Støttede filformater | Fill & Sign

Adobe Fill & Sign støtter formater fra følgende filformat:

  • PDF: Adobe Fill & Sign støtter i øyeblikket de aller fleste PDF-er, men på det nåværende tidspunkt tillater den ikke at du fyller ut følgende:
    • Sikrede PDF-er – en feilmelding vises under opplasting om at PDF-en inneholder redigeringsbegrensninger og ikke støttes
    • I noen skjemaer i LiveCycle Designer – i Dynamic XFA PDF-er som er opprettet av LiveCycle, vil du se en feilmelding om at Dynamic XFA ikke støttes.
  • Microsoft Office-filer: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx
  • Bildefiler: jpg, png, gif, tif
  • Tekst-filer: txt, rtf
Merk:

Du kan laste maksimum 100 sider og hver fil som du laster opp må være på 100 MB eller mindre.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet