Handboek Annuleren

Pakketten distribueren

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 8. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 9. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 10. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 11. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 12. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Als beheerder maakt u pakketten voor de Adobe-apps en -services die u naar uw eindgebruikers wilt distribueren in de Adobe Admin Console.

Nadat het pakket is gemaakt en naar uw computer is gedownload, kunt u het pakket distribueren en de apps in het pakket installeren met een van de volgende methoden:

Dubbelklikken op het pakketbestand

Windows

Dubbelklik op het bestand setup.exe in de map Build van het pakket.

Opmerking:

Als u MSI in plaats van setup.exe gebruikt om een pakket te distribueren dat Acrobat bevat, wordt Acrobat niet geïnstalleerd.

macOS

Dubbelklik op het .pkg-bestand in de map Build van het pakket.

Werk het bestand Info.plist bij om de installatieopties aan te passen:

 1. Open het bestand Info.plist op de volgende locatie:

  [pakket]/Build/xyz_install.pkg/Contents/Info.plist

 2. Voeg de volgende vermelding toe met het juiste pad in de tag string om een aangepaste installatiemap te configureren waarin apps op de clientcomputer worden geïnstalleerd.

  <key>IFPkgFlagDefaultLocation</key>

  <string>[Pad van installatiemap]</string>

 3. Voeg het volgende aan het bestand toe met de juiste taal in de tag string:

  <key>InstallLanguage</key>

  <string>nl_NL</string>

 4. Dubbelklik op het .pkg-bestand.

De installatie van het pakket wordt gestart.

Hulpprogramma's van derden gebruiken

Gebruik de volgende tools van derden om de Adobe-apps en -services in het pakket te distribueren:

De opdrachtregel gebruiken

Windows

De opdrachtregel heeft meer vereiste parameters waarvoor standaardwaarden worden gebruikt als u Setup.exe uitvoert door erop te dubbelklikken.

In de opdracht:

[ADOBEINSTALLDIR] is de installatiemap waarin apps moeten worden geïnstalleerd op de clientcomputer.

[INSTALLLANGUAGE] is de landinstelling waarvoor de apps moeten worden geïnstalleerd.

Syntaxis

setup [--silent] [--ADOBEINSTALLDIR=] [--INSTALLLANGUAGE=]

Voorbeeld van syntaxis:

setup.exe --silent --ADOBEINSTALLDIR="C:\InstallDir" --INSTALLLANGUAGE=fr_CA

Locatie van setup.exe:

[Pakket]\Build

Updates distribueren

Het oorspronkelijke pakket bevat applicaties en de meest recente updates. Als er updates beschikbaar zijn, kunt u de updates op de volgende manieren naar uw gebruikers distribueren:

 • Als Remote Update Manager is opgenomen in uw distributiepakket (dit is standaard het geval), kunt u uw distributietool gebruiken om Remote Update Manager op afstand uit te voeren op de clientcomputer. De updates worden uitgevoerd met beheerdersrechten en zijn afkomstig van de Adobe-updateserver.

  Als u een interne Adobe-updateserver hebt, kiest u deze wanneer u het pakket maakt. Remote Update Manager haalt updates dan op van uw interne server in plaats van de Adobe-server, waardoor minder netwerkbandbreedte wordt gebruikt.

 • Als u netwerkbandbreedte wilt besparen, kunt u ook uw eigen interne Adobe-updateserver instellen. U kunt AUSST gebruiken om een server in te stellen die kan worden gebruikt als host voor Windows- en macOS-updates.

 • U kunt een pakket met alleen updates maken in de Admin Console. Dit pakket kunt u vervolgens distribueren met het door u gekozen distributietool.

 
Opmerking:

Distributie van Creative Cloud 2019-apps en nieuwere apps wordt niet ondersteund in een distributie-omgeving met licenties op serienummer of verouderde apparaatlicenties. Voor Creative Cloud 2019 en later moet u gebruikerslicenties op naam of licenties voor gedeelde apparaten kiezen. Raadpleeg het overzicht van Adobe-licentiemethoden.

UWP-apps distribueren

Als u een pakket maakt dat apps op basis van het Universeel Windows-platform (UWP) bevat, zal de werking niet zoals verwacht zijn wanneer u het pakket distribueert naar de computer van een eindgebruiker. Lees het document met problemen en beperkingen voor meer informatie.

Locaties van logbestanden

Hieronder volgen de locaties van logbestanden voor de verschillende distributietools van Adobe:

Component

Naam van logbestand

Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)

AdobeUpdateServerSetupTool.log

Exception Deployer

ExceptionDeployer.log

Remote Update Manager (RUM)

RemoteUpdateManager.log

Creative Cloud Packager (CCP)

Het logbestand van PDApp heeft de naam PDApp.log

Het logbestand van Package Builder krijgt de volgende naam:
AdobePBuummss_ddmmjj.log
Hierbij is uummss_ddmmjj = uren|minuten|seconden_dag|maand|jaar

Logbestanden voor licentieverlening:

 • Windows: %temp%\oobelib.log
 • macOS: /tmp/oobelib.log

Logbestanden voor downloaden/installeren van Creative Cloud

Creative Cloud Packager maakt een logbestand voor het oplossen van downloadproblemen als u een bestand met de naam 'asu.trace' plaatst in:

 • Windows: %temp%
 • macOS: ~/Bibliotheek/Logs

Het resulterende bestand, DLM.log, wordt gemaakt in:

 • Windows: %temp%\AdobeDownload
 • macOS: ~/Bibliotheek/Logs/AdobeDownload

Zie Foutberichten van Windows Dev voor Windows-fouten (bijvoorbeeld 12150) in DLM.log.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?