Klasaccounts voor Adobe Express

Lees meer over klasaccounts voor Adobe Express en ontdek hoe u deze accounts beheert in de Adobe Admin Console. Docenten kunnen ook meer te weten komen over verschillende recente updates voor Adobe Express Classroom-accounts, waaronder een verbeterd aanmeldingsproces en uniform accountbeheer voor nieuwe klasaccounts en de lancering van de Manage Students-module (voorheen Classroom Manager), die nu rechtstreeks is geïntegreerd in Adobe Express.

De functie voor klasaccounts die in dit artikel wordt beschreven, is momenteel alleen beschikbaar voor bepaalde docenten in het basis- en voortgezet onderwijs in de Verenigde Staten.

Accounts voor scholen/scholengroepen en klasaccounts

Gebruikers in het basis- en voortgezet onderwijs hebben op twee manieren toegang tot Adobe Express voor het onderwijs: via een account voor hun school/scholengroep of via een klasaccount. IT-beheerders kunnen accounts voor een school/scholengroep maken en docenten kunnen klasaccounts maken.

Beide soorten account geven gebruikers toegang tot gratis premiumfuncties en bieden privacybescherming voor het onderwijs, zoals een functie voor veilig zoeken.

Lees het privacybeleid voor het onderwijs.

Accounts voor scholen/scholengroepen

Met een account voor een school of scholengroep kan een IT-beheerder gebruikerslicenties op naam van Adobe Express, Alle apps of andere Adobe-producten voor leerlingen, docenten en medewerkers distribueren naar de hele school of scholengroep. Voor meer informatie leest u de distributiehandleiding voor het onderwijs of gaat u naar deze site om licenties in uw scholengroep te distribueren.

Ze beheren accounts via de Adobe Admin Console.

Klasaccounts

Met klasaccounts krijgen docenten en leerlingen toegang tot Adobe Express zonder dat ze hierbij ondersteuning van hun IT-beheerder nodig hebben. Docenten kunnen een klasaccount voor zichzelf maken en leerlingen uitnodigen om hun eigen klasaccounts te maken. Om in aanmerking te komen voor een klasaccount moet een docent:

 • Google Workspace voor het onderwijs gebruiken als identiteitsprovider (IdP).
 • Een geverifieerde docent in het basis- en voortgezet onderwijs in de Verenigde Staten zijn.

Nieuwe klasaccounts maken

Hoewel bestaande klasaccounts nog steeds worden ondersteund, accepteert Adobe nu alleen nieuwe, door docenten gemaakte Adobe Express-klasaccounts in scholen of districten die door IT-beheerders worden geclaimd. Docenten die geen deel uitmaken van dergelijke, door Adobe IT-beheerders geclaimde scholen of districten komen niet in aanmerking om een nieuw klasaccount te maken.

Bovendien kunnen alle nieuwe, in aanmerking komende Amerikaanse onderwijzers in het basis- en voortgezet onderwijs in door Adobe IT-beheerders geclaimde districten na augustus 2023 een Adobe Express-klasaccount maken en hoeven ze niet meer te werken met een verwarrend scherm voor het kiezen van een profiel, aangezien deze accounts nu zijn samengevoegd tot één accountervaring.

 • Accounts voor scholen/scholengroepen en klasaccounts bieden beide Adobe Express voor het onderwijs voor docenten en leerlingen.
 • Beide accounttypen voldoen aan het privacybeleid van Adobe voor het onderwijs en bieden beveiliging voor leerlingen, zoals de functie voor veilig zoeken.
 • Beheerders kunnen de toegang tot beide soorten accounts beheren. In de Adobe Admin Console kunnen beheerders de optie voor klasaccounts uitschakelen voor docenten.

Accountbeheer en distributie

 • Klasaccounts zijn bedoeld om te worden ingesteld en beheerd door docenten.
 • Accounts voor scholen/scholengroepen worden beheerd en gedistribueerd door beheerders. Docenten kunnen geen accounts voor scholen/scholengroepen instellen en beheren. Raadpleeg de distributiehandleiding voor het onderwijs voor meer informatie.

TOEGANG TOT 'STUDENTEN BEHEREN'

 • Klasaccounts geven docenten toegang tot de functie Student beheren waar ze leerlingen kunnen uitnodigen voor Adobe Express en werk van leerlingen kunnen beheren.
Opmerking:

Classroom Manager heet nu 'Studenten beheren' en is rechtstreeks beschikbaar binnen Adobe Express. In augustus 2023 werd de functie 'Studenten beheren' rechtstreeks geïntegreerd in Adobe Express en is het niet langer een zelfstandige ervaring. Met de functie 'Studenten beheren', voorheen bekend als Classroom Manager, kunnen docenten klaslokalen maken, lesroosters beheren en het werk van studenten controleren.

 • Accounts voor scholen/scholengroepen geven docenten geen toegang tot Studenten beheren en staan niet toe dat docenten leerlingen toevoegen aan Adobe Express. Bovendien kunnen docenten niet het werk van alle leerlingen in één interface weergeven. Accounts voor scholen/scholengroepen staan toe dat gebruikers toegang hebben tot Adobe Express om ontwerpen te maken, maar ze geven docenten geen beheermogelijkheden voor klasaccounts.

Voordelen van klasaccounts

Klasaccounts zijn een geweldige optie voor docenten, scholen en scholengroepen die snel aan de slag willen op klasniveau.

Klasaccounts zijn geschikt voor uw klas of school/scholengroep als u het volgende wilt:

 • Docenten bepalen en beheren zelf hoe hun klas Adobe Express gebruikt.
 • Klassen kunnen snel worden ingesteld zonder dat hiervoor tijd en technische ondersteuning van de IT-beheerder nodig is.
 • U kunt klassenpilots starten voordat u Adobe Express voor een hele school/scholengroep instelt.

Met klasaccounts kunnen docenten:

 • Klassen instellen voor al hun lessen.
 • Leerlingen uitnodigen om deel te nemen aan elke klas met een klassencode en hun eigen klasaccounts voor leerlingen maken.
 • Klassen en het werk van leerlingen beheren via Studenten beheren.

Raadpleeg de handleiding Aan de slag voor docenten voor meer informatie over klasaccounts.

Klasaccounts beheren

Klasaccounts voor Adobe Express zijn alleen beschikbaar voor gebruikers in het onderwijs, met name docenten en leerlingen in onderwijsinstellingen. Docenten kunnen klasaccounts voor zichzelf instellen, een klas instellen en hun leerlingen uitnodigen om deel te nemen met behulp van een klascode. Met behulp van de klassencode kan een leerling een klasaccount voor zichzelf maken waarmee de leerling toegang heeft tot Adobe Express met diens account van Google Workspace for Education. Adobe zal zo nodig automatisch een Adobe-organisatie inrichten om de accounts van docenten en leerlingen in een organisatiestructuur te plaatsen.

Als beheerder van het account van uw school of scholengroep volgt u deze stappen om klasaccounts te beheren:

 1. Ga in de Admin Console naar Instellingen > Identiteit.

 2. Klik op de directory die u wilt beheren en klik vervolgens op Instellingen.

  U gaat naar het scherm Directoryinstellingen.

  Directoryinstellingen

  Opmerking:

  De bovenstaande opties (Toegangsbeleid voor docenten en 'Just-in-time' gebruikersaccounts maken) worden alleen weergegeven in het scherm Directoryinstellingen als uw marktsegment is ingesteld op EDU.

 3. Als u niet wilt dat docenten klassen in uw scholengroep maken, schakelt u de optie Toegangsbeleid voor docenten uit. Als u deze instelling uitschakelt, kunnen docenten geen nieuwe klassen maken voor gebruikers in deze directory of voor gebruikers die een e-mailadres hebben in domeinen die zijn geclaimd in deze directory.

  Opmerking:

  Als u Toegangsbeleid voor docenten uitschakelt, worden bestaande klassen die docenten al hebben gemaakt, niet verwijderd. Als u het maken van nieuwe klasaccounts hebt uitgeschakeld en klasaccounts wilt verwijderen, neemt u contact op met de klantenservice van Adobe door naar het tabblad Ondersteuning in de Admin Console te gaan. Lees meer over uw ondersteuningsopties.

Nadat u Toegangsbeleid voor docenten hebt uitgeschakeld, krijgt u de volgende melding:

Toegangsbeleid voor docenten voor [naam van uw directory] is uitgeschakeld.

Als uw school/scholengroep nieuw is bij Adobe en enkele docenten zich al hebben aangemeld met klasaccounts, kunt u ervoor kiezen om die accounts te behouden, terwijl u ook een Admin Console claimt waarmee u uw hele school/scholengroep kunt beheren. Als docenten in uw school/scholengroep accounts hebben ingesteld die u niet in uw school/scholengroep wilt, kunt u een Adobe Console claimen, de functie voor klasaccounts voor docenten uitschakelen en vervolgens de klantenservice van Adobe vragen die accounts te verwijderen.

Lees de distributiehandleiding voor het onderwijs als u uw Admin Console en domein wilt claimen.

Scholengroepbeheerders kunnen nu vanuit de Adobe Admin Console toestaan dat docenten en leerlingen projecten delen vanuit klasaccounts voor Adobe Express voor het onderwijs. Als u wel wilt kunnen delen vanuit uw klasaccount, maar momenteel niet kunt delen, vraag dan uw beheerder of deze delen kan inschakelen vanuit de Adobe Admin Console. Meer informatie over het delen en publiceren van Adobe Express-bestanden nadat delen is ingeschakeld.

Werk van leerlingen weergeven en beheren

Studenten beheren biedt je de mogelijkheid om de Adobe Express-ontwerpen van je studenten te bekijken en te beheren. Hiermee kun je de voortgang van leerlingen controleren, hun eindontwerpen bekijken en materiaal naar eigen inzicht beheren.

Voor Adobe Express worden ontwerpen volledig weergegeven. Houd er rekening mee dat als je een asset van het ontwerp verwijdert, dit gevolgen kan hebben voor de rest van het ontwerp doordat het bronbestand is verwijderd. Leerlingen kunnen het ontwerp nog steeds bewerken, maar het specifieke asset wordt verwijderd uit de opgeslagen Creative Cloud-versie. Het asset kan als een lokale kopie op het mobiele of desktopapparaat van de leerling blijven staan.

Toegang tot 'Studenten beheren'

Om de functie Studenten beheren in Adobe Express te openen, moeten docenten klikken op het tabblad Studenten beheren, onderaan in het linkermenu. Klaslokalen worden weergegeven als een schuifbare stapel, iets naar links.

Studenten beheren

Een klas maken

U kunt klaslokalen maken door op de knop + Nieuwe klas toevoegen te klikken. In het vak Informatie over klas staat waar de informatie kan worden ingevoerd (klasnaam, onderwerp, cijfer). Zodra de gegevens zijn ingevoerd, klik je op Opslaan om een ​​klaslokaal te maken.

Een klas maken

Werk van leerlingen weergeven

 1. Ga naar een klas.

 2. Klik op de leerlinggegevens of klik op Bestanden weergeven.

  Leerlinggegevens weergeven

U kunt nu de gegevens van leerlingen weergeven.

Gegevens van leerlingen

Leerlingen in een klas beheren

Docenten en leerlingen met een Adobe Express-klasaccount in een scholengroep die hun e-maildomein voor de school/scholengroep niet bij Adobe hebben geregistreerd, kunnen geen Adobe Express-bestanden delen.

Opmerking:

Vanaf augustus 2023 kan elke in aanmerking komende Amerikaanse onderwijzer in het basis- en voortgezet onderwijs met een bestaand Adobe Express-districtsaccount zich aanmelden voor een Adobe Express Classroom-account zonder een verwarrend scherm voor het kiezen van een profielkiezer, aangezien deze accounts worden samengevoegd tot één accountervaring.  Voor Adobe Express Classroom-accounts die vóór augustus 2023 zijn aangemaakt, verandert er niets aan de inlogervaring en het assetbeheer. Als een docent een bestaand schoolaccount heeft en zich aanmeldt, wordt het scherm met de profielkiezer nog steeds weergegeven en moet de docent selecteren bij welk account moet worden ingelogd. Assets die binnen een specifiek profiel zijn aangemaakt, blijven in afzonderlijke profielen opgeslagen. Toegang tot de functie Studenten beheren in Adobe Express is alleen beschikbaar via het Classroom Account-profiel.

Leerlingen toevoegen aan een klas

Leerlingen kunnen aan een klas worden toegevoegd door op de knop + Personen toevoegen  te klikken.

Personen toevoegen

Als je op de knop '+ Personen toevoegen' klikt, wordt het vak U studenten uitnodigen weergegeven. Er zijn drie manieren om leerlingen aan een klas toe te voegen:

Leerlingen uitnodigen

Leerlingen kunnen rechtstreeks vanuit Google Classroom-lessen worden geïmporteerd in de functie 'Studenten beheren' via de knop Uitnodigen via Google Classroom. Importeer een rooster door de toestemmingsinstellingen te volgen.

Een rooster importeren

 • Als de leerlingen in het Google Classroom-rooster veranderen, importeer je het bijgewerkte rooster opnieuw om de wijzigingen weer te geven in de functie Studenten beheren.

 • U hoeft actieve studenten niet opnieuw uit te nodigen. Leerlingen die hun Adobe Express-account al hebben geactiveerd, kunnen nog steeds deelnemen via de uitnodiging die eerder naar hen is verzonden.

 • Als er een nieuw rooster wordt geïmporteerd via Google Classroom en er zijn leerlingen in Studenten beheren die niet langer deel uitmaken van de klas binnen Google Classroom, kunnen deze worden verwijderd uit Studenten beheren.

 • Als de leerling geen lid meer is van een andere klas, en is verwijderd uit Studenten beheren, dan worden hun bestanden definitief verwijderd. Als de leerling een scholengroepaccount heeft dat is ingesteld door de IT-beheerder, blijft dat account actief.

Koppeling delen

 • Docenten kunnen een aangepaste koppeling naar een geselecteerd klaslokaal met leerlingen delen.

 • Klik op Koppeling kopiëren om de aangepaste koppeling naar het klaslokaal te kopiëren.

 • Leerlingen kunnen zich aanmelden met Google en toegang krijgen tot Adobe Express door rechtstreeks naar de klaskoppeling te gaan.

Klascode delen

 1. Klik op Uitnodigen via klascode om een ​​klascode te bekijken die uniek is voor elke klas.

 2. Deel deze klascode met leerlingen.

  Leerlingen kunnen de code invoeren op https://express.adobe.com/classroom/join en worden dan gevraagd zich aan te melden met hun Google-account om toegang te krijgen tot hun nieuwe Adobe Express-account.

Leerlingen verwijderen

​​Als je een leerling uit een klaslokaal wilt verwijderen, volg dan deze stappen:

 1. Klik in de lijst met leerlingen in het klaslokaal op   en selecteer Verwijderen.

 2. Klik op Doorgaan. En klik op Verwijderen.

  Leerlingen verwijderen

Opmerking:

Om een ​​leerling die uit een klaslokaal is verwijderd opnieuw uit te nodigen, moeten docenten deze opnieuw importeren uit het Google Classroom-rooster.


Toegang van leerlingen tot een klaslokaal blokkeren

Als docenten de toegang van een leerling tot een leslokaal willen blokkeren, doe dan het volgende:

 1. Klik in de lijst met leerlingen in het klaslokaal op  .

 2. Klik op Toegang blokkeren.

  Toegang blokkeren

Opmerking:

Om een ​​geblokkeerde leerling opnieuw uit te nodigen, moeten docenten deze opnieuw importeren vanuit het Google Classroom-rooster.

Een uitnodiging opnieuw verzenden

Als de leerling de uitnodiging niet heeft geaccepteerd, kunt u de uitnodiging opnieuw naar die leerling verzenden.

 • Klik in de lijst met uitgenodigde leerlingen rechts van de naam van de leerling en selecteer Uitnodiging opnieuw verzenden.

 • Selecteer hoe je de gebruiker op de hoogte wilt stellen en klik vervolgens op Ja en Opnieuw verzenden.

De klascode vernieuwen

U kunt de klascode vernieuwen om er zeker van te zijn dat allee bepaalde leerlingen kunnen deelnemen aan de klas. Als u de klascode vernieuwt, moet u de nieuwe koppeling met alle leerlingen met openstaande uitnodigingen.

Code vernieuwen

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online