Valgfrie språkprogrammer ikke brukt under installering av Acrobat via kommandolinjen

Problem: Valgfritt språkprogramfil til å konfigurere Acrobat-installeringen via kommandolinjen er ikke brukt, og resulterer i en feil. 

Når du bruker msiexec-kommandoen som inkluderer en valgfritt språkprogramfil (*.mst), får du feilen: Feil ved bruk av valgfrie programmer. Verifiser at de spesifiserte banene til transformeringene er gyldige.

Løsning: Inkluder oppdateringsfilen i kommandoen. 

Sørg for at du inkluderer oppdateringsfilen (*.msp) i kommandoen. Du inkluderer oppdateringsfilen ved å bruke PATCH-egenskapen i kommandoen.

For eksempel er den oppdaterte kommandolinjen:

msiexec /i AcroPro.msi PATCH="[path]\<filename>.msp" TRANSFORMS="[path]\<filename>.mst"

Adobe-logoen

Logg på kontoen din