Intern feil 2753 ved installering av Acrobat eller Reader

Problem

Når du forsøker å installere Adobe Reader, får du se følgende feilmelding:

«Intern feil 2753 Updater.api_NON_OPT» eller en versjon av denne feilmeldingen, før installasjonen avsluttes.

Noen ganger vil du også se feilmeldingen ved fjerning av en tidligere versjon av Adobe Reader.

Løsninger

Løsning 1: Fjern alle tidligere versjoner av Acrobat og Adobe Reader med Legg til/fjern programmer.

 1. Velg Legg til/fjern programmer i kontrollpanelet.
 2. Velg den nyeste versjonen av Acrobat eller Adobe Reader fra listen og klikk på Fjern.
 3. Når du blir bedt om det må du bekrefte at du vil fjerne programmet.
 4. Gjenta disse trinnene til det ikke er noen oppføringer av Acrobat eller Reader i listen.
 5. Start datamaskinen på nytt. 

Hvis du ikke kan fjerne programmet ved hjelp av Legg til/fjern programmer i kontrollpanelet, kan du prøve å reparere Reader-intsallasjonen ved å installere samme Reader-versjon først.

Løsning 2: Fjern Acrobat eller Reader Windows Installer-registernøkler.

Ansvarsfraskrivelse: Windows-registeret inneholder informasjon som er viktig for datamaskinen og programmene dine. Adobe gir ikke støtte for problemer som skriver seg fra feil modifikasjon av registeret. Adobe anbefaler at du ikke foretar endringer i registeret hvis du ikke har erfaring i endring av systemfiler. Pass på å sikkerhetskopiere registeret før du modifiserer det. Hvis du vil ha informasjon om Windows Registerredigering, kan du se dokumentasjonen for Windows eller kontakte Microsofts tekniske støtteavdeling.

Viktig: Verifiser at den riktige registernøkkelen er valgt. Når man ser en bane som HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\68AB67CA330100007706000000000030, skal kun 68AB67CA330100007706000000000030 være valgt. Hvis navnet ikke er helt likt, ikke velg elementet.

 1. Velg Start > Kjør.
 2. I Åpne-boksen, skriver du regedit og klikker deretter OK.
 3. I registerredigerer velger du riktig Acrobat-registernøkkel

  • Hvis du har Reader 8.0.0, fjerner du følgende:
   • 32-biters Windows
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Features\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-518\Products\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A80000000002}
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Reader
   • 64-biters Windows
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Classes\Installer\Features\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Classes\Installer\Products\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-518\Products\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A80000000002}
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Adobe\Adobe Reader
  • For Acrobat X (10):
   • 32-biters  Windows


    •  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\ UserData\S-1-5-18\Products\68AB67CA3301004F7706000000000050 
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ {AC76BA86-1033-F400-7760-000000000005}
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\68AB67CA3301004F7706000000000050 
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Features\68AB67CA3301004F7706000000000050  
   • 64-biters Windows

    •  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\ UserData\S-1-5-18\Products\68AB67CA3301004F7706000000000050 
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ {AC76BA86-1033-F400-7760-000000000005}
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Classes\Installer\Products\68AB67CA3301004F7706000000000050 
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SO FTWARE\WOW6432Node\Classes\Installer\Features\68AB67CA3301004F7706000000000050
 4. Klikk Rediger > Slett.
 5. Velg Ja når du blir bedt om å bekrefte slettingen.
 6. Gjenta trinn 3–5 for de gjenværende registernøklene og eventuelle oppførte oppdateringer som er tatt i bruk.
 7. Avslutt Registerredigering.

Tilleggsinformasjon

Feil 2753 kan oppstå når en (tidligere) installasjon av Adobe Reader er korrupt. Den kan også oppstå når Adobe Reader-relaterte oppføringer i registeret blir korrupte, slik at installasjonen avbrytes.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din