Forstå og feilsøk Beskyttet visning i Adobe Acrobat

Hva er beskyttet visning?

Beskyttet visning er en ny funksjon for Adobe Acrobat 10.1 og Reader 11.0 som utvider Adobes raskt voksende og dyptgripende sikkerhetsstrategi for å begrense og forebygge sikkerhetssårbarheter. Beskyttet visning bruker innkapslingsfunksjonaliteten i Reader (beskyttet modus) til å beskytte programmer, data og selve maskinen, gjennom å begrense hva skadelige filer kan gjøre og få tilgang til. 

Dette dokumentet lister opp hva beskyttet visning ikke støtter. Hvis du vil lese mer om innkapsling (sandboxing) og beskyttet visning, kan du se i den nettbaserte hjelpen eller følgende andre ressurser:

 • Du finner vanlige spørsmål samt informasjon om registerkonfigurasjon og oppretting av tilpassede policyer, i Beskyttet modus-kapittelet i veiledningen til programsikkerhet i programsikkerhetsbiblioteket.
 • Informasjon om arkitekturnivået kan finnes på ASSET-teamets blogg på http://blogs.adobe.com/asset/.

Beskyttet visning i det frittstående programmet

Funksjonaliteten i det frittstående programmet er lik den du får gjennom Beskyttet visning i Office 2010. Når du åpner en uklarert fil, viser Acrobat en advarselslinje øverst i visningsvinduet. Visningen er skrivebeskyttet, og deaktivering av funksjonene forhindrer skadelig innhold fra å tukle med systemet. Dersom du stoler på PDF-filen, velger du Enable All Features (Tillat alle funksjoner) for å lukke Beskyttet visning. Du vil da få tilgang til alle menyvalgene, og klarerer filen for framtiden.

Normalt er ingen funksjoner som kan forandre på PDF-filen, tilgjengelige i Beskyttet visning. Følgende funksjoner er bl.a. blokkert helt til du aktivt klarerer filen:

 • Dra PDF-filer inn i leseruten eller navigeringsruten
 • Skrive ut og lagre PDF-filen
 • Verktøyene Panorer og zoom og Lupe
 • Lesemodus og fullskjemvisning
 • PDF-opprettelse av uklarerte (og dermed potensielt utrygge) nettsteder
 • Kjøring og skjemautfylling av JavaScript

Beskyttet visning i nettleseren

Når PDF-filer åpnes i nettleseren, gir Beskyttet visning en enklere visning uten advarselslinjen. I stedet vises nettleserbaserte PDF-filer på en Reader-liknende måte, såfremt de er rettighetsaktiverte. Det vil si at alle Reader-funksjoner er tilgjengelige, i tillegg til funksjonene som aktiveres når forfatteren av et dokument bruker Acrobat til å gi Reader-brukerne tilgang til funksjoner. Disse funksjonene inkluderer signere i eksisterende skjemafelt, legge til nye signaturfelt, lagre skjemadata osv.

Følgende funksjoner fungerer ikke i PDF-filer i nettlesere der Beskyttet visning er aktivert:

 • Avansert utskrift
 • Verktøyene Panorer og zoom og Lupe
 • Funksjoner som normalt ikke er tilgjengelig for rettighetsaktiverte PDF-filer som vises i Reader, f.eks. tillegging av vedlegg.

Konfigurasjoner som ikke støttes

Beskyttet visning har samme konfigurasjonsbegrensninger som Reader. Dersom du ser en dialog som sier at konfigurasjonen ikke støttes, kan du se Feilsøking av beskyttet modus | Adobe Reader.

I Reader støttes beskyttet visning bare når beskyttet modus er aktivert. Ingen HKCU- eller HKLM-registerinnstillinger for beskyttet modus kan være satt til 0 (av) når beskyttet visning er aktivert.

 

Kjente problemer

Følgende liste inneholder kjente problemer knyttet til beskyttet visning i denne versjonen.

 • Høytlesning fungerer ikke.
 • Signaturstatusknappen i signerte iStatement-dokumenter viser feilaktig status for signaturgodkjenning.
 • E-postvedlegg i PDF-format i Lotus Notes åpnes uten beskyttet visning selv der dette er aktivert.
 • Brukeren kan ikke klikke på treff for å gå til aktuell side.
 • Koblinger til PDF-filer i MSexcel og MSWord åpner PDF-filen uten beskyttet visning.
 • Det går ikke an å vise en liste med artikler.
 • Alternativet for slå opp et markert ord deaktiveres når du markerer et ord i et PDF-dokument.
 • Det går ikke an å dra noe ut av nettleseren fra en PDF-portefølje, men du løser dette ved å høyreklikke filen og velge Pakk ut.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din