Kom te weten hoe u deelneemt aan een vergadering als deelnemer of gastheer, een pod gebruikt, deelnemerstoegang beheert en meldingen en gebruikersverzoeken tijdens de vergadering beheert.

Vergaderingen starten

Als u de gastheer bent, start u een vergadering door u aan te melden bij uw vergaderruimte en vervolgens anderen uit te nodigen via e-mail of een chatbericht. U kunt vergaderingen van tevoren of juist spontaan beleggen.

Wanneer u een vergaderruimte binnenkomt, kunt u insteltaken voor deelnemers uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld conferentiegegevens opgeven, verzoeken om deel te nemen aan de vergadering accepteren of weigeren, pods anders rangschikken en notities typen.

Een vergaderruimte betreden

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de startpagina in Adobe Connect Central eerst op Mijn vergaderingen en daarna op de knop Openen van de gewenste vergadering.

  • Navigeer in Adobe Connect Central naar de pagina Informatie over vergaderingen voor een specifieke vergadering en klik op Vergaderruimte betreden.

  • Klik in de e-mailuitnodiging die u hebt ontvangen op de URL van de vergadering. Typ uw aanmeldingsgegevens en wachtwoord voor Adobe Connect en klik vervolgens op Ruimte betreden.

  • Voer de URL van de vergadering in uw browser in. Typ uw aanmeldingsgegevens en wachtwoord voor Adobe Connect en klik vervolgens op Ruimte betreden.

  Opmerking:

  Voeg een vergaderruimte die u voor het eerst bezoekt toe aan uw bladwijzers zodat u de vergadering de volgende keer snel kunt starten.

U kunt een vergaderruimte van Adobe Connect in de Adobe Connect-bureaubladtoepassing starten. Als de vereiste Adobe Connect-toepassing niet is geïnstalleerd, vraagt Adobe Connect u om deze te downloaden en installeren. Een beheerder kan het voor iedereen verplicht stellen om de Adobe Connect-toepassing te installeren om aan een Adobe Connect-sessie te kunnen deelnemen.

Er worden geanimeerde tips weergegeven over hoe u kunt deelnemen aan een vergadering als een vergaderruimte wordt gestart. Op deze manier kunnen deelnemers vertrouwd raken met een vergaderruimte van Adobe Connect. De tips zijn gebaseerd op rollen en verschillen voor gastheren, presentatoren en deelnemers. De tips zijn er voor het primaire werkproces van een rol.U kunt op Niet meer weergeven klikken om de geanimeerde tips uit te schakelen. U kunt de geanimeerde tips voor de vergadering opnieuw starten via Help > Tips voor Adobe Connect in de vergaderruimte.

Geanimeerde tips helpen u meer te weten te komen over enkele veelvoorkomende taken voor vergaderingen.
Geanimeerde tips helpen u meer te weten te komen over enkele veelvoorkomende taken voor vergaderingen.

Wanneer de gebruiker Dit niet meer weergeven selecteert, kan de hij of zij de geanimeerde tips desgewenst weer weergeven via Help > Tips voor Adobe Connect in de vergaderruimte weergeven.

Deelnemers uitnodigen en toegang verlenen of weigeren

In de vergaderruimte kunnen gastheren andere personen uitnodigen voor deelname aan een vergadering. Een gastheer kan de toegang tot een vergadering blokkeren, en kan aanvragen voor deelname aan een geblokkeerde vergadering toestaan of weigeren.

Deelnemers uitnodigen wanneer de vergadering al is begonnen

Gastheren kunnen personen uitnodigen voor een vergadering vanuit de Adobe Connect-vergaderruimte.

 1. Selecteer Vergadering > Toegang beheren > Deelnemers uitnodigen in de menubalk.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Deelnemers uitnodigen:
  • Klik op E-mailbericht schrijven om uw standaard-e-mailprogramma te openen en de deelnemers een automatisch gegenereerd e-mailbericht met de URL van de vergadering te sturen.

  • Kopieer de URL van de vergadering van het dialoogvenster Deelnemers uitnodigen naar een e-mail- of expresbericht en stuur het bericht naar de deelnemers. Ga terug naar de vergaderruimte en klik op Annuleren om het dialoogvenster te sluiten.

Sta deelnemers toe om deel te nemen zonder dat de gastheer elke toegang moet aanvaarden

U kunt een vergaderruimte instellen zodat de deelnemers automatisch in de vergaderruimte worden toegelaten, zonder tussenkomst van de gastheren van de vergadering. Tijdens het maken van een vergadering selecteert u Iedereen met de URL voor de vergadering heeft toegang tot de ruimte in de Toegangssectie. Voor een bestaande vergadering, gaat u naar Informatie bewerken en selecteert u dezelfde functie.

Let op:

Wanneer u de optie Iedereen met de URL selecteert, is uw ruimte openbaar beschikbaar. Ook alle inhoud die naar uw ruimte wordt geüpload, is openbaar beschikbaar. Elke gebruiker met de URL heeft zonder uw toestemming toegang tot de geüploade inhoud.

Binnenkomende deelnemers blokkeren

 1. Selecteer Vergadering > Toegang beheren > Binnenkomende deelnemers blokkeren in de menubalk.
 2. Als u wilt toestaan dat deelnemers toegang tot de vergadering kunnen aanvragen, selecteert u Binnenkomende deelnemers kunnen om toegang vragen.
 3. (Optioneel) Bewerk het bericht voor nieuwe deelnemers in het tekstvak. Kies Bericht opslaan om het bericht voor toekomstig gebruik op te slaan.

Gasten zonder geregistreerde Adobe Connect-accounts blokkeren

 1. Selecteer Vergadering > Toegang beheren > Toegang voor gasten blokkeren in de menubalk.

Werken met pods

Gastheren kunnen pods weergeven en verbergen, toevoegen, verwijderen, rangschikken en sorteren. Meer dan één instantie van een pod (behalve de pod Deelnemers, pod Vragen en antwoorden, pod Video, en het dashboard Betrokkenheid) kan in een vergadering tegelijk worden weergegeven.

Opmerking:

Adobe Connect-beheerders kunnen instellingen voor pods, voor delen en andere instellingen aanpassen om aan de voorschriften te voldoen. Deze instellingen beïnvloeden de schermindeling van vergaderruimten en de activiteiten die u kunt uitvoeren in deze ruimten. Zie Compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

Een pod weergeven of verbergen

 • Om een pod weer te geven, selecteert u deze in het menu Pods. (Bij pods die meerdere keren kunnen voorkomen, selecteert u de naam in het submenu.)

  Er staat een markering in het selectievakje naast de namen van de pods die tijdens de vergadering te zien zijn.

 • U verbergt een pod door deze in het menu Pods te deselecteren. Klik anders op het menupictogram in de rechterbovenhoek van de pod en kies Verbergen.

Een pod toevoegen

 1. Kies pods in de menubalk en kies de naam van een pod.
 2. Kies in het podsubmenu Nieuwe [podnaam] Pod.

Pods verplaatsen en vergroten of verkleinen

 1. Kies in de menubalk Pods > Pods verplaatsen en vergroten of verkleinen. Wanneer de opdracht is ingeschakeld, wordt naast de opdracht een vinkje weergegeven.
 2. Als u een pod wilt verplaatsen, versleept u de titelbalk van de pod. Als u de grootte van een pod wilt wijzigen, versleept u de rechterbenedenhoek.

Een pod weergeven met de maximale grootte

Als u een pod maximaliseert, vult dit het hele browservenster.

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de pod op het menupictogram en selecteer Maximaliseren.
 2. U herstelt de oorspronkelijke afmetingen van de pod door weer op het menupictogram te klikken en Herstellen te selecteren.

Opmerking:

Klik op de knop Volledig scherm om de pod Delen groter dan het browservenster te maken.

Pods organiseren

 1. Klik in de menubalk op Pods > Pods beheren.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u pods wilt verwijderen, selecteert u deze in de lijst en klikt u op Verwijderen.

  • Als u de naam van een pod wilt wijzigen, selecteert u deze in de lijst en klikt u op Naam wijzigen.

  • Als u alle ongebruikte pods wilt vinden, klikt u op Ongebruikte selecteren. Eventuele ongebruikte pods worden gemarkeerd in de lijst links in het scherm. Klik op Verwijderen als u de ongebruikte pods wilt verwijderen.

 3. Klik op Gereed.

Deelnemen als nieuwe Adobe Connect-gebruiker

Nieuwe gebruikers, die zich voor het eerst aanmelden, worden door de gebruikersinterface begeleid afhankelijk van hun rol in het systeem. Hieronder vindt u een overzicht van de regels die de bestemming van nieuwe gebruikers in Adobe Connect bepalen wanneer deze zich voor het eerst aanmelden.

Groepslidmaatschap

Hierheen gestuurd bij de eerste keer aanmelden

Alleen vergaderingsgastheren

Nieuwe, door het systeem gegenereerde vergadering

Vergaderingsgastheren, samen met andere lidmaatschappen

Nieuwe, door het systeem gegenereerde vergadering

Alleen trainingsmanagers

Tabblad Training

Alleen auteurs

Tabblad Inhoud

Alleen seminarbeheerders

Tabblad Seminar

Alleen studenten

Tabblad Start

Alleen gebeurtenismanagers

Tabblad Gebeurtenissen

Alleen gebeurtenisbeheerders

Tabblad Start

Elke combinatie van twee of meer lidmaatschappen, zonder de groep Vergaderingsgastheren

Tabblad Start

Beheerders, beheerders – beperkt of beide

Tabblad Start

Elke rol samen met een of meer beheerdersrollen (beheerders, beheerders – beperkt, en gebeurtenisbeheerder)

Toepasselijk tabblad afhankelijk van de rol

Wanneer een gebruiker naar een nieuwe, door het systeem gegenereerde vergaderruimte wordt gestuurd, kan de gebruiker een zinvollere naam en URL voor de vergaderruimte invoeren. De gebruiker kan ook doorgaan met de door het systeem gegenereerde naam en URL. Ook kan de gebruiker op Meer instellingen in het linkervenster klikken om Adobe Connect Central te starten en de vergaderruimte te configureren. Wanneer de gebruiker bijvoorbeeld, als vergaderingsgastheer, een audioprofiel aan de vergaderruimte wil koppelen.

Gebruikers die voor het eerst aan een vergadering deelnemen, worden doorgestuurd naar een door het systeem gegenereerde vergaderruimte, waarvan ze de naam kunnen wijzigen.
Gebruikers die voor het eerst aan een vergadering deelnemen, worden doorgestuurd naar een door het systeem gegenereerde vergaderruimte, waarvan ze de naam kunnen wijzigen.

Opmerking:

Als een vergadering wordt gemaakt in de map Mijn vergaderingen, gaat de nieuwe gebruiker met een nieuwe gebruikersaccount naar de map Mijn vergaderingen in plaats van een door het systeem gegenereerde vergaderruimte.

Deelnemen aan een vergadering

U kunt aan een vergadering deelnemen als gast of als geregistreerde gebruiker, afhankelijk van de opties die de gastheer van de vergadering heeft gekozen.

Als de verbinding met de server wordt verbroken, wordt in Adobe Connect een foutbericht weergegeven. Dit bevat een koppeling naar een testwizard waarmee u in een aantal stappen de verbindingsstatus kunt testen.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als een medewerker van uw onderneming u heeft uitgenodigd voor de vergadering, klikt u op het tabblad Start van Adobe Connect op Mijn vergaderingen. Zoek de gewenste vergadering in de lijst met vergaderingen links in het scherm en klik op Toegang.

  • Klik op de URL van de vergadering in. U hebt deze waarschijnlijk ontvangen in een e-mail- of chatbericht.

 2. Meld u bij de vergaderruimte aan als gast of als gebruiker van Adobe Connect:
  • Kies Deelnemen als gast. Typ de naam die als uw id in de vergadering wordt gebruikt. Voer de juiste waarden in de velden voor toegang voor gasten in, bijvoorbeeld e-mailadres en telefoonnummer, en klik op Ruimte betreden.

  • Selecteer Deelnemen met uw aanmelding en wachtwoord. Geef uw aanmeldingsnaam en wachtwoord op en klik op Ruimte betreden.

  Connect vraagt u om te kiezen waar u de vergaderruimte wilt starten.

  Een vergaderruimte openen

  Klik op Openen in browser om uw vergaderruimte in de HTML-client te starten. Klik op Openen in toepassing om deze in de Connect-desktoptoepassing te starten. Als u de toepassing niet hebt geïnstalleerd, kunt u deze installeren door op Installeren te klikken.

  Als u de beheerder bent van een account op een hostserver, geeft Adobe Connect de servicevoorwaarden standaard weer. Als u zich wilt aanmelden bij een vergadering, moet u eerst aangeven dat u de servicevoorwaarden hebt gelezen en accepteert.

  Voor gebruikers van accounts op een hostserver worden de servicevoorwaarden niet weergegeven. U kunt zich bij een vergadering aanmelden voordat de servicevoorwaarden zijn verlopen, zelfs als de beheerder de servicevoorwaarden nog niet heeft geaccepteerd.

  Voor gedeelde site-accounts worden de servicevoorwaarden weergegeven wanneer u zich de eerste keer als beheerder of als gebruiker bij Adobe Connect aanmeldt. Geef aan dat u de servicevoorwaarden hebt gelezen en accepteert, zodat u verder kunt gaan. Schakel het selectievakje op het scherm in om aan te geven dat u de servicevoorwaarden en het privacybeleid Adobe Online hebt gelezen en accepteert.

  Opmerking:

  Als de beheerder van de vergadering clientcertificaten heeft geactiveerd, wordt het dialoogvenster Certificaat selecteren weergegeven wanneer u een vergadering wilt betreden. In het dialoogvenster moet u een certificaat selecteren om uw identiteit te verifiëren. Een beheerder kan een kennisgeving voor het naleven van de gebruiksvoorwaarden hebben ingeschakeld. Accepteer deze kennisgeving om een vergadering te betreden. (Zie Compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.)

Een vergadering in de wachtstand zetten of beëindigen

Gastheren kunnen deelnemers in de wacht plaatsen, om tijdelijk alleen gastheren en presentatoren toe te laten, zodat deze materialen kunnen voorbereiden. Audioconferentiegesprekken worden in de wachtstand geplaatst.

Gastheren kunnen een vergadering beëindigen om iedereen uit de ruimte te verwijderen, inclusief gastheren, presentatoren en deelnemers. Audioconferentiegesprekken worden tevens afgebroken. Als een Adobe Connect-account per minuut wordt gefactureerd, kunt u onnodige kosten voorkomen door een vergadering expliciet te beëindigen wanneer geen vergaderingssessie wordt gehouden.

Deelnemers in de wachtstand zetten

 1. Selecteer Vergadering > Toegang beheren > Deelnemers in de wachtstand zetten in de menubalk.
 2. Reviseer de boodschap aan deelnemers als u dat wilt en klik op OK om de vergadering in de wacht te zetten.

Deelnemers die zich aanmelden bij een vergadering die in de wachtstand staat, betreden automatisch de vergadering wanneer deze wordt hervat.

Een vergadering beëindigen

 1. Klik in de menubalk op Vergadering > Vergadering beëindigen.
 2. Reviseer de boodschap aan deelnemers als u dat wilt en klik op OK om de vergadering te beëindigen.

Een boodschap voor het in de wacht zetten of beëindigen van een vergadering opslaan om later te gebruiken

U kunt een bericht In de wachtstand of Vergadering beëindigen maken zonder de vergadering te onderbreken. Met deze functie kunt u het bericht tijdens de vergadering schrijven en het op het juiste moment verzenden.

 1. Selecteer Vergadering > Toegang beheren > Deelnemers in de wachtstand zetten in de menubalk.
 2. Reviseer het bericht in het tekstvak.
 3. Klik op Bericht opslaan om het bericht op te slaan voor toekomstig gebruik en om terug te gaan naar de vergadering.

Een vergadering weer starten die in de wachtstand is geplaatst of is beëindigd

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de vergaderruimte in het venster Deelnemers in wachtstand op Vergadering starten.

  Opmerking:

  Als u dat venster gesloten hebt, kiest u Vergadering > Toegang beheren en deselecteert u Deelnemers in de wachtstand plaatsen.

Werken met meldingen en verzoeken

Verzoeken en meldingen die in behandeling zijn, worden weergegeven in de menubalk. U krijgt één overzicht van verzoeken en meldingen waarop u kunt reageren. Pictogrammen voor meldingen en verzoeken worden weergegeven als u verzoeken hebt die in behandeling zijn.

Vergaderingsmeldingen en -verzoeken.
Vergaderingsmeldingen en -verzoeken.

A. Verzoek om toegang gebruiker B. Verzoek om hand op te steken C. Meldingen D. Melding opnemen 

Klik op een verzoek- of meldingknop om details weer te geven en daarop te reageren. Verzoeken om de hand op te steken en verzoeken om toegang worden afzonderlijk aangegeven. Andere meldingen worden weergegeven met behulp van de knop Info.

Vergaderingsmeldingen zijn beschikbaar bij het klikken op Info.
Vergaderingsmeldingen zijn beschikbaar bij het klikken op Info.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid