Handboek Annuleren

Experience Manager Assets as a Cloud Service configureren voor Adobe Asset Link

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 8. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 9. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 10. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 11. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 12. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Lees hoe u Adobe Experience Manager Assets as a Cloud Service configureert voor gebruik met de Adobe Asset Link-extensie voor Creative Cloud-applicaties.

Adobe Asset Link stroomlijnt de samenwerking tussen creatieven en marketeers wanneer ze inhoud creëren. Het verbindt Adobe Experience Manager Assets en Adobe Experience Manager Assets Essentials met Creative Cloud desktop-apps. Via Adobe Asset Link kunnen creatieve gebruikers inhoud die is opgeslagen in Experience Manager Assets, openen, gebruiken en wijzigen zonder de creatieve apps te verlaten.

Experience Manager Assets as a Cloud Service werkt naadloos met Adobe Asset Link. Deze integratie maakt een kant-en-klare configuratie en eenvoudige automatisering mogelijk om selectieve verwerking van assets te automatiseren op basis van de specifieke behoeften van een organisatie. Experience Manager Assets Essentials is een nieuwe SaaS-oplossing voor het opslaan, beheren en ontdekken van digitale assets, die ook native kan worden geïntegreerd met andere Adobe-oplossingen.

Opmerking:

Zien Experience Manager 6.4 of 6.5 configureren als u een eerdere versie van Experience Manager Assets gebruikt.

Voer de volgende taken uit om te zorgen dat Experience Manager as a Cloud Service werkt met Asset Link. Gebruik een beheerdersaccount voor Experience Manager om de configuratie uit te voeren.

 1. Geef de gebruikers in uw organisatie die toegang hebben tot Creative Cloud voor ondernemingen ook toegang tot Experience Manager. U geeft ze toegang door gebruikers van Asset Link toe te voegen aan het productprofiel van uw Experience Manager-omgeving met behulp van de Admin Console.

 2. Voor de Asset Link-gebruikers die toegang hebben tot uw Experience Manager-omgeving, moet u ervoor zorgen dat ze de juiste rechten voor Assets-inhoud hebben. U moet er daarom voor zorgen dat de gebruikersgroepen waaraan ze in Experience Manager zijn toegewezen, de benodigde rechten hebben in de Experience Manager Security Console.

 3. Als u specifieke functionaliteit wilt gebruiken, moet u deze configureren in Experience Manager. U kunt bijvoorbeeld een nabewerkingsworkflow maken, FPO-renderingen configureren voor InDesign, Adobe Stock integreren enzovoorts.

Wanneer een Creative Cloud-gebruiker zich aanmeldt bij het deelvenster Asset Link, maakt dit automatisch verbinding met het beschikbare Experience Manager-account. Als een gebruiker recht heeft op meer dan één Assets-account, wordt een lijst met beschikbare accounts weergegeven. De gebruiker kan vervolgens verbinding maken met het vereiste account.

Gebruikers en toegang beheren

Adobe Asset Link-gebruikers kunnen naadloos verbinding maken met Experience Manager wanneer ze zijn aangemeld bij hun Creative Cloud-applicatie. Dankzij een gemeenschappelijke cloudinfrastructuur voor gebruikersbeheer en verificatie in Experience Manager as a Cloud Service en Adobe Creative Cloud is een naadloos beheer van services, gebruikers en rechten mogelijk.

Organisatiebeheerders gebruiken de mogelijkheden van de Admin Console om gebruikers en gebruikersgroepen te beheren en Experience Manager-beheerders gebruiken deze om Asset Link-gebruikers toe te voegen aan het productprofiel voor de Experience Manager-omgeving. Nadat dit is gebeurd, ontvangen Asset Link-gebruikers een e-mailmelding dat ze toegang hebben tot de specifieke omgeving en kunnen ze zich aanmelden bij Experience Manager via Adobe Asset Link.

Beheerders van Experience Manager kunnen machtigingen voor specifieke assets of mappen binnen Experience Manager Assets verlenen aan Asset Link-gebruikers die in de voorgaande stappen aan de Experience Manager-omgeving zijn toegevoegd. Asset Link-gebruikers in de Admin Console en groepen waaraan ze daar zijn toegewezen, zijn beschikbaar in Experience Manager als profielen. Zorg er als beheerder voor dat groepen waaraan Asset Link-gebruikersprofielen zijn toegewezen, de nodige toegang hebben tot inhoud in Assets (in het pad /content/dam in de opslagplaats). Gewoonlijk kunt u de gebruikersgroep toevoegen aan de standaardgebruikersgroep DAM-gebruikers van Experience Manager met standaardrechten voor Assets-gebruikers. Beheerders kunnen echter specifiekere machtigingen in Experience Manager configureren, afhankelijk van de behoeften van hun bedrijf.

Met de juiste rechten hebben de Creative Cloud-gebruikers toegang tot locaties en assets in Experience Manager.

Zie Essentials distribueren en gebruikers toevoegen als u gebruikers van Assets Essentials wilt beheren via de Admin Console.

FPO-renderingen genereren voor Adobe InDesign

Wanneer een gebruiker omvangrijke assets uit Experience Manager in Adobe InDesign-documenten plaatst, moet de gebruiker lang wachten na het asset te hebben geplaatst. Ondertussen kan de gebruiker InDesign niet gebruiken. Dit vormt een onderbreking van de creatieve flow en heeft een negatieve invloed op de gebruikerservaring. Adobe biedt de mogelijkheid om in eerste instantie tijdelijk kleine renderingen in InDesign-documenten te plaatsen. Wanneer de uiteindelijke uitvoer is vereist, bijvoorbeeld voor afdruk- en publicatieworkflows, vervangen de originele assets van volledige resolutie de tijdelijke rendering op de achtergrond. Deze asynchrone update op de achtergrond versnelt het ontwerpproces, verhoogt de productiviteit en belemmert het creatieve proces niet.

Assets biedt renderingen die 'alleen voor plaatsing' (For Placement Only of FPO) worden gebruikt. Deze FPO-renderingen hebben een kleine bestandsgrootte, maar dezelfde hoogte-breedteverhouding. Als er geen FPO-rendering beschikbaar is voor een asset, gebruikt Adobe InDesign het oorspronkelijke asset. Dit terugvalmechanisme zorgt ervoor dat de creatieve workflow zonder onderbreking verloopt.

Experience Manager as a Cloud Service biedt mogelijkheden voor de verwerking van assets in de cloud om zo de FPO-renderingen te genereren. Gebruik microservices voor assets om renderingen te genereren. U kunt het genereren van renderingen configureren voor nieuwe geüploade assets en voor assets die al aanwezig zijn in Experience Manager. Zie FPO-renderingen genereren.

Adobe Stock configureren

Organisaties kunnen hun ondernemingslidmaatschap van Adobe Stock integreren met Assets om ervoor te zorgen dat assets waarvoor een licentie is gekocht, algemeen beschikbaar zijn voor hun creatieve en marketingprojecten, met de krachtige mogelijkheden voor assetbeheer van Experience Manager. Zo kunnen marketeers hoogwaardige assets waarvoor ze een licentie hebben gekocht en royaltyvrije foto's, vectoren, illustraties, video's, sjablonen en 3D-assets beschikbaar stellen voor hun creatieve en marketingprojecten. Creatieven kunnen deze assets dan gebruiken via het deelvenster Asset Link.

Zie Adobe Stock-assets in Assets voor informatie over integratie met Adobe Stock.

Visueel zoeken of zoeken op gelijkenis gebruiken

Met de functie voor visueel zoeken kunt u zoeken naar visueel vergelijkbare assets in de opslagplaats van Experience Manager Assets via het deelvenster Adobe Asset Link. Ontdek hoe u vergelijkbare assets zoekt en gebruikt met behulp van Asset Link.

Tips en informatie over het oplossen van Experience Manager-gerelateerde problemen

Volg deze tips en aanbevolen werkwijzen om te zorgen voor een betere gebruikerservaring:

 • Als u FPO-renderingen van veel assets of van de hele opslagplaats wilt genereren, kunt u de workflows het beste plannen en uitvoeren op momenten dat er weinig verkeer is. Het genereren van FPO-renderingen voor een groot aantal assets is een activiteit die veel bronnen gebruikt en de Experience Manager-servers moeten voldoende verwerkingskracht en geheugen beschikbaar hebben.

Als u problemen ondervindt bij het configureren van Experience Manager, probeert u het volgende:

 • Als uw Creative Cloud-gebruikers de uitgecheckte assets niet kunnen inchecken, controleer dan of er machtigingen zijn toegewezen aan gebruikers of gebruikersgroepen. Zorg ervoor dat de gebruikers toegang hebben tot de vereiste mappen of assets in de Experience Manager-opslagplaats.
 • Neem contact op met de partner of systeemintegrator van uw organisatie.
 • Zie Problemen met Asset Link oplossen voor meer informatie.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?