MS Office-dokumenter står ikke oppført i listen over støttede filtyper

Problem

Når du velger Fil > Opprett PDF-fil fra fil er det ingen Microsoft Office-formater i popup-menyen.

Følgende symptomer kan oppstå:

 • Hvis du velger Opprett PDF-fil fra fil i Acrobat har du ikke muligheten til å velge .doc/.docx i popupmenyen med støttede filformater.
 • Når du velger Kombiner filer til én PDF-fil ser du feilen: «Denne filtypen støttes ikke» for Office-dokumenter.
 • Hvis du drar et Office-dokument til Acrobat ser du den samme feilmeldignen.
 • Du kan høyreklikke på et Office-dokument og konvertere til PDF.
 • Du kan opprette en PDFfil med Acrobat PDFMAker-tillegget i Microsoft Word.
 • Du kan også bruke Adobe PDF-skriveren til å opprette en PDF-fil fra Microsoft Word.

Dette dokumentet gjelder for filformatene .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt og .pptx på Windows.

Løsninger

Ansvarsfraskrivelse: Løsningene nedenfor endrer Windows-registeret. Adobe gir ikke støtte for problemer som oppstår som en følge av uriktig modifisering av registeret. Registerert inneholder viktig informasjon om systemets maskin- og programvare. Før du endrer registeret, må du ta en sikkerhetskopi av det. Se i Windows-dokumentasjonen eller kontakt Microsoft for mer informasjon om registeret.

Løsning 1: Kontroller at de riktige registeroppføringene finnes

 • For .doc: HKEY_CLASSES_ROOT\.doc\Word.Document.8
 • For .docx: HKEY_CLASSES_ROOT\.docx\Word.Document.xx
 • For .ppt: HKEY_CLASSES_ROOT\.ppt\PowerPoint.Show.8
 • For .pptx: HKEY_CLASSES_ROOT\.pptx\PowerPoint.Show.xx
 • For .xls: HKEY_CLASSES_ROOT\.xls\Excel.Sheet.8
 • For .xlsx: HKEY_CLASSES_ROOT\.xlsx\Excel.Sheet.xx

Hvor 'xx' er den interne versjonen av Microsoft Office som er installert på maskinen. For eksempel: For Microsoft Word 2010, HKEY_CLASSES_ROOT\.docx\Word.Document.12

Løsning 2: Sørg for at brukerkontoen din har alle tillatelser (lese- og skrivetillatelse)

Hvis registernøklene i løsning 1 finnes, kontrollerer du at brukerkontoen din har lese- og skrivetillatelse.

 • Dette problemet kan oppstå hos bedrifter når det brukes et operativsystembilde med en installert versjon av Acrobat.
 • Det kan også oppstå når domenebrukere (Windows) ikke har full tillatelse til de ovennevnte registernøklene.

Løsning 3: Reparer Microsoft Office

Reparer Microsoft Office med originaldisker eller installasjonsprogram for å opprette de ovennevnte registernøklene.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?