Manglende feltdata i PDF-skjemaer fylt inn og lagret med Adobe Reader X for mobil

Manglende feltdata i PDF-skjemaer

Skjemafeltene i et skjema som er åpnet i Adobe Acrobat eller Reader for skrivebord kan vise skjemafelter som tomme. PDF-skjemaet ble fylt inn på en mobil enhet (med Adobe Reader X for mobil), og deretter sendt tilbake som et e-postvedlegg eller via en annen metode.

Merk:

Problemet oppstår ikke dersom mottakeren av PDF-skjemaet bruker Acrobat eller Adobe Reader for skrivebord til å fylle ut og sende inn skjemadata.

Løsning: Deaktiver utheving av felt

I Acrobat eller Reader for skrivebord (Windows eller Mac OS X), deaktiverer du fremheving av felt ved å gjøre ett av følgende:

  • Klikk på Uthev eksisterende felter-knappen på den lilla meldingslinjen i dokumentet.
  • Deaktiver uthevingspreferansen for felt i Reader/Acrobat for skrivebord ved å velge Rediger > Innstillinger. Velg skjemaer og under Uthevingsfarge fjerner du avmerkingen for Vis uthevingsfarge for felter.

Tilleggsinformasjon

Adobe Reader 10.2 for mobil tilbyr ny støtte for utfylling av PDF-skjemaer (i tillegg til andre funksjoner). Noen skjemaer har imidlertid skrifttyper eller bruker tekst som Adobe Reader for mobil ikke kan kode om riktig. For disse skrifttypene bruker Adobe Reader for mobil et bilde av feltet.

Skrivebordsversjonen av Reader og Acrobat skjuler disse bildefeltene når feltutheving er PÅ. Derfor kan skjemafeltene vises som tomme når de vises i Acrobat eller Reader for skrivebord.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din