Beheer deelnemers, hun activiteiten en hun machtigingen in een Adobe Connect-vergadering. Pas machtigingen aan voor het delen van statussen en de rollen van deelnemers.

In de pod Deelnemers kan iedereen snel zien wie zich heeft aangemeld bij de vergadering. Gastheren en presentatoren kunnen de namen, rollen en status (zoals Opgestoken hand of Akkoord) van deelnemers controleren. Indien zo geconfigureerd worden de actieve sprekers ook in realtime weergegeven in een speciaal gebied in de pod Deelnemers.

Gebruik de pod Deelnemers om namen, rollen en discussiestatus te controleren.
In de weergaven Deelnemers (A) en Deelnemerstatus (B) kunt u de namen, rollen en discussiestatus in de gaten houden.

Opmerking:

In de pod Deelnemers worden de namen van gebruikers die via de HTML-client tot de vergadering toetreden, in het blauw weergegeven.

Opmerking:

Adobe Connect-beheerders kunnen instellingen voor pods, voor delen en andere instellingen aanpassen om aan de voorschriften te voldoen. Deze instellingen beïnvloeden de schermindeling van vergaderruimten en de activiteiten die u kunt uitvoeren in deze ruimten. Zie Compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

De rol van een deelnemer weergeven of wijzigen

Een gastheer kan de rol van een deelnemer wijzigen in de pod Deelnemers om deelnemers indien nodig een hogere of lagere rol te geven.

Informatie over de namen van deelnemers

Gebruikers van Adobe Connect die zich met een wachtwoord hebben aangemeld, worden met hun hele naam weergegeven in de pod Deelnemers, omdat deze naam geregistreerd is in Adobe Connect Central. Als een deelnemer zich als gast heeft aangemeld bij een vergadering, is de naam in de pod Deelnemers de naam die de deelnemer bij de aanmelding opgeeft. Deelnemernamen worden binnen een rollengroep (gastheren, presentatoren en deelnemers) in alfabetische volgorde weergegeven.

In de pod Deelnemers wordt het telefoonnummer weergegeven van de deelnemers die in- of uitbellen via een telefoon. Gastheren van een vergadering kunnen de telefoonnummers van deelnemers verbergen om hun privacy te waarborgen. De optie is beschikbaar in het dialoogvenster Voorkeuren tijdens een vergadering in de sectie pod Deelnemers. De optie is blijvend voor een vergaderruimte.

Opmerking:

De optie waarmee gastheren telefoonnummers kunnen verbergen, wordt alleen ingeschakeld als verbergen voor het gehele cluster is uitgeschakeld.

Namen van deelnemers aanpassen

Als host van een vergadering kunt u de weergavenamen van deelnemers wijzigen in de pod Deelnemers. U kunt aangepaste informatie opnemen in de weergavenamen en deelnemers sorteren op basis van de aangepaste weergavenamen.

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de pod op het menupictogram.

 2. Selecteer Voorkeuren in het pop-upmenu.

 3. Selecteer Weergavenaam in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster en selecteer dan Indeling aanpassen.

 4. Selecteer in de lijst Beschikbare velden aangepaste velden voor de weergavenaam en neem deze op in de lijst Weergegeven velden. De aangepaste velden bevatten aangepaste informatie voor de deelnemers. U kunt deelnemers sorteren op basis van de informatie in deze velden.

 5. Selecteer een aangepast veld in de lijst Beschikbare velden en selecteer dan een scheidingsteken in de bijbehorende lijst onderaan.

  Opmerking:

  Aangepaste wijzigingen in de weergavenaam van een deelnemer zijn onmiddellijk overal in de interface van Adobe Connect zichtbaar, ook in chatpods en opiniepeilingen.

Deelnemers sorteren op basis van hun aangepaste weergavenamen:

 1. Klik in de pod Deelnemers op het menupictogram in de rechterbovenhoek.

 2. Selecteer Voorkeuren in het pop-upmenu.

 3. Selecteer de pod Deelnemers in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster.

 4. Selecteer in de lijst Beschikbare velden aangepaste velden waarop u deelnemers wilt sorteren en neem deze velden op in de lijst Sorteren op.

 5. Klik op Gereed om deelnemers te sorteren op basis van de aangepaste velden in de volgorde van de lijst Sorteren op.

Aangepaste velden toevoegen:

Opmerking:

U moet beheerdersrechten hebben om aangepaste velden te kunnen wijzigen. Het wijzigen van aangepaste velden is van invloed op de hele account.

 1. Klik in het hoofdmenu van Adobe Connect op Beheer.

 2. Klik in het menu op het tweede niveau op Gebruikers en groepen.

 3. Klik in menu op het volgende niveau op Gebruikersprofiel aanpassen.

 4. Klik op Voeg al gedefinieerd veld toe om een aangepast veld toe te voegen in Adobe Connect.

De rol van een deelnemer wijzigen

Opmerking:

Als gastheer kunt u uzelf degraderen tot een presentator of deelnemer, om te zien hoe deelnemers met andere rollen de vergaderruimte zien.

 1. Selecteer in de pod Deelnemers één of meer deelnemers. (Houd Shift ingedrukt terwijl u klikt om meerdere deelnemers te selecteren.)
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep de deelnemers naar de verschillende rollen.

  • Selecteer Gastheer, Presentator of Deelnemer maken in het pop-upmenu.

Sleep de ingang van een deelnemer in de pod om zijn of haar rol te wijzigen.
Deelnemers worden naar verschillende rollen gesleept

Automatisch deelnemers promoveren tot presentatoren

Als alle deelnemers in een vergadering presentator moeten zijn, voert u de volgende stappen uit:

 1. Kies Vergadering > Toegang beheren > Deelnemers automatisch promoveren tot presentatoren.

Uitgebreide deelnemersmachtigingen toewijzen

Een gastheer kan de machtigingen van een deelnemer wijzigen om de deelnemer controle over geselecteerde pods te geven. De machtigingen van een deelnemer worden dan uitgebreid, zonder dat de deelnemer wordt bevorderd tot presentator of gastheer.

 1. Selecteer in de pod Deelnemers de naam van één of meer deelnemers.
 2. Klik in de rechterbovenhoek van de pod op het menupictogram .
 3. Selecteer Opties voor deelnemers > Uitgebreide deelnemersmachtigingen.
  Uitgebreide deelnemersrechten verlenen vanuit de Opties voor deelnemers in de pod Deelnemers
  Uitgebreide deelnemersrechten verlenen vanuit de Opties voor deelnemers in de pod Deelnemers

 4. Kies in het dialoogvenster de pods waarover de deelnemer de controle mag hebben. U kunt uitgebreide machtigingen verlenen aan de pod Delen, Bestanden delen, Webkoppeling, Opiniepeiling, Vragen en antwoorden, en Whiteboard.

Een deelnemer uit een vergadering verwijderen

 1. Selecteer in de pod Deelnemers de deelnemers die u wilt verwijderen.
 2. Klik in de rechterbovenhoek van de pod op het menupictogram en kies Geselecteerde gebruiker verwijderen.

Status deelnemers weergeven en wijzigen

Standaard is de status van deelnemers leeg in de pod Deelnemers. De deelnemers kunnen hun eigen status echter wijzigen. Wanneer een deelnemer een status selecteert, wordt rechts naast de naam van de desbetreffende deelnemer een pictogram weergegeven. Deelnemers kunnen hun status op een willekeurig moment tijdens een vergadering wissen.

De status van een deelnemer weergeven

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in de pod Deelnemers:
  • Als u statussen gegroepeerd op gastheren, presentatoren en deelnemers wilt weergeven, klikt u op de weergaveknop Deelnemer .

  • U kunt groepen deelnemers met dezelfde status (zoals Afwijzen) weergeven door te klikken op de weergaveknop Deelnemerstatus .

Deelnemerstatus

Pictogram

Pictogram (HTML-client)

Duur

Hand omhoog

Blijft weergegeven totdat de deelnemer of de gastheer de status wist

Akkoord

Blijft weergegeven totdat de deelnemer of de gastheer de status wist

Afwijzen

Blijft weergegeven totdat de deelnemer of de gastheer de status wist

Even verlaten

Blijft weergegeven totdat de deelnemer deze status wist

Luider spreken

10 seconden

Minder luid spreken

10 seconden

Versnellen

10 seconden

Langzamer

10 seconden

Lachen

10 seconden

Applaus

10 seconden

Uw status wijzigen (deelnemer)

Wanneer u een van deze statussen selecteert, wordt het statuspictogram tien seconden weergegeven in de pod Deelnemers:

 • Luider spreken

 • Minder luid spreken

 • Versnellen

 • Langzamer

 • Lachen

 • Applaus

De statuspictogrammen Hand omhoog, Akkoord en Afwijzen blijven zichtbaar totdat u of de gastheer deze handmatig verwijdert. Deelnemers kunnen het statuspictogram "even weg" zelf verwijderen.

Open in een vergadering op de toepassingsbalk het pop-upmenu met statussen om andere statussen op te roepen.
Open in een vergadering op de toepassingsbalk het pop-upmenu met statussen om andere statussen op te roepen.
(HTML5-client) Open in een vergadering op de toepassingsbalk het pop-upmenu met statussen om andere statussen op te roepen.
(HTML5-client) Open in een vergadering op de toepassingsbalk het pop-upmenu met statussen om andere statussen op te roepen.
 1. Klik in de toepassingsbalk op het driehoekje rechts van de statusknop.
 2. Selecteer de status die u aan alle deelnemers wilt tonen.

Opmerking:

Als u de status Opgestoken hand snel wilt in- of uitschakelen, klikt u op de knop links van het menu. (Als u eerst de status Hand omhoog en vervolgens een andere status selecteert, wordt het tweede statuspictogram weergegeven, maar blijft de opgestoken hand van kracht.)

De status van een deelnemer wissen (gastheer)

 1. Selecteer in de pod Deelnemers één of meer namen van deelnemers.
 2. Klik in het hoofdmenu op het driehoekje rechts van de statusknop, en kies Status wissen.

De status van iedereen wissen (gastheer)

 1. Kies Status van iedereen wissen in het podmenu Deelnemers .

Hand omhoog uitschakelen of meldingsduur wijzigen

 1. Kies Vergadering > Voorkeuren.
 2. Klik in de lijst links op de pod Deelnemers. Voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer Hand omhoog uitschakelen.

  • Kies een meldingsduur in het pop-upmenu. Selecteer Scherm blijven delen als meldingen tijdens het delen van schermen zichtbaar moeten blijven tot een gastheer de schermen sluit.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid