Handboek Annuleren

Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering

 1. Gebruikersgids Adobe Connect
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Adobe Connect
  2. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  3. Adobe Connect-functies in HTML-client
  4. Adobe Connect-desktoptoepassing
  5. Technische specificaties en systeemvereisten voor Adobe Connect
  6. Sneltoetsen in Adobe Connect
 3. Adobe Connect-vergadering
  1. Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren
  2. Het gebied Gastheer en presentator in Adobe Connect
  3. Adobe Connect-desktoptoepassing
  4. Diagnostische test in Adobe Connect voorafgaand aan vergadering
  5. Adobe Connect Central-startpagina
  6. Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering
  7. Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren
  8. Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven
  9. Notities, chatten, vragen en antwoorden, opiniepeilingen en quizzen in een Adobe Connect-vergadering
  10. Toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect
  11. Sneltoetsen in Adobe Connect
  12. Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken
  13. Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen
  14. Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect
 4. Beheer en onderhoud van Adobe Connect
  1. Adobe Connect HTML-client inschakelen
  2. SSO inschakelen in Adobe Connect
  3. De time-outperiode wijzigen
  4. Audioproviders voor Universal Voice configureren
  5. Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect
  6. De beveiliging van Adobe Connect-accounts verbeteren
  7. Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central
  8. Adobe Connect-accounts beheren
  9. Gebruikers en groepen beheren
  10. Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen
  11. Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server
  12. Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database
  13. Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server
  14. Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren
  15. Adobe Connect-services starten en stoppen
 5. Adobe Connect-evenementen
  1. Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen
  2. Adobe Connect-vergaderingen beheren
  3. Adobe Connect-gebeurtenissen bijwonen
  4. Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen
 6. Adobe Connect-training en seminars
  1. Adobe Connect-cursussen en studieprogramma
  2. Trainingen leiden met Adobe Connect
  3. Seminars maken en beheren
  4. Trainingscursussen maken in Adobe Connect
  5. Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect
  6. Over virtuele lesruimten in Adobe Connect
  7. Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties
  8. Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen
  9. Ondertiteling in Adobe Connect
 7. Audio- en videoconferenties in Adobe Connect
  1. Audio in Adobe Connect-vergaderingen
  2. Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen
  3. Video in Adobe Connect-vergaderingen
 8. Gebruikersinhoud beheren in Adobe Connect
  1. Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud
  2. Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken
  3. Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 

Gebruik pods om schermen, documenten, whiteboards, bestanden en meer te delen in uw Adobe Connect-vergaderruimte en virtuele sessies.

Delen en de pod Delen

Gastheren, presentatoren en deelnemers aan wie de juiste machtigingen zijn verleend, gebruiken de pod Delen om inhoud weer te geven aan deelnemers.

Wanneer u inhoud deelt in de pod voor delen, zien de deelnemers dat uw aanwijzer wordt verplaatst naar het venster van de pod voor delen. De deelnemers kunnen alle activiteiten zien die u in een gedeeld venster, gedeelde toepassing of gedeeld document uitvoert. De bestandsindelingen die in de pod Delen worden ondersteund, zijn: JPG, PNG, PPT, PPTX, PDF, MP3, MP4 en ZIP.

Inhoud die u kunt delen:

 • Geselecteerde onderdelen op uw computerscherm, zoals een of meer vensters, een of meer geopende toepassingen of het hele bureaublad. Zie Schermen delen.

 • Een document, zoals een presentatie, een Adobe PDF-bestand, een JPEG-bestand of een bestand in een andere indeling. Zie Een document of PDF-bestand delen.

 • Een whiteboard met verschillende gereedschappen voor schrijven en tekenen. U kunt een zelfstandig whiteboard delen, of een whiteboardbedekking delen die boven op andere gedeelde inhoud wordt weergegeven. Zie Een whiteboard delen.

De nieuwe pod HTML delen
De nieuwe pod HTML delen

Deelnemers kunnen alle documenten weergeven die in de pod Delen worden gedeeld, maar ze kunnen deze niet downloaden. Deelnemers kunnen alleen documenten downloaden als een gastheer of presentator ze heeft gedeeld via de pod Bestanden delen.

Momenteel kunnen deelnemers die via de HTML-client aan een vergadering deelnemen, uw scherm, vensters of geopende toepassingen die u in de pod Delen deelt, zien. Ze kunnen ook gedeelde whiteboards en alle ondersteunde bestanden in de pod Delen bekijken. Connect ondersteunt ook eigen weergaven van PDF, PPT, MP3, MP4, Presenter, Captivate en whiteboard in HTML-client. In MP3- en MP4-video's kunnen hosts de afspeelbalk voor HTML-deelnemers verbergen. Vanwege het beleid voor automatisch afspelen dat in alle browsers is geïntroduceerd, moeten HTML-deelnemers het afspelen van gedeelde video- en audiobestanden toestaan.

Opmerking:

Adobe Connect-beheerders kunnen instellingen voor pods, voor delen en andere instellingen aanpassen om aan de voorschriften te voldoen. Deze instellingen beïnvloeden de schermindeling van vergaderruimten en de activiteiten die u kunt uitvoeren in deze ruimten. Zie Compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

De Adobe Connect-desktoptoepassing installeren

De stand-alone Adobe Connect-toepassing vervangt de oude invoegtoepassing. Deze is compatibel met Adobe Connect 9 en latere versies. Als de vereiste Adobe Connect-(invoeg)toepassing niet is geïnstalleerd, vraagt Adobe Connect u om deze te downloaden en installeren. U kunt ook de nieuwste Adobe Connect-toepassing (en andere updates) installeren via de pagina Downloads en updates.

Opmerking:

Adobe Connect-toepassing is vereist om PPTX-bestanden te uploaden. U kunt alle andere ondersteunde bestandstypen uploaden via de browser.

Inhoud delen met de pod Delen

De functies van de pod Delen stellen gastheren en presentatoren in staat inhoud op verschillende manieren te delen. U kunt de pod maximaliseren om de inhoud groter te maken.

Wanneer u inhoud deelt in de pod voor delen, zien de deelnemers dat uw aanwijzer wordt verplaatst naar het venster van de pod voor delen. De deelnemers kunnen alle activiteiten zien die u in een gedeeld venster, gedeelde toepassing of gedeeld document uitvoert. De bestandsindelingen die in de pod Delen worden ondersteund, zijn: JPG, PNG, PPT, PPTX, PDF, MP3, MP4 en ZIP.

De inhoud wijzigen die in een pod Delen wordt weergegeven

Selecteer in de rechterbovenhoek van de pod Delen de menuopties  selecteer Delen, en kies Mijn scherm, Document of Whiteboard. U kunt ook recent gedeelde items opnieuw delen.

Met de optie Mijn scherm kunnen gastheren en presentatoren ervoor kiezen om hun hele bureaublad, de geopende toepassingen of sommige of alle geopende vensters te delen.

Met de optie Document kunnen gastheren en presentatoren whiteboards, eerder geüploade bestanden, inhoud uit de inhoudsbibliotheek en inhoud die met hen is gedeeld, delen.

Opties om een document te delen in de pod Delen.
Opties om een document te delen in de pod Delen.

Weergave in Volledig scherm

U kunt de pod maximaliseren om de inhoud groter te maken of in de modus Volledig scherm te delen. Als u de pod Delen op volledig scherm wilt weergeven, klikt u in de rechterbovenhoek van de pod op Volledig scherm. Klik nogmaals op de knop om terug te gaan naar de normale weergavegrootte.

Opmerking:

Wanneer u de modus Volledig scherm inschakelt, drukt u op Alt + Tab om naar het venster te gaan dat u wilt delen.

De titelbalk verbergen in de pod Delen

Als u de titelbalk verbergt, kunnen bezoekers niet van de pod Delen naar volledig scherm schakelen of de weergave wijzigen. Als u de titelbalk wilt verbergen in een pod Delen, moeten gastheren en presentatoren op de menuopties   klikken en Verbergen selecteren. 

Opmerking:

Als u de menuopties   wilt weergeven, wijst u met de aanwijzer naar de bovenkant van de pod Delen, waarna de titelbalk verschijnt.

Wijzigingen in de pod Delen van de presentator voor alle deelnemers weergeven

U kunt wijzigingen in de pod van de presentator weergeven aan alle deelnemers, zodat de presentator de podgrootte voor de deelnemers kan instellen. Als de presentator bijvoorbeeld de pod Delen in de modus Volledig scherm instelt, zal het ook de schermen van de deelnemers volledig vullen.

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de pod Delen op de menuopties en selecteer de optie Presentatorweergave afdwingen.

Delen uitschakelen maar de pod Delen open houden

 1. Klik in de pod Delen op Stoppen met delen.

Recent gedeelde inhoud weergeven

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de pod Delen op de menuopties  . Kies vervolgens Delen > Recent gedeeld en selecteer het gedeelde document of whiteboard in het submenu.

  Opmerking:

  In het submenu staan de vijf laatst gebruikte documenten vermeld. Als u eerder gedeelde documenten wilt zien, kiest u Delen > Document.

Een aanwijzer in een pod Delen gebruiken

Wanneer inhoud wordt weergegeven in de pod Delen, kunt u een aanwijzer gebruiken om de aandacht van gebruikers op bepaalde gebieden te vestigen.

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de pod Delen op de aanwijzer .

Ondersteuning voor inhoud in HTML-client

Connect geeft alleen hybride Captivate- en Presenter-inhoud weer aan gebruikers van HTML-clients. Als u als host van een vergadering nieuwe niet-hybride Captivate- en Presenter-inhoud uploadt, wordt in Connect een waarschuwingsbericht weergegeven dat de inhoud niet wordt weergegeven aan HTML-gebruikers. Als u eerder geüploade PPT's opnieuw deelt, wordt u gevraagd om het conversieproces uit te voeren om de inhoud zichtbaar te maken voor HTML- en Flash-deelnemers. Als u bestaande niet-hybride inhoud van Presenter en Captivate opnieuw deelt, wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven dat de inhoud niet zichtbaar is voor HTML-deelnemers.

Nieuwe Presenter- en Captivate-inhoud wordt ondersteund voor de versies Presenter 11 en Captivate 9 en later. Als u als host niet-ondersteunde inhoudsversies uploadt, wordt Connect een foutbericht weergegeven. Als u bestaande inhoud opnieuw deelt in niet-ondersteunde versies, wordt in Connect een waarschuwingsbericht weergegeven.

Schermen delen

Als gastheer of presentator van een vergadering kunt u vensters, toepassingen of uw hele bureaublad delen met deelnemers tijdens een vergadering. Uw accountbeheerder kan de toepassingen en processen die u kunt delen beperken. Als u als deelnemer aan een vergadering een scherm wilt delen, moet u hiervoor toestemming krijgen van een gastheer of moet u door de gastheer worden bevorderd naar de functie van presentator of gastheer. Als gebruikers met twee schermen werken, kunnen ze op Mijn Scherm delen klikken om één of beide schermen te delen. Er kan echter maar één scherm tegelijk worden gedeeld.

Wanneer u iets op uw computerscherm deelt, zijn alle acties die u uitvoert in het gedeelde gebied zichtbaar voor alle deelnemers aan de vergadering. Deelnemers volgen uw muisaanwijzer die over het scherm beweegt. Wanneer het scherm delen start, kunnen de gastheren en presentatoren hun instellingen voor de deelnemers afdwingen. De pod Delen kan worden geopend in de modus Volledig scherm voor alle deelnemers voor een betere kijkervaring.

Opmerking:

Een gastheer kan zijn of haar muisaanwijzer weergeven zonder het scherm te delen. Kies Vergadering > Voorkeuren en selecteer een optie onder Cursors van gastheer.

Als u een of meerdere gebieden deelt, moeten deze zichtbaar zijn op uw bureaublad zodat ze voor de andere deelnemers zichtbaar zijn in de pod Delen. Overlappende vensters op het bureaublad worden weergegeven als een blauw gearceerd patroon in de pod Delen. Als u een toepassing deelt en de oorspronkelijke cursor van de toepassing moet worden weergeven, kunt u de optie Toepassingscursor tonen inschakelen op het tabblad Schermdeling in het dialoogvenster Voorkeuren.

Adobe Connect: het scherm delen

Adobe Connect: het scherm delen

Kwaliteit scherm delen optimaliseren

 1. Kies Vergadering > Voorkeuren > Pod delen > Scherm.

 2. Gebruik de schuifregelaar om de kwaliteit van de sessie tijdens het delen van schermen te wijzigen.

  • Hoog: 8 fps
  • Standaard: 6 fps
  • Gemiddeld: 4 fps
  • Laag: 2 fps

  De bandbreedte-instellingen van de ruimte in Beheerder > Compatibiliteit en besturing > Instellingen delen om de kwaliteit tijdens het delen van schermen in te stellen. De waarde die u kiest, heeft betrekking op de kwaliteit tijdens het delen van schermen. 

  Als er voor de deelnemers bijvoorbeeld grote vertragingen optreden om de wijzigingen op een gedeeld scherm te zien, kunt u de instelling Kwaliteit lager instellen.

 3. (Optioneel) Als u de feed voor voorvertoning webcam wilt uitschakelen voordat u de feed start, selecteert u Video > Privacy > Voorvertoning webcam uitschakelen.

 4. (Optioneel) Als u de videofeed van de huidige sprekers in de pod Video wilt markeren, selecteert u Video > Privacy > Actieve sprekers markeren

Schermen delen (gastheer of presentator)

 1. Voer een van de volgende handelingen uit om een pod Delen te openen:
  • Kies Schermindelingen > Delen.

  • Kies Delen > Nieuw delen toevoegen in het menu   bovenaan de titelbalk. 

 2. Klik op het pop-upmenu in het midden van de pod Delen en sleep het bestand om te beginnen met delen.

  Opmerking:

  Als u een deelnemer bent, moet u wachten tot de presentator begint te delen.

 3. (Optioneel) Als u de deelnemers de gedeelde inhoud wilt laten zien in de modus Volledig scherm, selecteert u Pod Delen in volledig scherm weergeven voor deelnemers onderaan het scherm Delen van scherm starten.

 4. Klik onder aan het venster Delen starten op de knop Delen van scherm starten om te beginnen met delen.

Schermen delen (deelnemer)

Opmerking:

Als u een deelnemer bent of als u zich hebt aangemeld via een HTML-client in een browser, kunt u uw scherm niet delen.

 1. Vraag een gastheer om uw naam te selecteren in de pod Deelnemers en klik op Verzoek scherm delen.

 2. De volgende waarschuwing verschijnt: Delen van bureaublad beginnen?” Klik op Starten.

 3. Klik onder aan het venster Delen starten op de knop Delen van scherm starten om te beginnen met delen.

Opties voor scherm delen

Opmerking:

Deze opties zijn alleen beschikbaar in de toepassingsmodus en niet in de browsermodus.

Volledig scherm

Deelt de inhoud van uw bureaublad. Als u meer dan een monitor op uw scherm hebt aangesloten, wordt voor elke monitor een bureaublad weergegeven. Kies het bureaublad dat u wilt delen.

De optie voor beveiligd delen van het bureaublad wordt alleen weergegeven als de accountbeheerder beperkingen heeft ingesteld voor de toepassingen en processen die u kunt delen. Met de optie Bureaublad kunt u geoorloofde inhoud op uw bureaublad delen.

Toepassingen

Deelt een geoorloofde toepassing en alle bijbehorende vensters die op uw computer geopend en actief zijn. Kies de toepassing of de toepassingen die u wilt delen.

Windows

Deelt één of meerdere geoorloofde vensters die op uw computer geopend en actief zijn. Kies het venster dat of de vensters die u wilt delen.

Het mini-bedieningspalet tijdens het delen van het scherm gebruiken (in apps met standaardweergave)

Opmerking:

Deze opties zijn NIET beschikbaar in de browsermodus.

Gastheren en presentatoren die hun scherm delen, kunnen rechtstreeks vanuit een mini-bedieningspalet dat alleen wordt weergegeven voor de gebruiker die het scherm deelt, delen, samenwerken en een aantal acties tijdens de vergadering uitvoeren. U kunt een nieuwe set gereedschappen in een herontworpen palet gebruiken om naar beide zijden van het scherm te gaan.

Terug naar Connect-ruimte

Keert terug naar de hoofdruimte zonder dat het delen van het scherm hoeft te worden gestopt.

Share

Als de gastheer een toepassing, venster of bureaublad deelt, ziet hij een voorbeeld dat weergeeft wat de deelnemers in hun pod Delen zien.

Volume

Bedient het volume van de vergadering met behulp van de schuifregelaar. Hiermee worden de telefoonbrug, VoIP-audio en de chatgeluiden bediend. Sleep de volumeregelaar helemaal naar links om het geluid te dempen.

Microfoon

Hiermee kunt u een microfoon aansluiten. Als de vergadering geen telefoon heeft ingebouwd en niet is aangesloten op een microfoon, wordt standaard de interne microfoon van de computer gebruikt. Als u echter bent aangesloten op een audiobrug, worden ook de telefoonpictogrammen weergegeven. U kunt snel dempen en het dempen opheffen door te klikken op het pictogram.

Video

Hiermee hebt u toegang tot uw webcam en kunt u de camera van de andere deelnemers bekijken. De gastheer heeft ook de mogelijkheid om te beginnen met delen, de vergadering te pauzeren en te stoppen met delen.

Lijst met deelnemers

Hiermee wordt de lijst met deelnemers weergegeven. De gastheer kan de deelnemers slepen en neerzetten om hun rol te wijzigen.

Chat

Hiermee kan de gastheer de chat bekijken die door elke deelnemer is verzonden. De gastheer kan de chat echter niet starten met behulp van het palet.Als de gastheer nieuwe chats ontvangt, geeft het chatpictogram een rode stip weer. U kunt op het pictogram klikken om alle chats te bekijken.

Opmerking:

Wanneer u op het chatpictogram klikt, wordt de chat geopend in het chatvenster als het chatvenster is ingeschakeld voor de vergaderruimte. Als dat niet het geval is, wordt de chat geopend in de beschikbare pod Chatten.

Ga voor meer informatie over chatvenster naar Openbare of persoonlijke chatberichten verzenden in het chatvenster.

Meldingen

Maakt het mogelijk om de meldingen tijdens de vergadering te bekijken en er actie op te ondernemen. Als u nieuwe meldingen hebt, bijvoorbeeld de opname starten of stoppen, een nieuwe gebruiker die wacht op toegang, enz., wordt een rode stip op het belpictogram weergegeven. Klik op het pictogram om alle meldingen weer te geven.

Delen pauzeren en notities aanbrengen

Pauzeert het huidige delen van uw scherm en maakt het mogelijk om hulpprogramma's voor whiteboard te gebruiken om notities op het scherm te maken. De gastheer kan het scherm dan hervatten of stoppen met het delen van het scherm vanuit het palet zelf.

Delen hervatten/stoppen
Delen hervatten/stoppen

Het delen van het scherm beheren vanuit het systeemvak

Een Adobe Connect-pictogram wordt in uw systeemvak (Windows) weergegeven terwijl u uw scherm deelt. Klik op dit pictogram om een menu te bekijken waarin u de beschikbare opties kunt bekijken, zoals het delen pauzeren en aantekeningen maken, kiezen welk venster u wilt delen en het delen stoppen.

Scherm delen in compacte modus via het mini-bedieningspaneel (in toepassingen met standaardweergave)

Gastheren en presentatoren die hun scherm delen, kunnen delen, samenwerken en een aantal acties tijdens de vergadering rechtstreeks uitvoeren vanuit een mini-bedieningspaneel die in de Compacte modus wordt geopend. Het palet wordt alleen weergegeven voor de gebruiker die het scherm deelt.

De verschillende opties voor overschakelen naar MiniControl.
De verschillende opties voor overschakelen naar MiniControl.

A. Gebruik het pictogram in de bovenste balk van de pod Delen B. Gebruik het pop-upvenster met meldingen in de hoek rechtsboven in de vergaderruimte C. Gebruik de optie in het contextmenu van de pod Delen 

De presentator kan meerdere acties uitvoeren vanaf het palet en bepaalde pods openen, zoals de chatpod en de pod Deelnemers. Als een pod niet in de vergaderruimte beschikbaar is, wordt het pictogram in MiniControl uitgeschakeld. De presentator kan in het palet ook meldingen zien die tijdens de vergadering worden gegenereerd.

Configuratiepaneel voor Scherm delen met meldingen.
Configuratiepaneel voor Scherm delen met meldingen.

U kunt de volgende acties vanaf het palet uitvoeren, afhankelijk van uw toegangsrechten:

 • Schakel over naar de traditionele vergaderruimte door in de rechterbovenhoek van MiniControl op Overschakelen naar Vergaderruimte te klikken.

 • Scherm delen starten en stoppen en een voorvertoning bekijken van uw gedeelde scherm.

Scherm delen starten en stoppen, en voorvertoning bekijken.
Scherm delen starten en stoppen, en voorvertoning bekijken.

 • Pauzeren en notities aanbrengen op het scherm dat wordt gedeeld.

 • De camera-, luidspreker- en microfoonopties in de vergaderruimte regelen. De webcamfeeds die in de vergaderruimte beschikbaar zijn, bekijken in de indeling Raster of Filmstrook, en de primaire feed schakelen.

 • Open de pod Deelnemers en maak hier gebruik van.
Scherm delen in de pod Deelnemers.
Scherm delen in de pod Deelnemers.

 • De Chatpod openen en gebruiken.
Het besturingselement van de scherm chatten.
Het besturingselement van de scherm chatten.

 • Meldingen van de vergadering bekijken en hierop actie ondernemen.
Reageer op de meldingen van het bedieningspaneel.
Reageer op de meldingen van het bedieningspaneel.

U kunt MiniControl uitschakelen onder Vergaderingsvoorkeuren. Selecteer Scherm delen in de Vergaderingsvoorkeuren en hef de selectie op van MiniControl-paneel voor schermdeling. Deze optie is standaard geselecteerd.

Besturing van schermen delen

Terwijl u het scherm deelt, kunt u de besturing van het gedeelde bureaublad of venster of van de gedeelde toepassing overdragen aan een andere gastheer of presentator.

 1. Begin met het delen van het scherm.
 2. Een gastheer of presentator klikt op Verzoek om besturing op de titelbalk van de pod Delen.
 3. Er verschijnt een verzoek in de rechterbovenhoek van het venster van de vergaderruimte. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op Accepteren om bediening van uw scherm toe te staan.

  • Klik op Weigeren om bediening van uw scherm te weigeren.

Verzoek indienen voor besturing van een gedeeld scherm

Gastheren en presentatoren kunnen de besturing over het scherm vragen. Ze kunnen de besturing overnemen wanneer ze de benodigde machtigingen ontvangen.

 1. Klik op de knop Verzoek om besturing op de titelbalk van de pod Delen.

  Als het verzoek is geaccepteerd, wordt u in een bericht geïnformeerd dat u de besturing van het scherm hebt. De knop Verzoek om besturing verandert in de knop Besturing opheffen. U kunt nu de besturing van het gedeelde scherm overnemen.

De besturing van een gedeeld scherm opheffen

 1. Klik op Besturing opheffen in de besturingsstrook van de pod Delen om de besturing terug te geven aan de oorspronkelijke gastheer of presentator van het gedeelde scherm.

Weergave van een gedeeld scherm wijzigen

Als een andere presentator een scherm met u deelt, kunt u het scherm aanpassen zodat het volledig binnen de pod Delen past. Bovendien kunt u inzoomen voor een duidelijker beeld.

 1. Kies in de rechterbovenhoek van de pod Delen de optie Weergave wijzigen en selecteer Passend maken of Inzoomen.

Scherm delen in een browser

Gastheren en presentatoren die via browsers deelnemen aan ruimtes met Allesomvattende A/V-ervaring, kunnen hun scherm delen zonder de Adobe Connect-desktoptoepassing. 

Opmerking:

Het minipallet is niet beschikbaar wanneer u begint met het delen van schermen via de browser.

Het volledige scherm delen

Klik in de pod Delen op Scherm. U kunt de volgende opties zien:

Schermen delen
Schermen delen

Het aantal schermen is afhankelijk van het aantal monitoren/beeldschermen die u hebt aangesloten. Selecteer een scherm en klik op Delen. 

Een toepassing delen

Als u op Windows klikt, ziet u de lijst met alle actieve toepassingen die u via de browser kunt delen.

Als u macOS gebruikt, moet u toestemming verlenen aan de browser om toegang te krijgen tot alle toepassingen. Navigeer naar Systeemvoorkeuren en verleen toegang tot alle toepassingen. Zie het gedeelte hieronder.

Een browsertabblad delen

Als u op de optie voor het browsertabblad klikt, ziet u een lijst met alle browsertabbladen die voor een bepaald scherm zijn geopend. Kies het tabblad dat u wilt delen.

Toestemming verlenen aan browsers in macOS

 1. Als u voor de eerste keer op Delen klikt, verschijnt er een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd de systeemvoorkeuren te openen.

  Microsoft Edge

  Firefox

  Google Chrome

 2. Klik op Systeemvoorkeuren openen en verleen de benodigde machtigingen voor het delen van het scherm. 

 3. Als u op Weigeren klikt en vervolgens probeert het scherm via de browser te delen, kunt u het scherm niet delen. Daarnaast ziet u hiervoor geen bevestiging of bericht.

Instellingen voor het delen van schermen

Een beheerder kan het delen van schermen uitschakelen via de browser. 

In Beheerder > Compatibiliteit en besturing > Instellingen delen kan de functie voor het delen van schermen worden uitgeschakeld.

 Wanneer de optie is ingeschakeld en een deelnemer probeert het scherm in de browser te delen, wordt de deelnemer gevraagd om Adobe Connect te starten en vervolgens het scherm te delen via de toepassing. 

Systeemaudio delen

Terwijl u het scherm toont of deelt, kunt u systeemaudio in een vergaderruimte delen 
als u zich hebt aangemeld via de browser (Chrome/Edge in Windows, Chrome op een Mac) of de desktoptoepassing. Bij het delen via een browser kunnen Windows-gebruikers de hele systeemaudio delen of via een browsertabblad; Mac-gebruikers kunnen alleen audio delen via een browsertabblad. Voor Mac-gebruikers die via een desktoptoepassing delen, is de optie Systeemaudio delen alleen beschikbaar als zij zijn aangemeld via MacOS-versie 13.0 en hoger.

 1. Open vanaf het deelvenster Scherm delen de opties Scherm in het vervolgkeuzemenu.

 2. Selecteer Scherm met systeemaudio

  scherm delen met systeemaudio

 3. Selecteer het gewenste scherm en selecteer vervolgens de optie Systeemaudio delen.

  Systeemaudio delen in chrome

 4. Klik op Delen voor het toepassen en delen van uw scherm en audio.

Opmerking:

Terwijl u deelt vanaf de browser, is deze functie alleen beschikbaar in Chrome en Edge op Windows OS en alleen in Chrome op Mac OS.

Een document delen

Als gastheer of presentator kunt u documenten delen die naar de inhoudsbibliotheek zijn geüpload of documenten rechtstreeks vanaf de computer delen. Het delen van documenten via de inhoudsbibliotheek heeft de volgende voordelen ten opzichte van het delen via uw scherm:

 • Een betere en betrouwbaardere weergave voor deelnemers

 • Minder bandbreedte vereist voor presentatoren en deelnemers

 • Meer navigatieopties in de zijbalk van Adobe Presenter

 • Documenten vooraf laden en organiseren in de vergaderruimte

 • Eenvoudigere presentatie met meerdere presentatoren

Als u het delen uitschakelt, de inhoud in een pod Delen wijzigt of de pod Delen sluit, blijft het document deel uitmaken van de vergaderruimte. Het kan opnieuw worden weergegeven. Als u een gedeeld document wilt bewerken, bewerkt u het brondocument en laadt u het opnieuw in de vergadering.

Aanbevelingen van Adobe

Documenten delen

Teaching and Learning Center van UOIT

PDF-bestanden in bureaubladtoepassing

In de inhoudsbibliotheek zijn PDF-bestanden opgeslagen als PDF-bestanden. Wanneer PDF-bestanden worden gedeeld in een vergaderruimte, worden deze geconverteerd naar SWF-bestanden ter ondersteuning van gesynchroniseerde navigatie- en whiteboardfuncties.

Gastheren en presentatoren kunnen PDF-bestanden downloaden vanuit de pod Delen. Deelnemers kunnen PDF-bestanden downloaden als gastheren en presentatoren op de knop Sync klikken om de gesynchroniseerde weergave uit te schakelen.

PDF-portfolio's en PDF-bestanden die met een wachtwoord beveiligd zijn, kunnen niet worden geconverteerd naar SWF-bestanden, zodat deze niet kunnen worden gedeeld in Adobe Connect. Bovendien worden bepaalde PDF-functies niet ondersteund bij het delen van PDF-bestanden in Adobe Connect. In bepaalde gevallen worden objecten uit het PDF-bestand verwijderd of wordt er een eenvoudige voorvertoning van een afbeelding weergegeven.

De volgende objecten worden verwijderd in Adobe Connect:

 • Opmerkingentekst (alleen het pictogram van de plaknotitie wordt weergegeven)

 • Bijlagen

 • Bladwijzers

 • Audioclips (alleen het pictogram van de knop Afspelen wordt weergegeven)

Voor de volgende objecten wordt een eenvoudige voorvertoning van een afbeelding (een afbeelding die het object vertegenwoordigt) weergegeven in Adobe Connect:

 • Formulieren

 • 3D-objecten

 • Multimediaobjecten (audio-, video- en SWF-bestanden)

Opmerking:

Bij het delen in de gedeelde pod worden PDF-bestanden in de HTML-toepassing standaard geopend in de gesynchroniseerde modus.

PDF downloaden

Deelnemers kunnen standaard geen PDF-bestanden downloaden van de pod Bestanden delen. Deze functie wordt alleen ingeschakeld door de gastheer of presentatoren.

 1. Met het PDF-bestand weergegeven in de pod Delen, klikt u op de knop Navigatie synchronisatie met deelnemers  in de rechterbovenhoek om de synchronisatie uit te schakelen.

  Navigatie synchronisatie met deelnemers uitschakelen
  Navigatie synchronisatie met deelnemers uitschakelen

 2. Eenmaal uitgeschakeld, kunnen de deelnemers inhoud downloaden met de optie Opslaan als in het menu   in de rechterbovenhoek van de pod Delen.

  Opties voor opslaan
  Opties voor opslaan

PDF afdrukken

Als host of presentator kunt u ook PDF-bestanden afdrukken die naar de inhoudsbibliotheek zijn geüpload.

 1. Met het PDF-bestand weergegeven in de pod Delen, klikt u op de knop Tekenen in de rechterbovenhoek om deze in te schakelen.

  De knop Tekenen inschakelen
  De knop Tekenen inschakelen

 2. Eenmaal ingeschakeld, kunnen de deelnemers inhoud afdrukken via het menu in de rechterbovenhoek van de pod Delen.

  Afdrukopties
  Afdrukopties

Documenten delen

Als gastheer of presentator kunt u de ondersteunde bestandstypen vanuit de inhoudsbibliotheek of uw computer delen met anderen. De inhoudsbibliotheek is beschikbaar in Adobe Connect Central In een vergadering kunt u GIF-inhoud vanuit de inhoudsbibliotheek delen. De indeling GIF wordt echter niet ondersteund wanneer u inhoud deelt door te bladeren naar uw lokale bestandssysteem via het dialoogvenster voor het kiezen van bestanden.

Opmerking:

U maakt in Adobe Presenter presentaties op basis van PowerPoint-presentaties. Adobe Connect ondersteunt geen JPEG-bestanden met progressieve scan.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Sleep het bestand in een lege pod Delen om te beginnen met delen.

  • Klik in de rechterbovenhoek van de pod Delen op de menuopties   en kies Delen > Document.

 2. Selecteer een van de volgende opties:

  Whiteboards

  Geeft whiteboards weer die gemaakt zijn voor de huidige vergadering.

  Bestanden uploaden

  Geeft geüploade inhoud weer voor de huidige vergadering.

  Klik op Bladeren op mijn computer om inhoud voor de huidige vergadering te uploaden. Het document wordt toegevoegd aan de map Geüploade inhoud die bij de vergadering hoort in Adobe Connect Central. Een beheerder kan het document verplaatsen naar de map Gedeelde inhoud om het document beschikbaar te stellen voor andere vergaderingen.

  Mijn inhoud

  Geeft de inhoud in uw gebruikersmap in Adobe Connect Central weer.

  Historie delen

  Geeft de inhoud van andere gebruikersmappen in Adobe Connect Central weer. Als u de inhoud in de map van een andere gebruiker wilt weergeven, moet u een weergavemachtiging van die gebruiker hebben.

  Opmerking:

  Ondersteunde bestandstypen In de nieuwe CEF-toepassing worden standaard alleen JPG- of JPEG-bestandstypen getoond via de functie Bladeren op mijn computer.

  We werken hieraan en zullen binnenkort een fix uitbrengen waarmee alle andere bestandsindelingen in de bijgewerkte CEF-toepassing worden ondersteund.

  Gedeelde inhoud

  Geeft de inhoud in Adobe Connect Central weer die beschikbaar is voor alle accounthouders met de juiste machtigingen.

 3. Kies het document dat u wilt delen en klik op OK.

  Het geselecteerde document wordt weergegeven in de pod Delen. De documentnaam wordt weergegeven in de titelbalk van de pod.

Weergavesynchronisatie uitschakelen voor documenten

Standaard wordt in Adobe Connect de weergave van documenten gesynchroniseerd, zodat de deelnemers hetzelfde frame zien als de presentator. Een gastheer of presentator kan synchronisatie uitschakelen met de knop Synchroniseren. Met behulp van deze functionaliteit kunnen deelnemers presentaties of PDF-documenten in hun eigen tempo bekijken.

Opmerking:

De knop Sync wordt alleen weergegeven wanneer u inhoud met meerdere frames in de pod Delen hebt geladen.

 1. Wanneer inhoud in de pod Delen is geladen, klikt u op de knop Navigatie synchronisatie met deelnemers in de rechterbenedenhoek om synchronisatie uit te schakelen. De besturingselementen voor het afspelen van de presentatie staan onderaan in de pod Delen.

Presentaties delen

Voor gastheren of presentatoren die een presentatie delen in de pod Delen, zijn speciale besturingselementen beschikbaar om te navigeren en de presentatie weer te geven. Een presentatieschermindeling heeft de volgende gebieden:

Presentatie

Het hoofdonderdeel van het venster waarin de presentatiedia's worden weergegeven.

 

Presentatiezijbalk

Het gebied aan de rechterkant van het browservenster waarin de naam van de presentatie en de tabbladen Overzicht, Notities en Zoeken worden weergegeven. Als u de zijbalk niet ziet, klikt u op Zijbalk tonen linksonder de presentatie.

 

Besturingsbalk presentatie

Een balk onder aan de presentatie waarmee u het afspelen van de presentatie, de audio, bijlagen en schermgrootte regelt. Alleen gastheren kunnen de balk zien, tenzij een gastheer de balk voor de deelnemers weergeeft. Als u alle werkbalkopties van de presentatie wilt zien, dient u het presentatiebestand te laden in de inhoudsbibliotheek van Adobe Presenter. Als u het PowerPoint PPT- of PPTX-bestand rechtstreeks van uw computer laadt in de pod Delen, zijn niet alle opties in de presentatiewerkbalk zichtbaar. Schakel Navigatie synchronisatie met deelnemers  uit in de rechterbovenhoek van de presentatie. 

Opmerking:

Adobe Connect-beheerders kunnen instellingen voor pods, voor delen en andere instellingen aanpassen om aan de voorschriften te voldoen. Deze instellingen beïnvloeden de schermindeling van vergaderruimten en de activiteiten die u kunt uitvoeren in deze ruimten. Zie Compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

Het tabblad Overzicht van de presentatie gebruiken

Bij de meeste presentaties staat het tabblad Overzicht op de zijbalk. Op het tabblad Overzicht staan de titel en de duur van elke dia. U kunt het tabblad Overzicht gebruiken om informatie weer te geven en naar een specifieke dia in de presentatie te gaan. De huidige dia wordt aangegeven met een glanzende kleur die u in het thema kunt wijzigen. U kunt de overzichtmarkering weergeven voor alle deelnemers, of alleen voor gastheren en presentatoren.

 1. Klik in de zijbalk aan de rechterkant op het tabblad Overzicht.

 2. Als u een dia in de presentatie wilt verplaatsen, klikt u op de diatitel op het tabblad Overzicht.
 3. Als u de volledige diatitel wilt weergeven, plaatst u de aanwijzer boven de titel.

Het tabblad Miniatuur van de presentatie gebruiken

Opmerking:

Deze functie wordt niet in HTML-browsers ondersteund.

Op de zijbalk van de presentatie kan het tabblad Miniatuur aanwezig zijn. Op het tabblad Miniatuur ziet u een kleine afbeelding van elke dia, de diatitel en de diaduur. De huidige dia wordt aangegeven met een glanzende kleur die u in het thema kunt wijzigen. U kunt het tabblad Miniatuur gebruiken om snel de inhoud van elke dia weer te geven en naar een specifieke dia in de presentatie te gaan.

Opmerking:

Als u uw presentaties rechtstreeks uploadt vanaf uw computer naar een vergadering, wordt het tabblad Miniatuur niet weergegeven. Adobe raadt u aan presentaties aan een vergadering toe te voegen vanuit de inhoudsbibliotheek.

 1. Klik in de zijbalk aan de rechterkant op het tabblad Miniatuur.
 2. Als u een dia wilt verplaatsen, klikt u op de titel van de dia op het tabblad Miniatuur.
 3. Als u de diatitel wilt weergeven, plaatst u de aanwijzer boven de titel.

Notities van de presentatiedia weergeven

Wanneer u een presentatie maakt in PowerPoint, kunt u notities voor aparte dia's maken. Als er dianotities aanwezig zijn, kunt u deze weergeven in de presentatie. Dianotities worden weergegeven aan de rechterkant van het presentatievenster. U kunt het formaat van de tabblad met dianotities niet wijzigen.

 1. Klik in de zijbalk aan de rechterkant op het tabblad Notities.

  De complete notitietekst wordt weergegeven. De tekst is niet opgemaakt en kan niet rechtstreeks op het tabblad worden bewerkt.

Tekst in een presentatie zoeken

 1. Klik in de zijbalk aan de rechterkant op het tabblad Zoeken.

 2. Typ de tekst die u wilt zoeken rechtstreeks in het tekstvak.
 3. Klik op Zoeken.

 4. De zoekresultaten worden onder het tekstvak weergegeven. Klik op een diatitel in de resultatenlijst om die dia weer te geven.

Opties van de presentatiewerkbalk

U kunt de vormgeving en het afspelen van de presentatie bepalen met de werkbalk die zich onder aan de presentatie bevindt. (Als u alle werkbalkopties van de presentatie wilt zien, dient u het presentatiebestand te laden in de inhoudsbibliotheek van Adobe Presenter. Als u het PowerPoint PPT- of PPTX-bestand rechtstreeks van uw computer laadt in de pod Delen, zijn niet alle opties in de presentatiewerkbalk zichtbaar. Schakel Navigatie synchronisatie met deelnemers  uit in de rechterbovenhoek van de presentatie.

Afspelen/Pauzeren

Hiermee onderbreekt en hervat u het afspelen van de huidige dia.

Vorige

Hiermee gaat u terug naar de vorige dia in de presentatie.

Volgende

Hiermee gaat u naar de volgende dia in de presentatie.

De diavoortgangsbalk

Hiermee toont en bepaalt u de afspeellocatie in de huidige dia. De positiemarkering verplaatst zich wanneer de dia wordt afgespeeld. U kunt de markeringspijl in de huidige dia naar voren of achteren slepen om uw afspeellocatie te wijzigen. U kunt tevens op een specifieke locatie op de voortgangsbalk klikken om de plaats van de diamarkering te verplaatsen en de dia vanaf die positie af te spelen.

Huidig dianummer

Hiermee geeft u het nummer van de huidige dia en het totale aantal dia's weer (bijvoorbeeld dia 2/10).

Status

Hiermee geeft u de status van de huidige dia weer, zoals Afspelen, Gestopt, Geen audio of Presentatie voltooid.

Tijd

Hiermee geeft u de huidige diatijd en de totale afspeeltijd van de dia weer (bijvoorbeeld 00,02/00,05).

Audiovolume

Hiermee geeft u het volume weer dat voor de dia is ingesteld.

Bijlagen

Hiermee geeft u een klein venster weer waarin de toegevoegde bijlagen staan (bijvoorbeeld documenten, spreadsheets, afbeeldingen, URL's).

Zijbalk weergeven/verbergen

Hiermee geeft u de zijbalk weer of verbergt u deze.

Een whiteboard delen

Een gastheer of presentator (of een deelnemer met de benodigde machtigingen) kan een whiteboard gebruiken om tekst voor samenwerken, tekeningen en notities in een vergadering te maken.

Opmerking:

Adobe Connect-beheerders kunnen instellingen voor pods, voor delen en andere instellingen aanpassen om aan de voorschriften te voldoen. Deze instellingen beïnvloeden de schermindeling van vergaderruimten en de activiteiten die u kunt uitvoeren in deze ruimten. Zie Compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

Whiteboards gebruiken in Adobe Connect 9

Deelnemers tekenrechten geven

Gastheren en presentatoren kunnen elke deelnemer op het whiteboard laten tekenen door de tekenrechten op een van de volgende drie manieren toe te kennen.

Opmerking:

Deelnemers kunnen de Tekenmodus niet activeren voor deelpods met deze rechten. Alleen gastheren en presentatoren kunnen de Tekenmodus inschakelen.

 • Als u iemand tekenrechten wilt geven, selecteert u de naam in de lijst Deelnemers en in het pop-upvenster de optie Tekenen. Schakel de optie uit om de rechten in te trekken.
Tekenrechten geven aan individuen in de pod Deelnemers.
Tekenrechten geven aan individuen in de pod Deelnemers.

 • Selecteer Deelnemers toestaan om te tekenen in het contextmenu van de pod om alle deelnemers in een specifiek whiteboard tekenrechten te geven. Schakel de optie uit om de rechten in het whiteboard voor alle deelnemers in te trekken.
Tekenrechten geven aan alle deelnemers van een deelpod.
Tekenrechten geven aan alle deelnemers van een deelpod.

 • U kunt tijdens de vergadering algemene tekenrechten geven aan alle deelnemers in alle pods via het dialoogvenster Voorkeuren. Deze voorkeur wordt onthouden voor elke sessie die de vergaderruimte gebruikt.
Tekenrechten geven aan iedereen in een vergaderruimte.
Tekenrechten geven aan iedereen in een vergaderruimte.

Een whiteboard maken en weergeven

Gastheren of presentatoren kunnen tijdens een vergadering met behulp van een whiteboard in realtime tekst, vormen en vrije tekeningen maken of symbolen invoegen . Door tekenrechten te geven aan sommige of alle deelnemers, kunnen gastheren voor een betere samenwerking zorgen. Gebruikers kunnen op het whiteboard inzoomen en pannen voor een betere ervaring.

U kunt een whiteboard in een pod Delen op twee verschillende manieren gebruiken:

 • Een zelfstandig whiteboard stelt presentatoren in staat inhoud op een witte achtergrond te maken.

 • Een whiteboardbedekking stelt presentatoren in staat inhoud te maken boven op een bestaand document in een pod Delen door aantekeningen toe te voegen en op het document te tekenen. U kunt een whiteboard plaatsen boven op presentaties, JPG-, - en PDF-documenten.

  Als u het delen uitschakelt, de inhoud in een pod Delen wijzigt of de pod Delen sluit, blijft het whiteboard deel uitmaken van de vergaderruimte. Het kan opnieuw worden weergegeven.

Bedekking en besturingselementen zijn beschikbaar in een Adobe Connect-whiteboard.
Bedekking en besturingselementen zijn beschikbaar in een Adobe Connect-whiteboard.

A. Whiteboardbedekking weergeven/verbergen B. Een volledig scherm C. Podopties en help D. Tekengereedschappen E. Besturingselementen van Zoom F. Toegang tot verschillende pagina's van een whiteboard 

Een zelfstandig whiteboard maken in een lege pod Delen

 1. Kies in de pod Delen Mijn scherm delen > Whiteboard delen.

Een bedekkend whiteboard toevoegen in een pod Delen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit wanneer een document in een pod Delen is weergegeven:
  • Selecteer Tekenen in het menu   in de rechterbovenhoek van de pod Delen.Tekengereedschappen whiteboard weergeven.

  • Als u een toepassing deelt, klikt u in de rechterbovenhoek van het toepassingsvenster op de pijl naast de knop Delen stoppen. Selecteer vervolgens Pauzeren en notities aanbrengen.

  • Als u uw hele bureaublad deelt, klikt u op het Adobe Connect-pictogram in het systeemvak (Windows) of op de pictogrambalk (Macintosh) en kiest u Pauzeren en notities aanbrengen.

Een bestaand whiteboard weergeven

 1. Selecteer Pods > Delen > [naam van whiteboard].

Een whiteboard bevat meerdere pagina's. Tijdens een presentatie kunt u bladeren naar de verschillende pagina's.

 1. Klik in het midden van de pod Delen op de pijl naar links of naar rechts. De paginanummers worden weergegeven naast de pijlen.

Tekengereedschappen voor het whiteboard

Tekengereedschappen voor het whiteboard
Tekengereedschappen voor het whiteboard

A. Objecten selecteren of schuiven tijdens het tekenen B. Gereedschap Markeerstift C. Tekst, gereedschap D. Teken vormen en symbolen E. Wijzigingen ongedaan maken F. Wijzigingen opnieuw invoeren G. De geselecteerde objecten verwijderen H. Een object ten opzichte van andere objecten rangschikken 

De beschikbare gereedschappen voor het maken van tekst en tekeningen op het whiteboard worden hieronder weergegeven.

Whiteboardgereedschappen en voorbeelden.
Whiteboardgereedschappen en voorbeelden.

A. Markering B. Markeerstift C. Pen D. Potlood 

Vormen en symbolen tekenen op een whiteboard.
Vormen en symbolen tekenen op een whiteboard.

A. Een vorm of een symbool selecteren om te tekenen B. Rand instellen C. Lijndikte instellen D. Vulkleur instellen E. Dekking van de vorm instellen 

Het gereedschap Selectie

Hiermee selecteert u een vorm of gebied op het whiteboard. Klik op een vorm om deze te selecteren. Sleep op het whiteboard of de inhoud om een selectiekader te maken en alle vormen binnen dit kader te selecteren. Het selectiekader heeft acht punten waarmee u het formaat van de geselecteerde vorm(en) kunt wijzigen. Houd Shift ingedrukt en sleep een hoekpunt om de hoogte-breedteverhouding te behouden wanneer u het formaat wijzigt. Selecteer en sleep een vorm om deze te verplaatsen. Als u een vorm aan de selectie wilt toevoegen, houd u Shift ingedrukt en klikt u op de vorm.

Markeerstift, gereedschap

De breedte en alpha worden lager met de snelheid van de lijn.

Markeren, gereedschap

Hiermee maakt u een dikke markeerlijn met een willekeurige vorm. U kunt de lijnkleur en de lijndikte aanpassen met de Kleurkiezer en het pop-upmenu Lijndikte. De alfa wordt met de snelheid van de lijn lager, maar de breedte neemt toe.

Gereedschap pen

De breedte en alpha blijven constant bij de lijndikte, behalve bij een bocht en bij het begin en het eind. Het gereedschap is gevoelig voor de bewegingssnelheid van de aanwijzer.

Potlood, gereedschap

Hiermee maakt u lijnen met een willekeurige vorm. U kunt de lijnkleur en de lijndikte aanpassen met de Kleurkiezer en het pop-upmenu Lijndikte. De breedte en alpha worden hoger met de snelheid van de lijn. Het gereedschap is gevoelig voor de bewegingssnelheid van de aanwijzer.

Tekst, gereedschap

Hiermee maakt u een zwevend tekstveld dat uit meerdere regels bestaat. U kunt de vulkleur, het lettertype en de tekengrootte aanpassen met de kleurkiezer, het pop-upmenu Lettertype en het pop-upmenu Tekengrootte. Sleep om een tekstgebied te maken waar u kunt typen.

Gereedschap Vormen

Kies rechthoeken, ovalen, lijnen, pijlen enzovoort door erop te klikken en geselecteerd te houden . Met de opties rechts van het gereedschap kunt u de weergave aanpassen. Sleep om de vorm te vergroten. Houd de Shift-toets ingedrukt terwijl u sleept om vormen te maken die even hoog als breed zijn, of om lijnen in stappen van 45° te tekenen.

Ongedaan maken

Hiermee maakt u de vorige handeling ongedaan. U kunt de volgende acties ongedaan maken: het tekenen van een vorm, het verplaatsen van een vorm, het formaat wijzigen van een vorm, het wissen van het whiteboard en het wijzigen van de vormeigenschappen. Het aantal malen dat u deze bewerking in de pod kunt uitvoeren, is onbeperkt.

Opnieuw

Hiermee herhaalt u de vorige handeling.

Geselecteerde verwijderen

Verwijdert items die u met het gereedschap Selectie geselecteerd hebt.

Menu's schikken

Met de opties in het menu Schikken kunt u de geselecteerde objecten ten opzichte van de andere objecten op het whiteboard naar voren of naar achteren verplaatsen.

Opmerking:

Als uw bedrijf over een Adobe Connect-account met licentie beschikt, kunt u aangepaste afbeeldingen voor vormen gebruiken. 

Als u uw whiteboardinhoud lokaal wilt opslaan, kunt u een whiteboard afdrukken of de inhoud naar een lokaal bestand exporteren.

 • Klik in de rechterbovenhoek van de pod Delen op de menuopties   en selecteer Afdrukken.
 • Klik op de menuopties  en selecteer Momentopname exporteren > Opslaan als PNG om een lokale momentopname te maken.
Opmerking:

In de Vergaderingsvoorkeuren of de Whiteboard-voorkeuren kunt u rechten aan vergaderingsdeelnemers toekennen om een PNG-momentopname van een whiteboard te exporteren. Klik in de vergaderingsvoorkeuren in de instellingen van de pod Delen op het selectievakje Toestaan dat deelnemers kunnen exporteren.

 • Klik op de menuopties  selecteer Momentopname exporteren > Momentopname verzenden en geef een e-mailadres op voor het verzenden van een PNG-momentopname via e-mail.

Bestanden delen

Gastheren en presentatoren kunnen bestanden uploaden om te delen met de deelnemers van een vergadering, vanaf hun computers of vanaf de inhoudsbibliotheek. Tenzij een gastheer de status van een deelnemer wijzigt, kunnen deelnemers geen bestanden uploaden. Deelnemers die bestanden willen uploaden, moeten de gastheer vragen hun rol van deelnemer te wijzigen of hen uitgebreide machtigingen te verlenen voor de pod Bestanden delen.

Opmerking:

Adobe Connect-beheerders kunnen instellingen voor pods, voor delen en andere instellingen aanpassen om aan de normen voor governance te voldoen. Deze instellingen beïnvloeden de schermindeling van vergaderruimten en de activiteiten die u kunt uitvoeren in deze ruimten. Zie Compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

Opmerking:

De maximale grootte van een bestand dat u via de pod Bestanden delen kunt delen, is 102,4 MB. Momenteel kunt u geen bestanden delen die deze maximale grootte overschrijden.

Een bestand uploaden

 1. Als er geen pod Delen in uw vergaderruimte voorkomt, klikt u op Delen > Nieuw delen toevoegen op de titelbalk.

 2. Sleep en plaats uw bestand in de pod Delen of blader op uw computer via de Verkenner. Blader naar het bestand en klik op Openen.

Een bestand downloaden

Deelnemers aan de vergadering kunnen bestanden downloaden van de pod Bestanden delen naar hun computers.

 1. Selecteer in de pod Bestanden delen de bestanden die u wilt downloaden.
 2. Klik op Opslaan als.

  Er wordt een browservenster weergegeven met het dialoogvenster Opslaan op Deze computer. (Als dit venster niet verschijnt, moet u de instellingen voor de pop-upblocker van de browser aanpassen.)

 3. Klik op de koppeling Klik om te downloaden.

 4. Klik op Downloaden. Navigeer naar de gewenste locatie en klik op Opslaan.

 5. Klik op Sluiten nadat het downloaden is voltooid.

 6. Sluit het browservenster dat in stap 2 is geopend.

Alle bestanden downloaden

Deelnemers aan de vergadering kunnen snel meerdere bestanden tegelijk downloaden uit de pod Bestand delen, in plaats van deze één voor één te downloaden.

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de pod Bestand delen op de menuopties .

 2. Klik op Alles downloaden.

  Er wordt een browservenster geopend met het dialoogvenster Opslaan op Deze computer. (Als dit venster niet verschijnt, moet u de instellingen voor de pop-upblocker van de browser aanpassen.)

 3. Klik op de koppeling Klik om te downloaden.

 4. Klik op Opslaan. Blader naar de gewenste locatie en klik op Opslaan.

 5. Klik op Sluiten nadat het downloaden is voltooid.

 6. Sluit het browservenster dat in stap 2 is geopend.

Als u de HTML-client gebruikt, kiest u Alles downloaden nadat u op het pictogram Menu hebt geklikt. De gedeelde bestanden worden gedownload als ZIP-bestand.

De naam van een bestand wijzigen

Met deze bewerking wijzigt u alleen het label dat in de pod Bestanden delen wordt weergegeven. De daadwerkelijke bestandsnaam verandert niet.

 1. Kies in de pod Bestanden delen het bestand waarvan u de naam wilt wijzigen.
 2. Klik in de rechterbovenhoek van de pod op de menuopties  .

 3. Kies Naam geselecteerde wijzigen in het pop-upmenu.

 4. Typ de nieuwe naam en klik op OK.

Een bestand verwijderen

 1. Kies in de pod Bestanden delen het bestand dat u wilt verwijderen.
 2. Klik in de rechterbovenhoek van de pod op de menuopties  .

 3. Kies Geselecteerde verwijderen in het pop-upmenu.

Web-URL's delen

Tijdens vergaderingen willen gastheren of presentatoren wellicht websites laten zien. U kunt de pod Webkoppelingen gebruiken om een bepaalde URL in de browsers van de deelnemers te openen. Deelnemers die koppelingen willen toevoegen moeten de gastheer vragen om hun rol van deelnemer te veranderen.

Opmerking:

Adobe Connect-beheerders kunnen instellingen voor pods, voor delen en andere instellingen aanpassen om aan de normen voor governance te voldoen. Deze instellingen beïnvloeden de schermindeling van vergaderruimten en de activiteiten die u kunt uitvoeren in deze ruimten. Zie Compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

 1. Als er geen pod Webkoppelingen in uw vergaderruimte voorkomt, klikt u op Webkoppelingen > Nieuwe webkoppelingen toevoegen in het menu   bovenaan de titelbalk.

 2. Klik op Koppeling toevoegen in het middel van het scherm of in het menu Podopties   rechtsbovenaan om websites aan een pod Webkoppelingen toe te voegen.

 3. Voer de naam van de in het veld Tekst en het URL-adres in het veld URL-pad.

  Een illustratie van het toevoegen van een webkoppeling
  Een illustratie van het toevoegen van een webkoppeling

 4. Klik op Gereed.

Opmerking:

De volledige lijst koppelingen verschijnt voor zowel gastheren als deelnemers.

Een webpagina voor alle aanwezigen weergeven

 1. Selecteer een koppeling in de pod Webkoppelingen of typ een URL in het tekstvak hieronder.

 2. Koppeling starten voor alle deelnemers - wanneer de gastheer op de startkoppeling klikt, opent de URL in een nieuwe instantie van de webbrowser op uw scherm en het scherm van elke deelnemer.

  Startkoppeling voor alle deelnemers
  Startkoppeling voor alle deelnemers

Opmerking:

De webkoppelingen die door de gastheren worden gestart, kunnen niet worden geopend door deelnemers die pop-upblockers in hun webbrowsers hebben ingeschakeld. 

 1. Dubbelklik op een URL-naam in de pod Webkoppelingen.
 2. Typ de nieuwe naam in het vak URL-naam.

 3. Klik op OK.
 1. Selecteer één of meer koppelingen in de pod Webkoppelingen.
 2. Als u de koppeling wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen ().

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online