voor andere deelnemers aan de vergadering.

 5. Als u de nieuwe schermindeling wilt activeren, klikt u op het menu Schermindelingen en selecteert u de nieuwe schermindeling. De vergaderruimte wordt aangepast voor de deelnemers.

Een achtergrondafbeelding voor de vergaderruimte kiezen

U kunt de grijze standaardachtergrond vervangen door een afbeelding.

 1. Kies Vergadering > Voorkeuren.
 2. Klik op Uploaden en navigeer naar de gewenste afbeelding. Als u het bestand niet eerder hebt toegevoegd aan Adobe Connect, klikt u op Bladeren op mijn computer.

Schermindelingen herstellen

Schermindelingen herstellen om terug te keren naar de standaardschermindelingen. Hiermee worden wijzigingen aan de schermindelingen voor delen, discussie en samenwerking teruggezet en worden aangepaste schermindelingen verwijderd.

 1. Als u een schermindeling opnieuw wilt instellen, kiest u Opnieuw instellen op Standaard in het menu Schermindelingen aan de rechterkant van uw scherm.

Opmerking:

Wanneer een vergadering wordt opgenomen, kunt u geen schermindelingen herstellen.

Opties in de balk Schermindeling opgeven

Met de opties in de balk Schermindeling kunt u de instellingen voor de dokpositie en automatisch verbergen opgeven. Kies een van de volgende opties in het menu van de balk Schermindeling:

Links vastzetten

Hiermee kan de gebruiker de balk Schermindeling koppelen aan de linkerrand van het venster voor de vergaderruimte.

Rechts vastzetten

Hiermee kan de gebruiker de balk Schermindeling vastzetten aan de rechterrand van het venster voor de vergaderruimte.

Automatisch verbergen

Hiermee kunt u de balk Schermindeling automatisch verbergen. Klik op om de balk Schermindeling opnieuw weer te geven.

Het deelvenster Schermindelingen Het deelvenster Schermindelingen inschakelen/uitschakelen vanuit het deelvenster Vergadering bovenaan.

Veelgestelde vragen

1. Wat moet ik doen als ik geen toegang tot de camera heb?

Voer een snelle scan uit en controleer of de app toegang heeft tot de camera. Voer de volgende handeling uit als de camera niet wordt gedetecteerd tijdens de scan:

 • Controleer of een ander app de camera gebruikt.
 • Schakel alle apps uit die mogelijk de camera gebruiken.
 • Sluit de browser en start deze opnieuw waar de cameratoegang mislukt.
 • Als de camera is aangesloten, maakt u de camera los en sluit u deze weer aan.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online