Acrobat XI åpner i prøveperiodemodus eller viser serienummerskjermen

Acrobat XI åpnes i prøveperiodemodus eller spør etter serienummer | Creative Cloud-medlemmer, Acrobat XI-abonnenter

Du er Creative Cloud-medlem eller Acrobat-abonnent, men når du åpner Acrobat XI viser den:

  • prøveskjermen og ber deg Lisensiere programvaren eller fortsette i Prøvemodus.

ELLER

  • serienummerskjermen og ber deg angi et serienummer.

Denne feilen kan oppstå når lisensinformasjonen for medlemskapet eller abonnementet ikke lenger er tilgjengelig for Acrobat.

Prøveskjerm

Serienummerskjerm

Løsning 1: Lisensiere programvaren for å komme forbi meldingen om prøveversjon eller serienummer

Alternativ 1:

  1. Innen prøveskjermen, klikk på Lisensier denne programvaren

  2. Tast inn Adobe ID-en som er knyttet til Creative Cloud-medlemskapet eller Acrobat-abonnementet.

  3. Klikk på OK.

Alternativ 2:

  1. På serienummerskjermen, klikk på Tilbake.

  2. Klikk på Ikke din Adobe ID.

  3. Logg på med Adobe ID-en som er knyttet til Creative Cloud-medlemskapet eller Acrobat-abonnementet.

Løsning to: logg deg ut av programmet CC Desktop (gjelder kun Creative Cloud-medlemmer)

Når du logger deg ut av programmet Creative Cloud Desktop og så logger inn igjen bør medlemsinformasjonen gjenopprettes og Acrobat deretter åpnes med full lisens. For informasjon om prosessen med å logge inn/ut kan du lese Logg ut, Logg på | Creative Cloud-skrivebordsprogram

Adobe-logoen

Logg på kontoen din