Maak licenties voor gedeelde apparaten, bedoeld voor onderwijsinstellingen, waarbij software wordt toegewezen aan een apparaat in plaats van aan een individu.

Let op:

Momenteel ondersteunt Adobe Dimension geen licenties voor gedeelde apparaten voor onderwijsinstellingen en -labs.

Inleiding

Opmerking:

De procedures die in dit document worden beschreven, zijn van toepassing op versie CC 2019 en later van apps.

Licenties voor gedeelde apparaten zijn een licentiemethode, bedoeld voor onderwijsinstellingen, waarbij software wordt toegewezen aan een apparaat in plaats van aan een individu. Iedereen die zich op het apparaat aanmeldt, heeft toegang tot producten en services van Adobe. Deze licentiemethode is ideaal voor computerlabs en klaslokalen.

Zie Overzicht van licentiemethoden voor meer informatie.

Pakketten met licenties voor gedeelde apparaten maken

Volg de instructies als u wilt weten hoe u pakketten met licenties voor gedeelde apparaten maakt:

 1. Meld u aan bij de Admin Console en ga naar Pakketten > Pakketten. Er wordt een overzicht weergegeven van alle pakketten die door alle beheerders in uw organisatie zijn gemaakt.

  Als u nog geen pakketten hebt gemaakt, krijgt u het volgende scherm te zien om aan de slag te gaan.

  Een pakket gaan maken
 2. Klik op Een pakket maken.

  Een pakket maken
 3. Selecteer Licenties voor gedeelde apparaten uit de licentieopties die op het scherm worden weergegeven.

  Soorten licenties
 4. Kies de gewenste rechten in het scherm Rechten en klik op Volgende.

  Rechten selecteren
 5. Selecteer de gewenste opties in het scherm Systeem en klik op Volgende.

  • Kies een platform: Kies het besturingssysteem en de processorondersteuning (32-bits of 64-bits). U moet afzonderlijke pakketten maken voor 32-bits en 64-bits installaties. Een 32-bits pakket kan niet worden uitgevoerd op een 64-bits computer.
  • Taal: Selecteer de taal waarin u het pakket wilt maken.
  • Landinstelling besturingssysteem gebruiken: Hiermee kunt u een pakket maken dat wordt gedistribueerd in de taal van het besturingssysteem van de clientcomputer. Als deze taal niet beschikbaar is, is de taal van het besturingssysteem standaard de alternatieve taal waarin het pakket wordt gedistribueerd.
  Het scherm Systeem
 6. Klik in het scherm Apps kiezen op het plusteken naast de applicaties die u in het pakket wilt opnemen en klik daarna op Volgende.

  Applicaties kiezen

  Als u een lijst met eventuele ondersteunde vorige versies wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Oudere versies tonen in.

  Opmerking:

  Als u een product toevoegt dat afhankelijke producten heeft, worden de afhankelijke producten automatisch toegevoegd. Als u bijvoorbeeld Photoshop toevoegt, worden Camera Raw en Adobe Preview automatisch toegevoegd.

 7. Selecteer of activeer de gewenste opties in het scherm Opties en klik op Volgende.

  Creative Cloud desktop-opties:

  • Bestandssynchronisatie uitschakelen: Hiermee onderdrukt u de automatische synchronisatie van bestanden op clientsystemen. Dit is handig wanneer u pakketten installeert in een testomgeving waarin u de synchronisatie van bestanden wilt onderdrukken. Hiermee voorkomt u dat bestanden worden gesynchroniseerd als meerdere gebruikers één apparaat gebruiken.

  Opmerking:

  Sommige Creative Cloud desktop-applicaties vereisen dat u bestandsynchronisatie ingeschakeld laat.

  Let op:

  Als u bestandssynchronisatie uitschakelt, is het volgende van toepassing:

  • Alle apps worden geladen.
  • CC-bestanden worden niet gesynchroniseerd. Dit is ook van toepassing op bijvoorbeeld mediabestanden in Rush-projecten.
  • CC Libraries en samenwerkingsfuncties zijn niet beschikbaar.
  • Adobe Fonts is beschikbaar (behalve voor gebruikers met een Federated ID).
  • Zoeken in Stock is beschikbaar (gebruikers met een Federated ID kunnen evenwel geen voorvertoningen downloaden).

  Opmerking:

  Lightroom CC werkt wanneer bestandssynchronisatie is uitgeschakeld en wanneer het is ingeschakeld. De gebruiker moet een Adobe ID hebben of een licentie op naam voor CC Alle apps.

  Als bestandssynchronisatie voor Lightroom CC is ingeschakeld, worden middelen gesynchroniseerd met het gebruikersaccount binnen Creative Cloud. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld verder werken op een mobiel apparaat of hebben toegang tot hun foto's op het web op http://lightroom.adobe.com

  Beheeropties:

  • Remote Update Manager inschakelen: Hiermee schakelt u het gebruik van Remote Update Manager in. Met Adobe Remote Update Manager kunt u het updateprogramma op afstand als beheerder uitvoeren op de clientcomputer. Zie Adobe Remote Update Manager gebruiken voor meer informatie.
  • Omleiden naar interne updateserver: Hiermee kunt u alle updates voor dit pakket omleiden naar een interne updateserver. De gegevens van de interne server worden opgegeven in een override-XML-bestand op het tabblad Pakketten > Voorkeuren van de Admin Console. Voor meer informatie raadpleegt u de sectie Voorkeuren in het artikel App-pakketten maken via de Admin Console.
  • Een map voor extensies maken en het opdrachtregelhulpprogramma Extension Manager opnemen: Hiermee kunt u in de pakketmap een submap maken die u kunt gebruiken om extensies op te nemen die u samen met het pakket wilt installeren. Zie Extensies in pakketten beheren voor meer informatie.
  • Pakket installeren in aangepaste installatiemap: Hiermee kunt u de apps in dit pakket installeren in een aangepaste installatiemap. De map wordt opgegeven op het tabblad Pakketten > Voorkeuren in de Admin Console. Voor meer informatie raadpleegt u de sectie Voorkeuren in het artikel App-pakketten maken via de Admin Console.
  Het scherm Opties
 8. Voer op het scherm Voltooien de naam van het pakket in en klik daarna op Pakket samenstellen.

  U kunt ook de opgenomen applicaties en de configuratie voor dit pakket controleren voordat u het pakket samenstelt.

  Een pakket samenstellen

  Er wordt een bericht weergegeven nadat het proces is voltooid. Als het pakket correct is gemaakt, wordt in het bericht ook aangegeven hoe lang het pakket kan worden gedownload via de Admin Console.

  Bericht over het samenstellen van een pakket

  Opmerking:

  Als u wilt kijken hoe lang u de huidige pakketten in het detailvenster nog kunt downloaden, klikt u op de rij met het pakket.

 9. De status van het samenstelproces voor het pakket wordt weergegeven in de kolom Status op de pagina Pakketten.

  Nadat het pakket is samengesteld, wordt de koppeling Downloaden weergegeven in de kolom Beschikbaarheid.

  Status van pakketten

  Opmerking:

  Een pakket is maximaal drie dagen beschikbaar in de Admin Console. Als u wilt kijken hoe lang u het pakket nog kunt downloaden, klikt u op de rij met het pakket. De pakketgegevens worden weergegeven.

 10. Klik op Downloaden om het pakket te downloaden en te distribueren.

  Downloadkoppeling

Pakketten distribueren

Nadat u het pakket met licenties voor gedeelde apparaten hebt gemaakt, configureert u de apparaten in uw lab met de licentie.

Kies uit de volgende methoden om het pakket te distribueren:

 • Installeren door te dubbelklikken op het pakketbestand. Raadpleeg dit document voor meer informatie.
 • Een hulpprogramma van derden gebruiken, zoals Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), Apple Remote Desktop of JAMF Casper Suite. Raadpleeg dit document voor meer informatie.
 • Distribueren via de opdrachtregel op Windows-computers. Raadpleeg dit document voor meer informatie.
 • Distribueren met het bestand Info.plist op macOS-computers. Raadpleeg dit document voor meer informatie.

Updates distribueren

Adobe verzendt regelmatig updates en nieuwe releases naar Creative cloud-apps. Dit geeft uw studenten en personeel toegang tot de nieuwste en beste functies van alle apps die u hebt geïmplementeerd op de gedeelde apparaten in uw computer- en klaslokalen. Voor de nieuwste Creative cloud-updates kiest u een van de volgende methoden:

 • U kunt een updatepakket maken en dit handmatig distribueren naar de clientcomputers.
 • U kunt ook Remote Update Manager gebruiken, dat gebruikmaakt van de updateserver van Adobe of een interne updateserver en de meest recente updates die op de updateserver beschikbaar zijn, implementeert op elk apparaat waarop deze wordt uitgevoerd. U hoeft niet handmatig updates te distribueren naar individuele apparaten.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid