Toepassingsvenster en menu's knipperen

Probleem: venster en menu's knipperen na het starten van een Creative Cloud-toepassing

Oplossing 1: update 2015.1.2 of hoger installeren (alleen Photoshop CC)

Dit probleem is hersteld in de update 2015.1.2 voor Photoshop CC.

Oplossing 2: Windows Narrator uitschakelen

Windows Narrator leest de inhoud van het scherm voor aan gebruikers met een zichtbeperking. Volg deze instructies als u Windows Narrator wilt uitschakelen:

  1. Selecteer in het startmenu het Configuratiescherm.
  2. Open Toegankelijkheid.
  3. In het Toegankelijkheidscentrum selecteert u Alle instellingen weergeven.
  4. Schakel de optie Verteller inschakelen uit in de sectie De computer zonder beeldscherm gebruiken.
  5. Start de Adobe-toepassing opnieuw. Gebruik de sneltoets Ctrl+Q om het programma te sluiten als u door het gedrag geen toegang krijgt tot de menuopdracht.
Raadpleeg voor meer informatie over Windows Narrator Tekst laten voorlezen door Voorlezer.

Oplossing 3: de Startwerkruimte uitschakelen

  1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Algemeen.
  2. Schakel de optie Startwerkruimte tonen wanneer er geen documenten open zijn uit.
  3. Start de toepassing opnieuw. 
Adobe-logo

Aanmelden bij je account