Het tabblad Apps in de Creative Cloud desktop-app inschakelen

De beheerder in uw organisatie kan ervoor kiezen te bepalen welke apps u kunt installeren en heeft daarom het tabblad Apps in de Creative Cloud desktop-app uitgeschakeld.

Voor eindgebruikers

Als u uw Adobe-lidmaatschap van een school of organisatie hebt gekregen

Neem contact op met uw beheerder als in de Creative Cloud desktop-app:

 • Het tabblad Apps ontbreekt
 • Het volgende bericht wordt weergegeven op het tabblad Apps: 'Je hebt geen toegang om apps te beheren.'

Kijk hoe u contact opneemt met de beheerder van uw organisatie.

Deel dit artikel zo nodig met de beheerder, aangezien dit stappen bevat waarmee het tabblad Apps voor u kan worden ingeschakeld.

Als u een individueel lidmaatschap hebt

Als u het lidmaatschap niet van een organisatie of school hebt ontvangen:

 1. Sluit de Creative Cloud desktop-app.

 2. Ga naar de volgende locatie op uw computer en verwijder het bestand ServiceConfig.xml:

  • macOS: /Bibliotheek/Application Support/Adobe/OOBE/Configs/
  • Windows: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\Configs\
  Opmerking:

  U hebt beheerdersrechten op de computer nodig om het bestand ServiceConfig.xml te kunnen verwijderen.

 3. Start de Creative Cloud desktop-app opnieuw.

Als het probleem zich blijft voordoen, probeert u de stappen voor probleemoplossing in Problemen met activeren en deactiveren oplossen.

Voor beheerders

Gebruik een van de volgende methoden om het tabblad Apps in te schakelen:

Selfservicebeleid gebruiken

Aanbevolen voor klanten met Creative Cloud voor ondernemingen en het onderwijs.

Beleid voor selfservice

 1. Wijs de betrokken gebruikers toe aan een (nieuw of bestaand) productprofiel.
  Kijk hoe u gebruikers toewijst aan productprofielen.
 2. Pas het selfservicebeleid Door gebruiker beheerd toe op dat profiel.
  Kijk hoe u selfservicebeleid toepast op productprofielen.
Opmerking:

Binnen 24 uur nadat de beheerder het beleid aan het productprofiel heeft toegewezen, wordt het voor de gebruikers toegepast.

Als u een beleid direct wilt toepassen, vraagt u uw gebruikers een van de volgende handelingen uit te voeren:

 • Afmelden en weer aanmelden bij hun Adobe-account.
 • De Creative Cloud desktop-app afsluiten en weer openen.
 • Op Controleren op updates klikken in de Creative Cloud desktop-app.

Een pakket met alleen de Creative Cloud desktop-app maken

Gebruik deze optie in de volgende gevallen:

 • U bent een klant met Adobe voor teams.
 • U kiest ervoor geen selfservicebeleid te gebruiken (dat hierboven wordt beschreven)
 • U hebt per ongeluk de optie Selfservice-installatie inschakelen (waarmee het tabblad Apps wordt uitgeschakeld) uitgeschakeld toen u een pakket maakte.

Een pakket maken

 • Maak een beheerd pakket in de Admin Console.

  Kijk hoe u beheerde pakketten maakt.

 • Wanneer u het pakket maakt, moet u in het scherm Apps kiezen alleen de Creative Cloud desktop-applicatie kiezen.

  Applicaties kiezen

 • Zorg dat in het scherm Opties de optie Selfservice-installatie inschakelen is geselecteerd.

Het pakket distribueren

Distribueer het pakket naar de computers van de betreffende gebruikers.

Lees meer over hoe u pakketten distribueert.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account