Manuell avinstallasjon av Acrobat Standard 7.x på Windows OS

Oversikt

Adobe anbefaler at du bruker avinstallasjonsprogrammet for Adobe Acrobat 7.0 i Legg til/Fjern programmer-verktøyet i Windows for å fjerne Adobe Acrobat 7.0 fra datamaskinen. Det kan imidlertid hende at skadde filer eller en delvis installasjon kan forhindre at avinstallasjonsprogrammet for Adobe Acrobat 7.0 fungerer som det skal. Dette kan også føre til at avinstallasjonsprogrammet legger igjen filer eller tomme programmapper på systemet etter at fjerningen er utført. Det kan også hende at Adobe Acrobat 7.0 ikke står oppført på listen Legg til / fjern programmer. Det kan være at installasjonsprogrammet kun viser alternativene Reparer og Fjern når du forsøker å installere Adobe Acrobat 7.0.

Manuell fjerning av Adobe Acrobat 7.0 sikrer at alle filer og mapper fjernes.

Disse instruksjonene gjelder fjerning av Adobe Acrobat 7.0. Hvis du har en annen versjon av Adobe-programmer installert, må du sørge for å kun fjerne de filene som angår Adobe Acrobat 7.0. Denne fremgangsmåten fjerner også ekstrainnhold (som bonusmateriell og funksjoner) som ble installert sammen med Adobe Acrobat 7.0. Hvis du installerer Adobe Acrobat 7.0 på nytt, må du installere dette ekstrainnholdet på nytt også.

Merk:Det er mulig at systemet ditt ikke inneholder alle filene og mappene som er oppført i dette dokumentet. Hvis du ikke finner en oppført fil eller mappe på systemet, fortsetter du til neste fil eller mappe på listen.

Før du begynner

Noen av disse prosedyrene krever at du finner skjulte filer og mapper. Enkelte prosedyrer krever at du finner filer etter deres fullstendige filnavn, som inkluderer filendelsen (f.eks. eksempelfil.ini). Som standard viser ikke Windows Utforsker skjulte filer, skjulte mapper og filendelser som den gjenkjenner.

Slik viser du skjulte filer, skjulte mapper og alle filendelser i Windows Utforsker:

 1. I Windows Explorer, velg Verktøy > Mappevalg.
 2. Klikk på Visnings-kategorien i Mappevalg-dialogboksen.
 3. Velg Vis skjulte filer og mapper i Avanserte Innstillinger.
 4. Fravelg Skjul filforlengelser for kjente filtyper.
 5. Klikk OK.

Fjerne Adobe Acrobat 7.0 med avinstallasjonsverktøyet

Avinstallasjonsverktøyet er laget for å fjerne alt som ble installert sammen med Adobe Acrobat 7.0. Det kan hende det opprettes nye mapper og filer første gang du starter Adobe Acrobat 7.0, og når du endrer innstillingene. For å sikre at alle filene og mappene blir fullstendig fjernet, går du til «Fjern gjenværende mapper og filer for Adobe Acrobat 7.0» nedenfor etter at du bruker avinstallasjonsverktøyet.

Slik bruker du avinstallasjonsprogrammet:

 1. Velg Start > Kontrollpanel.
 2. Dobbelklikk Legg til/fjern Programmer.
 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du installerte Adobe Acrobat 7.0 fra Adobe Acrobat7.0 CD/, velger du Adobe Acrobat 7.0 og klikker Fjern. Følg instruksjonene på skjermen for å fjerne Adobe Acrobat 7.0.
  • Hvis du installerte Adobe Adobe Acrobat 7.0 fra Creative Suite-CD-ene, velger du Creative Suite og klikker på Fjern. Følg instruksjonene på skjermen for å fjerne Adobe Acrobat 7.0-komponenten.

Merk: Når du kjører avinstallasjonsprogrammet, blir du spurt om du vil fjerne, beholde eller overføre aktiveringen. Dersom du har tenkt å installere Adobe Acrobat 7.0 på nytt på samme maskin, bør du beholde aktiveringen. Etter at du har fullført den manuelle fjerningen, kan det imidlertid hende du må aktivere Adobe Acrobat 7.0 på nytt. Hvis du har tenkt å installere Adobe Acrobat 7.0 på en annen maskin, bør du velge å overføre aktiveringen.

Klargjøre datamaskinen for fjerning av Adobe Acrobat 7.0 Standard

Før du går videre med denne fremgangsmåten bør du skrive ut anvisningene. Internett-tilkoblingen blir gjerne deaktivert når du starter på nytt i diagnosemodus eller sikker modus.

 1. Slett Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk fra Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup.
 2. Aktiver diagnostikk- eller sikkerhetsmodus for Windows.

Aktiver diagnostikkmodus for Windows XP

 1. Avslutt alle applikasjoner.
 2. Velg Start > Kjør, skriv msconfig i Åpne-tekstboksen, og klikk OK.

 3. Klikk på Oppstart-kategorien og Tjenester-kategorien. Noter deg alle elementer som ikke er valgt med navn, siden rekkefølgen kan endres.

 4. Klikk på kategorien Generelt og velg Diagnostikk-oppstart.
 5. Klikk OK og omstart Windows.

  Merk: Ved oppstart ser du en melding som sier at Systemkonfigurasjon har endret måten Windows starter opp på. Klikk på OK, og når Systemkonfigurasjon vises klikker du på Avbryt.
   

 6. Høyreklikk ikoner i meldingsområdet (det såkalte Systemstatusfeltet i tidligere versjoner av Windows) for å lukke eller deaktivere alle oppstartelementer som fremdeles er aktive.

For å aktivere oppstartelementer og tjenester Windows XP

Etter at du har fullført alle trinnene i dette dokumentet, aktiverer du oppstartselementene i Windows XP igjen.

 1. Velg Start > Kjør.
 2. Skriv msconfig i Kjør-dialogboksen og klikk OK.
 3. Klikk på kategorien Generelt og velg Normal oppstart.
 4. Fravelg elementer som du skrev ned i trinn 3 i den forrige delen.
 5. Klikk på Bruk og start Windows på nytt for at endringene skal tre i kraft.

Aktivere sikkermodus for Windows 2000

Merk:Windows 2000 har ikke MSConfig-verktøyet for å deaktivere startelementer. Du kan deaktivere elementene manuelt eller hente MSConfig-verktøyet for Windows XP.

 1. Klikk Start, og deretter Slå av.
 2. Klikk Start på nytt og deretter OK.
 3. Når du ser meldingen Velg operativsystem, trykker du F8.
 4. Bruk piltastene får å utheve riktig sikkerhetsmodusvalg, og trykk deretter Enter.
 5. Bruk piltastene for å utheve et operativsystem, og trykk deretter Enter.
  Merk: Se Microsofts webområde for mer informasjon om denne prosessen.

Aktivere oppstartselementer på nytt i Windows 2000

Etter å ha fullført alle trinnene i dette dokumentet må du aktivere alle oppstartelementer for Windows 2000 på nytt.

 1. Start datamaskinen på nytt.

Fjerne Adobe Acrobat 7.0-registrerte filer med ledetekst

 1. Acrobat registerer utallige filer med operativsystemet i løpet av installasjonen. Du må fjerne alle disse filene for å kunne fjerne programmet. Du kan fjerne registrerte filer fra operativsystemet uten at skallet kjører.

 2. Trykk Control-Alt-Delete og velg Oppgavebehandler.
 3. I kategorien Prosesser velger du explorer.exe og deretter Avslutt prosess (elementene på skrivebordet forsvinner).

  Viktig: Oppgavebehandleren forblir åpen under denne prosessen

 4. Klikk Ja i advarselboksen.
 5. Velg Fil > Ny oppgave.
 6. Under Åpne, skriv cmd og klikk OK.
 7. Minimer Oppgavebehandleren.
 8. Skriv cd "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX" og trykk på Enter.
 9. Skriv del AcroPDF.dll og trykk Enter.
 10. Skriv del pdfshell.dll og trykk Enter.
 11. Skriv exit og trykk Enter.
 12. Maksimer Oppgavebehandleren.
 13. I Oppgavebehandler velger du Fil > Ny oppgave.
 14. Skriv explorer.exe og klikk OK. (Skrivebordet skal vises igjen.)
 15. Avslutt Oppgavebehandleren.

Fjerne gjenværende mapper og filer for Adobe Acrobat 7.0

Gi Distiller DLL-filene nytt navn før du prøver å fjerne mappene. Endre filtypen fra .dll til .old for følgende filer.

Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\

 • adistres.dll
 • AcroDistDLL.dll

Sikkerhetskopier alle filer som du vil lagre fra følgende registre, og fjern deretter alle listede mapper og filer:

Program Files\Adobe\Acrobat 7.0

Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat

Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

Documents and Settings/[brukernavn]/Programdata/Adobe\

 • Acrobat
 • Designer
 • Adobe PDF

Documents and Settings\All Users\Application Data\Macrovision\SafeCast\Product Licenses\

 • B2883000.dat
 • BD6FA000.dat

Documents and Settings\All Users\Programdata\Adobe\

 • Acrobat
 • Designer
 • Adobe PDF

Documents and Settings\All Users\Desktop\Adobe Acrobat 7 Standard.lnk

Documents and Settings\Alle brukere\Startmeny\Programmer\

 • Adobe Acrobat 7 Standard.lnk
 • Acrobat Distiller 7.lnk

Windows\system32\spool\drivers\w32x86\3\

 • ADGELP.INI
 • ad2kregp.dll
 • ad2kuigp.dll
 • adpdf7.bpd
 • adpdf7.ppd
 • Ps5ui.dll
 • Pscript.hlp
 • PSCRIPT.NTF
 • PSCRIPT5.DLL

Windows\system32\spool\drivers\w32x86\

 • ADGelP.INI
 • ADPDF7.PPD
 • ADReGP.dll
 • AD2kUIGP.DLL
 • PS5UI.DLL
 • PSCRIPT.HLP
 • pscript.ntf
 • PSCRIPT5.DLL

Windows\system32\adobePDF.dll

Program Files\Netscape\Netscape Browser\plugins\nppdf32.dll

Fjerne gjenværende registeroppføringer for Adobe Acrobat 7.0

Fjern programregisternøklene fra registeret, hvis de er tilgjengelige.

Merk: Du må logge på datamaskinen som administrator for å kunne redigere registeret.

Fraskrivelse: Denne prosedyren involverer redigering av Windows registry. Adobe gir ikke støtte redigering av registeret, som inneholder kritisk system- og programinformasjon. For informasjon om Windows Registerredigerer, kan du se dokumentasjonen for Windows eller kontakte Microsoft Teknisk Støtte. Det kan hende du ikke har alle disse filene.

Viktig: Ta en sikkerhetskopi av registeret før du redigerer det.

 1. Velg Start > Kjør, skriv regedit i Åpne-tekstboksen. Klikk OK.

 2. Bla deg fram til en av registernøklene nedenfor og velg den i panelet til venstre. Den vises som en mappe i registerredigeringsvinduet.

 3. Velg Rediger > Slett. Klikk Ja i dialogboksen B
 4. Gjenta trinn 1-3 etter behov for gjenværende registeroppføringer.

Fjern følgende registeroppføringer

HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Distiller

HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Elements

HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat PDFMaker

HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adobe Acrobat

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Adobe\Acrobat Distiller

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Adobe\Acrobat Elements

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Adobe\Adobe Acrobat

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Adobe\Repair\Adobe Acrobat

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Adobe\Uninstall\{AC76BA86-0000-0000-0000-000000000000}

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Adobe\CommonFiles\{AC76BA86-1033-0000-BA7E-000000000002}

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Adobe\CommonFiles\{AC76BA86-1033-0000-BA7E-100000000002}
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Adobe Systems\Common Install\Shared Service\B2896000

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Adobe Acrobat 7.0 Standard

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{AC76BA86-1033-0000-BA7E-000000000002}

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Adobe Acrobat 7.0 Standard - V

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{AC76BA86-1033-0000-BA7E-100000000002}

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Installer\Features\68AB67CA33010000ABE7010000000020

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Installer\Products\68AB67CA33010000ABE7010000000020

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Installer\Patches\8E768F6B290FE5C4ABE7CA07B58AFE54

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Word\Addins\PDFMaker.OfficeAddin

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Excel\Addins\PDFMaker.OfficeAddin

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\MS Project\Addins\PDFMaker.OfficeAddin

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\PDFMOutlook.PDFMOutlook

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\PowerPoint\Addins\PDFMaker.OfficeAddin

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Publisher\Addins\PDFMaker.OfficeAddinFullfør fjerningen

Tøm papirkurven og start datamaskinen på nytt.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din