Problem

Skjemafelter kopiert fra en rotert PDF-side limes inn i en annen retning enn den nye siden.

Løsning

Opprett feilplasserte eller roterte knapper, tekstbokser og koblinger på nytt.

Tilleggsinformasjon

Retningen til en skjemaknapp, tekstboks eller kobling i Adobe bestemmes av retningen på siden hvor den ble opprettet. Hvis du roterer siden den ble opprettet på vil elementet beholde sin opprinnelige posisjon, og justerer seg ikke etter den nye retningen. Hvis du kopierer en knapp, tekstboks eller kobling til en side som har en annen retning enn siden den ble opprettet på, vil elementet justere seg i forhold til den opprinnelige retningen og plasseres på siden og på feil del av siden.

Du kan også se uventet retning for skjemaer og tekstfelter hvis du bytter ut en side i en PDF-fil med en side med annen retning enn den opprinnelige siden. Informasjonen om annen retning kan komme fra programmet hvor PDF-filen ble opprettet eller fra en retning brukt på siden i Acrobat.

Når du for eksempel lager en knapp nederst i venstre hjørne på en PDF-side og dupliserer knappen til andre sider i PDF-filen, så vises den nederst i venstre hjørne på alle sider. Dersom siden du kopierer knappen til roteres, vil knappen vises i det som var nederst i venstre hjørne før roteringen. Dersom denne siden roteres 90 grader med klokken fra portrett til landskap vil knappen vises øverst i venstre hjørne på siden, siden det var nederst i venstre hjørne før roteringen. Knappen og teksten inne i den flyttes til en portrettside og ser ut som den er rotert 90 grader (sidelengs). Det samme skjer med tekstbokser og koblinger – når en tekstboks kopieres til en rotert side, vil kun deler av teksten i boksen være synlig.