Voorvertoningen in After Effects CC 2015 (13.5)

Over voorvertoningen in After Effects CC 2015 (13.5)

Hoe u voorvertoningen van composities, lagen en beeldmateriaal maakt is aanzienlijk gewijzigd in After Effects CC 2015 (13.5). De voorvertoningen worden nu gemakkelijker gestart, zijn interactief en configureerbaar.

Opmerking:

Voordat u After Effects CC 2015 (13.5) installeert, leest u dit artikel over het behouden van vorige versies. Lees dit artikel voor meer informatie over wat nieuw en veranderd is. Houd rekening met de bekende problemen van After Effects CC 2015 (13.5).

Dit artikel bevat informatie over wat er is gewijzigd aan voorvertoningen, waaronder:

RAM-voorvertoning wordt niet meer gebruikt voor voorvertoningen:

After Effects plaatst frames in cache in RAM voor realtime afspelen. Toch is het starten van een dergelijke voorvertoning geen unieke opdracht meer in After Effects. Daarom wordt de term RAM-voorvertoning niet meer gebruikt. Dit heet voortaan Voorvertoning.

Spatiebalk om een voorvertoning te starten

De spatiebalk kan nu een voorvertoning starten die het in cache plaatsen van frames optimaliseert voor realtime afspelen en die ook audio afspeelt. (Beide waren voorheen unieke functies van wat RAM-voorvertoning was.)

Aanpasbare voorvertoning

U kunt het gedrag van de voorvertoning configureren voor elke sneltoets van de voorvertoning: Spatiebalk, Num-0 en Shift + Num-0. Vanaf nu kunt u de spatiebalk een voorvertoning met audio laten starten die ook het actieve laagbeheer weergeeft.

Ononderbroken voorvertoningen

Als u in vorige versies van After Effects ergens klikte tijdens een voorvertoning, stopte dit het afspelen. In After Effects CC 2015 (13.5) kunt u in uw compositie of project werken op hetzelfde moment dat u een voorvertoning hebt van een compositie, laag of beeldmateriaal. Ononderbroken voorvertoningen veranderen noodzakelijk het gedrag van beginnende en eindigende voorvertoningen. Leer meer in dit artikel over de interactieve prestatieverbeteringen die ononderbroken voorvertoningen mogelijk maakten.

Er is veel gewijzigd in voorvertoningen, maar dit is wat er niet gewijzigd is in After Effects CC 2015 (13.5):

 • Realtime afspelen vereist nog steeds dat gerenderde frames in cache worden geplaatst op het RAM-geheugen. Het is mogelijk om eenvoudige composities sneller te renderen en in cache te plaatsen dan realtime, maar voorvertoningen vereisen altijd dat frames in cache worden geplaatst in het RAM-geheugen voordat ze worden afgespeeld, ongeacht de inhoud van de compositie.

 • De GPU wordt niet anders gebruikt tijdens voorvertoningen. De wijzigingen in After Effects CC 2015 (13.5) zijn allemaal gerelateerd aan het optimaliseren van CPU-bronnen.

Projecten en composities wijzigen tijdens voorvertoningen (ononderbroken voorvertoning)

U kunt effecten in een open project wijzigen terwijl een voorvertoning wordt afgespeeld in After Effects.

In vorige versies van After Effects, nadat u een voorvertoning in een viewer van compositie, laag of beeldmateriaal had gestart, zorgde klikken in de gebruikersinterface ervoor dat het afspelen van de voorvertoning werd gestopt. In After Effects CC 2015 (13.5) blijft de voorvertoning afspelen totdat u een expliciete actie onderneemt om deze te stoppen, zoals een sneltoets als spatiebalk. Lees 'Een voorvertoning stoppen' hieronder voor specifieke acties die een voorvertoning stoppen.

Als u een voorvertoning van een compositie kunt maken, kunt u de lagen wijzigen in de deelvensters Tijdlijn, Laag of Effectbediening. After Effects begint onmiddellijk de bijgewerkte frames in cache onder te brengen, waardoor de framesnelheid van de voorvertoning vertraagt tot de nieuwe frames in cache zijn geplaatst. U kunt echter geen aanpassingen maken in het deelvenster Compositie wanneer een voorvertoning afspeelt, omdat in het deelvenster klikken de voorvertoning stopt.

Opmerking:

Wijzig een compositie door in het deelvenster Compositie te klikken tijdens een voorvertoning (bijv. om een maskeringspad te wijzigen), een tweede deelvenster van de viewer te openen voor dezelfde compositie en hier de aanpassingen uit te voeren. Wijzigingen in de viewer waar geen voorvertoning wordt afgespeeld, worden weergegeven in het deelvenster Compositie waar de voorvertoning wordt afgespeeld.

U kunt de aanpassingen doorvoeren tijdens een voorvertoning in elk deelvenster Compositie, Laag of Beeldmateriaal waar geen voorvertoning wordt afgespeeld. Meer voorbeelden van wat u kunt doen:

 • Maak nieuwe lagen, inclusief subcomposities en wijzig deze.
 • Pas effecten en hoofdframes toe of verwijder deze en wijzig de waarde van elke eigenschap of hoofdframe.
 • Importeer beeldmateriaal en wijzig de instellingen van Beeldmateriaal interpreteren voor elke vorm van beeldmateriaal.
 • Voeg composities toe aan de render-wachtrij en pas de instellingen aan of wijzig de volgorde van het renderen. De render-wachtrij starten, stopt voorvertoningen.
 • Rangschik de werkruimte, inclusief nieuwe deelvensters zoals Compositie, Laag of Beeldmateriaal openen.
 • Wijzig de weergave-instellingen voor een deelvenster zoals Compositie, Laag of Beeldmateriaal. Geef bijvoorbeeld het alfakanaal weer, zoom in of uit, schakel van een enkele naar een 4-up-weergave of wijzig de 3D-weergave.

Zoals hierboven vermeld, wanneer u een wijziging aanbrengt die betrekking heeft op de frames in voorvertoning, vertraagt de framesnelheid van de voorvertoning terwijl de nieuwe frames worden weergegeven en in cache geplaatst.

Actuele tijd versus voorvertoningtijd

Met de mogelijkheid om een compositie tijdens een voorvertoning te wijzigen, is er een verschil tussen de actuele tijd en de voorvertoningtijd.

In After Effects, is de huidige tijd in een compositie het frame waarbij vele handelingen worden geregistreerd, zoals waar de hoofdframes worden toegevoegd. De aanduider van de actuelen tijd (CTI) en de actuele tijd die wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van het deelvenster Tijdlijn geven de actuele tijd weer.

Tijdens een voorvertoning tekent de CTI nu een verticale blauwe lijn door het tijdgrafiekgebied van het deelvenster Tijdlijn. Deze lijn helpt het aangeven van welke hoofdframes of andere speciale punten aanwezig zijn voor de huidige tijd.

De voorvertoningstijd van een compositie verschilt van de huidige tijd. De voorvertoningstijd komt overeen met het frame dat tijdens een voorvertoning in het deelvenster Compositie wordt weergegeven. De voorvertoningstijd wordt aangeduid door de tijdsaanduider van de voorvertoning (PTI). PTI is de verticale rode lijn door het tijdgrafiekgebied van het deelvenster Tijdlijn die van links naar rechts beweegt tijdens een voorvertoning. De tijdweergave onder aan het deelvenster Compositie geeft ook de voorvertoningtijd aan. (In vorige versies van After Effects hadden de voorvertoningtijd of tijdsaanduider van de voorvertoning geen echte namen.)

Wanneer de voorvertoning wordt gestopt, hebben de huidige tijd en de voorvertoningtijd dezelfde frame.

De huidige tijd wijzigen tijdens een voorvertoning

Zoals in eerdere versies van After Effects beweegt de CTI in het deelvenster Tijdlijn niet tijdens een voorvertoning. Als u de CTI tijdens een voorvertoning versleept, wordt het afspelen gestopt om het frame op de huidige tijd weer te geven.

Als u de CTI wilt verplaatsen zonder een voorvertoning te stoppen, houdt u de knop Optie (Mac OS) of Alt (Windows) ingedrukt tijdens het verslepen van de CTI of klikken in de tijdsbalk. Als u ook de Shift-toets ingedrukt houdt tijdens het slepen, springt de CTI naar de hoofdframes of speciale punten zoals de CTI zou doen wanneer de voorvertoning niet wordt afgespeeld.

Andere methoden om de huidige tijd te wijzigen stoppen een voorvertoning niet.

Vereenvoudigde en configureerbare voorvertoningsfuncties

Naast de mogelijkheid om een compositie tijdens een voorvertoning te wijzigen, verandert After Effects CC 2015 (13.5) de manier waarop u een voorvertoning start of stopt.De functie van de sneltoetsen voor voorvertoningen kan worden aangepast met nieuwe besturingselementen in het deelvenster Voorvertoning.Nu start de spatiebalk standaard een voorvertoning die realtime afspelen in cache plaatst en audio afspeelt.

Omdat deze wijzigingen de verschillen tussen de functies van de oude RAM-voorvertoning en de Standaardvoorvertoning (spatiebalk) hebben opgelost, worden deze termen niet meer gebruikt in After Effects. Voorvertoning is samengevoegd met configureerbaar gedrag.

Overzicht van de belangrijke wijzigingen aan het gedrag van voorvertoningen:

 • De term RAM-voorvertoning wordt niet meer gebruikt om een afzonderlijke voorvertoningmodus te beschrijven. De knop voor RAM-voorvertoning is verwijderd uit het deelvenster Voorvertoning.
 • De spatiebalk start nu een voorvertoning die audio afspeelt en frames in cache opslaan optimaliseert voor realtime afspelen.
 • Voorvertoningsfuncties voor de sneltoets spatiebalk kunnen nu worden geconfigureerd.
 • Met nieuwe besturingselementen in het deelvenster Voorvertoning kunt u het gedrag van voorvertoningen configureren aan de hand van sneltoetsen: besturingselementen voor audio, herhalen, in cache plaatsen, bereik en lagen.
 • Nieuwe bereikoptie: werkgebeid verlengd door huidige tijd.
 • Wanneer een voorvertoning in cache wordt geplaatst, start After Effects meteen het afspelen. Audio wordt afgespeeld, indien ingeschakeld. Wanneer de frames sneller in cache kunnen worden geplaatst dan in realtime, is de afspeelsnelheid beperkt tot de framesnelheid in realtime.
 • De audio kan nu worden afgespeeld met alle voorvertoningen, ongeacht hoe de voorvertoning is gestart.
 • Wanneer de framesnelheid van de voorvertoning trager is dan realtime (bijvoorbeeld tijdens het in cache plaatsen), wordt de audio standaard gedempt. Dankzij een nieuwe voorkeur kunt u nu kiezen of u audio wilt dempen of afspelen. Als u kiest om audio af te spelen, stottert de audio om synchronisatie te handhaven wanneer de framesnelheid van de voorvertoning langzamer is dan realtime.
 • Er is een expliciete handeling vereist om een voorvertoning te stoppen omdat voorvertoningen niet worden onderbroken wanneer u een project of compositie wijzigt.
Opmerking:

Voorvertoning met alleen-audio is niet opgenomen in de samengevoegde voorvertoningsfuncties. Op Numpad-punt (.) of Optie + Numpad-punt (.) (Mac OS) of Alt + Numpad-punt (.) (Windows) drukken, zorgt nog steeds voor een voorvertoning met alleen-audio. Deze sneltoetsen kunnen niet worden geconfigureerd of beïnvloed door de nieuwe besturingselementen in het deelvenster Voorvertoning.

Verwijdering van terminologie en knop van RAM-voorvertoning

De term RAM-voorvertoning wordt niet meer gebruikt in After Effects en de knop voor RAM-voorvertoning in het deelvenster Voorvertoning is verwijderd. De nieuwe voorvertoningsfuncties hebben de verschillen tussen de functies van de oude RAM-voorvertoning en de Standaardvoorvertoning (spatiebalk) opgelost. De term 'voorvertoning' wordt nu gebruikt voor het afspelen van een compositie, laag of beeldmateriaal in After Effects, ongeacht de functie.

De term RAM-voorvertoning is verwijderd, maar het gedrag van frames in cache plaatsen tot RAM vol is, blijft bestaan. De onderliggende code is wel herschreven. Frames in cache plaatsen tot het RAM-geheugen vol is, wordt nu ingeschakeld door Voorkeur bij voorvertoning in te stellen op Framesnelheid. Dit en andere functies die betrekking hebben op RAM-voorvertoning en Standaardvoorvertoning (zoals kiezen of laagbesturingselementen zichtbaar zijn tijdens een voorvertoning) kunnen nu worden geconfigureerd door de gebruiker.

Standaardfunctie bij het starten van een voorvertoning met spatiebalk en Numpad 0.

Op de spatiebalk drukken start nu een voorvertoning met alleen-audio en plaatst de frames in cache tot de beschikbare RAM vol is zodat realtime afspelen mogelijk is. Dit zorgt ervoor dat zowel nieuwe als ervaren gebruikers van After Effects vertrouwd raken met de spatiebalk om voorvertoningen te starten.

In vorige versies van After Effects, voordat nieuwe gebruikers op de hoogte waren van RAM-voorvertoning, gebruikten ze eerst de spatiebalk. De resulterende voorvertoning werd waarschijnlijk niet in realtime en nooit met audio afgespeeld. Dit zorgde voor verwarring en genereerde veel aanvragen voor hulp.

Ervaren gebruikers van After effects die werken met een laptop of een ander toetsenbord zonder een toetsenblok waarderen ook het gemak om een voorvertoning in cache te starten met de spatiebalk.

Door op Numpad 0 te drukken, wordt er een voorvertoning gestart die gelijkaardig is aan RAM-voorvertoning van eerdere versies van After Effects.

De instellingen van voorvertoningen voor beide sneltoetsen kunnen worden geconfigureerd in het bijgewerkte deelvenster Voorvertoning, inclusief de spatiebalk opnieuw instellen zodat deze zich gedraagt zoals in vorige versies van After Effects.

Nieuwe besturingselementen in het deelvenster Voorvertoning

Het deelvenster Voorvertoning is bijgewerkt zodat u het gedrag van alle sneltoetsen die een voorvertoning starten (inclusief spatiebar) kunt configureren. Als u het gedrag van een sneltoets wilt wijzigen selecteert u eerst de sneltoets in het contextmenu en vervolgens wijzigt u de opties naar wens.

Hier volgt een beschrijving van alle besturingselementen in het deelvenster Voorvertoning:

Uitlijnpunten van deelvenster-hoogte:

Als u de hoogte van het deelvenster Voorvertoning wijzigt, wordt dit deelvenster uitgelijnd om de volgende drie verschillende punten weer te geven:

 • Enkel besturingselementen voor Transport
 • Besturingselementen voor Transport en contextmenu
 • Alle besturingselementen

Eerste, Vorige, Volgende en Laatste frame:

De functie van deze knoppen is niet gewijzigd.

De knop Afspelen/Stoppen:

Op de knop Afspelen drukken, start een voorvertoning met de instellingen die momenteel worden weergegeven in het deelvenster Voorvertoning.

Dit betekent dat de functie van de knop Afspelen wordt gewijzigd wanneer u een andere Sneltoets selecteert. Als Sneltoets bijvoorbeeld is ingesteld op Spatiebalk en Afspelen vanaf is ingesteld op Huidige tijd, start de voorvertoning vanaf de huidige tijd wanneer u op de knop Afspelen drukt. Als u de Sneltoets wijzigt naar Num-0 en dit ervoor zorgt dat 'Afspelen vanaf' naar 'Start van bereik' wisselt, start de voorvertoning in het begin van het bereik wanneer u op de knop Afspelen drukt.

Wanneer u een voorvertoning start met Voorkeur bij voorvertoning ingesteld op Framesnelheid, wijzigt de knop Afspelen naar een pictogram 'in cache plaatsen en afspelen' terwijl frames worden weergegeven en in cache geplaatst. In deze status op de knop Afspelen drukken onderbreekt het weergeven en in cache plaatsen en speelt de frames in cache af en de knop Afspelen wordt het pictogram Stoppen.

Klik op het pictogram Stoppen om een voorvertoning te stoppen.

De menuopdracht Compositie > Voorvertoning > Huidige voorvertoning afspelen is gekoppeld aan de knop Afspelen/Stoppen. Deze menuopdracht kiezen heeft hetzelfde resultaat als op de knop Afspelen/Stoppen drukken.

Lus:

De Lusbesturing wordt nu onthouden voor elke sneltoets. De modus Pingponglus is niet meer beschikbaar.

Audio dempen:

Het besturingselement Audio dempen wordt nu onthouden voor elke sneltoets. U kunt audio dempen of niet dempen tijdens een voorvertoning door op deze knop te klikken. Wanneer u dit doet, wordt de status van het besturingselement Audio dempen toegepast op de sneltoets die u hebt gebruikt om deze voorvertoning te starten en dit beïnvloedt ook de volgende voorvertoning die u start met deze sneltoets.

Sneltoets:

Kies tussen de drie verschillen sneltoetsen die een voorvertoning kunnen starten om hun functie te configureren: Spatiebalk, Numpad 0 en Shift + Numpad 0. De knop Afspelen/Stoppen gebruikt de functie van de momenteel weergegeven sneltoets. Zie dit artikel voor de standaardconfiguraties van de drie sneltoetsen.

Opnieuw instellen: klik op de knop Opnieuw instellen om de standaardinstellingen van de voorvertoning te herstellen voor alle sneltoetsen. Houd de Optie-knop op Mac OS of Alt-knop op Windows ingedrukt en klik op de knop Opnieuw instellen om de instellingen van de sneltoetsen te wijzigen zodat ze overeenkomen met hun functie in vorige versies van After Effects.

Voorkeur bij voorvertoning:

Kies om de functie voor het in cache plaatsen en afspelen te optimaliseren om een betere Framesnelheid of ongelimiteerde Voorvertoninglengte te krijgen. Dit besturingselement kan worden vergeleken met het kiezen tussen RAM-voorvertoning en Standaardvoorvertoning in vorige versies van After Effects. Er zijn echter diverse verschillen in After Effects CC 2015 (13.5).

Wanneer Voorkeur bij voorvertoning is ingesteld op Framesnelheid, zal After Effects frames weergeven en in cache plaatsen tot de beschikbare RAM vol is en speelt vervolgens de frames die in cache zijn geplaatst af in realtime. Tijdens de fase van het weergeven en in cache plaatsen, worden frames zo snel mogelijk weergegeven en in cache geplaatst. Het afspelen van frames die in cache zijn geplaatst begint onmiddellijk, maar niet sneller dan framesnelheid in realtime.Als de cache de beschikbare RAM vult voordat alle frames in het bereik zijn weergegeven, worden alleen de frames die in cache zijn geplaatst weergegeven. Wanneer de cache-fase is voltooid, start het afspelen in realtime vanaf de bepaalde tijd in het besturingselement Afspelen vanaf of blijft gewoon doorgaan als het weergeven sneller was dan realtime.

Framesnelheid is de standaardinstelling voor alle sneltoetsen en wordt aanbevolen voor algemeen gebruik.

Als de Voorkeuren bij voorvertoning zijn ingesteld op Lengte, zal After Effects beginnen met afspelen door frames met slechts een kleine buffer te renderen en in cache te plaatsen, niet sneller dan realtime framesnelheid.Het volledige bereik wordt de voorvertoning: als de cache het beschikbare RAM-geheugen vult voordat alle frames in het bereik zijn weergegeven, worden de oudste frames in de cache verwijderd. Afspelen in realtime gebeurt alleen als de frames sneller worden weergegeven dan in realtime of na de eerste lus als het volledige bereik in de cache kan.

Lengte kan het beste worden gebruikt bij een voorvertoning van frames die sneller worden weergegeven dan in realtime, hetgeen vaak het geval is in het deelvenster Beeldmateriaal of bij een voorvertoning van een bereik dat te lang is om alle frames in de cache te plaatsen.

Voor zowel Framesnelheid als Lengte:

 • Het afspelen start onmiddellijk, gelijktijdig met het weergeven en in cache plaatsen van frames.
 • Audio wordt afgespeeld, indien ingeschakeld. Zie ook 'gedempte audio wanneer voorvertoning trager is dan realtime' hieronder.

Bereik:

Dit bepaalt het bereik van de frames die in voorvertoning worden weergegeven:

 • Werkgebied: alleen de frames in het werkgebied.
 • Werkgebied uitgebreid door actuele tijd: dit bereik breidt dynamisch het werkgebied uit gebaseerd op de positie van de aanduider van de actuele tijd (CTI).
  • Als de CTI voor het werkgebied wordt geplaatst, is de lengte van het bereik de huidige tijd tot het eindpunt van het werkgebied.
  • Als de CTI achter het werkgebied wordt geplaatst, is de lengte van het bereik het startpunt van het werkgebied tot de huidige tijd, tenzij Van huidige tijd is ingeschakeld. Als dit het geval is de lengte van het bereik het startpunt van het werkgebied tot de laatste frame van de compositie, laag of het beeldmateriaal.
  • Als de CTI in het werkgebied wordt geplaatst, is het bereik het werkgebied zonder extensie.
 • Volledige opnameduur: alle frames van de compositie, laag of het beeldmateriaal.

Afspelen vanaf:

Kies of u het afspelen wilt starten vanaf de Start van bereik of Huidige tijd.

Laagbesturingselementen:

Kies of u laagbesturingselementen wilt weergeven voor geselecteerde lagen en andere overlays in deelvensters van viewers tijdens de voorvertoning. Wanneer de voorvertoning is gestopt, keren de besturingselementen en overlays van de laag terug naar hun vorige zichtbaarheid.

De overlays van het deelventer van de viewer bevatten gidsen, veilige marges, roosters en 3D-referentieassen.

 • Uit geeft geen besturingselementen of overlays voor lagen weer tijdens de voorvertoning.
 • Het gebruik van huidige instellingen, zorgt ervoor dat de laagbesturingselementen en overlays van de viewer zichtbaar zijn tijdens de voorvertoning.

Kies welke laagbesturingselementen u wilt zien bij de huidige viewer door het dialoogvenster Weergaveopties te openen (Weergavemenu > Weergaveopties). Kies welke overlays u wilt zien bij de huidige viewer door het menu Raster- en gidsopties kiezen te openen onder aan het deelvenster van de viewer.

Wanneer een voorvertoning wordt afgespeeld, kunt u laagbesturingselementen of overlays weergeven of verbergen door de juiste optie te kiezen in het Weergavemenu of het menu Raster- en gidsopties kiezen aan de onderkant van het deelvenster van de viewer. Laagbesturingselementen kunnen ook worden weergegeven of verborgen tijdens een voorvertoning door op de sneltoets te drukken: Command + Shift + H (Mac OS) of Control + Shift + H (Windows).

Weergeven of verbergen van laagbesturingselementen tijdens een voorvertoning heeft geen invloed op de status van de optie Laagbesturingselementen in het deelvenster Voorvertoning.

Framesnelheid, Overslaan, Resolutie, Volledig scherm:

De functie van deze besturingselementen is niet gewijzigd.

Een voorvertoning stoppen

In vorige versies van After Effects deed bijna elke actie tijdens een voorvertoning de voorvertoning stoppen.

In After Effects CC 2015 (13.5), omdat u een open project tijdens een voorvertoning nu kunt wijzigen, zijn er minder acties die een voorvertoning stoppen. Maar zoals in vorige versies van After Effects, de verschillende voorvertoningsinstellingen en hoe de voorvertoning wordt gestopt, beïnvloeden nog steeds waar de CTI staat na het stoppen. Deze instellingen beïnvloeden ook of het onderbreken van frames renderen en in cache plaatsen het afspelen van frames in cache laat doorgaan.

De volgende handelingen stoppen een voorvertoning:

 • Druk op een van de sneltoetsen van de voorvertoning: Spatiebalk, Numpad 0 of Shift + Numpad 0.
 • Klik op de knop Starten/Stoppen in het deelvenster Voorvertoning.
 • Kies Compositie > Voorvertoning > Huidige voorvertoning afspelen.
 • Druk op een van de sneltoetsen voor audio in de voorvertoning: Numpad-punt (.) of Optie/Alt + Numpad-punt (.)
 • Druk op de toets Esc.

Sommige andere handelingen zorgen er ook voor dat After Effects een voorvertoning stopt. Deze lijst is niet volledig, maar dit zijn de meest voorkomende handelingen:

 • Klik in het deelvenster van de viewer waar de voorvertoning wordt afgespeeld. Als u op het tabblad van het deelvenster viewer klikt, wordt de voorvertoning niet gestopt.
 • Pas een eigenschap van de tijd aan, zoals de balk van Werkgebied of de balk voor Tijdnavigatie.
 • Sleep de huidige-tijdindicator (CTI) of klik in de tijdsbalk zonder de Optie-toets (Mac OS) of de Alt-toets (Windows) in te drukken. Deze handeling wijzigt ook de huidige tijd.
 • Wijzig de compositie-instellingen van een compositie in voorvertoning.
 • Verberg het deelvenster van de viewer waar de voorvertoning wordt afgespeeld achter een ander deelvenster in het werkgebied. Klik bijvoorbeeld op een ander deelvenster in dezelfde groep of open een nieuw deelvenster van de viewer in dezelfde groep.
 • Start de render-wachtrij.

Wanneer een voorvertoning stopt, worden twee verschillende functies overwogen:

 • Als u de voorvertoning onderbreekt voordat alle frames in het bereik zijn weergegeven, kunt u kiezen om frames in cache af te spelen voordat alle frames in het bereik zijn weergegeven. Dit wordt alleen overwogen wanneer de voorvertoning is gestart als Voorkeur bij voorvertoning is ingesteld op Framesnelheid.
 • Of de CTI op de huidige tijd blijft of naar de afspeeltijd beweegt (de tijd waarop u de voorvertoning hebt gestopt).

De meeste bovenstaande handelingen stoppen een voorvertoning onmiddellijk en starten het afspelen van frames in cache niet en de CTI blijft op de huidige tijd.

De sneltoetsen voor voorvertoning indrukken (Spatiebalk, Numpad 0 of Shift + Numpad 0), stopt de voorvertoning op een verschillende manier afhankelijk van welke sneltoets u indrukt:

 • Spatiebalk: CTI gaat naar de afspeeltijd. Als het weergeven van frames wordt onderbroken, begint het afspelen van de frames in cache.
 • Numpad 0: CTI blijft op de huidige tijd staan.Als het weergeven van frames wordt onderbroken, begint het afspelen van de frames in cache.
 • Shift + Numpad 0: CTI blijft op de huidige tijd staan.Als het weergeven van frames wordt onderbroken, begint het afspelen van de frames in cache.

Belangrijk: de manier waarop de voorvertoning wordt gestopt met een sneltoets hangt af van de sneltoetsen die u hebt ingedrukt om de voorvertoning te stoppen, niet de sneltoets die u hebt gebruikt om de voorvertoning te starten.

Houd er rekening mee dat de knop Afspelen/Stoppen in het deelvenster Voorvertoning en Compositie > Voorvertoning > Huidige voorvertoning afspelen, is gekoppeld aan de sneltoets die momenteel wordt weergegeven in het deelvenster Voorvertoning. Het gebruik van deze handelingen om een voorvertoning te stoppen, heeft hetzelfde resultaat als de weergegeven sneltoets indrukken.

Audio dempen wanneer voorvertoning trager is dan realtime

Wanneer de framesnelheid van de voorvertoning trager is dan realtime, kunt u dankzij een nieuwe voorkeur kiezen of u de audio wilt dempen of afspelen.

In vorige versies van After Effects toen de framesnelheid van de voorvertoning trager was dan in realtime, bleef audio afspelen in realtime en was daarom niet meer gesynchroniseerd. In After Effects CC 2015 (13.5) wordt de audiosynchronisatie behouden door de audio te laten haperen.

Er wordt standaard geen audio afgespeeld tijdens voorvertoningen die trager zijn dan realtime. Om audio uit te schakelen tijdens voorvertoningen die trager zijn dan realtime, opent u Voorkeuren > Voorvertoningen en schakelt u 'Audio dempen wanneer voorvertoning niet in realtime is' uit. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, zal de audio haperen wanneer de framesnelheid van de voorvertoning trager is dan realtime zodat de audio gesynchroniseerd blijft met de video.

Primaire viewer voor voorvertoningen met audio en externe video

U kunt nu kiezen om een geopend deelvenster van de viewer of een weergave (bijvoorbeeld, een 3D-weergave) in een deelvenster altijd te gebruiken voor voorvertoningen met audio en externe video. Deze primaire weergave heeft geen invloed op de viewer of weergave waar u momenteel een voorvertoning in afspeelt en staat los van de viewer of weergave met Deze weergave altijd als voorvertoning weergeven ingeschakeld. Dit is handig wanneer u wilt dat een bepaalde compositie altijd wordt weergegeven op uw extern videoscherm terwijl u in andere composities werkt.

De knop Primaire viewer bevindt zich naast de knop Deze weergave altijd als voorvertoning weergeven linksonder in de weergavedeelvensters Compositie, Laag en Beeldmateriaal.Primaire viewer werkt zoals 'Deze weergave altijd als voorvertoning weergeven', behalve dat de Primaire weergave alleen bepaalt welke viewer of weergave wordt gebruikt voor voorvertoningen met audio en externe video.

Slechts één weergave kan als Primaire viewer worden ingesteld. Dit inschakelen voor een viewer of weergave schakelt het uit voor elke andere viewer of weergave waarvoor u dit eerder had ingeschakeld.

Als de Primaire viewer is uitgeschakeld, wordt de recentste actieve viewer of weergave gebruikt voor de voorvertoning van audio en externe video. Wanneer u wisselt naar een andere viewer of weergave, neemt deze viewer of weergave de voorvertoning van audio en externe video over.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online