Oppdateringer av verktøy for merknader i Acrobat DC (lansert i mai 2016)

Verktøy flyttet fra verktøylinjen for kommentarer

For å forenkle kommentarverktøysettet ble følgende verktøy redesignet:

  • Verktøy for tekstkorrigering: Kommandoer for tekstkorrigering (erstatt tekst, sett inn tekst, stryk tekst) er aktivert som standard inne i Kommentar-appen.
  • Legg til notat for å bytte ut tekst: Kommandoen legg til notat for å bytte ut tekst i er i høyreklikkmenyen.
  • Legg til notat til tekst: Kommandoen legg til notat til tekst i er i høyreklikkmenyen.

Bruke kommandoene for tekstkorrigering

Kommandoene for tekstkorrigering er aktivert som standard inne i Kommentar-appen:

  • Velg teksten og begynn å skrive for Erstatt tekst.
  • Trykk på Slett for Stryk tekst.
  • Begynn å skrive uten å vege tekst for Sett inn tekst.

Kjente problemer

  • For kommandoen Legg til notat for å erstatte tekst vil kun fargen på gjennomstrekingen skifte farge, og ikke fargen på anførselstegnet.
  • Kommandoene for tekstkorrigering fungerer ikke hvis du dobbeltklikker for å velge teksten.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet