Een gebruikersgroep maken voor Adobe Asset Link

Lees hoe u gebruikersgroepen maakt voor Adobe Asset Link.

Voordat u Adobe Asset Link kunt gebruiken, moet u een unieke gebruikersgroep met de gewenste creatieve gebruikers maken in de Adobe Admin Console. De gebruikers die aan de groep worden toegevoegd, moeten een Enterprise ID of Federated ID hebben.

Zorg ervoor dat alle relevante creatieve gebruikers recht hebben op een ondersteund lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen, waarbij opslag en services zijn ingeschakeld. U kunt deze taak uitvoeren als een van de volgende beheerdersrollen aan u is toegewezen in de Adobe Admin Console.

 • Systeembeheerder
 • Productbeheerder
 • Productprofielbeheerder

Ga als volgt te werk om gebruikersgroepen in te stellen in de Adobe Admin Console:

 1. Navigeer in de Adobe Admin Console naar Gebruikers Gebruikers.

 2. Voeg de relevante creatieve gebruikers toe aan uw organisatie in de Adobe Admin Console als deze nog niet zijn toegevoegd. Al deze gebruikers moeten een account van het type Enterprise ID of Federated ID hebben.

  Opmerking:

  Als er meer dan één organisatie-ID is, moet u dezelfde organisatie-ID gebruiken als voor Creative Cloud.

 3. Maak een gebruikersgroep en voeg de gewenste creatieve gebruikers eraan toe.

  Noteer de naam van de gebruikersgroep. U hebt deze naam nodig om groepen toe te wijzen met Adobe Experience Manager.

  Opmerking:

  De namen van groepen die u maakt, mogen niet identiek zijn aan een bestaande groep in Experience Manager omdat ze in Experience Manager worden gerepliceerd als gesynchroniseerde groepen.

 4. Terwijl u werkt in de Adobe Admin Console, geeft de URL de ID van uw organisatie aan (bijvoorbeeld https://adminconsole.adobe.com1234567890ABCDEF1234567891@AdobeOrg).

  Noteer deze ID. U hebt deze nodig om Experience Manager te koppelen aan het relevante Adobe Identity Management System (IMS).

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?