Met behulp van de Adobe Admin Console kunnen organisaties een flexibele beheerdershiërarchie definiëren voor een fijnmazig toegangs- en gebruiksbeheer van Adobe-producten. Een of meer systeembeheerders die tijdens het voorbereidingsproces in de onderneming zijn geconfigureerd, bevinden zich bovenaan in de hiërarchie. Deze systeembeheerders kunnen verantwoordelijkheden delegeren aan andere beheerders, terwijl ze toch de algehele controle behouden.

Beheerdersrollen bieden ondernemingen de volgende belangrijke voordelen:

 • Gecontroleerde decentralisatie van beheerdersverantwoordelijkheden
 • Snel overzicht van producttoewijzingen, per gebruiker en per product
 • Functionaliteit voor het toewijzen van quota's aan productbeheerders

Hiërarchie van beheerdersrollen (voor ondernemingen)

De beheerdershiërarchie kan aan de unieke vereisten van uw onderneming worden aangepast. Een onderneming kan bijvoorbeeld verschillende beheerders benoemen voor het beheer van gebruiksrechten voor Adobe Creative Cloud en Adobe Marketing Cloud. Een onderneming kan ook verschillende beheerders aanstellen om de rechten te beheren van gebruikers die tot verschillende afdelingen behoren.

Opmerking:

De hiërarchie van beheerdersrollen is niet van toepassing op teamklanten. Teamklanten hebben één beheerdersrol: Systeembeheerder. De contracteigenaar is de primaire beheerder of de systeembeheerder die toegang heeft tot de contractgegevens en factureringsgeschiedenis. Als u de huidige contracteigenaar bent, kunt u een bestaande systeembeheerder (secundaire beheerder) aanwijzen als de contracteigenaar.

Hiërarchie van beheerdersrollen
Hiërarchie van beheerdersrollen
Rol Beschrijving
Systeembeheerder

Dit is de supergebruiker voor de organisatie en deze kan alle beheertaken in de Admin Console uitvoeren.

Bovendien heeft de systeembeheerder machtigingen voor het delegeren van de volgende beheerfuncties aan andere gebruikers: productbeheerder, productprofielbeheerder, gebruikersgroepbeheerder, distributiebeheerder en ondersteuningsbeheerder.

Productbeheerder

Deze beheerder beheert de producten die aan hem of haar zijn toegewezen en voert ook alle bijbehorende beheertaken uit, waaronder:

 • Productprofielen maken
 • Gebruikers en gebruikersgroepen aan de organisatie toevoegen, maar ze niet verwijderen
 • Gebruikers en gebruikersgroepen aan productprofielen toevoegen of ze eruit verwijderen
 • Productprofielbeheerders aan productprofielen toevoegen of ze eruit verwijderen
 • Andere productbeheerders aan het product toevoegen of eruit verwijderen
 • Groepsbeheerders aan groepen toevoegen of eruit verwijderen
Productprofielbeheerder Deze beheerder beheert de productprofielbeschrijvingen die aan hem of haar zijn toegewezen en voert ook alle bijbehorende beheertaken uit, waaronder:
 • Gebruikers en gebruikersgroepen aan de organisatie toevoegen, maar ze niet verwijderen
 • Gebruikers en gebruikersgroepen aan productprofielen toevoegen of ze eruit verwijderen
 • Productmachtigingen toewijzen aan gebruikers en gebruikersgroepen in productprofielen of deze machtigingen intrekken
 • Productrollen van gebruikers en gebruikersgroepen voor productprofielen beheren
Gebruikersgroepbeheerder

Deze beheerder beheert de gebruikersgroepsbeschrijvingen die aan hem of haar zijn toegewezen en voert ook alle bijbehorende beheertaken uit, waaronder:

 • Gebruikers aan groepen toevoegen of eruit verwijderen
 • Gebruikersgroepbeheerders aan groepen toevoegen of ze eruit verwijderen
Distributiebeheerder Deze beheerder maakt en beheert softwarepakketten en updates en distribueert deze naar eindgebruikers.
Ondersteuningsbeheerder Dit is geen beheerdersrol, maar een rol die toegang geeft tot informatie die nodig is om gebruikers ondersteuning te kunnen bieden, zoals rapporten over problemen die door klanten zijn ingediend.
Opslagbeheerder Beheert de opslagadministratie van de organisatie. De beheerder kan het opslagverbruik van zowel actieve als inactieve gebruikers bekijken, inactieve gebruikersmappen verwijderen en inhoud overdragen aan andere gebruikers.

Zie Machtigingen voor een gedetailleerde lijst van machtigingen en rechten voor elke beheerdersrol.

Een beheerder toevoegen (voor ondernemingen)

Als beheerder kunt u een beheerdersrol toewijzen aan andere gebruikers en ze op die manier dezelfde rechten verlenen die u zelf ook hebt of rechten verlenen voor een rol die in de hiërarchie onder uw rol valt. Als productbeheerder kunt u bijvoorbeeld wel de rechten van productbeheerder of productprofielbeheerder aan een gebruiker geven, maar niet de rechten van distributiebeheerder.

 1. Kies in de Admin Console de optie Gebruikers > Beheerders.

  U kunt ook naar de detailpagina's voor Producten, Productprofielen of Gebruikersgroepen gaan en op het tabblad Beheerders klikken. Klik vervolgens op Beheerder toevoegen.

  Er wordt een lijst met bestaande beheerders weergegeven.

 2. Klik op Beheerder toevoegen. De wizard Een beheerder toevoegen wordt weergegeven.

 3. Voer in het scherm Basisinformatie een naam of e-mailadres in. U kunt bestaande gebruikers zoeken of nieuwe gebruikers toevoegen door een geldig e-mailadres op te geven en de informatie op het scherm in te vullen.

  Een beheerder toevoegen

  Opmerking:

  • Als u een domein hebt geclaimd en u een gebruiker binnen hetzelfde domein toevoegt, wordt de beheerder toegevoegd als een gebruiker met een Enterprised ID of Federated ID (afhankelijk van de identiteitsconfiguratie).
  • Als u geen domein hebt geclaimd, wordt de beheerder toegevoegd als gebruiker met een Business ID.

  Let op:

  Als u een Federated ID-gebruiker wilt toevoegen, krijgt u het volgende bericht te zien:

  Federated ID-gebruiker toevoegen

  Aanbeveling:

  Als u eenmalige aanmelding (Federated ID-gebruikers) hebt ingesteld in de Admin Console, raden we u aan ten minste één systeembeheerder toe te voegen als een gebruiker van een ander type dan Federated ID. Op deze manier wordt u niet buitengesloten van de Admin Console, zelfs als de service voor eenmalige aanmelding (SSO) van uw organisatie wegvalt.

  Hiervoor moet u een beheerder toevoegen met een ander domein of subdomein dan uw SSO-domein.

  Opmerking:

  Deze beheerder wordt als gebruiker met een Business ID toegevoegd aan de Admin Console.

 4. Klik op Volgende. Het scherm Beheerderstypen wordt weergegeven.

  Beheerderstypen die zichtbaar zijn voor de systeembeheerder van een onderneming
  Beheerderstypen die zichtbaar zijn voor de systeembeheerder van een onderneming

  Opmerking:

  • Welke opties op dit scherm worden weergegeven, hangt af van uw account en beheerdersrol. U kunt dezelfde rechten verlenen die u zelf ook hebt of rechten verlenen voor een rol die in de hiërarchie onder uw rol valt.
  • Als systeembeheerder van een team kunt u slechts één beheerdersrol toewijzen: Systeembeheerder.

  Beheerderstypen die zichtbaar zijn voor de systeembeheerder van een team
  Beheerderstypen die zichtbaar zijn voor de systeembeheerder van een team
 5. Selecteer een of meer beheerdersrollen.

  Selecteer voor beheerderstypen, zoals productbeheerder, productprofielbeheerder en gebruikersgroepbeheerder, respectievelijk de specifieke producten, profielen en groepen.

  Opmerking:

  Voor een productprofielbeheerder kunt u profielen voor meer dan één product opnemen.

  Productprofielbeheerder
 6. Klik op Volgende. Het scherm Samenvatting wordt weergegeven. Controleer de beheerderrollen die aan de gebruiker zijn toegewezen en klik op Opslaan.

De gebruiker ontvangt een melding over de nieuwe machtigingen.

Een beheerder toevoegen (voor teams)

Als beheerder kunt u de rol van systeembeheerder toewijzen aan andere gebruikers en deze dezelfde rechten geven die u zelf ook hebt. Als u de primaire beheerder (contracteigenaar) bent en een andere gebruiker wilt instellen als primaire beheerder, volgt u deze stappen: De contracteigenaar wijzigen.

 1. Kies in de Admin Console de optie Gebruikers > Beheerders.

  Er wordt een lijst met bestaande beheerders weergegeven.

 2. Klik op Beheerder toevoegen.

  De wizard Een beheerder toevoegen wordt weergegeven.

 3. Voer in het scherm Basisinformatie een naam of e-mailadres in en klik op Volgende.

  U kunt bestaande gebruikers zoeken of nieuwe gebruikers toevoegen door een geldig e-mailadres op te geven en de informatie op het scherm in te vullen.

  Het scherm Basisinformatie

  Opmerking:

  • De beheerder wordt toegevoegd als gebruiker met een Business ID.

 4. Kies Systeembeheerder en klik op Volgende.

  Typen beheerders
 5. Klik op Opslaan om een nieuwe systeembeheerder toe te voegen.

De gebruiker ontvangt een melding over de nieuwe machtigingen.

Beheerdersrol bewerken (voor ondernemingen)

Als beheerder kunt u de beheerdersrol bewerken van andere beheerders die lager dan u in de beheerdershiërarchie staan. U kunt bijvoorbeeld beheerdersrechten van andere beheerders verwijderen. Of u kunt de beheerdersrol wijzigen van productbeheerder in productprofielbeheerder.

 1. Kies in de Admin Console de optie Gebruikers > Beheerders.

  U kunt ook naar de detailpagina's voor Producten, Productprofielen of Gebruikersgroepen gaan en op het tabblad Beheerders klikken.

  Er wordt een lijst met bestaande beheerders weergegeven.

 2. Klik op de naam van de beheerder die u wilt bewerken.

 3. Klik bij Gebruikersdetails op  rechts van het gedeelte Beheerdersrechten en kies Beheerdersrechten bewerken.

  Het gedeelte Beheerdersrechten
 4. Bewerk het beheerderstype op het scherm Beheerder bewerken en klik op Volgende.

  Beheerder bewerken
 5. Klik in het scherm Samenvatting op Opslaan.

Beheerdersrol bewerken (voor teams)

Als systeembeheerder van een team kunt u de rechten van systeembeheerder van andere beheerders intrekken.

 1. Kies in de Admin Console de optie Gebruikers > Beheerders.

  Er wordt een lijst met bestaande beheerders weergegeven.

 2. Klik bij Gebruikersdetails op  rechts van het gedeelte Beheerdersrechten en kies Beheerdersrechten bewerken.

  Beheerdersrechten
 3. Trek de rechten van systeembeheerder op het scherm Beheerder bewerken in en klik op Volgende.

  Teambeheerder bewerken
 4. Klik in het scherm Samenvatting op Opslaan.

De beheerder wordt niet weergegeven in de lijst met beheerders.

Een beheerder verwijderen

Als u een beheerder wilt verwijderen of bewerken, gaat u als volgt te werk:

Als u beheerdersmachtigingen wilt intrekken, selecteert u een gebruiker en klikt u vervolgens op Beheerder verwijderen.

Beheerdersmachtigingen intrekken

Opmerking:

Als u een beheerder verwijdert, wordt de gebruiker niet uit de Admin Console verwijderd, maar worden alleen de rechten verwijderd die aan de beheerdersrol zijn gekoppeld.

Rechtenmatrix (voor ondernemingen)

In de volgende tabel worden alle machtigingen voor de verschillende typen beheerders weergegeven.

Onderdeel Machtiging Systeembeheerder Productbeheerder Productprofielbeheerder Gebruikersgroepbeheerder Distributiebeheerder Ondersteuningsbeheerder Opslagbeheerder
Identiteitsbeheer Domein toevoegen (een domein aanvragen/claimen)            
  Een domein en een lijst domeinen weergeven            
  Versleutelingssleutels voor domeinen beheren            
  Standaardwachtwoordbeleid voor de organisatie beheren            
  Standaardwachtwoordbeleid voor de organisatie weergeven            
Gebruikersbeheer Een gebruiker aan de organisatie toevoegen        
  Een gebruiker uit de organisatie verwijderen            
  Gebruikersgegevens en een lijst met gebruikers weergeven    
  Gebruikersprofiel bewerken            
  Een productprofiel aan een gebruiker of groep toevoegen ✔² ✔²        
  Een productprofiel van een gebruiker verwijderen ✔² ✔²        
  Een productprofiel aan meerdere gebruikers toevoegen ✔² ✔²        
  Productprofielen voor een gebruiker weergegeven ✔² ✔²        
  Een lijst met productgebruikers weergeven ✔²          
  Meerdere gebruikers tegelijk toevoegen aan organisatie            
Beheerdersbeheer De bevoegdheden van een organisatiebeheerder aan een gebruiker of gebruikersgroep verlenen            
  De bevoegdheden van een organisatiebeheerder intrekken voor een gebruiker of gebruikersgroep            
  De bevoegdheden van een productlicentiebeheerder aan een gebruiker of gebruikersgroep verlenen ✔² ✔²        
  De bevoegdheden van een productlicentiebeheerder intrekken voor een gebruiker of gebruikersgroep ✔² ✔²        
  De bevoegdheden van een distributiebeheerder aan een gebruiker of gebruikersgroep verlenen          
  De bevoegdheden van een distributiebeheerder intrekken voor een gebruiker of gebruikersgroep          
  De bevoegdheden van een gebruikersgroepbeheerder aan een gebruiker of gebruikersgroep verlenen          
  De bevoegdheden van een gebruikersgroepbeheerder intrekken voor een gebruiker of gebruikersgroep          
  De beheerbevoegdheden van een producteigenaar aan een gebruiker verlenen ✔²          
  De beheerbevoegdheden van een producteigenaar voor een gebruiker intrekken ✔²          
Beheer van configuraties voor productlicenties Het recht op een product verlenen aan de organisatie              
  Het recht op een product intrekken voor een organisatie              
  Beschikbare producten en productfamilies weergeven ✔² ✔²        
  Beschrijvingen of gegevens van productlicenties bewerken ✔² ✔²        
  Een gebruiker een productlicentie verstrekken ✔² ✔²        
  Een gebruiker een productlicentie ontnemen ✔² ✔²        
  Een nieuwe configuratie voor productlicenties toevoegen ✔²          
  Een serviceconfiguratie voor productlicenties bewerken ✔² ✔²        
  Een serviceconfiguratie voor productlicenties verwijderen ✔²          
  Een gebruiker de toegang tot een product ontzeggen (uit alle configuraties verwijderen) ✔²          
Opslagbeheer Actieve en inactieve gebruikersmappen weergeven          
  Inactieve gebruikersmappen verwijderen en inhoud overdragen          
  Gedeelde mappen maken (alleen voor Adobe Campaign)          
  Gedeelde mappen verwijderen (alleen voor Adobe Campaign)          
Distributie Tabblad Distributie weergeven of gebruiken          
Ondersteuning Tabblad Ondersteuning weergeven      
  Ondersteuningsaanvragen beheren          
Beheer van gebruikersgroepen Gebruikersgroep maken ✔¹ ✔¹        
  Gebruikersgroepen verwijderen     ✔²      
  Een gebruiker aan een gebruikersgroep toevoegen     ✔²      
  Een gebruiker uit een gebruikersgroep verwijderen     ✔²      
  Een gebruikersgroep aan een productlicentie toewijzen ✔² ✔²        
  Een gebruikersgroep uit een productlicentie verwijderen ✔² ✔²        
  Leden van een gebruikersgroep weergeven ✔²    
  Een lijst met gebruikersgroepen weergeven  

¹ wordt automatisch een gebruikersgroepbeheerder voor de gemaakte gebruikersgroep

² alleen voor producten, productprofielen of gebruikersgroepen die het eigendom zijn van deze beheerder