Feil Ingen tilgjengelig systemfont ved redigering av tekst i en PDF-fil

Problem

Når du prøver å redigere tekst i en PDF-fil i Adobe Acrobat ser du følgende feilmelding:

«Hele eller deler av utvalget har ingen tilgjengelig systemfont. Du kan ikke legge til eller slette tekst med den valgte fonten.»

PDF-filen ble ikke opprettet på maskinen den vises på.

Løsninger

Bruk verktøyet Rediger dokumenttekst (Acrobat 10) eller Retusjer tekst (Acrobat 9) til å redigere teksten.

Acrobat 9

  1. Velg Verktøy > Avansert redigering > Retusjeringsverktøy.
  2. Velg teksten du vil redigere med dette verktøyet og høyreklikk (Windows) eller Command+klikk (Mac OS), og velg deretter Egenskaper.
  3. Velg fanen Tekst i dialogboksen for Retusjer tekst.
  4. I popup-menyen for font velger du en font som tilsvarer fonten du bruker. (De oppførte fontene er fontene som er tilgjengelige på systemet ditt.) Du kan velge å inkludere fonten i dokumentet ved å merke av avmerkingsboksen Inkluder. Du kan også velge en undergruppe av kun tegnene du vil legge til ved å merke av avmerkingsboksen Undergruppe (som gjør at filen blir mindre).

Acrobat 10

  1. Velg Verktøy > Innhold > Rediger dokumenttekst
  2. Velg teksten du vil redigere med dette verktøyet og høyreklikk (Windows) eller Command+klikk (Mac OS), og velg deretter Egenskaper.
  3. Velg fanen Tekst i dialogboksen for Retusjer tekst.
  4. I popup-menyen for font velger du en font som tilsvarer fonten du bruker. (De oppførte fontene er fontene som er tilgjengelige på systemet ditt.) Du kan velge å inkludere fonten i dokumentet ved å merke av avmerkingsboksen Inkluder. Du kan også velge en undergruppe av kun tegnene du vil legge til ved å merke av avmerkingsboksen Undergruppe (som gjør at filen blir mindre).

Tilleggsinformasjon

Hvis fontene i en PDF-fil ikke er tilgjengelige på datamaskinen eller hvis de er andre versjoner, vil du mest sannsynlig ikke kunne redigere tekst i PDF-filen. Ved å endre teksten til en font som er tilgjengelig på systemet kan du redigere teksten i PDF-dokumentet.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din