Feil OffendingCommand: setdistillerparams ved oppretting av PDF fra Acrobat Distiller

Problem

Når du prøver å opprette en PDF-fil med Adobe Acrobat Distiller ser du følgende PostScript-feil:

%%[ Error: undefined; OffendingCommand: setdistillerparams; ErrorInfo: CalCMYKProfile U.S. Web Coated (SWOP) v2 ]%%

%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%

Error accessing color profile: U.S. Web Coated (SWOP) v2

%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%

Distill Time: 0 seconds (00:00:00)

**** End of Job ****

Når du bruker PDFMaker i et Microsoft Office-program kan PDFMaker returnere feilmeldingen «FEIL» etterfulgt av meldingen «Adobe PDF-skriver kunne ikke opprette PDF-filen.»

Løsninger

Forsøk en eller flere av disse løsningene:

Løsning 1: Installer USWebCoatedSWOP.icc-profilen på nytt.

For å laste ned og hente profiler:

1. Last ned nye ICC-profiler fra adobes nettsted på www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=62&platform=Windows

2. Pakk ut ZIP-filen.

Merk: Windows 2000-brukere kan bruke WinZip eller WinRAR til å pakke ut ZIP-filen ved å høyreklikke på den nedlastede ZIP-filen og velge alternativet Pakk ut. Windows XP-brukere kan høyreklikke på ZIP-filen og velge alternativet Pakk ut alle filer.

For å installere en manglende eller korrupt profil:

1. Gå til USWebCoatedSWOP.icc-profilen. (AdobeICCProfiles_0805.zip-arkivet inneholder to kataloger: CMYK-profiler og RGB-profiler. USWebCoatedSWOP.icc er i CMYK-mappen.)

2. Høyreklikk på profilen og velg Installer profil.

Merk: Gå videre til Løsning 2 dersom Avinstaller profil er tilgjengelig.

Løsning 2: Fjern korrupte profiler og installer profilene på nytt manuelt.

Last ned og pakk ut erstatningsprofiler før du fjerner korrupte filer:

1. Last ned nye ICC-profiler fra adobes nettsted på www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=62&platform=Windows

2. Pakk ut ZIP-filen.

Merk: Windows 2000-brukere kan bruke WinZip eller WinRAR til å pakke ut ZIP-filen ved å høyreklikke på den nedlastede ZIP-filen og velge alternativet Pakk ut. Windows XP-brukere kan høyreklikke på ZIP-filen og velge alternativet Pakk ut alle filer.

For å fjerne korrupte profiler og installere dem på nytt:

1. Gå til USWebCoatedSWOP.icc-profilen. (AdobeICCProfiles_0805.zip-arkivet inneholder to kataloger: CMYK-profiler og RGB-profiler. USWebCoatedSWOP.icc er i CMYK-mappen.)

2. Høyreklikk på USWebCoatedSWOP.icc og velg Kopier.

3. Bruker du en 32-bitersutgave av Windows går du til C:\Program Files\Common Files\Adobe\Color\Profiles\Recommended. Bruker du en 64-bitersutgave av Windows går du til C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Color\Profiles\Recommended.

4. Slett alle oppføringer for USWebCoatedSWOP.icc.

5. Velg Rediger > Lim inn.

6. Bruker du en 32-bitersutgave av Windows går du til C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color. Bruker du en 64-bitersutgave av Windows går du til C:\WINDOWS\sysWOW64\spool\drivers\color.

7. Slett alle oppføringer for USWebCoatedSWOP.icc.

8. Velg Rediger > Lim inn.

Løsning 3: Fjern korrupte profiler fra joboption-funksjonen.

Merk: Denne løsningen fjerner feilmeldingen, men fjerner ikke kilden til problemet. Deaktivering av joboption-funksjonen kan endre utseendet på farger på skjermen eller under utskriftsprosessen.

1. Velg Start > Programmer > Acrobat Distiller for å starte Distiller.

2. I Distiller, velg Innstillinger > Rediger Adobe PDF-innstillinger.

3. Velg kategorien Farge.

4. Endre innstillingen for fargehåndteringspolicy til La farge være uendret.

5. Klikk på Lagre som.

6. Navngi endret joboption, klikk på Lagre, og klikk på OK.

7. Gjenta trinn 2–6 for andre joboptions som brukes til å konvertere filer til PDF.

8. Velg Fil > Avslutt.

Bakgrunnsinformasjon

Denne feilen er forårsaket av korrupte ICC-profiler. Acrobat genererer feilen når det ikke kan få tilgang til eller laste profilene.

Tilleggsinformasjon

Finn ut om datamaskinen din kjører en 32-biters eller en 64-biters versjon av Windows (TechNote kb407673)
Adobe-logoen

Logg på kontoen din