Kom te weten hoe u vergaderruimten maakt en sjablonen gebruikt om de lay-out van verschillende pods en items te definiëren. Gebruik de standaardsjablonen opnieuw of maak nieuwe sjablonen.

Vergaderingen maken

In Adobe Connect Central kunt u vergaderingen beleggen. Elke vergadering heeft een statische URL (vergaderruimte) en blijft bestaan, zelfs nadat u deze hebt gesloten. U kunt deze URL gebruiken om de vergadering opnieuw te starten. Gastheren van vergaderingen kunnen de URL aanpassen wanneer ze de vergadering maken.

Als u registratie wilt gebruiken voor uw vergadering, moet u over het tabblad Gebeurtenisbeheer beschikken. Zie Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen. Uw accountbeheerder kan een grote webinar voor 1500 deelnemers aanvragen met een aparte licentie. Als de Adobe Connect-beheerders het verzoek goedkeuren, ontvangt u een URL voor een vergaderruimte. Gebruik deze URL om een registratiesysteem voor gebeurtenissen te maken.

U kunt de vergaderruimte op elk moment gebruiken om vergaderingen met 25 deelnemers op proef uit te voeren. Configureer inhoud/schermindelingen in de vergaderruimte voordat u de vergadering start. Deelnemers kunnen zich echter 15 minuten vóór de geplande tijd van de vergadering aanmelden bij de vergadering. Kleinere vergaderingen kunnen op elk moment worden gehouden, zonder planning, als een vergaderruimte wordt gemaakt.

Een audioprofiel maken (voor audioconferenties)

In het venster Mijn audioprofielen (Mijn profiel > Mijn audioprofielen) kunt u een audioprofiel configureren om te gebruiken voor een audioconferentie. Audioprofielen maken gebruik van de conferentie-instellingen voor de geselecteerde audioprovider om de audioconferentie te starten. Zie Audioprofielen maken en gebruiken.

De wizard Vergadering starten

U hebt twee opties voor het starten van de wizard Vergadering. Navigeer naar de startpagina van Adobe Connect Central om de vergadering in uw persoonlijke map Mijn vergaderingen te maken. Klik op deze pagina op de knop Maken en selecteer Vergadering in het menu. Als u de vergadering in een andere map wilt maken en u beheerdersrechten voor deze map hebt, navigeert u naar de map in de vergaderingenbibliotheek. Klik vervolgens op de knop Nieuwe vergadering.

Een nieuwe vergadering maken via de Adobe Connect Central-startpagina
Vergadering maken via startpagina
Een nieuwe vergadering in een map maken door naar het tabblad Vergaderingen in Adobe Connect Central te gaan
Een vergadering in een map maken via het tabblad Vergaderingen

Vergaderinggegevens invoeren

Op de eerste pagina van de wizard Vergadering voert u details in over de vergadering. Dit zijn onder andere een naam, een aangepaste URL, een overzicht, een datum, een duur, een sjabloon, een taal, toegangsbeperkingen en audioconferentie-instellingen (alleen de naam en de taal zijn verplicht). Indien beschikbaar kunt u een audioprofiel in het pop-upmenu selecteren in plaats van handmatig instellingen voor een audioconferentie in te voeren. Zie Audioprofielen maken en gebruiken voor meer informatie over audioprofielen.

Schakel de optie Weigeren in om deelnemers de mogelijkheid te bieden om geen niet-expliciet ingediende informatie aan gastheren te leveren. Wanneer de deelnemers ervoor kiezen om te weigeren, worden in Adobe Connect de afspraakindex en het aantal privéchatberichten niet opgenomen in vergaderrapporten.

Opmerking:

Om deelnemers in staat te stellen via de HTML-client aan de vergadering deel te nemen, selecteert u de optie HTML-client inschakelen voor deelnemers. Als een beheerder de HTML-client gedwongen voor uw account heeft ingeschakeld, kan een host deze optie niet uitschakelen.

Deelnemers voor de vergadering selecteren

Gebruik de lijst Beschikbare gebruikers en groepen om deelnemers toe te voegen. U kunt deelnemers zoeken op naam en groepen uitvouwen om personen in de groep te selecteren. Als u wilt, kunt u rollen toewijzen door deelnemernamen te selecteren en onder aan de lijst met huidige deelnemers op Machtigingen te klikken. U kunt vervolgens doorgaan naar de laatste stap, namelijk het verzenden van uitnodigingen of het afsluiten van de wizard als u de uitnodigingen later wilt verzenden.

Uitnodigingen verzenden

De wizard begeleidt u door twee aparte processen, afhankelijk van het feit of de vergadering alleen voor geregistreerde gebruikers of voor iedereen is geopend.

Als de vergadering alleen toegankelijk is voor geregistreerde gebruikers, selecteert u Uitnodigingen verzenden en selecteert u vervolgens een groep die u wilt uitnodigen (bijvoorbeeld alleen gastheren). U kunt de tekst bewerken die in het e-mailbericht wordt weergegeven. U krijgt de mogelijkheid om een agenda-afspraak van Microsoft Outlook toe te voegen.

Als de vergadering beschikbaar is voor iedereen die de vergaderings-URL heeft, klikt u op Uitnodigingen per e-mail verzenden om de e-mailtoepassing te openen en voegt u genodigden toe aan de distributielijst van uw e-mailbericht.

Opmerking:

Adobe Connect kan geen uitnodiging voor een vergadering verzenden als de inhoud die naar de e-mailclient moet worden verzonden meer dan 1000 tekens bevat. Het probleem is gerelateerd aan HTML-tag mailto, omdat browsers geen e-mailclient kunnen starten wanneer de inhoud meer dan 1000 tekens bevat.

Sjablonen en indelingen voor vergaderruimten

Een sjabloon is gewoon een reeds ontworpen vergaderruimte. De sjabloon kan een of meerdere schermindelingen bevatten met verschillende weergavedeelvensters, ofwel pods, configuraties en inhoud. U kunt elke schermindeling optimaliseren voor een specifieke taak, bijvoorbeeld het presenteren van dia's of het samenwerken met collega's. U kunt gebruikmaken van bestaande schermindelingen en inhoud, zodat u niet telkens weer opnieuw de sjabloon hoeft aan te passen wanneer u een vergadering maakt. U kunt uw eigen sjablonen maken of de bij Adobe Connect geleverde standaardsjablonen gebruiken.

Om u snel een vergaderruimte te helpen maken, vindt u in Adobe Connect drie geïntegreerde sjablonen: Standaardvergadering, Standaardtraining en Standaardgebeurtenissen. Wanneer u een vergadering maakt met de wizard Nieuwe vergadering in Adobe Connect Central, selecteert u een van deze drie sjablonen voor uw vergaderruimte. Vervolgens voegt u uw inhoud toe en start u de vergadering.

Wanneer u een vergaderruimte maakt met een sjabloon, wordt de laatste versie van de inhoud toegevoegd aan de ruimte. Als u het bronbestand bewerkt voor de ingesloten inhoud, hebben de wijzigingen geen invloed op de inhoud in uw ruimte. Als u de inhoud in uw vergaderruimte wilt bijwerken, moet u het gewijzigde bestand uploaden naar de Adobe Connect-server. Vervolgens vervangt u de bestaande inhoud in de vergaderruimte door de gewijzigde inhoud op de server.

De sjabloon Standaardvergadering

Algemene sjabloon voor vergaderingen. Deze bevat drie schermindelingen: Delen, Discussie en Samenwerking. De schermindeling Delen is geoptimaliseerd voor het delen van inhoud (Microsoft PowerPoint-presentaties, video, Adobe PDF enzovoort). De schermindeling Discussie is geoptimaliseerd voor interactieve bespreking van kwesties en het maken van aantekeningen. De schermindeling Samenwerking is geoptimaliseerd voor het annoteren van inhoud en vrij tekenen op inhoud.

Standaardindelingen voor vergaderruimten
Schermindelingssjablonen voor Standaardvergadering

A. Delen B. Discussie C. Samenwerking 

De sjabloon Standaardtraining

Wordt gebruikt voor online instructies en virtuele lesruimten. De sjabloon heeft drie schermindelingen: Lobby, Lesruimte en Analyse. De schermindeling Lobby is een plaats om automatische presentaties of andere voorlopige inhoud te tonen. U kunt de schermindeling Lobby open laten zodat deelnemers door de inhoud kunnen bladeren terwijl ze wachten op het begin van de vergadering. In de schermindeling Lesruimte kunt u PowerPoint-presentaties presenteren, uw scherm delen of een whiteboard delen. In de schermindeling Analyse kunt u samenwerken met studenten, bestanden om te downloaden en koppelingen om te surfen aanbieden, en een whiteboard voor instructies gebruiken. De Standaardtrainingssjabloon en de Sjabloon voor standaard virtuele lesruimte zijn beschikbaar in de map Gedeelde trainingssjablonen, welke laatste de standaardsjabloon is voor virtuele lesruimten.

De sjabloon Standaardgebeurtenis

Wordt gebruikt voor vergaderingen of seminars met een groot publiek. De sjabloon heeft drie schermindelingen: Lobby, Presentatie en Vragen en antwoorden. De schermindeling Lobby is een plaats om muziek af te spelen, automatische presentaties of andere voorlopige inhoud te tonen. U kunt de schermindeling Lobby open laten zodat deelnemers door de inhoud kunnen bladeren terwijl ze wachten op het begin van de vergadering. In de schermindeling Presentatie kunt u Powerpoint-presentaties presenteren, uw scherm delen of een whiteboard tonen. De schermindeling Vragen en antwoorden vergemakkelijkt vraag- en antwoordsessies met deelnemers.

Informatie die in een sjabloon is opgeslagen

Een vergaderruimte die naar een sjabloon is geconverteerd, is een duplicaat van de originele ruimte. Schermindelingen, pods, informatie over de vergaderruimte en de meeste typen inhoud blijven behouden in de sjabloon, zoals:

 • Schermindelingen met naam, volgorde en startstatus (geselecteerd)
 • Pods met naam, formaat, positie en instellingen voor overschakelen op volledig scherm
 • Podinhoud
 • Microfoonrechten voor deelnemers.
 • Paginanummer in PDF-bestanden en positie van de zoekbalk in FLV-bestanden
 • Inhoud van whiteboardbedekking
 • Opiniepeilingstatus (Voorbereiden, Openen, Sluiten), vragen, antwoorden en uitzendresultaten
 • Vragen en antwoorden, chatpodkoppeling en status (Open, Beantwoord, Alles)
 • Tekst in de pod Notities
 • Video-instellingen
 • Ruimte in de wachtstand (Ja, Nee)
 • Waarde voor gasttoegang
 • Berichten die worden weergegeven aan gebruikers wanneer een vergadering in de wachtstand wordt gezet of wordt beëindigd
 • Ruimteachtergrond, schermresolutie en bandbreedte
 • Status van presentatorgebied
 • Beschrijving van deelnemers met wie contact is opgenomen
 • Alle instellingen van en wijzigingen aan de brainstormruimten. Bovendien worden deze instellingen toegepast wanneer het sjabloon wordt gebruikt om een vergadering te maken.

Bepaalde gegevens worden niet in de sjabloon opgeslagen. Audioconferentie-instellingen, instellingen van de wizard Audio instellen en de inhoud van een chatpod worden niet in een sjabloon opgeslagen.

Een sjabloon toepassen op een nieuwe vergadering

 1. Ga naar het menu Nieuw maken op de startpagina van Adobe Connect Central en klik op Vergadering.
 2. Klik op de pagina Vergaderinggegevens invoeren naast Sjabloon selecteren op het menu en maak een selectie. (Standaard is dit Gedeelde sjablonen\Standaardvergadersjabloon.)

Een vergaderruimte converteren naar een sjabloon

Gastheren kunnen een sjabloon voor een vergaderruimte maken. Als u een vergaderruimte wilt toevoegen aan de map Gedeelde sjablonen, moet u beheerdersrechten voor de map hebben. Standaard hebt u volledige zeggenschap over vergaderingen en sjablonen in uw map met gebruikersvergaderingen.

 1. Navigeer op het tabblad Vergaderingen in Adobe Connect Central naar de vergaderruimte die u wilt converteren.
 2. Schakel het selectievakje naast de vergaderruimte in.
 3. Klik op Verplaatsen op de navigatiebalk.

  Er worden twee kolommen weergegeven in Adobe Connect Central. De naam van de vergaderruimte wordt weergegeven in de linkerkolom. In de rechterkolom, onder de kop Verplaatsen naar deze map, is Gebruikersvergaderingen > [uw account] standaard geselecteerd. Als u deze map wilt gebruiken, gaat u naar stap 5.

 4. Navigeer naar een selecteer een sjabloonmap, zoals de map Gedeelde sjabloon.
 5. Klik onder aan de kolom op Verplaatsen.

  Uw vergaderruimte bevindt zich nu in de sjabloonmap die u hebt geselecteerd. De sjabloon wordt toegevoegd aan de lijst in de juiste map.

  Als u een vergadering maakt met de wizard Nieuwe vergadering, kunt u de gemaakte sjabloon selecteren in het menu Sjabloon selecteren. U kunt deze ruimte net als alle andere ruimten aanpassen aan uw wensen. Nadat u de vergadering hebt gemaakt, kunt u er geen nieuwe sjabloon op toepassen. Maak in plaats daarvan een vergadering met de nieuwe sjabloon.

Schermindelingen maken

Het menu Schermindelingen en de balk Schermindeling zijn alleen zichtbaar voor gastheren. De standaardschermindelingen zijn Delen, Discussie en Samenwerking.

 1. Als u een lege schermindeling wilt maken waaraan u handmatig pods kunt toevoegen of een bestaande schermindeling wilt kopiëren, gaat u als volgt te werk:
  • Kies Schermindelingen > Nieuwe lay-out maken

  • Klik op in de balk Schermindeling

Aanbevelingen van Adobe

Aanbevelingen van Adobe
Indelingen maken - een zelfstudie van lynda.com
lynda.com

Schermindelingen beheren

De standaardschermindelingen zijn Delen, Discussie en Samenwerking. U kunt de schermindelingen verwijderen, de naam ervan wijzigen of de volgorde ervan wijzigen.

Aanbevelingen van Adobe

Aanbevelingen van Adobe
Indelingen gebruiken in Adobe Connect
Teaching and Learning Center at UOIT

De naam van een schermindeling wijzigen

 1. Als u de naam van een schermindeling wilt wijzigen, kiest u Schermindelingen > Schermindelingen beheren.
 2. Selecteer een schermindeling in het dialoogvenster Schermindelingen beheren.
 3. Klik op Naam wijzigen en voer een nieuwe naam in.

Opmerking:

Dubbelklik op de naam van een schermindeling in de balk Schermindeling en voer vervolgens een nieuwe naam in.

Een schermindeling verwijderen

 1. Als u een schermindeling wilt wijzigen, kiest u Schermindelingen > Schermindelingen beheren.
 2. Selecteer een schermindeling in het dialoogvenster Schermindelingen beheren.
 3. Klik op Verwijderen en bevestigen.

Opmerking:

Beweeg in de balk Schermindeling de aanwijzer over de schermindeling en klik op het X-pictogram dat verschijnt om de schermindeling te verwijderen.

Opmerking:

Als u een schermindeling verwijdert die in gebruik is, wordt standaard Schermindeling delen op de vergadering toegepast.

Schermindelingen opnieuw ordenen

 1. Als u de volgorde van de schermindelingen wilt wijzigen, kiest u Schermindelingen > Schermindelingen beheren.
 2. Selecteer een schermindeling in het dialoogvenster Schermindelingen beheren.
 3. Klik op de knop Omhoog of Omlaag om de schermindelingen opnieuw te ordenen.

Opmerking:

Sleep het voorbeeld van de schermindeling naar de balk Schermindeling om de volgorde van de schermindelingen te wijzigen.

Schermindelingen wijzigen tijdens een vergadering

Het menu Schermindelingen en de balk Schermindeling zijn alleen zichtbaar voor gastheren. De standaardschermindelingen zijn Delen, Discussie en Samenwerking. Aangepaste schermindelingen worden ook vermeld. In de balk Schermindeling worden ook miniaturen voor de schermindelingen weergegeven. Als een gastheer kiest voor een andere schermindeling, verschijnt op de schermen van alle deelnemers de nieuwe schermindeling.

 1. Als u de schermindeling wilt wijzigen, voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Schermindelingen > [Schermindelingnaam]

  • Klik op een schermindeling in de balk Schermindeling.

Opmerking:

Als de schermindelingen niet op de balk Schermindeling passen, schuift u er doorheen en plaatst u de aanwijzer op de eerste of laatste voorvertoning. U kunt ook schuiven met de opties voor pannen of het muiswiel.

Schermindelingen aanpassen tijdens een vergadering

Tijdens een vergadering kunnen gastheren de schermindeling aanpassen zonder dat dit invloed heeft op de actieve schermindeling die de deelnemers op dat moment in beeld hebben.

 1. Kies Vergadering > Naar voorbereidingsmodus. Daarnaast kunt u ook in de balk Schermindeling op klikken.
 2. Kies de schermindeling die u wilt aanpassen in het menu Schermindelingen of de balk Schermindeling. Verplaats, verberg of toon de pods die u nodig hebt.
 3. Wanneer u de schermindeling hebt aangepast, kiest u Vergadering > Voorbereidingsmodus beëindigen of klikt u op in de balk Schermindeling.

Een achtergrondafbeelding voor de vergaderruimte kiezen

U kunt de grijze standaardachtergrond vervangen door een afbeelding.

 1. Kies Vergadering > Voorkeuren.
 2. Klik op Uploaden en navigeer naar de gewenste afbeelding. Als u het bestand niet eerder hebt toegevoegd aan Adobe Connect, klikt u op Bladeren op mijn computer.

Schermindelingen herstellen

Schermindelingen herstellen om terug te keren naar de standaardschermindelingen. Hiermee worden wijzigingen aan de schermindelingen voor delen, discussie en samenwerking teruggezet en worden aangepaste schermindelingen verwijderd.

 1. Kies Schermindelingen > Schermindelingen herstellen.

Opmerking:

Wanneer een vergadering wordt opgenomen, kunt u geen schermindelingen herstellen.

Opties in de balk Schermindeling opgeven

Met de opties in de balk Schermindeling kunt u de instellingen voor de dokpositie en automatisch verbergen opgeven. Kies een van de volgende opties in het menu van de balk Schermindeling:

Links koppelen

Hiermee kan de gebruiker de balk Schermindeling koppelen aan de linkerrand van het venster voor de vergaderruimte.

Rechts koppelen

Hiermee kan de gebruiker de balk Schermindeling koppelen aan de rechterrand van het venster voor de vergaderruimte.

Automatisch verbergen

Hiermee kunt u de balk Schermindeling automatisch verbergen. Klik op om de balk Schermindeling opnieuw weer te geven.