Opprett PDF-utvidelsen i Acrobat er deaktivert i Google Chrome

Problem

Når det gjelder Chrome-versjoner eldre enn versjon 41, kan Create PDF-utvidelsen til Adobe Acrobat se ut som den er deaktivert selv om det finnes en fullstendig lastet side der.

Løsning

Oppdater Chrome til nyeste versjon, så er utvidelsen aktivert og klar til bruk.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din