Støttede filformater | Fill & Sign

Adobe Fill & Sign støtter formater fra følgende filformat:

  • PDF: Adobe Fill & Sign støtter i øyeblikket de aller fleste PDF-er, men på det nåværende tidspunkt tillater den ikke at du fyller ut følgende:
    • Sikrede PDF-er – en feilmelding vises under opplasting om at PDF-en inneholder redigeringsbegrensninger og ikke støttes
    • I noen skjemaer i LiveCycle Designer – i Dynamic XFA PDF-er som er opprettet av LiveCycle, vil du se en feilmelding om at Dynamic XFA ikke støttes.
  • Microsoft Office-filer: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx
  • Bildefiler: jpg, png, gif, tif
  • Tekst-filer: txt, rtf
Merk:

Du kan laste maksimum 100 sider og hver fil som du laster opp må være på 100 MB eller mindre.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din