Feilsøke problemer med Adobe Update Manager

Hva dette dekker

Kontakt kundestøtte dersom problemet ditt ikke står oppført.

Feilen «Må starte datamaskin på nytt» etter du har kjørt Adobe Update Manager

Når du har kjørt Adobe Update Manager, ser du feilmeldingen «Må starte datamaskin på nytt». Du ser feilmeldingen hver gang du starter datamaskinen på nytt.

Løsning 1: Fjern AUM-transaksjonsfilen.

Fjern filen AUtrans.xml fra mappen Documents and Settings\[user name] \Application Data\Adobe\Updater.

Løsning 2: Fjern nøkkelen Adobe Updater.exe fra registeret, dersom den finnes.

Viktig: Registeret inneholder systemrelatert informasjon som viktig for datamaskinen og applikasjonene. Før du modifiserer registeret, må du ta en sikkerhetskopi av det. Adobe gir ikke støtte for problemer som oppstår som en følge av uriktig modifisering av registeret. Adobe anbefaler på det sterkeste at du ikke foretar endringer i registeret hvis du ikke har erfaring med endring av systemfiler. Hvis du vil ha informasjon om Windows Registerredigering, kan du se dokumentasjonen for Windows eller kontakte Microsofts tekniske støtteavdeling.

Slik fjerner du nøkkelen Adobe Updater.exe:

1. Gå til HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run.

2. Velg nøkkelen AdobeUpdater.exe (hvis den finnes), og velg deretter Endre > Slett.

3. Klikk Ja i dialogboksen Bekreft sletting av nøkkel.

Løsning 3: Søk etter og slett filen AdobeUpdater.rbt, hvis den finnes.

1. Velg Start > Søk.

2. Under Hva ønsker du å søke etter, velger du Alle filer og mapper.

3. I Hele eller Deler av filnavnboksen, skriver du: AdobeUpdater.rbt

4. I Søk i-boksen velger du din lokale harddisk.

5. Klikk Søk.

6. Slett filen AdobeUpdater.rbt fra søkeresultatene hvis den finnes.

Adobe Updater på Mac OS X finner ikke tilgjengelige oppdateringer

Noen ganger rapporterer ikke Adobe Updater tilgjengelige oppdateringer for Mac OS X. Dette problemet kan oppstå når du bruker Adobe Updater Manager til å se etter oppdateringer for installerte Adobe-programmer. Dette problemet kan oppstå enten du velger Hjelp > Se etter oppdateringer fra et Adobe-program, eller om du bruker Adobe Updater i mappen Verktøy.

Løsning

Angi riktige 775-tillatelser (gjentakende) for Adobe-mappen under /Library/Application Support. Angi følgende på kommandolinjen i Terminal:

sudo chmod -R 775 /library/"application support"/adobe

 

Adobe Updater finner ikke oppdateringer (Creative Suite 2-programmer)

Når du velger Hjelp > Oppdateringer fra et Adobe Creative Suite 2-program, er ikke utgitte oppdateringer for programmet tilgjengelige.

Den spesifikke oppdateringen du prøver å laste ned står ikke oppført når du velger Vis detaljer i Adobe Updater-dialogen.

Når du velger Hjelp > Oppdateringer, vil Updater noen ganger vise denne feilmeldingen: «Det er ingen tilgjengelige oppdateringer. Oppdatering for følgende produkter kan ikke fastslås for øyeblikket. Adobe Updater."

Løsning 1: last ned oppdateringene manuelt.

Dersom du bruker Internett fra bak en autentiserende proxyserver, kan du laste ned oppdateringer manuelt fra Adobes nettsted.

For å finne ut om du kan få tilgang til Internett fra bak den autentiserende proxyserveren, tar du kontant med din nettverksadministrator.

Merk: Noen ganger er ikke Adobe-oppdateringer tilgjengelige øyeblikkelig på Adobe.com. Dersom oppdateringen du vil ha ikke er tilgjengelig, kan du prøve igjen senere.

Løsning 2: Legg til crl.adobe.com til unntakslisten for proxyserveren.

Dersom du bruker Internett fra bak en ikke-autentiserende proxyserver, legger du til crl.adobe.com til unntakslisten for proxyserveren. Sørg også for at port 80 er åpen. Kontakt din nettverksadministrator for mer informasjon om unntakslister og porter for proxyserveren.

Løsning 3: Slett Data-mappen og kjør Updater på nytt.

Dersom du bruker Internett fra bak en ikke-autentiserende proxyserver, sletter du Data-mappen fra mappen Adobe/Updater, og velger Hjelp > Oppdateringer igjen.

Du finner Data-mappen her:

 • Mac OS: Users/[username]/Library/Application Support/Adobe/Updater folder
 • Windows: Document and Settings/[username]/Application Data/Adobe/Updater

Kan ikke deaktivere den automatiske sjekkfunksjonen for Adobe Update Manager

Du har fulgt anvisningene i Deaktiver automatisk sjekk etter oppdateringer | CS3. Likevel aktiveres Adobe Update Manager når du starter ett eller flere Adobe CS3-programmer.

Løsning

Gi nytt navn til mappen som inneholder Adobe Update Manager.

 1. Gå til mappen som inneholder Adobe Update Manager.
  • På Mac OS: /Applications/Utilities/Adobe Utilities/Adobe Updater 5
  • På Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5.
 2. Gi mappen nytt navn. Du kan for eksempel gi den navnet «Updater5disabled».

Adobe Update Manager reduserer ytelsen når Web Marshal brukes til oppdateringer (Adobe Reader)

Du kan administrere bruk av båndbredde på to måter: redusere Web Marshals innstillinger for tidsavbrudd, og deaktivere Adobe Update Manager.

Løsning 1: Redusere Web Marshals innstillinger for tidsavbrudd

 1. På Web Marshal-konsollen går du til Server- og tabellegenskaper > Alternativer for nedlasting > Overføringshastighet for nettsteder.
 2. Angi overføringshastigheten til en verdi under 15.

Løsning 2: Deaktiver Adobe Update Manager (AUM) og ta i bruk oppdateringer uten å bruke AUM.

Slik deaktiverer du Adobe Update Manager manuelt:

 1. Gå til Hjelp > Se etter oppdateringer.

 2. Klikk på Innstillinger når Updater er ferdig med å se etter oppdateringer.

 3. Fjern alternativet for automatisk sjekk etter Adobe-oppdateringer.

Bruk følgende koblinger for Reader- og Acrobat-oppdateringer for Windows:

For systemadministratorer

For å installere Adobe Update Manager-oppdateringer i bakgrunnen, se Kjøre en bakgrunnsinstallasjon av Adobe Creative Suite 4-oppdateringer.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din