Feilsøking av integreringsproblemer i SharePoint eller Office 365

Dette dokument foreslår hvordan du kan omgå noen av de vanlige problemene som kan oppstå når du redigerer filer for SharePoint eller Office 365.

Problem ved adgang til SharePoint-koblinger

FEIL: En feil oppstod under hentingen av filene dine

Feil ved adgang til SharePoint-koblinger

Det kan være flere grunner til at denne feilen oppstod under henting av filer fra serveren. De følgende er noen av de vanlige årsakene og løsningene for dem:

 • Årsak: Du er ikke koblet til Internett
  Løsning: Sjekk Internett-forbindelsen og prøv igjen.
 • Årsak: Du er koblet til Internett, men serveren kan ikke nås.
  Løsning: Sjekk med SharePoint-serverens administrator.
 • Årsak: Du har ikke tilgang til nettverksressursen.
  Løsning: Prøv å åpne området i nettleseren ved å skrive in URL-en.
Merk:

Når du logger på en elektronisk side ved bruk av en Office 365-basert tilkobling, påse at du merker av boksen Hold meg pålogget.

Office 365 påloggingsdialogboks

Merk:

Hvis du ikke har valgt denne innstillingen før, og du allerede har logget på, logg av og merk boksen når du logger på igjen. Følg disse trinnene:

 1. I Office 365-båndet, klikk nedtrekkspilen ved siden av brukernavnet.
 2. Klikk Logg av.
 3. Steng alle nettleservinduer.
 4. Surf til Office 365-portalen.
 5. Marker boksen Hold meg pålogget, angi detaljene for Office 365 jobb- eller skolekontoen, og klikk Logg på (om nødvendig).

Problem ved å legge til en konto

FEIL: Tilgang avslått under tillegging av en konto

Tilgang avslått under tillegging av en konto

Logg på nettstedet ved bruk av kontoinformasjonen. Forsikre at du har markert boksen Hold meg pålogget.

Office 365 påloggingsdialogboks

Merk:

Åpne URL-en i en nettleser og forsikre at den leder til et fungerende bibliotek eller SharePoint-side. Når du har en URL, prøv å forkorte den til bare navnet på biblioteket eller siden.

For eksempel: erstatt https://aeon365.sharepoint.com/no/mytestsite/SitePages/Home.aspx med https://aeon365.sharepoint.com/no/mytestsite/

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?