Safari 7 og 6.1 blokkerer PDF-er | Acrobat, Reader

PDF-er laster ikke på forsøk i Safari 7 og 6.1

På første forsøk på å vise en PDF på et nytt domene i Safari 6.1 og 7 (levert med Mac OS X Mavericks 10.9), nettleservinduet er grått eller blankt. Den viser varselet: «Blokkert plugin-modul.»

De siste versjonene av Safari bruker en ny plug-in-behandler for å aktivere og deaktivere plug-ins på global eller per nettstedsbasis. Acrobat og Reader PDF-visnings-plug-ins er ikke tillatt som standard før du aktivt tillater plug-ins globalt, eller for hvert nettsted.

Løsning: Tillat PDF-plug-ins

Tillat PDF-plug-ins globalt

  1. Velg Safari > Innstillinger > Sikkerhet > Administrer nettstedsinnstillinger
  2. Fra venstre panel velger du Adobe Reader eller Adobe Acrobat.
  3. I Når du besøker andre nettsteder -hurtigmenyen velger du Alltid tillat

Løsning: Tillat PDF-plug-ins på en per side-basis

For hvert domene eller nettsted der meldingen "Blokkert Plug-in"-meldingen vises:

  1. Klikk på "Blokkert"-meldingen.  
  2. Når Tillat-dialogen vises, velger du Tillat.
Når Tillat-dialogen vises, velger du Tillat

Adobe-logoen

Logg på kontoen din