PDF-er i Safari | Acrobat 8 | Mac OS X

Systemkrav

Adobe PDFViewer for Mac OS X kjører ikke ordentlig i et system som ikke oppfyller følgende krav:

  • Safari-nettleser
  • Mac OS X versjon 10.4.3 og nyere

Acrobat/Reader 8 støtter visning av PDF-filer i Safari-vinduer på Mac OS X, og kjører kun på Mac OS X 10.4.3 og senere. Den støtter ikke noen annen nettleser (som Firefox og Opera).

Merk: Hvis du ikke har Acrobat eller Adobe Reader, viser Safari som kjører i 10.3.9 eller senere PDF-er inni vinduet ved å bruke Mac OS X sin maskinavhengige PDF-støtte; denne konfigurasjonen støtter ikke mange Adobe PDF-arbeidsflyter (som Samarbeid-funksjonen eller mange Former og sikkerhetsfunksjoner).

Konfigurering av Acrobat til å vise PDF-filer i Safari

Dra Acrobat-programmappen fra CD-en (eller diskbilde) til Programmappen for å installere Acrobat. Første gang du starter Acrobat blir du bedt om å akseptere lisensavtalen for sluttbrukere (EULA) og registrere Acrobat. Etter at du har godtatt sluttbrukeravtalen, kjører Acrobat en selv-helbredende prosedyre for alle Acrobat-komponeneter som må installeres i andre programmer. Den selv-helbredende prosessen installerer Adobe PDFViewers plugin-fil, som brukes av Acrobat for å vise PDF-filer i Safari-nettleseren på Mac OS X. Denne filen er installert i Bibliotek/Internett-plugin-modul-mappen.

Hvis du oppdaterte eller installerte din kopi av Safari på nytt for å vise PDF-filer, gjør du følgende:

  1. Fjern fullstendig den gamle versjonen av Safari.
  2. Installer den nyeste versjonen av Safari.
  3. Fjern plugin-modulen Adobe PDFViewer fra Bibliotek/Internett-plugin-modul-mappen.
  4. I Acrobat velger du Hjelp > Finn og reparer og velg Adobe PDFViewer.

Første gangen du starter Acrobat eller Adobe Reader 8 på Mac OS X, installerer det automatisk seg selv som standard PDF-viser for Safari. For å slå av denne innstillingen, start Acrobat eller Adobe Reader og gå til Preferanser > Internett. Fravelg alternativet Vis PDF i nettleser , som gjør at PDF viser inni Safari-vinduet ved å bruke sin maskinavhengige PDF-viser.

Kjente problemer

Følgende er kjente problemer i Acrobat 8:

  • Når du oppgraderer fra Adobe Reader eller Acrobat fra 7 til 8 på en Mactel-maskin, vises ikke PDF-filer lenger i Safari-vinduet. Isteden vises et stort Acrobat- eller Adobe Reader-ikon midt i Safari-vinduet. Dette problemet forårsakes av å kjøre Safari under Rosetta; Acrobat og Adobe Reader Adobe Reader 8 viser ikke PDF-filer i Safari kjørt under Rosetta, mens Acrobat og Adobe Reader 7 viser kun PDF-er i Safari under Rosetta. For å omgå dette problemet, må du slå av Rosetta for Safari, eller starte Acrobat eller Acrobat Reader og gå til Preferanser > Internett og slå av Vis PDF i nettleser (PDF-filer vises deretter i Safari ved å bruke Mac OS X sin maskinavhengige PDF-visningsmotor).
     
  • Når du oppgraderer Adobe Reader eller Acrobat fra 7 til 8 på en Mactel-maskin, vises ikke PDF-filer lenger i nettleservinduer som ikke har Safari. Isteden vises et stort Acrobat- eller Reader-ikon midt i vinduet. PDF-visning støttes ikke for noen WebKit-baserte programmer annet enn Safari. Omgå dette problemet ved å starte Acrobat eller Adobe Reader og velge Preferanser > Internett og slå av Vis PDF i nettleser.

Selv-helbreding

Hvis du sletter AdobePDFViewer-filer, selv-helbreder de når du starter Acrobat igjen. Du kan også fikse Safari manuelt ved å velge Hjelp > Reparer Acrobat-installasjon.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din